Raam-cao bos en natuur 01 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Algemeen deel + 3 ondernemingsdelenDovnload 0.96 Mb.
Pagina11/13
Datum20.08.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld MBO Opzichter / uitvoerder bos- en natuurbeheer - niveau 4)

• kennis en ervaring op het gebied van leidinggeven


Vakbekwaam medewerker landschapsbeheer / terreinen

Functieschaal FNM

4

Plaats in de organisatie

De vakbekwaam medewerker landschapsbeheer / terreinen rapporteert rechtstreeks aan de beheerder.

Hoofd- en deeltaken
Voert allround beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit binnen de eigen werkeenheid

• voert zelfstandig dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit in terreinen, aan landschapselementen of (recreatieve) voorzieningen

• verricht waar nodig zelfstandig klein onderhoud aan gebouwen, machines en gereedschappen

• draagt bij aan de planning van de werkzaamheden binnen de eigen werkeenheid, verdeelt taken binnen de werkeenheid en geeft aanwijzingen

• is verantwoordelijk voor een zorgvuldig en veilig gebruik van materieel en veiligheidsmiddelen

• verzorgt in opdracht zelfstandig communicatieactiviteiten, publieksbegeleiding en excursies

• houdt een voor de functie relevante administratie bij
Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld MBO Vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer - niveau 3)


Medewerker landschapsbeheer / terreinen

Functieschaal FNM

3

Plaats in de organisatie

De medewerker landschapsbeheer / terreinen rapporteert rechtstreeks aan de voorman.

Hoofd- en deeltaken
Voert beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit binnen de eigen werkeenheid

• voert in opdracht van de voorman dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit in terreinen, aan landschapselementen of (recreatieve) voorzieningen

• verricht in opdracht van de voorman waar nodig klein onderhoud aan gebouwen, machines en gereedschappen

• is verantwoordelijk voor een zorgvuldig en veilig gebruik van materieel en veiligheidsmiddelen

• levert in opdracht een bijdrage aan communicatieactiviteiten, publieksbegeleiding en excursies

• houdt een voor de functie relevante administratie bij


Overig

verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld MBO Vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer - niveau 2 of 3)
Hoofd enkelvoudig samengestelde beleidsafdeling

(bijvoorbeeld: hoofd communicatie)Functieschaal FNM

8

Plaats in de organisatie

Het hoofd communicatie rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling communicatie

• geeft sturing aan het ontwikkelen en vormgeven van het beleid op het gebied van communicatie, marketing, fondsen & sponsors, externe betrekkingen en vrijwilligers

• vertaalt het beleid na goedkeuring in actieplannen en werkplannen voor de eigen afdeling en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• is verantwoordelijk voor een actuele website, jaarverslagen en voorlichtings- en educatiemateriaal

• legt over de resultaten van de afdeling verantwoording af aan de directeur
Geeft leiding aan de afdeling communicatie

• geeft leiding aan de medewerker communicatie en de overige medewerkers van de afdeling

• zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van werkprocessen binnen de afdeling

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de afdeling

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de afdeling
Zorgt voor externe vertegenwoordiging en belangenbehartiging

• zorgt in de volle breedte van de organisatie voor het onderhouden van het netwerk van externe contacten (overheden, andere natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, fondsen en sponsors)

• fungeert als eerste aanspreekpunt / woordvoerder

• neemt deel aan diverse overlegplatforms


Overig

• is lid van het MT en levert een bijdrage aan het algemene beleid van de organisatie

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Communicatiemanagement

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van management en leidinggeven

Beleidsmedewerker communicatie / voorlichter

Functieschaal FNM

7

Plaats in de organisatie

De beleidsmedewerker communicatie / voorlichter rapporteert rechtstreeks aan het hoofd communicatie.

Hoofd- en deeltaken
Zorgt voor beleidsontwikkeling binnen de afdeling communicatie

• ontwikkelt beleid en activiteitenvoorstellen op het gebied van communicatie, marketing, fondsen & sponsors, externe betrekkingen en vrijwilligers

• vertaalt beleid en activiteitenvoorstellen na goedkeuring in actieplannen en werkplannen
Zorgt voor beleidsuitvoering en advisering op het gebied van communicatie

• zorgt voor uitvoering en realisatie van beleid en activiteiten op het gebied van communicatie, marketing, fondsen & sponsors, externe betrekkingen en vrijwilligers

• draagt zorg voor de productie en eindredactie van publicaties, tijdschriften, jaarverslag, voorlichtingsmateriaal en website

• geeft binnen de organisatie communicatieadviezen en ondersteunt directie, medewerkers en projectleiders op het gebied van communicatie en voorlichting


Zorgt voor externe vertegenwoordiging en belangenbehartiging en fungeert als voorlichter

• zorgt in de volle breedte van de organisatie voor het onderhouden van het netwerk van externe contacten (overheden, andere natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, fondsen en sponsors)

• fungeert als eerste aanspreekpunt / woordvoerder

• neemt deel aan diverse overlegplatforms


Overig

verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld CommunicatieHoofd enkelvoudig samengestelde beleidsafdeling

(bijvoorbeeld: hoofd communicatie)Functieschaal FNM

8

Plaats in de organisatie

Het hoofd communicatie rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling communicatie

• geeft sturing aan het ontwikkelen en vormgeven van het beleid op het gebied van communicatie, marketing, fondsen & sponsors, externe betrekkingen en vrijwilligers

• vertaalt het beleid na goedkeuring in actieplannen en werkplannen voor de eigen afdeling en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• is verantwoordelijk voor een actuele website, jaarverslagen en voorlichtings- en educatiemateriaal

• legt over de resultaten van de afdeling verantwoording af aan de directeur
Geeft leiding aan de afdeling communicatie

• geeft leiding aan de medewerker communicatie en de overige medewerkers van de afdeling

• zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van werkprocessen binnen de afdeling

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de afdeling

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de afdeling
Zorgt voor externe vertegenwoordiging en belangenbehartiging

• zorgt in de volle breedte van de organisatie voor het onderhouden van het netwerk van externe contacten (overheden, andere natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, fondsen en sponsors)

• fungeert als eerste aanspreekpunt / woordvoerder

• neemt deel aan diverse overlegplatforms


Overig

• is lid van het MT en levert een bijdrage aan het algemene beleid van de organisatie

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Communicatiemanagement

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van management en leidinggeven


Medewerker communicatie en voorlichting

Functieschaal FNM

5

Plaats in de organisatie

De medewerker communicatie en voorlichting rapporteert rechtstreeks aan het hoofd communicatie.

Hoofd- en deeltaken
Verricht uitvoerende werkzaamheden op het gebied van communicatie, voorlichting en vrijwilligers

• levert een bijdrage aan de totstandkoming van publicaties, tijdschriften, jaarverslag, voorlichtingsmateriaal en website

• verzorgt de publiciteit voor activiteiten en taken van de organisatie

• stelt pers- en promotieberichten op voor activiteiten en excursies

• vertegenwoordigt de organisatie op beurzen en bij evenementen
Organiseert excursies, activiteiten en evenementen

• organiseert in samenwerking met overige afdelingen (bijvoorbeeld terreinbeheer) excursies, activiteiten en evenementen

• verzorgt de planning en logistiek rondom excursies, activiteiten en evenementen

• coördineert het verloop van excursies, activiteiten en evenementen


Overig

• fungeert als eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers en begeleidt hen bij hun taakuitvoering

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld Life & Nature Specialist (niveau 4)Beheerder bezoekerscentrum

Functieschaal FNM

5

Plaats in de organisatie

De beheerder bezoekerscentrum rapporteert rechtstreeks aan het hoofd communicatie.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het bezoekerscentrum

• zorgt voor een gastvrije, representatieve en goed functionerende staat van het bezoekerscentrum (expositie, winkel, filmzaal, educatieve ruimte, apparatuur)

• is verantwoordelijk voor het beheer van de winkel van het bezoekerscentrum en draagt in overleg met het hoofd communicatie zorg voor de samenstelling van het assortiment

• verzorgt de publiciteit voor activiteiten rondom het bezoekerscentrum

• bemenst een gedeelte van de tijd de informatiebalie / winkel van het bezoekerscentrum

• stuurt de medewerkers van het bezoekerscentrum functioneel aan


Ontwikkelt en organiseert excursies, activiteiten en arrangementen

• ontwikkelt excursies, activiteiten en arrangementen

• overlegt met opdrachtgevers over hun wensen en ontvangt groepen in het bezoekerscentrum

• organiseert in samenwerking met overige afdelingen (bijvoorbeeld terreinbeheer) excursies, activiteiten en arrangementen

• verzorgt de planning en logistiek rondom excursies, activiteiten en arrangementen

• coördineert het verloop van excursies, activiteiten en arrangementen


Overig

• vertegenwoordigt de organisatie indien nodig op beurzen en bij evenementen

• fungeert als eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers en begeleidt hen bij hun taakuitvoering

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld Life & Nature Specialist (niveau 4)Medewerker bezoekerscentrum

Functieschaal FNM

4

Plaats in de organisatie

De medewerker bezoekerscentrum rapporteert formeel rechtstreeks aan het hoofd communicatie en functioneel aan de beheerder bezoekerscentrum.

Hoofd- en deeltaken
Levert een bijdrage aan het dagelijks functioneren van het bezoekerscentrum

• zorgt voor een gastvrije, representatieve en goed functionerende staat van het bezoekerscentrum (expositie, winkel, filmzaal, educatieve ruimte, apparatuur)

• bemenst de informatiebalie / winkel van het bezoekerscentrum
Levert een bijdrage aan excursies, activiteiten en arrangementen

• ontvangt groepen in het bezoekerscentrum

• draagt bij aan de organisatie van excursies, activiteiten en arrangementen

• draagt bij aan de planning en logistiek rondom excursies, activiteiten en arrangementen

• levert een bijdrage aan het verloop van excursies, activiteiten en arrangementen
Overig

• vertegenwoordigt de organisatie indien nodig op beurzen en bij evenementen

• fungeert indien nodig als aanspreekpunt voor vrijwilligers

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld Life & Nature Specialist (niveau 4)Veelgebruikte begrippen
In de referentiefuncties keren enkele begrippen veelvuldig terug. Deze begrippen worden hieronder toegelicht.
Eindverantwoordelijkheid: functiehouder draagt de eindverantwoordelijkheid voor een afgerond organisatieonderdeel of een afgerond inhoudelijk werkveld.
Verantwoordelijkheid: functiehouder draagt de gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor een aspect van de organisatie of voor een inhoudelijk werkveld.
Enkelvoudig: functiehouder geeft leiding aan een afdeling of is verantwoordelijk voor beleidsterrein dat zich op één vakgebied / specialisme richt; de functie is te vervullen na afronding van één gerichte beroepsopleiding.
Meervoudig: functiehouder geeft leiding aan een afdeling of is verantwoordelijk voor leidsterreinen die zich op meerdere, uiteenlopende vakgebieden / specialismen richten; de functie is niet te vervullen na afronding van één gerichte beroepsopleiding en op een substantieel niveau is ruime aanvullende scholing (bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullende beroepsopleiding) benodigd.
Beheersmatig / functie of afdeling die primair gericht is

beheerafdeling: op het toepas sen dan wel realiseren van ontwikkeld beleid.


Beleidsmatig / functie of afdeling die primair gericht is

beleidsafdeling: op het creatieve proces (onderzoeken, formuleren van doelen, zoeken naar instrumenten, bepalen van concrete activiteiten en evalueren) dat moet leiden tot het bereiken van de gewenste situatie.

Bijlage II

Ondernemingsdeel De Landschappen


Bijlage behorend bij artikel 2.1 uit Deel B. Uitvoerings- en overige regelingen van het Ondernemingsdeel De Landschappen.
Overgangsregeling salariëring Provinciale Landschappen

Per 1 januari 2005 is het loongebouw DE LANDSCHAPPEN van toepassing voor de provinciale Landschappen die zijn aangesloten bij het Ondernemingsdeel DE LANDSCHAPPEN van de raam-cao bos en natuur. Voor de toepassing van het loongebouw is per januari 2005 een overgangsregeling van toepassing. De overgangsregeling blijft van toepassing gedurende de huidige cao-periode met als looptijd januari 2008 tot en met december 2009.


De overgangsregeling luidt als volgt:

1. Het salarisgebouw per 1 januari 2005 is een minimumregeling.

2. De overgangsregeling is een minimumregeling. Er kan van worden afgeweken ten gunste van de werknemer.

3. Per 1 januari 2005 wordt de werknemer ingedeeld in de eerst-hogere trede van zijn huidige schaal in het nieuwe loongebouw. Indeling geschiedt op basis van het salaris per 31 december 2004, en kan eventueel met terugwerkende kracht geschieden (zie 4.).

4. De indeling is ‘voorlopig’, in afwachting van de Functieniveaumatrix die (streefdatum) uiterlijk per 1 juli 2005 gereed is.

5. Het salaris per 31 december 2004 bestaat uit salaris plus ‘vaste’ toeslagen:

a. De toezichttoeslag (5 of 10%) uit het Ondernemingsdeel Bosbouw van de raam-cao bos en natuur;

b. Eventuele Persoonlijke Toeslagen (in het vervolg PT) uit het verleden, tenzij er met betrekking tot de verrekening van toekomstige loonsverhogingen in de PT voor betrokken werknemer in positieve zin afwijkende afspraken zijn gemaakt, vergeleken met deze overgangsregeling;

c. Eventuele reguliere/vaste overwerkvergoedingen voor weekeindwerk;

d. Overige vaste loontoeslagen.

6. De salarisverhoging van 1% per 1 januari 2005, afgesproken in het Algemene deel van de raam-cao bos en natuur, is verwerkt in het nieuwe loongebouw.

7. Indien een werknemer per 1 januari 2005 recht heeft op een periodiek, dan wordt eerst de periodiek toegekend; daarna volgt indeling in het nieuwe loongebouw.


8. In het geval de medewerk(st)er op 31 december 2004 een salaris ontving dat hoger was dan het eindsalaris in de nieuwe schaal van 1 januari 2005, dan gebeurt het volgende:

a. Het verschil tussen eindtrede van de schaal per 1 januari 2005 en het salaris per 31 december 2004 wordt vastgelegd als PT;

b. Eindtrede per 1 januari 2005 + PT zijn gelijk aan het salaris per 31 december 2004;

c. Nieuwe salaris plus PT zijn het ‘totale’ salaris (voor pensioen, voor eventuele sociale zekerheid);

d. Een CAO-loonsverhoging wordt voor 50% in mindering gebracht op de PT.

9. Indien een werknemer in het ‘oude’ loongebouw nog recht had op x periodieken, dan krijgt betrokken werknemer die periodieken in het nieuwe loongebouw, met een maximum van 5 periodieken.

10. Betrokkene heeft recht op alle resterende periodieken in de nieuwe schaal.Bijlage III

Ondernemingsdeel De Landschappen


Bijlage behorend bij artikel 2.1 uit Deel B. Uitvoerings- en overige regelingen van het Ondernemingsdeel De Landschappen.
SalaristabelRaam-CAO bos en natuur

Ondernemingsdeel Vereniging NatuurmonumentenBijlage behorend bij artikel 1.1.2 van het Algemeen deel van de
Raam-CAO bos en natuur.

 1. ARBEIDSVOORWAARDENREGLEMENT

  1. Algemene bepalingen

   1. Definities

Werkgever: De Vereniging Natuurmonumenten, statutair gevestigd te ’s Graveland, kantoorhoudende aldaar aan het Noordereinde 60.

Werknemer: De werknemer zoals gedefinieerd in artikel 1.2 van het algemeen deel van de raam-cao bos en natuur.

Arbeidsvoorwaardenregeling: Het geheel van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en bepalingen binnen Natuurmonumenten, bestaande uit het Algemeen deel van de raam-cao bos en natuur, het Ondernemingsdeel Vereniging Natuurmonumenten van die raam-cao, Bedrijfsregelingen, Overige regelingen en Beleidskaders.

   1. Algemene bepalingen

Gedurende de periode, dat werknemer wegens ziekte, non-activiteit of wegens enig andere reden, gedurende een kalendermaand of langer aaneengesloten geen arbeid verricht, kan werknemer geen aanspraak maken op enige vaste (onkostenvergoedingen voortvloeiend uit de arbeidsvoorwaardenregeling.

   1. Vrijstelling werkzaamheden ondernemingsraad

Leden van de ondernemingsraad worden in principe gedurende 1 dag per week vrijgesteld van hun reguliere werkzaamheden teneinde hun werkzaamheden ten behoeve van de ondernemingsraad te kunnen verrichten. Voor de voorzitter van de ondernemingsraad geldt een vrijstelling van 2 dagen per week.

  1. Bepalingen omtrent het dienstverband

   1. In- en uitdiensttreding

In- en uitdiensttreding vindt per de eerste dag van de maand plaats.

   1. Opzegtermijn

De opzegtermijnen voor werkgever en werknemer zijn opgenomen in artikel 2.4 van het Algemeen deel. In afwijking daarvan bedraagt de opzegtermijn voor werkgever bij Natuurmonumenten in alle gevallen 2 maanden.

   1. Opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

De periode waarin een werknemer als uitzendkracht bij werkgever heeft gewerkt, telt niet mee in de keten van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

   1. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij tijdelijke/projectmatige werkzaamheden

In afwijking van de wet Flexibliteit en Zekerheid krijgen werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die tijdelijke/projectmatige werkzaamheden verrichten, met ingang van 1 juni 2014 tot hooguit zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een periode van te hoogste vier jaar.

  1. Bepalingen omtrent de arbeidstijd

   1. Arbeidsduur

    1. De gebruikelijke werktijden in de onderneming liggen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

    2. De gebruikelijke dagelijkse arbeidsduur bedraagt 8 uur per dag. In afwijking daarvan is een werkdag van maximaal 9 uur mogelijk, indien hiervoor goede redenen -gerelateerd aan de functie of persoonlijke omstandigheden- worden aangedragen door leidinggevende en werknemer samen.

    3. Werknemer is gerechtigd de werktijden naar eigen inzicht flexibel in te delen, rekening houdend met punt 1. en 2., met een goed en doelmatig functioneren van de organisatie en met een goede en doelmatige uitvoering van de werkzaamheden.

    4. Werkgever is - in afwijking van punt 1., 2. en 3. - gerechtigd in het belang van een goed en doelmatig functioneren van de organisatie en een goede en doelmatige uitvoering van de werkzaamheden, de werktijden van een individuele werknemer of bepaalde groepen van werknemers vast te stellen en/of in een rooster in te delen.

    5. Bij aanvang en einde van de werkzaamheden reist werknemer in eigen tijd vanaf zijn huis/verblijfplaats naar zijn standplaats c.q. feitelijke werkplek respectievelijk van zijn standplaats c.q. feitelijke werkplek naar zijn huis/verblijfplaats.

   2. Verlengde arbeidsduur

Werknemer kan conform de Regeling Verlengde Arbeidsduur de arbeidsduur verlengen tot 40 uur per week.

   1. Werkdagen → vervallen: zie artikel 3.4 in Algemeen deel   1. Feestdagen → vervallen: zie artikel 3.4 in Algemeen deel

   2. Overwerk

Werknemers die overwerk verrichten worden conform de Overwerkregeling gecompenseerd.

   1. Inconveniënten

Werknemers die volgens rooster regelmatig werkzaamheden verrichten op ongebruikelijke tijden worden conform de Inconveniëntenregeling gecompenseerd.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina