Raam-cao bos en natuur 01 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Algemeen deel + 3 ondernemingsdelenDovnload 0.96 Mb.
Pagina13/13
Datum20.08.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Trefwoordenlijst

Deelaanduidingen

AD Algemeen Deel

OBB Ondernemingsdeel Bosbouw

OLS Ondernemingsdeel De Landschappen

ONM Ondernemingsdeel Vereniging Natuurmonumenten


trefwoord deel pag.

A

Adressen AD 52

Afwijkende werkweek (regeling) OBB 58

Algemene Vereniging Inlands Hout AD 52

Arbeidsduur OBB 56

Arbeidsduur OLS 111

Arbeidsduur ONM 179

Arbeidsongeschiktheid OBB 69

Arbeidsongeschiktheid OLS 115

Arbeidsongeschiktheid ONM 181

Arbeidsovereenkomst AD 18

Arbeidsovereenkomst OLS 109

Arbeidstijd AD 20

Arbeidstijd OLS 111

Arbeidstijd ONM 179

Arbeidstijden OBB 56

Arbeidstijden - normaal OBB 56

Arbeidstijden - overschrijding OBB 57

Arbeidsvoorwaardenreglement ONM 178

Arbodiensten AD 40

B

Bedrijfsgezondheidszorg AD 38Bedrijfshulpverlening AD 38

Bedrijfswagen OLS 128

Beoordeling ONM 189

Bereikbaarheidsdienst AD 34

Betalingsverplichtingen werkgever OBB 70

Bevalling OLS 116

Bevallingsverlof OLS 127

Bezwarenprocedure ONM 187

Bijzonder verlof OLS 115

C

CNV Vakmensen AD 53College van Beroep AD 17

Compensatie (roostervrij, etc.) OBB 63, 65

Compensatie overwerk OLS 127

D

Deeltijdwerk OLS 110Dienstjubileum OLS 124

Dienstreizen OLS 129, 131

Dienstreizen ONM 180

Dienstverband ONM 178

Dienstwoning OLS 128

Dienstwoning ONM 180

Dispensatie cao AD 16, 17

E

E.H.B.O. OBB 63E.H.B.O. - toeslag OLS 114

Educatie OBB 72

Educatie OLS 121

Educatief verlof en voorbereiding pensionering OBB 73

EHBO AD 38

Eigendommen werkgever OLS 124

F

Feest- en gedenkdagen OBB 56Feestdagen OLS 112

Feestdagen ONM 179

FNV Bondgenoten AD 52

Functie-indeling OBB 59

Functiebeloning en functiewaardering OBB 59, 99

Functiebeschrijvingen OBB 78

Functiegroepen, indeling OBB 97

Functiejarenbeloning OBB 61

Functiejarenverhoging OBB 62

Functieniveaumatrix OBB 97

Functieniveaumatrix OLS 122

Functieniveaumatrix ONM 187

Functieomschrijving OBB 59, 99

Functieprofiel ONM 185

Functieschaal ONM 188

Functiewaardering OLS 113, 122

Functiewaardering ONM 185

Functioneringscyclus ONM 189

G

Garantieverklaring wederindienstneming OBB 75Gezondheid en welzijn AD 37

I

Indeling functies ONM 188Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) OBB 70

Inschakeling uitzendbureaus OBB 76

Inschaling nieuwe functie OBB 59

IVA OLS 117

J

Jeugdlonen AD 24K

Kinderopvang ONM 184

Kortingskaart OLS 130

L

Leerlingen OBB 60Leerovereenkomst AD 18

Levensloopregeling ONM 184

Loondoorbetaling OLS 117

Loondoorbetaling ONM 181

Loondoorbetaling - bij ziekte en arbeidsongeschiktheid OLS 116, 118

Loondoorbetaling (bij ziekte en arbeidsongeschiktheid) OBB 70

Loonspecificatie OBB 61

Looptijd cao AD 16

M

Minder-valide werknemers OBB 60Mobiele telefoon OLS 132

N

Natuurmonumenten, Vereniging AD 52Ned. Vereniging van Boseigenaren AD 52

Nevenwerkzaamheden AD 23

Nevenwerkzaamheden OLS 108

Nevenwerkzaamheden ONM 208

O

Ondernemingsraad AD 13Ongemakken ONM 196

Ongevallenverzekering OLS 120

Ongevallenverzekering ONM 184

Ongewenst gedrag AD 38

Opbouw - vakantie- en atv-dagen OBB 66

Openbaar vervoerregeling OLS 129, 131

Opleidingskosten ONM 184

Opleidingskosten en -verlof OLS 133

Opzegging cao AD 16

Opzegging losse werknemers OBB 56

Opzegging vaste werknemers OBB 54

Opzegtermijn OLS 109, 110

Opzegtermijn ONM 178

Overgangsregeling OLS 122

Overgangsregeling - salariëring OLS 122

Overlijden ONM 184

Overschrijding arbeidstijd OBB 57

Overuren - betaling OBB 65

Overuren - en onregelmatig werk OBB 57

Overwerk ONM 195

Overwerk - compensatie ONM 195

Overwerk en compensatie overwerk OLS 112

P

Partner AD 15Pensioenregeling OLS 120

Pensioenregeling ONM 183

Pensioenverzekering OLS 120

Periodieken ONM 190

Personeelsbeleid OBB 75

Personeelsvertegenwoordiging OLS 108

Persoonlijketoeslag (PT) AD 15, 24

Praktijkovereenkomst AD 18

Prepensioen OLS 120

Proeftijd AD 19

Proeftijd OLS 110

Promotie ONM 190

R

Referentiefuncties OLS 135, 142Regeling ziekmelding AD 28

RI&E bos en natuur (protocol toepassing) AD 40

Roosterdienst ONM 196

Roostervrije dagen OBB 58

Rouwverlof ONM 207

Rusttijden/pauzes AD 20

S

Salariëring OBB 59Salariëring OLS 114, 122, 175

Salariëring ONM 180

Salarisstructuur OLS 122

Salaristabel OBB 99

Salaristabel OLS 177

Salaristabel ONM 187

Sazas, regeling OBB 102

Schaal ONM 188

Schaft- en stoptijden OBB 57

Schaftgelegenheid AD 39

Scholing OBB 72

Scholingsfonds Stosas OBB 72

Schuilgelegenheid AD 39

Senioren-, seniorenregeling OLS 121

Seniorenregeling OBB 57

Seniorenregeling ONM 208

Sociaal beleid OBB 74

Spaarloon ONM 184

Spaarloonregeling OBB 65

Standplaats AD 22

Standplaats OLS 111, 113

STIVOS OBB 73, 103

STOSAS OBB 72

Structuur cao AD 13

Studiekosten ONM 184

SUWAS-II - regeling AD 28

T

Tariefloon OBB 60Telefoonkosten OLS 132

Terugbetaling vergoeding door werknemer AD 48

Tijdloon voor bijzondere groepen OBB 60

Toeslagen - arbeidsmarkttoeslag ONM 192

Toeslagen - diplomatoeslag OBB 63

Toeslagen - functionering ONM 192

Toeslagen - inconveniëntentoeslag ONM 196

Toeslagen - surveillancetoeslag OBB 63

Toeslagen - werkzaamheden op hoogte OBB 63

U

Uitdiensttreding ONM 178Uitkering bij overlijden OBB 76

Uitkering bij overlijden ONM 184

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) OBB 69, 71

Uitzendbureau/uitzendondernemingen OBB 76

Uitzendkracht OBB 75

Uitzendwerk en inlenen personeel AD 17

Uniform- en werkkleding AD 23

Uniform- en werkkleding OLS 113

V

Vakantie - opnemen vakantie- en ATV-dagen OBB 68Vakantie - vakantierechten OBB 68

Vakantie - vakantierechten vaste werknemers OBB 68

Vakantie - vakantietoeslag vaste werknemers OBB 66

Vakantie en verlof OLS 115

Vakantie en verlof ONM 181, 199

Vakantierechten OLS 115

Vakantierechten bij ziekte, arbeidsongeschiktheid OBB 68

Vakantierechten tijdens ziekte OLS 127

Vakantietoeslag OLS 114

Vakantietoeslag ONM 180

Vakantiewerker AD 13

Vakbondscontactpersoon OBB 74

Verbetering Poortwachter (aanvulling) wet OBB 69, 70

Vereniging Landschapsbeheerorganisaties AD 28

Vereniging Landschapsbeheerorganisaties AD 13

Vergoedingen - afstand-, reiskosten- en reistijden- OBB 63

Vergoedingen - gereedschappen OBB 64

Vergoedingen - kleding OBB 64

Vergoedingen - overwerk OBB 65

Verhuisplicht AD 22

Verhuisplicht OLS 131

Verhuizen, verhuiskosten OLS 130

Verlengde arbeidsduur OLS 111

Verlengde arbeidsduur ONM 199

Verlof - adoptie ONM 205

Verlof - bijzonder ONM 205

Verlof - buitengewoon ONM 205

Verlof - calamiteiten ONM 206

Verlof - onbetaald ONM 181

Verlof - studie ONM 207

Verlof (bijzonder) - met behoud van loon OLS 115

Verlof (bijzonder) - zonder behoud van loon OLS 115

Verlofrechten ONM 180

Verlofrechten - verkopen of aankopen ONM 181

Verplichtingen AD 27

Verplichtingen werknemer OLS 108

Volwassen werknemer AD 14

Voorbeeldregelingen OBB 106

Voorlichting en vorming werknemer OBB 73

Vrijstelling OLS 108

VUT OLS 120

W

Waarneming hogere functies OBB 61Waarnemingstoeslag ONM 192

WAO-excedent (verzekering) OBB 106

Wederindienstnemingsregeling OBB 75

Werkdagen OBB 56

Werkdagen OLS 112, 113

Werkdagen ONM 179

Werkgever AD 13

Werkgever OLS 108, 120

Werkhervatting AD 42

Werkingssfeer cao AD 15, 16

Werkingssfeer cao OLS 107

Werknemer OLS 107

Werknemer via arbeidsplaatsenregeling OBB 60

Werktijden (gebruikelijke) AD 20

Werktijden (gebruikelijke) OBB 54

Werktijden (gebruikelijke) OLS 111

Werkzaamheden OLS 113

Werkzaamheden ondernemingsraad (vrijstelling) OBB 106

Werkzekerheid en behoud werkgelegenheid (protocol) AD 50

Wet arbeid en zorg OLS 127

Wet Verbetering Poortwachter (WVP) OBB 69

Wet Verbetering Poortwachter (WVP) OLS 116, 119

Wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) OBB 64

WGA OLS 118

WIA OBB 22

WIA-excedent (verzekering) OLS 120

WIA-hiaat (verzekering) OLS 120

WIA-hiaat en -excedent ONM 183

Woon-werkverkeer OLS 129, 131

Woon-werkverkeer ONM 180

Z

Ziekte OBB 68Ziekte OLS 108, 115, 116

Ziekte en arbeidsongeschiktheid ONM 181

Ziektekosten (verzekering) OLS 120

Ziektekostenverzekering ONM 184

Zorgverlof - kortdurend ONM 206

Zwangerschap OLS 116, 119Zwangerschaps- en bevallingsverlof ONM 205


) 1. De werkgever behoeft voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

) 2. De werkgever behoeft deze toestemming niet:

a. indien de opzegging onverwijld geschiedt om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij;

b. tijdens de proeftijd;

c. indien de opzegging geschiedt ten gevolge van faillissement van de werkgever;

d. indien de kantonrechter met de opzegging heeft ingestemd.

* De in deze kolom genoemde functies hebben nadrukkelijk het karakter van voorbeeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de waardering van individuele functies.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina