Ranb toegangsnummer 315 teksteditie en indexen op persoons – en plaatsnamenDovnload 1.11 Mb.
Pagina18/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

INDEX INVENTARISNUMMER 33persoonsnamen
Acchelen van Johannes

Adams Pieter Johan

Aldenbeecq van den Anna Maria

Alieu A.J. koopman

Allard Jan

Anker van den Sr. Jan zie: Zutphen

Anthonis Mattheus

Bakkers Jan

Bakkers Jennemie

Beeris Jacomijna

Beijeren van Hendrik

Bergen van Maria – zie: Bohonck en Lagen

Besten van Paulus

Blankendaal de Nicolaas

Boer den Wouter Lambert

Bohonck Francis – zie: Bergen

Bondt de Sophia – zie: Ingen

Boons Johanna Steven

Bosch van den Hendrina – zie: Gremmen

Brekelmans Goyaart Peterse

Bruers Adriaen

Bruggen van Johan – notaris

Bruggen van Paulus

Bruysen Gooyaart

Bruystens Corn. - deurwaarder

Busch Coenraad [land van Paderborn]

Buuren van Pieternella

Castel du Jacob

Castel du Stephanus

Ceulen van Leonardus – bierbrouwer

Cleophas Henderyk - mr. smid – Hendrina zijn vrouw

Clocken van der Jan

Coolen Coen

Coppelaer Jacob – koopman

Cort de Jacobus

Cortenbach Nicolaas

Cranenburgh v. H.

Cremers Jacob Dirk

Dalsen van Roelof

Dam van Jan – metselaar

Deelen Willem

Dekkers Ida zie: Sopers

Delsen van Petrus – deurwaarder

Dijkstera Andreas

Dijsen van Hermanus

Dofft – groenroede

Duijts Ericus – drossaard en secretaris te Nieuwkuijk

Eek(k)art van den Helena Maria – Groot Begijnhof te Mechelen

Elias Willemina Gijsberts zie: Roij

Ellet Jacobus - koopman

Engelen van Hendrik mr. bakker

Esveld van Pieter Gerard – notaris

Faessen Johannes

Fransen Willem

Gassel van [of: Gastel] Johannes

Geffen van Heleen

Geffen van Willem – president-schepen

Genderen van Dirk – collecteur te Oisterwijk

Gestel van Johannes

Gier de W.H. – vorster Oisterwijk

Gijn van Anna Maria

Glaudemans Goijert – zie: Rooij

Gommerdt Joost

Govers Dirk Janse

Goyerts Eijmbert

Gremmen Arnoldus - tapper

Gremmen Carolus

Gremmen Henricus

Gremmen Hermanus – zie: Bosch

Grootzwager Engelbert

Haack Johan – mr. horlogiemaker

Hamers G. J. – groenroede ‘sBosch

Hanenbergh Jacob

Hanswijk van Jan

Heck van Hoogeerw. Heer Franciscus abt Berne

Heck van Franciscus – zie: Olyslagers

Heemskerk van Willem Cornelis – ontvanger 20e penning

Heesacker van den – smid

Heijden van der Peter – mr. kuiper

Helvort van Gerrit Lamberts

Herle Hermanus

Hermans Rijnier

Heumen van Gijsbertus – mr. kuiper

Heusden van Cornelis

Heuvel van den Mr. Lambert

Hooft van Jordanus koopman

Hooft van Mattheus - koopman

Hoornbeek van Everardus

Hove van Elisabeth – zie: Nouhuijs

Ingen van Gijsbert – zie: Bondt

Ingen van Maria Catharina

Jannette Heer Daniel – schepen en koopman ‘sBosch

Kalf Leendert – zie: Wichem

Kampes F. – groenroede ‘sBosch

Keulen van Catharina

Killiam Wendel

Kivits Catharina weduwe - zie: Son

Kusters Jan – collecteur te Oisterwijk

Laan van der Maria – weduwe zie: Geijn

Lagen van der Andries – zie: Bergen

Lagen van der Heer Johannes – kanunnik abdij Berne

Lagen van der Maria Godefrida

Lagen van der Wilhelmus

Lastineus Carolus

Leeuwarden van Johannes

Liemdt van Dirck

Linden van Henricus Laurens - notaris

Linden van Laurens - procureur

Lith de Jeude van Mr. J.

Maas Hendrikus – bierbrouwer

Maas Jan

Mans P.


Marcq de Catharina Adriana

Marcq de Doctor Everhard

Marcq de Johan Leonard

Marcq de Leonard – secretaris te Oirschot

Mastenbroek Marcelis

Meele de Louis - bierbrouwer

Meer van Joh. Corn. [geestelijke dochter]

Meijer Heer – op Duynendaal te Nuland

Merendonk van den Corstiaan

Meulensteen Gerardus – deken korenkopersgilde

Middelman Jan & Zn.- kooplieden

Minoretti Theodorus

Mol van Lenart Cornelisse

Mosmans Christiaan

Mosman(s) Cornelis

Mosmans Johannes

Mosman(s) Willem

Netsen – apotheker

Noordberg Theodorus – wijnkoper

Nouhuijs van Jacobus – wijnkoopman – zie: Hove

Oerlemans Arnoldus

Oerlemans Bernardus – drossaard Loon op zand

Oldenbeeke van den Marianna

Olyslagers Elisabeth Cornelia – zie: Heck

Oucoop F. - deurwaarder

Paap Joseph zie: Schoot

Pennenburgh [vgl.Pijnenburg Gerardus

Pijnenburg Jan

Raijmakers Willem – kerkmr. roomse kerkschuur Heeswijk

Ras de Adriana – zie: Webster

Rebeek Hendrik – timmerman

Reneman Claaske

Reneman Daniel – oud-schepen te Leeuwarden

Riet van Jan

Rijk de Bavo – apotheker Waalwijk

Rijsterborg Hermanus – secretaris te Schijndel

Rijsterborg Lucas – president te Schijndel

Roij van Gerard zie: Elias

Roij van Lambert Jan Willemsen

Rooij van Hendrik – zie: Glaudemans

Rooij van Johan

Rosmalen van Johan - koopvrouw

Rulo van Johan koopman

Rutten Gooyaart Peter

Schongers [?] Godefridus – kerkmr. roomse kerkschuur Dinther

Schoot van der Adriana zie: Paap

Schouw Hendrik – predikant te Heusden

Schuphoven Willem – deken korenkopersgilde

Smith – koopman

Smits Mr. G. – advocaat

Smits Leonard Jan – ontvanger der verpondingen

Snelle Adriana

Son van Joost – zie: Kivits

Son van Lievenen

Sopers Dirk zie: Dekkers

Spullenaer J.

Stapelmans Antony – de weduwe; koopvrouw

Stoeldraaijers Adriaan

Stoks Lambert mr. smid

Sweerts de Landas - Baron Jacob Dirk

Velpe de Mr. Guilielmus Petrus

Ven van den Marten Pieters

Venrooij van Jan Baptist

Venrooij van Vrouwe

Verhoek – koopman

Verouden Mons. Anthony – mr.timmerman

Versfelt Ant.

Versfelt Arnoldus – schepen ‘sBosch

Verster Jasper

Villers Guilliam

Vlaam de Johanna

Vlieger de Mr. Antony Jan

Vli(e)ger de Jan – schepen ‘sBosch

Voets Jan

Voets Johan

Vorstenbosch H. – rooms priester

Wassenaer J.H. Heer van Nieuwkuijk

Webster Philip – zie: Ras

Weert van J.

Wichem van Alegonda Franse – zie: Kalf

Wiel van de Aart Willemsen

Wiel van de Jan Jacob – bakker

Wielen van der Stalpaert

Wiermond van - voerman

Wijgergancx Mons. Cornelis

Witlox Francis

Wolfsbergen van Jacobus

Wouw van der Paulus

Zutphen van Adriana zie: Anker
plaatsnamen
Achter ‘den Doven in de Hinthamerstraat’[‘sBosch]

Achter ‘de Hoven’ buiten Leeuwarden

Achter het Wild Varken [‘sBosch]

Amsterdam

Boxtel – Baronie van

Boxtelsestraat [Oisterwijk]

Colaars – stuk land onder Middegaal [Veghel]

Cromvoirt

Den Dungen

Diessen


Dinther

Duynendael [Nuland]

Eindhoven

Empel


Engelen

Gemonde


Heeseind [Rosmalen]

Heeswijk


’s-Hertogenbosch

Heusden


Hilvarenbeek

Hinthamerstraat [‘sBosch]

huis ‘de Poort’ Hinthamerstraat [‘sBosch]

Hoge & Lage Mierde

Leeuwarden

Lier


Lithoijen

Loon op zand

Lude [land van Paderborn]

Mechelen


Middegaal [Veghel]

Moergestel

Nieuwkuijk

Nuland


Oirschot

Oisterwijk

Onzenoort

Paderborn – land van

Parijs

Peperstraat [Oisterwijk]Regtvaart [Loon op Zand]

Rosmalen


Schapenmarkt [‘sBosch]

Schijndel

Sint Michielsgestel

Sprang


Tilburg

Tolbrugstraat [‘sBosch]

Tongelre

Veghel


Vught

Waalwijk


INVENTARISNUMMER 33

“Dagementen, ingeboden, relasen, extracten, minuut, eisschen en aenspraken” 1755 – 1769


document 1

Requisitie van Hendrik van Engelen mr. bakker inwoner van ‘sBosch om te dagvaarden Adriana van der Schoot weduwe van Joseph Paap in de Tolbrugstraat te ‘sBosch. [22 maart 1755]


document 2

Relaas van de groenroede namens Johan Voets als gelaste van A.J.Alieu koopman te Rotterdam om te dagvaarden Johan van Rulo koopman te ‘sBosch vanwege geleverde tabak, ondertekend door Ant.Versfelt. [21 mei 1755]


document 3

Coenraad Busch woonachtig te Lude in het land van Paterborn verblijvend in de stad ‘sBosch in een proces tegen Jan van Hanswijk pachter van de Grote Brabantse Zwijgende Tol met Jasper Verster als procureur. [juni 1755]


docuement 4

Requisitie van Ida Dekkers weduwe van wijlen Dirk Sopers om in te gebieden de regenten van Lithoijen vanwege achterstallige interest bij het corpus van Lithoijen. De ingebieder is H.v.Cranenburgh. [4 juli 1755]


document 5

Aanspraak vanwege Jordanus van Hooft koopman te ‘sBosch tegen Johannes Faessen met inliggend request van Jordanus van Hooft zelf. [9 en 19 maart 1756]


document 6

Groenroede G.Hamers verzoekt Carolus Lastineus te verschijnen in een woonhuis achter het Wild Varken naast de smid van den Heesacker vanwege aan hem geleverd bier, hout etc. waarvan hij 11 gl. 14 st. verschuldigd is. [18 december 1756]


document 7

Deurwaarder Jan van Riet bezoekt namens Helena van Geffen het huis van Nicolaas Cortenbach te Tongelre om deze te dagvaarden. [19 april 1757]


document 8

De ingebieder van ‘sBosch laat ingebieden Adriaen Bruers uit Tilburg op 15 maart 1757 om 11 uur om de eis te aanhoren namens een zekere Adriana Snelle uit ‘sBosch in verband met een driejarige achterstallige pacht van 2 mud rogge. [24 maart 1757]


document 9

De groenroede van ‘sBosch G.Hamers laat dagvaarden namens de Heren Smith en Verhoek kooplieden in de compagnie te Amsterdam Sr. Johannes Mosmans wonende op de Schapenmarkt in ‘sBosch vanwege geleverde koffie en thee in 1754 en 1755. De dagvaarding is op 19 juli 1757 ‘smorgens om 11 uur. Inliggend twee stukken waarvan het eerste betrekking heeft op Mr. Antony Jan de Vlieger. Mr. J. van Lith de Jeude en J.Spullenaer die een steenbakkerij runnen tegen een zekere Everardus van Hoornbeek n.a.v. de levering van stenen; het tweede is een specificatie van de geleverde koffie en thee. [6 juli 1757]


document 10

Dagvaarding van de groenrode namens Pieternella van Buuren uit ‘sBosch van een zekere Jacobus Ellet koopman te ‘sBosch op dinsdag 6 september 1757. [30 augustus 1757]


document 11

Request via groenroede Dofft van Henricus Gremmen uit ‘sBosch verklarende dat hij wil laten dagvaarden Pieter Johan Adams of zijn gemachtigde Jan Baptist van Venrooij – inliggend het relaas van de groenroede en de tekst van het request. [23 september 1757]


document 12

Het gaat hier om het voldoen van bepaalde onkosten op verzoek van de erfgenamen van wijlen Willemina Gijsberts Elias eerst weduwe van Gerard van Roij en later van Johan van Rosmalen, koopvrouw te ‘sBosch, maar op de achtergrond speelt het recht van ingebod een rol met name ‘sBosch contra de heerlijkheid Oirschot. [19 september 1757]


document 13

Adriana van Zutphen weduwe van Sr. Jan van den Anker woonachtig in Den Bosch laat dagvaarden Jacobus Ellet koopman in deze stad om de eis en conclusie te aanhoren betreffende een geschil inzake een geldbedrag van f 2000. [7 october 1757]


document 14

De Hoogedelgeboren Heer en mr. Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas Heer van Oirschot n.a.v. een geldbedrag inzake de levering van lood en een nieuwe zuiger aan de pomp door J.v.Weert in de jaren 1735, 1737 en 1738. [8 oktober 1757]


document 15

Klein briefje van groenroede Dofft namens Theodorus Noordberg wijnkoper die wil laten dagvaarden Roelof van Dalsen wonende achter de Tolbrug n.a.v. een geldbedrag van f 102,-. [20 oktober 1757]


document 16

Aanspraak voor schepenen van Den Bosch namens Johannes van Acchelen contra Carolus Gremmen ook woonachtig in Den Bosch m.b.t. een kapitale som van f 2200,-. Inliggend een klein briefje van Jan van Dam metselaar die reparaties heeft verricht aan het huis van Gremmen en vervolgens een akte van Henricus Gremmen, die op 28 juni 1728 voor notaris Johan van Bruggen beloofd heeft schuldig te zijn aan Sr.Gijsbertus van Heumen mr. kuiper ook in Den Bosch een geldbedrag van f 500., waarin Sr. Hermanus Gremmen als borg wordt genoemd. Deze akte is van 21 april 1735. [13 december 1757]


document 17

Verklaring van Joh: Corn: van Meer geestelijke dochter wonende te Onzenoort dat zij Wouter Lambert den Boer ook wonende binnen de heerlijkheid Nieuwkuijk wil laten dagvaarden in verband met een ‘manuale obligatie’ – 2 stukken. [1757]


document 18

Lias van twee documenten waarin de ingebieder van ‘sBosch namens Stephanus du Castel de regenten van Lithoijen oproept in verband met een betalingsgelofte dd. 14.9.1754 van f 1100,- op naam van de inmiddels overleden Jacob du Castel. In deze zaak treedt namens Lithoijen op de president Willem van Geffen. [21.2.1758 en 3.3.1758]


document 19

Verbaal accoord met veroordeling in de zaak tussen Leonardus van Ceulen burger en bierbrouwer van ‘sBosch namens Maria Catharina van Ingen wonende te Lier contra Paulus van der Wouw uit Moergestel voor de Bossche schepenen Arnoldus Versfelt en Jan de Vliger. Van Ceulen heeft als procureur Jaspar Verster en van der Wouw wordt geassisteerd door Mr.G.Smits en Henricus Laurens van Linden resp. advocaat en procureur. Paulus is in de periode dat dit proces hangende was overleden en zijn enige zoon en universele erfgenaam treedt in zijn plaats. In de akte worden genoemd: Lambert Jan Willemsen van Roij, onderpanden te Diessen en Moergestel losbaar met f 1300,-. [1758]


document 20

Verzoek van de Hoogedelwelgeboren Heer J.H.Wassenaer Heer van de heerlijkheid Nieuwkuijk om te dagvaarden Jacob Hanenbergh en Johanna de Vlaam ook te Nieuwkuijk in verband met de betaling van een hypotheek van f 1000,-. Inliggend drie andere stukken over dezelfde kwestie. [resp. 23 en 29 mei 1758]


document 21

Proces tussen Hendrikus Maas burger en bierbrouwer in ‘sBosch contra Jan van der Clocken te Vught inzake een kapitaal van f 463,-. [30 mei 1758]


document 22

Proces tussen Hendrik Rebeek inwoner en mr.timmerman te ‘sBosch contra Paulus van Bruggen medeb urger van ‘sBosch vanwege gemaakte onkosten in de reparatie van het huis van van Bruggen in de Hinthamerstraat voor f 184,- [4 juli 1758]


document 23

Kwestie tussen Willem Fransen uit ‘sBosch die een pakhuis en hof bezit achter het erf van Paulus den Besten gescheiden door een muur. Het probleem is dat de ‘kraankinderen’ te weinig ruimte hebben om met hun ‘kraanwagens’ te draaien als ze de koopwaren moeten vervoeren vanuit het pakhuis. 20 juli 1758]


document 24

Meerdere documenten bijeen gebonden aangaande de zaak van Jacobus van Nouhuijs wijnkoopman in ‘sBosch, verklarende dat hij een zekere Heer Meijer, gewoond hebbende op Duynendaal onder Nuland en nu in ‘sBosch in de jaren 1754, 1755 en 1756 wijn heeft geleverd, die hem daarvoor 121:7:6 en 77:7:6 schuldig is. In de akte wordt ook Jacob Dirk Cremers genoemd uit Rosmalen. Voorts volgen een aantal specificaties met geldbedragen, waaruit is af te leiden welke soorten wijnen geleverd zijn nl. een anker beste rode wijn, een ander Bergerac wijn, 6 flessen Malaga wijn, een anker Zuranson wijn [dubieus]. [juli 1758]


document 25

Bij de Raad en Leenhof van Brabant is een supplicatie binnengekomen van Allegonda Franse van Wichem weduwe van wijlen Leendert Kalf te Empel, oud rond de 60, inhoudende dat haar man in 1747 is komen te overlijden en ze is blijvenzitten met zeven kinderen. Ze had gehoopt via zuinigheid en ijver haar schulden te kunnen aflossen. Ze heeft echter tot 11 keer toe te kampen gehad met een besmettelijke ziekte en sterfte onder haar vee. Zondag 8 dagen geleden is ze nog een beest verloren. Ze kan haar schuldeisers niet voldoen. In het stuk worden voorts genoemd Mr. Guilielmus Petrus de Velpe en duerwaarder Corn: Bruystens. [13 oktober 1758]


document 26

Johan Haack ‘mr.horlogiemaaker’ in ‘sBosch contra Jan Voets wonende onder Den Dungen. [ongedateerd]


document 27

Aanspraak door heren schepenen van de dingbank Vught en Cromvoirt uit naam en vanwege de weduwe van Antony Stapelmans koopvrouw te ‘sBosch tegen Marcelis Mastenbroek, in 16 artikelen. Het betreft de levering van verschillende winkelwaren in de periode 1748-1751. In hetzelfde document staat ook een relaas van de groenroede van ‘sBosch betreffende een zekere Dirk van Genderen en Jan Kusters collecteurs te Oisterwijk. [november 1758]


document 28

Op 1 april 1754 hebben Peterus van Delsen deurwaarder van de Raad van State en Lucas en Hermanus Rijsterborg resp. president en secretaris van de gemeente Schijndel voor schepenen van ‘sBosch een betalingsgelofte afgelegd van 200 gl. tegen 4 % ten behoeve van Adriana de Ras weduwe van Philip Webster. De eerwaarde Heer Hendrik Schouw, predikant te Heusden, blijkt mede-erfgenaam te zijn van Adriana de Ras, aan wie het genoemde kapitaal bij de scheiding en deling ten deel is gevallen. [stuk is verder ongedateerd geregistreerd]


document 29

Hendrina van den Bosch laatst weduwe van wijlen Hermanus Gremmen tegen Arnoldus Gremmen inwoner en tapper te ‘sBosch. Een rescriptie bestaande uit 52 artikelen. [vermoedelijk 1758]


document 30

Schrijven gericht aan de heren schepenen van de heerlijkheid Nieuwkuijk van de armmeesters aldaar, verklarende dat Ericus Duijts de drossaard en secretaris van Nieuwkuijk, pretendeert een som te bezitten van f 259 met de daarop verschenen intresten. Er is sprake van achterstalligheid in betaling. [vermoedelijk 1758]


document 31

Gerardus Meulensteen en Willem Schuphoven dekens van het korenkopers- en gruttersgilde zijn gemachtigd tot het afsluiten van een obligatie ten behoeve van Sr.Francis Bohonck gehuwd met Maria van Bergen, eerst weduw evan Sr.Andries van der Lagen en zulks voor de onmondige dochter Maria Godefrida van der Lagen. Hermanus Herle is oom paternel te Gestel en Vrouwe van Venrooij tante paternel en Wilhelmus van der Lagen. De akte passeert voor notaris Henricus Laurens van Linden. In het stuk wordt gewag gemaakt van hoge kosten voor doctoren en medicijnen voor het zieke kind met een zwakke lichaamsgesteldheid. Getuigen zijn P.Mans en J.Dofft. [1759]


document 32

Document over dezelfde kwestie waarin duidelijk wordt dat het aanvankelijke verzoek is afgeslagen. [15 maart 1759]


document 33

Aanspraak in 22 artikelen aan heren schepenen van ‘sBosch vanwege Dirk van Genderen koopman te ‘sBosch als collecteur te Oisterwijk over 1755 met de nodige inliggende stukken zoals : een extract van een specificatie dd. 8.11.1758 over d ejaren 1752-1755; een relaas van de vorster van de dingbank van Oisterwijk dd. 18 mei 1759; een schrijven van W.H. de Gier als vorster van Oisterwijk, waarvoor authorisatie is verleend door F.Kampes groenroede te ‘sBosch.


document 34

Relaas van de vorster van de Baronie van Boxtel inzake een kwestie rond Mejuffrouw Elisabeth van Hove weduwe van wijlen Jacobus van Nouhuijs in leven wijnkoopman te ‘sBosch en de dagvaarding van een zekere Corstiaan van de Merendonk geboren poorter van de stad, wonende te Gemonde, ondertekend door J.Dofft. [25 augustus 1759]. Inliggend een schrijven aan de groenroede van de hoofdstad ondertekend door de weduwe van Jacobus van Nouhuijs [22 augustus 1759].


document 35

Aanspraak en eis vanwege Catharina van Keulen tegen de regenten van Hoge & Lage Mierde. [4 september 1759]


document 36

Brief aan de Raad en Rentmr. Generaal der domeinen en de leenmannen van de Leen- en Tolkamer waarin een verklaring is opgenomen van Rijnier Hermans en Johannes van Gassel [of: Gastel] in verband met het transport van enige huisjes gestaan hebbende ‘agter den Doven in de Hinthamerstraat’ naast het erf van het huis ‘de Poort’. Leonard Jan Smits wordt er in genoemd als ontvanger der verpondingen. [10 april 1759]


document 37

Aanspraak aan de schepenen van Vught betreffende een kwestie tussen Jacob Coppelaar koopman te ‘sBosch en Guilliam Villers. [16 october 1759]


document 38

Schrijven van F.Kampes groenroede te ‘sBosch inzake de dagvaarding van Peter van der Heijden mr. kuiper te ‘sBosch met inliggende stukken, zoals: brief van P.D.Santvoort in de zaak Peter van der Heiden contra zijn huisvrouw Anna Maria van den Aldenbeecq [5 november 1759] en een ongedateerd stuk waarin staan vermeld Peter van der Heijden en Marianna van den Oldenbeeke.


document 39

Schrijven van de vorster van Vught inzake een kwestie betreffende Johanna Steven Boons gehuwd met Joost Gommerdt en wonende te Vught. Als voogden over haar zijn aangesteld Johan van Rooij en Dirck van Liemdt. De zaak handelt over een verschuldigd geldbedrag van f 220,-. [24 december 1759]


document 40

Schrijven aan de heren schepenen van Vught en Cromvoirt betreffende Gerardus Pennenburgh [vgl. Pijnenburg] wonende te Vught. Diens vader is Jan Pijnenburgh en zijn zwager is Jan Maas wonende te Helvoirt. De zaak handelt over de in- en verkoop van hout. In het stuk wordt ook Fracis Witlox uit Cromvoirt genoemd. [1759]


document 41

Aanspraak in 19 artikelen aan de heren schepenen van ‘sBosch vanwege Cornelis van Heusden wonende te Hilvarenbeek contra Jan Jacob van de Wiel bakker te Oisterwijk gehuwd met Jennemie Bakkers wier moeder Jacomijna Beeris was, destijds gehuwd met Jan Bakkers en nu met Cornelis de Cort. Inzet in deze kwestie is een huis en aangelegen erf en landerijen te Oisterwijk naast de Boxtelse straat, naast het erf van Mattheus Anthonis, strekkende van de gemene weg tot aan een straat geheten Peperstraat. Ook een stuk akkerland van ongeveer 1 lopense ook naast de Boxtelse straat en belend door Aart Willemsen van de Wiel, Goyaart Peterse Brekelmans, Eijmbert Goyerts en Mr.Lambert van den Heuvel. [22 januari 1760]


document 42

Eis en aanspraak in 19 artikelen met diverse inliggende stukken voor H. Vorstenbosch rooms priester wonende te Sint Michielsgestel gemachtigd door Helena Maria van den Eekkart Juffrouw van het Groot Begijnhof te Mechelen contra Marten Pieters van de Ven wonende te Den Dungen. Het betreft een schuld aan f 150,- aan Mr. Nicolaas de Blankendaal. Inliggend: relaas van de groenroede van ‘sBosch; een authentieke kopie van een schepengelofte van Marten Pieters van de Ven en een dagvaarding via groenroede Dofft. [augustus – september 1760]


document 43

Schrijven van de ingebieder van ‘sBosch in de zaak van Heer Johannes van der Lagen kanunnik van de abdij van Berne als gevolmachtigde van de Hoogeerwaarde Heer Franciscus van Heck abt van de gemelde abdij, om gerechtelijk in te gebieden Coen Coolen wonende te Lithoijen, pachter van de vierde en zevende tiendklamp aldaar. [11 oktober 1760]


document 44

Akte betreffende Netsen apother in ‘sBosch namens de heren Willem en Cornelis Mosman(s) en Wendel Killiam gehuwd met een Mosman(s), een Gotschalck gehuwd met een Mosman(s), ook mede namens Christiaan Mosman(s) inzake de apothekerswinkel. Genoemde Christiaan heeft in Parijs gewoond waar hij een slecht leven geleid zou hebben. Ook wordt gesproken over een zekere Lambert Stoks mr. smid te ‘sBosch, van Lievenen van Son te Engelen en over een verkocht paard. [ongedateerd]


document 45

Aanspraak aan heren schepenen van Nieuwkuijk vanwege de Heer J.H.Wassenaer Heer van Nieuwkuijk en Onzenoort last en procuratie hebbend evan Catharina Kivits weduwe van wijlen Joost van Son in leven verpondingbeurder te Onzenoort contra Gijsbert van Ingen en diens huisvrouw Sophia de Bondt. [vermoedelijk 1760]


document 46

Kwestie tussen Willem Cornelis van Heemskerk ontvanger van de 20ste penning op de collaterale successie te ‘sBosch contra Willem Raijmakers en verdere kerkmeesters van de Roomse Kerkschuur van Heeswijk en idem contra Godefridus Schongers en verdere kerkmeesters van de Roomse kerkschuur van Dinther. [vermoedelijk 1760]


document 47

Relaas van de groenroede van ‘sBosch namens Jacobus van Wolfsbergen te ‘sBosch die wil laten dagvaarden Theodorus Minoretti inzake verschuldigde pachtpenningen. [12 februari 1761]


document 48

Schrijven van de ingebieder van ‘sBosch H. van Cranenburgh namens Mattheus van Hooft koopman te Eindhoven om in te gebieden de persoon van Gerrit Lamberts van Helvort wonende te Rosmalen inzake verschuldigde pachtpenningen uit een tiendklamp op het Heeseind onder Rosmalen. In het hier aangehechte stuk worden genoemd: de vrouw van Johannes van Gestel naaste buur van van Helvort, Goijert Glaudemans en de vrouw van Hendrik van Rooij. [26 mei en 16 juni 1761]


document 49

Schrijven van de groenroede te ‘sBosch namens de heren Jan Middelman & Zn. kooplieden te Amsterdam om gerechtelijk te dagvaarden Monsieur Cornelis Wijgergancx woonachtig alhier te ‘sBosch i.v.m. het voldoen van een kapitaal van f 150,-. Inliggend een specificatie met diverse soorten geleverde vis zoals Nieuwe Hollandse vis, tijtlings en Bremer vis. [20 juni 1761]


document 50

Supplicatie van Leonard de Marcq secretaris van Oirschot als testamentair voogd over zijn minderjarige neef Johan Leonard de Marcq en Catharina Adriana de Marcq meerderjarige dochter i.v.m. de inboedel van Doctor Everhard de Marcq. [23 juni 1761]


document 51

Bernardus Oerlemans drossaard van de heerlijkheid Loon op Zand contra Engelbert Grootzwager, die ten huize van Jan Allard te Sprang van Arnoldus Oerlemans een stuk land heeft gekocht te Loon op Zand ter plaatse genaamd de Regtvaart voor een som van f 140,- zonder daarvan binnen 6 weken de 40ste penning te betalen. Daarvoor heeft hij een boete gekregen. [9 februari 1762]


document 52

Willem Cornelis van Heemskerk ontvanger van de impost van de collaterale successie over stad en Meierij van ‘sBosch contra Adriaan Stoeldraaijers met diverse inliggende stukken o.a. een schrijven van deurwaarder F.Oucoop. [vermoedelijk 1760]


document 53

Aanspraak aan heren schepenen van ‘sBosch vanwege Elisabeth Cornelia Olyslagers weduwe van wijlen Franciscus van Heck koopvrouw contra Dirk Janse Govers wonende te Veghel. In het stuk worden genoemd: Gooyaart wijlen Peeter Rutten te Veghel, Gooyaart Bruysen nagelaten weduwe van wijlen Lenart Cornelisse van Mol, een stuk land genoemd Colaars 8 lopensen op Middegaal, Jacoba Olislagers. [26 juli 1763]


document 54

Relaas van de groenroede van ‘sBosch in verband met de dagvaarding van Hermanus van Dijsen inwoner van ‘sBosch contra Johannes van Leeuwarden. Getekend T.Kampes [1763]


document 55

Relaas van de groenroede van ‘sBosch G.J.Hamers in verband met de dagvaarding van Monsieur Antony Verouden mr. timmerman alhier . [1763]


document 56

Voor Pieter Gerard van Esveld notaris van de Leenhof van Brabant residerende in de stad Eindhoven is verschenen Willem Deelen uit deze stad die de Heer Pieter Dirk Santvoort machtigt de zaken waar te nemen in verband met een kwestie tussen hem en de Heer Daniel Jannette schepen en koopman te ‘sBosch met diverse inliggende stukken. [7 mei 1765]


document 57

Eis en aanspraak in 16 artikelen aan heren schepenen van ‘sBosch namens Louis de Meele bierbrouwer contra Theodorus Minoretti met inliggend een specificatie van geleverde amen bier over 1765-1767. [6 juni 1769]


document 58

Bavo de Rijk apotheker te Waalwijk, Stalpart van der Wielen, Maria van der Laan weduwe van Geijn, Anna Maria van Gijn, Hendrina vrouw van Henderijk Cleophas mr. smid namens Andreas Dijkstera wonende ‘agter de Hoven buyten Leeuwarden’. Zij leggen een verklaring af over gebeurtenissen rond wijlen Claaske Reneman dochter van Daniel Reneman oud-schepen van Leeuwarden. In deze getuigenverklaring noemen zij: Hendrik van Beijeren, de vrouw van Andreas Dijkstera, de geboorte van een kind Hendricus, de voerman van Wiermond. [1 augustus 1769]

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina