Ranb toegangsnummer 315 teksteditie en indexen op persoons – en plaatsnamenDovnload 1.11 Mb.
Pagina19/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
INVENTARISNUMMER 34

Deze stukken zitten in een blauw mapje met het opschrift: vonnissen.


document 1

Arnoldus van Hensbergen te Dinther contra Adrianus Olivier in ‘sBosch. [ongedateerd]


document 2

Arnoldus van Hensbergen contra Adrianus Olivier. [18 april 1758]


document 3

Catharina van Oversteegh weduwe van wijlen Antony Legrand contra Johannes Haeck horlogiemaker in ‘sBosch. [18 juli 1758]


document 4

Helena van Geffen contra Dirk Knooij of Cnooij wonende te Udenhout met diverse inliggende stukken van o.a. de groenroede. Het stuk handelt om een half huis, schopke en hofje te Udenhout belend door de gemene straat, Geerling Schalx en Francis Brox. Helena heeft een machtiging van de gezamenlijke erfgenamen van Wilhelmina Gijsberts Elias weduwe eerst van Gerard van Rooij en later van wijlen Johannes van Roosmalen, gepasseerd voor notaris Philip Mans.


document 5

Thomas van Rooij te Breugel contra Paulus den Besten als afgevaardigde van de negen armenblokken van ‘sBosch betreffende een stuk weiland onder Breugel aan de Dommel genaamd de Dommel- of Vennekens Coeijweijde groot 8 lopensen, de huisarmen van de 9 blokken aangekomen uit de nalatenschap van Catharina van Campen. Behandeld door advocaat A.J. de Vlieger. Het tweede stuk over deze zaak is van de Vlieger gericht aan groenroede Hamers[15 april 1760]


document 6

Relaas van groenroede Kampes namens Jan Verhagen en Theodorus Cras kerkmeesters van de Roomse Kerk te Son. In het stuk wordt Adriaen Verhoeven uit Son genoemd gedetineerde op de Voorpoort te ‘sBosch. [9 maart 1761]


document 7

Francois van Baelen wijnkoopman te ‘sBosch contra Jacobus Turnhoud of Turnhout, secretaris van de heerlijkheid Vught, met inliggend een specificatie van geleverde ankers en okshoofden rode en witte wijn, een relaas van de vorster van Vught J.A.Kamphof en een schrijven van groenroede Hamers. [2 februari 1762]


document 8

Johannes Utzel mr. kleermaker te ‘sGravenhage laat door groenroede Kampes dagvaarden Diderick Huijgens schepen te ‘sBosch voor hetgeen hij verschuldigd is vanwege de aankoop van ‘een silveren boortsel, een hoed, laken, gouden knoopen, fluweel, andere winkelwaren en maakloon, ter waarde van 317:11:8. [18 oktober 1763]INDEX INVENTARISNUMMER 35

persoonsnamen
Aken van Nicolaas – beurtschipper op ‘sBosch-Dordrecht

Arents Antonetta – zie: Giersbergen en Been

Been Laurens – zie: Arents

Berkel van Theodorus – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Beugen van Warnardus/Wernardus – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Biesmans Adriaan Goodschalk – schepen Nieuwkuijk

Blandien Dingena

Blommen van der Adriaen

Blonket Willem - tollenaar

Bogaers Frans – schepen Geldrop

Brandwijk van Jacob

Broecx Arien – schepen Geldrop

Bruins Antony – keurmr. goud- en zilversmedengilde

Burght van den peter – schepen Geldrop

Buuren van Jacomina – zie: Lutters

Cappen van der B. vorster Schijndel

Castel du Stephanus – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Chatvelt J.L. – secretaris

Clemens H.G.

Coesveld van Dorothé

Cras Heer – pastoor Heusden

Delsen Petrus

Deursen van Arnoldus

Dielis Hendrik – de weduwe

Dijck van Gerit

Dofft – groenroede

Duitz Ericus – drossaard Nieuwkuijk

Eijsden van Tomas – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Engelen van Willem Janse

Faassen Johannes – koopman

Franken Mr. Leonard

Geemert van Cornelis – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Geffen van Matthijs

Giersbergen van Jan – zie: Arents

Giersbergen van Gothofridus

Gijselaer de Jacob

Groot de Jan – schepen Geldrop

Groulard de Jacob Adriana – zie: Scheidt

Groulard de J.H. – gewezen secretaris

Hamers G. – groenroede

Hanswijk van Johan

Heek van Matthias – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Heeren J.J.

Heijden van der Pieter – zie: Oldenbeek

Henselman Godefridus – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Herle Francis – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Herpen van Herbertus – koopman

Heurn van Mr. Johan Hendrik – oud-schepen en raad – zie: Roemer

Hoek van den Govert

Hooft van Jordanus – koopman

Hoorn Rijmet [dubieus] Wouterse

Hoornbeek van Everardus

Jannette Louis

Kippen Hendrik Aartze – schepen Nieuwkuijk

Kolder/Köhler/Kölder Johan Coenraad – chirurgijn in het leger

Laar van de Mr. Willem

Laure de Hendrik – drossaard Geldrop

Le Heu Balthasar – goud- en zilversmedengilde

Lith de Jeude van Heer J.

Lutters Goort – zie: Buuren

Maij - kolonel

Mans Susana

Marsmans Johan

Meelen de Heer Henricus – rooms priester Rosmalen

Melte Jacob – lintwerkersgilde

Mol Jan Bertram – president-schepen Rosmalen

Mosmans

Nederburgh Bastiaan - procureurNederveen weduwe

Nederveen Dirk – lintwerkersgilde

Nellen Adriaan – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Nooze Joost – procureur

Oijen – luitenant generaal

Oldenbeek van Maria Anna – zie: Heijden

Overvest W.H. - deurwaarder

Pardijck Cornelis

Peijmans Johannes – gildebroeder goud- en zilversmedenngilde

Piké Jan – mr. molenmaker

Piper Carel – diverse functie sin ‘sBosch

Porten van der Jan – koopman

Pullen Antony Hendrik – schepen Nieuwkuijk

Pullen Hendrik

Putten van der Juffrouw Alida Maria – zie: Meelen

Putten van der Simon

Raben Antony – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

Ragaij Leonardus – secretaris Vught-Cromvoirt

Ras de Adriana – weduwe zie: Webster

Ravensteijn van Willem Janse

Rebeek H.

Rijsterborgh Hermanus - secretaris Schijndel

Rijsterborgh Lucas – president Schijndel

Riviere de la – generaal-majoor

Roemer Anna – zie: Heurn

Roij de Mr. Isaacq Johan - advocaat

Ruelo van Heer Jan – fabrikant

Santvoort Pieter Dirk – notaris en procureur

Santvoort Mr. Theodoor Francois

Schalks Geling

Scheidt Fredrick – zie: Groulard

Schouw Adam – houtkoopman en mr. timmerman

Schouw Amelis

Schouw Elisabeth

Schouw Heer Hendrik – predikant te Heusden

Schouw Jan

Sijdenhagen van Tobias - Heer van Kessel

Sluster [dubieus] generaal-majoor

Smits Mr. Gerard

Snelle Adriana

Snelle Cornelis

Snelle Gerardus Norbertus Amandus

Snelle Johanna

Snelle Johanna Maria

Snelle Maria

Snelle Stephanus

Snelle Theresia

Someren van Vrijenes van D.

Son van mr. Stephanus - advocaat

Son van Thomas Jansse – schepen Nieuwkuijk

Spijk van D.

Spillenaer J.

Sterren van der Nijmen Aartze – schepen Nieuwkuijk

Suyskens Antony – de weduwe

Ter Croije Arnoldus – medicine doctor

Ter Croije Hendrik - notaris

Teulings Joost

Thoen Ijsbrand – advocaat

Tullekens A.W.

Verbeek Andries – schepen Geldrop

Ven van de Pieter

Verdun de carel

Verhoeven Antony Claas

Versfelt Mr. Anth.

Verster Mr. Abraham

Vervenne Hendrik Jan

Vester de Balbian Johan - procureur

Vlieger de Antony Jan

Warmont van Cornelis

Webster Philip – zie: Ras

Weert van Jan

Weijman Johan Georg – gewezen soldaat

Wetering van de Dielis – president Nieuwkuijk

Wiel van den Cornelis

Wierdsma Rombertus Annens

Wijck van Geit Gijsbertus

Wijck van Gijsbert Nijmense

Wijck van Willemijn Gijsbertus

Wolfsbergen van Francis – gildebroeder goud- en zilversmedengilde

plaatsnamen

Blitterswijk [overkwartier Gelderland]

Bruggen [land van Gülick]

Corenstraat [‘sBosch]

Cromvoirt

Den Bosch [Groot Begijnhof, Groot Gasthuis, Geertruikerk, Verwerstraat]

Deurne & Liessel

Dordrecht

Geldrop

Heusden


Hintham

Kessel [Herenhuis, korenwindmolen, Molencamp]

Lely de – huis hoek Corenstraat [‘sBosch]

Liempde


Luik [Sint Georgius hospitaal]

Nieuwkuijk

Oirschot

Oost en Westerse blok van de Nieuwe Erven [Nieuwkuijk]

Orthen – stenen molen

Polder van der Eijgen

Rosmalen

Schijndel


Tiel [steenbakkerij]

Udenhout

Vlijmen

Vught [buitenhuis, huize Steenwijk]


Woensel

INVENTARISNUMMER 35

Het dossier opent met een register van A tot Z van rechtstermen met tevens paginavermelding ontleend aan de diverse akten.


document 1

Verklaring van deurwaarder Petrus Delsen, Lucas en Hermanus Rijsterborgh resp. president en secretaris van Schijndel, betreffende een kapitaal van 200 Carolus guldens tegen 4 % schuldig aan Adriana de Ras weduwe van Philip Webster. Dit alles op verzoek van de Eerwaarde Heer Hendrik Schouw predikant te Heusden als mede-erfgenaam van genoemde Adriana. Inliggend het relaas van de vorster van Schijndel B.v.d.Cappen. [december 1758]


document 2

Kwestie tussen H.Rebeek en de Heer Jan van Ruelo fabrikant te ‘sBosch. [17 november 1756]


document 3

Johan van Ruelo fabrikant te ‘sBosch. [6 november 1756]


document 4

Authorisatie op de groenroede Hamers om in gijzeling te nemen Everardus van Hoornbeek. Genoemd worden in dit stuk de Heer J. van Lith de Jeude en J. Spillenaer die een steenbakkerij hebben in Tiel. [25 juni 1755]


document 5

Verklaring van Jan Schouw, Hendrik Schouw predikant te Heusden, Gerard van Luunen gehuwd Elisabeth Schouw en Amelis Schouw, dat hun vader Adam Schouw in leven houtkoopman en mr. timmerman aan Leonardus Ragaij secretaris van Vught en Cromvoirt verscheidene malen hout heeft geleverd. Hierover is een proces gevoerd. [17 maart 1757]


document 6

Ondertrouw van Johan Coenraad Kolder [ook: Köhler – in de handtekening] en Susana Mans [4 maart 1758]


document 7

Appointement op request van Susana Mans jonge dochter wonende te ‘sBosch in verband met haar ondertrouwbelofte aan Johan Coenraed Kölder chirurgijn in de compagnie van kolonel Maij onder het regiment van generaal-majoor Sluster [dubieus]. [3 maart 1758]


document 8

Verklaring van Jacomina van Buuren geboren Blitterswijk in het overkwartier Gelderland onder het ressort van de Koning van Pruisen aan de heren schepenen van Deurne en Liessel. Ze heeft meer dan 25 jaren binnen deze heerlijkheid gewoond. Ze is nu ten huwelijk gevraagd door een zekere Goort Lutters geboren te Bruggen in het land van Gülick, die zich ook binnen de heerlijkheid Deurne heeft gevestigd. Ze leefde in de veronderstelling dat hij vrijgezel was. Genoemde Lutters zou echter nog een vrouw hebben in het buitenland die nog in leven was, maar dat ontkende hij aanvankelijk. Toen dit aan het licht kwam heeft de drossaard een arrestatiebevel uitgevaardigd, waarop Lutters gevlucht is. Sinds 5 augustus 1752 heeft Jacomina taal nog teken van hem gehoord. [9 maart 1759]


document 9

De weduwe Nederveen verklaart dat ongeveer 5 jaren geleden een zekere Jacob Melte het poorterschap heeft aangevraagd en lid is geworden van het ‘lintwerkersgilde’. In het stuk wordt ook genoemd: Dirk Nederveen 29 jaren oud die volgens haar, na 4 jaren werk, door hetzelfde gilde zou kunnen worden opgenomen. [11 augustus 1758]


document 10

Verklaring van Anthony Claas Verhoeven en de weduwe van Hendrik Dielis uit de heerlijkheid Woensel in verband met het bezit van een huis stal en schuur te Woensel, dat op 19 februari ‘snachts tussen 11 en 12, vermoedelijk door moedwilligheid, tot de grond toe is afgebrand incl. meubilair etc. met alle persoonlijke gevolgen van dien. Men wil het weer graag opnieuw opbouwen, waartoe men een verzoek indient. [10 april 1759]


document 11

Verklaring van Pieter Dirk Santvoort notaris en procureur en diaken van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente te ‘sBosch aangaande de praktijk van de huwelijksproclamaties en inschrijvingen, de aalmoes in de ‘stadhuis-busse’, de betaling der commissarissen, trouwen op stadhuis of op particuliere plaatsen e.d. [rond 1758]


document 12

Schrijven aan de heer drossaard en schepenen van de heerlijkheid Geldrop door Adriaen van der Blommen wonende te Deurne met het verzoek een vonnis uit te spreken over Gerit van Dijck wonende te Geldrop vanwege geleverde wol ter waarde van 130 gulden. Voorts een relaas van het gehouden genecht. Als schepenen van Geldrop worden genoemd: Frans Bogaers, Arien Broecx, Peter van de Burght, Andries Verbeek en Jan de Groot. De drossaard is Hendrik de Laure. [1734]


document 13

Balthasar Le Heu als deken van het goud- en zilversmedengilde, Antony Bruins keurmeester van het gilde, samen met de gildebroeders Johannes Peijmans, Antony Raben, Theodorus van Berkel, Godefridus Henselmans, Francis Herle, Matthias van Heek, Tomas van Eijsden, Stephanus du Castel, Francis van Wolfsbergen, Adriaan Nellen en Cornelis van Geemert, die willen laten dagvaarden Wernardus van Beugen mede-gildebroeder in verband met ‘het scheuren der beschrevene blaederen uyt het resolutieboek van het voorn. gout en silversmeedegilde binnen deser stadt gepleegt door den voorn. Wernardus van Beugen’. Met enkele inliggende stukken over deze kwestie. Ondertekend door groenroede Dofft. [7 mei 1759]


document 14

Request van de weduw evan Antony Suyskens, Arnoldus van Deursen, Matthijs van Geffen en een zekere Dekkers contra Ericus Duitz drossaard van Nieuwkuijk. [10 juni 1757]


document 15

De naaste vrienden van Stephanus Snelle hebben het request gezien van Johanna, Maria, Cornelis, Theresia en Adriana Snelle in verband met de administratie van de goederen van genoemde Stephanus. Curator was aanvankelijk Gerardus Norbertus Amandus Snelle maar men stelt Johan Marmans voor. [juli 1755]


document 16

Stuk over geleverde koopwaren aan het adres van Mosmans door niet nader genoemde supplianten. [juli 1757]


document 17

Relaas van groenroede Dofft in de kwestie tussen Jordanus van Hooft koopman te ‘sBosch en Johannes Faassen ook koopman aldaar. Het gaat o.a. om een huis op de hoek van de Corenstraat genaamd de Lely. In hetzelfde document wordt ook de Heer Cras als pastoor van Heusden genoemd. [16 febrauri 1756]


document 18

Uittreksel uit het protocol van 14.1.1738 tot 18 september 1739 van de inmiddels gewezen secretaris J.H. de Groulard. Dit stuk staat in verband met document 17 en slaat op een kapitale som van 1000 gulden met 25 gulden voor de 40ste penning. Genoemd worden: Johannes Faassen, Herbertus van Herpen, Jan van der Porten, kooplieden te ‘sBosch en Hendrik Jan Vervenne als voogden over de minderjarige Godefridus Henselmans. [20 februari 1757]


document 19

Wederom een uittreksel uit een protocol nl. dat van 24.3.1750 tot 31.12.1751 van secretaris J.L.Chatvelt, waarin Johannes Faassen en Johan van Hanswijk staan vermeld i.v.m. die kapitale som van f 1000,-. [23 februari 1756]


document 20

Gerechtelijk stuk in 33 artikelen betreffende de kwestie tussen Nicolaas van Aken beurtschipper van ‘sBosch op Dordrecht contra Jan Piké mr. molenmaker wonende te Dordrecht, dit in verband met de bouw van de stenen molen van Orthen. Als gecommitteerden van de Polder van der Eijgen worden genoemd Cornelis van Warmont en Cornelis Pardijck en Mr. Anth. Versfelt als penningmeester van genoemde polder. [ongedateerd]


document 21

Dirk van Genderen als gewezen collecteur van de dorpslasten, hoofdgeld, bezaaid, slachtvee, dranken en gemene middelen te Oisterwijk contra Isaacq Verster stadhouder van deze plaats vanwege geleverde waren. [30 mei 1759]


document 22

Inventaris van stukken vanwege Johanna Maria Snelle contra Geling Schalks te Udenhout. [1 november 1759]


document 23

Kwestie tussen Maria Anna van Oldenbeek gehuwd met Pieter van der Heijden, geassisteerd door haar curator Gerard Hamers contra haar man. [30 juli 1759]


document 24

Ericus Duijtz drossaard van Nieuwkuijk contra Gerrit Gijsbertus van Wijck en zijn broers en zussen als erfgenamen van Willemijn Gijsberts van Wijck. 15 mei 1760]


document 25

Inventaris van stukken [1703-1759] behorende bij document 24. In deze stukken staan genoemd: deurwaarder W.H.Overvest, Hendrik Aartze Kippen, Adriaan Goodschalk Biesmans, Thomas Janse van Son, Nijmen Aartze van der Sterren, Antony Hendricx Pullen, in 1709 schepenen van Nieuwkuijk en vervolgens Rijmet [?] Wouterse Hoorn, Willem Janse van Engelen, Hendrik Pullen, Dilis van de Wetering president, D. v. Spijk, Govert van den Hoek, Cornelis van de Wiel, Joost Teulings, Pieter van de Ven; extract uit het doodboek waaruit blijkt dat in 1744 Gijsbert Nijmense van Wijk de vader van Willemijn is overleden; een transport uit 1744 met daarin de namen van Willem Janse van Ravensteijn en er wordt gesproken over ‘manuaaltjes aan de Oost en Westerse blok van de Nieuwe Erven. [1759]


document 26

Appointement van comparitie van de Raad en Leenhof van Brabant op het request van Mr. Johan Hendrik van Heurn oud-schepen en raad van ‘sBosch, alsmede de griffier van de leen- en tolkamer vanwege een ‘mandament poenaal’ contra zijn vrouw Anna Roemer. Voor de raden van de genoemde raad en leenhof te weten Mr. Willem van de Laar en Carel de Verdun, verschenen de voornoemde requirant en Mr. Stephanus van Son, IJsbrand Thoen zijn advocaten, Bastiaan Nederburgh zijn procureur en genoemde Anna met haar curator mr. Abraham Verster geassisteerd met Mr. Isaacq Johan de Roij als advocaat en Joost Nooze haar procureur. Inzet is een buitenhuis te Vught met alle meubels en huisraad dat Anna verleden zomer heeft gebruikt en bewoond met gebruik van koets en paarden, transport van meubilair naar het woonhuis van van Heurn in ‘sBosch, het onderhoud van genoemd buitenhuis en het bezoek aan ’n kind op de kostschool. [26 october 1759]


document 27

Supplicatie van Antonetta Arents eerst weduwe van wijlen Jan Giersbergen en laatst van wijlen Laurens Been, wonende te Vlijmen, waarin ze zich beklaagt over haar zoon Gothofridus van Giersbergen, wonende ten huize van zijn twee tantes in ‘sBosch, die een losbandig leven leidt, ondanks alle vermaningen en pogingen van zijn tantes en van haar kant om hem weer op het rechte pad te brengen. Zij dient een verzoek in haar zoon te laten verplegen in het hospitaal van Sint Georgius te Luik. [ca. 1759]


document 28

Verklaring van o.a. H.G.Clemens, A.W.Tullekens, D. van Someren van Vrijenes, Jacob van Brandwijk, Jacob de Gijselaer en Antony Jan de Vlieger als naaste vrienden van vaders- en moederszijde van Carel Piper rentmr. van het Begijnhof, klerk ter secretarie, klerk van het Groot Gasthuis en koster van de Geertruikerk in ‘sBosch. Ondanks dat Carel fatsoenlijk is opgevoed, is hij behept met een ‘verkwistend humeur’ en heeft zijn vrouw en kinderen tot grote armoede gebracht. De stadsmagistraat heeft hem de administratie ontnomen, Hij wordt beticht van bedenkelijke praktijken en onbeschaamde bedelarijen. Men wil een curator over hem aanstellen. [ongedateerd]


document 29

Kwestie tussen Dorothe van Coesveld te ‘sBosch contra Johan Georg Weijman gewezen soldaat in het regiment van wijlen generaal majoor de la Riviere nu van de luitenant-generaal Oijen. [3 maart 1770]


document 30

Supplicatie van Jacoba Adriana de Groulard weduwe van wijlen Frederick Scheidt die in 1768 op huize Steenwijk te Vught is komen te overlijden. Zij dient een verzoek in tot inventarisatie van diens nagelaten goederen. [2 october 1769]


document 31

Supplicatie van Arnoldus Ter Croij medicine doctor te ‘sBosch die zixh borg stelt i.v.m. het vonnis van zijn zoon Hendrik Ter Croije notaris contra Jan Bertram Mol president-schepen te Rosmalen. [30 juli 1771]


document 32

Ander document i.v.m. de kwestie tussen Hendrik Ter Croije en Jan Bertram Mol. [3 augustus 1771]


document 33

Dezelfde kwestie waarin duidelijk wordt dat Jan Bertram Mol in Hintham onder Rosmalen woont. [17 juni 1771]


document 34

Libel van kosten in de zaak tussen de regenten van Oirschot en Liempde. [ongedateerd]


document 35

Declaratie van Pieter Dirk Santvoort en Johan Vester de Balbian procureurs te ‘sBosch in de zaak van Heer Henricus de Meelen rooms priester te Rosmalen mede namens de andere erfgenamen van wijlen Juffrouw Alida Maria van der Putten weduwe de Meelen, geconstitueerde erfgenamen van Simon van der Putten, executeur van het testament van Dingena Blandien contra Mr. Gerard Smits, Mr. Theodoor Francois Santvoort, Mr. Leonard Franken en Hendrik Ter Croije als blokmeesters van de kerk en Verwerstraat. [ongedateerd]


document 36

Louis Jannette contra Rombertus Annens Wierdsma. [16 maart 1773]


document 37

Stuk betreffende de zaak tussen Tobias Sijdenhagen Heer van Kessel contra Jan de Weert m.b.t. goederen onder Kessel zoals het Herenhuis, de korenwindmolen, de Molencamp. [2 september 1773]


document 38

Dagvaarding van koopman J.J. Heeren te ‘sBosch in de zaak tegen tollenaar Willem Blonket. [26 mei 1774]INVENTARISNUMMER 36

Gedrukt document waarin de magistraat van ‘sBosch waarin men verklaart dat “Arnolda Elisabeth Santvoort lang vier voeten of iets meerder, oud ruim dertig jaaren, glad van aangezigt en blond van haaren, dochter van onzen griffier Mr. Theod: Franc: Santvoort, wonende alhier, bij ons zeer wel bekend is geene emigrante te zijn en mids dien van ons heeft verzogt onze brieven van recommandatie om naar haare woonplaats te retourneeren”. Men verleent haar een paspoort zodat ze overal vrij en ongehinderd kan passeren. [28 october 1794]


Frantalige brief van Mr. T.F. Santvoort aan zijn kinderen met informatie over zijn perfecte gezondheid, de familie Verhellouw waarvan er een architect en stadsbouwmeester te Rotterdam is, waar veel Bosschenaren op bezoek zijn en die per boot via Oosterhout en Tilburg naar Den Bosch zullen terugkeren. Voor die personen zijn paspoorten geregeld. [29 october 1794]

EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER tevens EINDE VAN DE COLLECTIE SANTVOORT.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina