Ranb toegangsnummer 315 teksteditie en indexen op persoons – en plaatsnamenDovnload 1.11 Mb.
Pagina4/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
INVENTARISNUMMER 8 anno 1750-1751

Dit boek begint met een zeer diepzinnige eedsafleggingstekst:

“Almachtige Godt!

Rechtveerdige Rechter van Hemel en Aarde; Wy Ons met solemnelen Eede voor Uw Alderheyligste Aangesigt statelykerwyse verbonden hebbende, om alhier Recht ende Gerechtigheyt te oeffenen, bidden U, bestier alsoo onse Herten, dat wy des Eeds gedagtig zynde, niet anders voor en hebben, als in alle zaken onse conscientie voor U te ontlaste, om geen ding ter werelt Ons door verkeerde driften te laten aftrecken van Recht ende Geregtigheyt aan alle te doen erlangen, ten eynde wy Ons niet en besoetelen in onse conscientie, noch schuldig maken aan Uw strenge ende wreekende Rechtveerdigheyt. AMEN


‘sBosch 1750 fol.2 [‘gedrukte ‘aanteykeninge der inkomende jura’]

‘sBosch 1750 fol.3 [gedrukte pagina met opschrift: tour-beurten schepenen]

Mierlo 1750 fol.4 [Mathijs van Col soldaat en ex-krijgsgevangene x Petr.Slegers]

Schijndel 1750 fol.5 [octrooi voor verkopen uit de gemeijnt]

Oss 1750 fol.8 [schouwvoering in omliggende dorpen]

Oirschot 1750 fol.10 [wegen vanwege passerende legers beduidend verslechterd]

Reusel 1750 fol.10 [octrooi om stukken uit de gemeijnt te mogen verkopen]

Mierlo 1750 fol.12 [aanstelling schepencollege rooms versus gereformeerd]

‘sBosch 1750 fol.14 [contract rond het huis genaamd ‘het Groot Keijsershoff’]

Oss 1750 fol.14 [schouwvoering ook in de polders]

Tilburg 1750 fol.16 [request Michiel Schaapscheerder en Anna van Boxel]

Tilburg 1750 fol.16 [idem – familie Pijnenborg]

Maren 1750 fol.16 [publieke verhuur van landerijen]

Meierij 1750 fol.16 [klachten m.b.t. rivier de Dommel nl. nauw en ondiep]

Meierij 1750 fol.17 [gedrukt stuk voor de vier kwartieren – remissies]

Meierij 1750 fol.22 [klachten m.b.t. rivier de Dommel]

Lierop 1750 fol.24 [geschil over groene gemeente met buurdorp Mierlo]

Lierop 1750 fol.24 [de vroente over de Oudendijkseloop aan de Lieropse kant]

Oss 1750 fol.26 [boete vanwege niet assisteren van de rentmr.gen.]

Mierlo 1750 fol.26 [request van Heer en Vrouwe – aanstelling schepenen]

Kessel 1750 fol.28 [request Adr.vd Straaten secretaris – secretarisambt]

Empel 1750 fol.28 [request Adr.vd Straaten secretaris – secretarisambt]

‘sBosch 1750 fol.30 [militairen in civile en criminele zaken]

Oud Gastel 1750 fol.32 [opperarmmeesters over opnemen van geld]

Deurne e.o. 1750 fol.34 [personele omslag]

Oss 1750 fol.36 [gedrukt stuk m.b.t. boete zie onder fol.26]

Oirschot 1750 fol.38 [gasthuizen en fundaties zie deel 7 fol. 546]

‘sBosch 1750 fol.38 request A.G.Pijnappels, F.A.Rovers en L.Leermans]

‘sBosch 1750 fol.39 [request H.Meijer – paarden-, meel- en grutmolen]

Tilburg 1750 fol.40 [request Michiel Schaapscheerder zie fol.16]

‘sBosch 1750 fol.40 [beheer en schouwen van de goten langs de straten]

Hilvarenbeek 1750 fol.42 [gedetineerde misdadiger onder de toren – rook in de kerk!]

Aarle Rixtel 1750 fol.47 [percelen land o.a. in de Kerkstraat]

Deurne 1750 fol.49 [familie van Engelbert Guy – zie deel 7 fol.445]

Berkel Enschot 1750 fol.49 [leveranties aan de Geallieerden]

Mierlo 1750 fol.52 [aanstelling schepenen – rooms versus gereformeerd]

Meierij 1750 fol.54 [publikatie rond goudspecien en goudgewichten]

Meierij 1750 fol.59 [plakkaat koopvaardij en visserij]

Helmond 1750 fol.60 [vrijdom Grote Brabantse Zwijgende tol]

Helmond 1750 fol.61 [idem]

St.M.gestel 1750 fol.63 [heerbaan Vught-Sint Michielsgestel]

Vught 1750 fol.63 [idem]

‘sBosch 1750 fol.65 [permissiegelden]

Sas van Gent 1750 fol.66 [gevangenneming van iemand die groenten verkoopt]

Meierij 1750 fol.69 [request van gezamenlijke drossaarden – schouwvoeringen]

‘sBosch 1750 fol.69 [goten in de straten]

Oss 1750 fol.70 [schouw op de Oijerstraat]

‘sBosch 1750 fol.71 [request van de classis – schade door gemengde huwelijken]

Meierij 1750 fol.73 [gemengde huwelijken – gedrukt stuk]

Hilvarenbeek 1750 fol.77 [Paulus Kuchenius predikant – misdadigers onder de kerktoren]

Geffen 1750 fol.78 [‘pastorijehuysinge’ van W.E.Buschman predikant]

Meierij 1750 fol.79 [reparatie pastorieën – pastorije-huijsen]

Schijndel 1750 fol.79 [tienden van de Theologische Faculteit Leuven]

‘sBosch 1750 fol.81 [Dalemkamp in Empelsveld]

‘sBosch 1750 fol.83 [Arnoldus Heeren – paarden-, meel- en grutmolen]

Bergen o.Z.eo 1750 fol.85 [predikanten Stoppelaer, Craan en Janssen – kerkvisitatie]

Kempenland 1750 fol.86 [Wybrand van Itsma kwartierschout + dijkgraaf]

Berghem 1750 fol.87 [Dirck Hoeks – rumoer rond geheime roomse praktijken]

Helmond 1750 fol.89 [vrijdom m.b.t. Grote Brabnatse Zwijgende landtol]

Meierij 1750 fol.90 [ordonnantie op Grote Brabantse Zwijgende landtol]

Deurne 1750 fol.95 [familie Guij]

Berghem 1750 fol.97 [Jan Claassen vd Heuvel en zijn vrouw terug in het dorp]

Berghem 1750 fol.97 [pastoor Lambertus Hoeck of Hoext ?]

Budel e.o. 1750 fol.98 [visitatie op de Dommel – 2 akten]

Nistelrode 1750 fol.99 [tienden van de Commanderij van Gemert – 2 akten]

‘sBosch 1750 fol.101 [Th.Noortberg – timmeren van barakken]

Hulst 1750 fol.103 [bisschop van Gent – kerkenhuizen in die streek]

Breda 1750 fol.104 [vorster en dijkbode Alex. Broect]

Meierij 1750 fol.105 [order en reglement legertroepen te voet en te paard]

Moergestel 1750 fol.109 [drost Petrus Bemde of berude [dubieus] ]

Oirschot 1750 fol.110 [collecteurs van allerlei belastingen]

Gastel 1750 fol.110 [request van kerkmeesters der roomse kerkschuur]

Boxtel 1750 fol.113 [misdaden van pachter van Barrièrehuis aan de Grote Steenweg]

Berghem 1750 fol.115 [zie fol.97 – dreigementen richting predikant]

Deurne 1750 fol.119 [informatie familie Guy 2 akten]

Helmond 1750 fol.120 [request stadsaccijns, kassei- en weggeld]

Deurne 1750 fol.121 [informatie familie Guy]

‘sBosch 1750 fol.123 [huiseigenaren langs de Dieze]

‘sBosch 1750 fol.125 [idem – gedrukte korte memorie tot fol.172 – informatief stuk!]

Stiphout e.o. 1750 fol.174 [pootrecht heer van Croij]

Berghem 1750 fol.177 [‘stoutigheden van het pausdom’]

Boxtel 1750 fol.179 [gevangenschap Pieter de Bije]

Eindhoven 1750 fol.180 [geboren poorters en tolvrijdom – meerdere akten]

Berghem 1750 fol.185 [vervolg op 177 en vorige folio’s]

Son 1750 fol.185 [request m.b.t. de ijk - wed. van bierbrouwer Th. Borghouts]

Cranendonk eo 1750 fol.187 [schouwen en visiteren van de Dommel 2 akten]

‘sBosch 1750 fol.190 [rotgezellen schutterij – rechten en plichten 2 akten]

Boxtel 1750 fol.194 [gevangenschap Pieter de Bije]

Borkel&Schaft 1750 fol.195 [geschil met omliggende gemeenten over de heide]

Boxtel 1750 fol.198 [schouw over de Dommel – huizen langs de oevers]

Berghem 1750 fol.200 [roomsgezinden – protectie van Dirck en Geertruy Hoecx]

‘sBosch 1750 fol.200 [echtpaar Velingius – Visch zie vorige folio’s]

Bergeijk 1750 fol.201 [problemen met gewapende ingezetenen uit land van Luik]

Nuland 1750 fol.201 [opbouw pastorijhuis]

‘sBosch 1750 fol.203 [request H.Engelskerke mr.bakker uit Xanten – tolbrief]

Empel 1750 fol.203 [hoog aangeslagen in de impost van de dranken]

Geldrop 1750 fol.205 [onderhoud wegen, waterlopen etc.]

Boxtel 1750 fol.207 [huiseigenaren aan de oeevers van de Dommel]

Meierij 1750 fol.209 [generale jacht op vagabonden]

Breda 1750 fol.210 [request pachters van de bieren en (brande)wijnen]

Valkenswaard 1750 fol.213 [gebruik van de heide met omliggende dorpen]

Meierij 1750 fol.215 [request diverse drossaards]

Meierij 1750 fol.217 [verpondingsomslag]

Meierij 1750 fol.219 [reële omslag met tabellen voor de kwartiersdorpen]

Son 1750 fol.225 [request weduwe van bierbrouwer Burghouts zie 185]

‘sBosch 1750 fol.227 [keur van de schouwvoering]

‘sBosch 1750 fol.229 [request van vicaris M. van Litsenburg]

Berghem 1750 fol.229 [familie Hoecx en request vicaris van ‘sBosch]

‘sBosch 1750 fol.231 [rotgezellen van de schutterijen]

Boxtel 1750 fol.232 [diepte en breedte van de Dommel aldaar]

Maastricht 1750 fol.236 [request van de classis inzake huwelijken]

Boxtel 1750 fol.238 [diepte en breedte van de Dommel ter plaatse]

Meierij 1750 fol.240 [request diverse drossaarden - wegenonderhoud]

Meierij 1750 fol.242 [vier kwartierschouten m.b.t. (water)wegenonderhoud]

Oss 1750 fol.242 [schouwvoering ‘Litterenweg’vgl. Lithoijen]

Meierij 1750 fol.243 [schouwvoering rivier de Dommel]

Meierij 1750 fol.244 [gedrukt plakkaat ziekte onder het rundvee]

Vught e.o. 1750 fol.244 [jacht en warande – 2 vermiste grenspalen]

Vught 1750 fol.244 [grenspalen bij Esch : Eenhoede of Eentje en Bortmanshoeve]

Meierij 1750 fol.245 [kwartierschouten + overleg met regenten tuchthuizen]

Meierij 1750 fol.246 [besmettelijke ziekte onder paarden]

Oirschot 1750 fol.248 [drie gereformeerde kandidaten voor het vorsterambt]

‘sBosch 1750 fol.250 [request Hendrik Engelskerken mr.bakker]

Berghem 1750 fol.250 [diverse ingezetenen inzake medeplichtigheid]

Schijndel 1750 fol.252 [request rond vorster Thomas Gerbrands]

Boxtel 1750 fol.254 [geërfden aan de Dommel m.b.t. breedte en diepte van de rivier]

Meierij 1750 fol.256 [invoer gesneden kurken door kurkensnijders]

Beek&Donk 1750 fol.257 [twee vreemde landlopers en een vrouwspersoon]

‘sBosch 1750 fol.257 [request Maria A.van Boxtel geestelijke dochter]

‘sBosch 1750 fol.257 [broeder Adriaan van Boxtel]

Berghem 1750 fol.259 [protectie van enige gereformeerden]

Halsterenen 1751 fol.261 [request van secretaris C. van Bommel]

Budel 1751 fol.263 [request schepenen – aanwezigheid van vagabonden]

Maastricht 1751 fol.263 [request vanuit de classis – gemengde huwelijken]

Sas van Gent 1751 fol.264 [magistraat m.b.t. slachten van vee]

Deurne 1751 fol.267 [La Forme over gewapende en violente vagabonden in zijn huis]

Wouw 1751 fol.269 [collecteur der gemene middelen]

Beek&Donk 1751 fol.270 [arrestatie van vreemde landlopers]

Eersel 1751 fol.273 [conflict met van Beverwijk rond 40ste penning]

‘sBosch 1751 fol.276 [straatgeld voor rijtuigen van Boxtelse Heide over Breukelen]

Sint M.Gestel 1751 fol.278 [barrière op nieuwe heerbaan]

Deurne 1751 fol.280 [arrest van Pieter van Ouwelen – deserteur]

Eindhoven 1751 fol.282 [weggeld en onderhoud van bruggen en straten]

‘sBosch 1751 fol.283 [request Hendrik Meijer grutter + grutmolen – 2 akten]

Berghem 1751 fol.286 [ingezetenen m.b.t. medeplichtigheid – zie fol.250]

Valkenswaard 1751 fol.289 [pastorijhuys voor de predikant]

Bergen o.Z. eo 1751 fol.292 [request van predikanten uit de omliggende dorpen]

Eersel 1751 fol.294 [request van Adriaen Huysman contra van Beverwijk]

Schijndel 1751 fol.296 [Thomas Gerbrands collecteur ‘slands verponding]

‘sBosch 1751 fol.298 [publicatie rond overboeken van huizen in stad en vrijdom]

Someren 1751 fol.301 [request Jan Hoijmans i.v.m. remissie verponding]

Berlicum 1751 fol.302 [arrestatie twee landlopers met naam en toenaam]

Meierij 1751 fol.302 [vier kwartierschouten en request van drossaarden]

Schijndel 1751 fol.307 [leveranties aan Geallieerde Armée 1746-1748]

Helmond 1751 fol.309 [declaratie door schepenen van vacaties – ook andere plaatsen]

Helmond 1751 fol.310 [idem]

Sluis e.o. 1751 fol.313 [overgang roomsen > gereformeerden – gemengde huwelijken]

Brabant 1751 fol.315 [publicatie rond fabrieken, groossierderijen, winkels etc.]

Boxtel 1751 fol.316 [request van de baanderheer i.v.m. breedte/diepte vd Dommel]

Deurne 1751 fol.318 [La Forme over vagabonden in zijn huis zie ook fol.267]

Tilburg 1751 fol.321 [geregistreerde obligaties]

Eersel 1751 fol.325 [Adriaan Huijsman contra Gijsb.v.Beverwijk zie o.a. fol.273]

Bergen op Z. 1751 fol.327 [request raad & rekenmeesters huis van BoZ – betalingen]

Schijndel 1751 fol.329 [verregaande stoutigheden door roomsen]

Oirschot 1751 fol.329 [aanstelling nieuwe vorster – kandidaten]

Sint M.Gestel 1751 fol.333 [request Christiaan de Haan rooms pastoor]

‘sBosch 1751 fol.334 [barrièregeld nieuwe heerbaan St.M.Gestel]

Oisterwijk eo 1751 fol.341 [visitatie van heerbanen, wegen, straten etc. in het kwartier]

Oirschot 1751 fol.342 [omslag in de verpondingen]

‘sBosch 1751 fol.343 [kleermakersgilde met gildekaart anno 1503 5 januari]

Oisterwijk 1751 fol.345 [geweldpleging vorster Willem van Heusden]

Berghem 1751 fol.346 [gedwongen vetrek van de roomse pastoor en vervanger]

Diessen 1751 fol.349 [request van diverse ingezetenen –sterfte onder rundvee]

Stiphout/Croij 1751 fol.351 [recht van houtschat]

Meierij 1751 fol.353 [impost op (brande)wijnen etc.]

Baronie Breda 1751 fol.353 [memorie landsvergadering m.b.t. brouwen etc. – lang stuk!]

Beek&Donk 1751 fol.367 [klachten van ingezetenen tegen drossaard en heer van het dorp]

Den Dungen 1751 fol.367 [jaarlijkse omgang voor paaseieren door de schoolmeester]

Haaren 1751 fol.369 [spurrie tiendvrij]

Haaren 1751 fol.370 [tienden van de spurrie]

Riel 1751 fol.372 [pastoosbenoeming door prelaat van Tongerloo]

‘sBosch 1751 fol.374 [onderhoud van een ‘blocken baraque’]

Boxtel 1751 fol.375 [geërfden rond de Dommel]

Meierij 1751 fol.375 [request van diverse drossaarden]

‘sBosch 1751 fol.376 [onderhoud van de grote straatweg via Vught-Boxtel-Best]

Oisterwijk 1751 fol.377 [visitatieschouwen in de dorpen vh kwartier]

Oirschot 1751 fol.379 [huizen in de Kom en de Singel – veldnamen! – dakbedekking]

Bergen op Z. 1751 fol.381 [request classis gereformeerde en roomse armmeesters]

Sint M.Gestel 1751 fol.383 [geen ijk gepleegd door ijkmeester]

Sint M.Gestel 1751 fol.385 [contract m.b.t. collecte verponding]

Oirschot 1751 fol.387 [jaarkeuren van het dorp]

Meierij` 1751 fol.388 [request van stadhouders der kwartierschouten]

Beek&Donk 1751 fol.392 [proces tegen drossaard en heer]

Bergen op Z. 1751 fol.394 [collecteurs en collectloon]

‘sBosch 1751 fol.396 [request Jan Francis vd Weijer landmeter – 2 akten]

Oisterwijk 1751 fol.396 [arrestatie diverse vreemdelingen]

Bergen op Z. 1751 fol.400 [invoer vreemde bieren]

‘sBosch 1751 fol.402 [huiseigenaren rond de Dieze]

Aalst 1751 fol.403 [request van secretaris Abraham de Jong]

Dinther 1751 fol.403 [aanstelling Herman Niklaas tot collecteur]

Deurne e.o. 1751 fol.405 [verzoek om remissie op diverse belastingen]

Deurne 1751 fol.405 [schade aan 520 lopensen land door bevroren boekweit]

Tongelre 1751 fol.406 [erfsecretarie – ook Klein Tongelre en Urkhoven]

Venlo 1751 fol.407 [portier van de Keulse Poort – aanhouding soldatendochter]

Meierij 1751 fol.409 [memorie van rouw rond overlijden Prins van Oranje Nassau]

Sint M.Gestel 1751 fol.410 [klachten over schade tijdens het hoeden van schapen]

Sint M.Gestel 1751 fol.410 [reglement rond het hoeden van schapen – diverse akten]

‘sBosch 1751 fol.412 [request A.J.Verster rentmr. H.Geesthuis]

‘sBosch 1751 fol.414 [vernieuwing van de stadswet]

Geldrop 1751 fol.415 [request ingezetenen achterstallige dorpsrekeningen]

‘sBosch 1751 fol.417 [arrestatie Maria Thijssen afkomstig van Diest]

Sint M.Gestel 1751 fol.419 [weigering t.o.v. de aangestelde ijkmeester]

‘sBosch 1751 fol.420 [klachten rond steken van zoden bij particulieren]

Tilburg e.o. 1751 fol.422 [schouwen van wegen waterlopen etc.- div. akten]

Drunen 1751 fol.426 [schouwen van wegen en waterlopen]

Meierij 1751 fol.432 [beleiden repareren van wegen etc. en onderhoud waterwegen]

Meierij 1751 fol.444 [idem – gedrukt stuk uit 1614 met repliek van kwartierschouten]

Meierij 1751 fol.450 [repliek kwartierschouten 1614 in 167 artikelen]

Meierij 1751 fol.462 [gedrukt schouwreglement 1628]

Meierij 1751 fol.470 [plakkaat Koning van Spanje m.b.t.schouw anno 1628 - 22 art.]

Meierij 1751 fol.474 [resolutie magistraat Den Bosch anno 1634 – schouwvoering]

Meierij 1751 fol.476 [res. rentmr. der domeinen inzake schouw 1666]

Meierij 1751 fol.477 [idem anno 1669]

Meierij 1751 fol.478 [idem anno 1669]

Meierij 1751 fol.480 [extract uit schouwplakkaat uit 1738]

Maasland 1751 fol.482 [request van stadhouder Verster]

Berghem 1751 fol.482 [ongeregeldheden rond predikantenwoning van Schoonenberg]

Tongelre 1751 fol.483 [erfsecretarie – request van Cornelis van Heuven]

‘sBosch 1751 fol.488 [request huiseigenaren rond de Dieze]

‘sBosch 1751 fol.491 [request van de kooplieden in de stad - gedrukt]

Sluis 1751 fol.495 [request Boudewijn Deyserick de mennoniet in ondertrouw]

‘sBosch 1751 fol.497 [gevangenis, gevangenpoort, scherprechter etc.]

‘sBosch 1751 fol.497 [goten langs de straten]

‘sBosch 1751 fol.497 [vegen en verdiepen van de Dieze]

‘sBosch 1751 fol.499 [onderhoud grote straatweg of casseiweg ‘sBosch-Best etc.]

Oisterwijk 1751 fol.499 [schouw wegen en waterlopen in dorpen vh kwartier]

Vught 1751 fol.501 [request C.P. van Beresteijn op Maurick – justitiële kwestie]

Vught 1751 fol.503 [reactie op request van Beresteijn zie fol.501]

Meierij 1751 fol.508 [misleiding touwslagers, zeildoekwevers etc. om te vetrekken]

‘sBosch 1751 fol.510 [reactie op missive rond vendumeester oude kleeraccijns]

‘sBosch 1751 fol.512 [gearresteerde personen]

Tilburg 1751 fol.512 [request regenten – rekening van Johan Tabbers borgemr.]
INVENTARISNUMMER 9 anno 1752-1753

Tilburg e.o. 1752 fol.1 [revisitatie van de schouw]

Tilburg e.o. 1752 fol.2 [idem – diverse stukken!]

Oisterwijk e.o. 1752 fol.6 [revisitatie van de schouw in dorpen in het kwartier]

‘sBosch 1752 fol.8 [acte van insinuatie – Mr. Abraham Bastide]

Deurne 1752 fol.9 [request van het hele corpus ivm. octrooi verkoop gemeentegrond]

Deurne 1752 fol.10 [dezelfde thematiek]

Geldrop 1752 fol.11 [request Adolph de Groot – vacature drossaardambt]

Bergeijk e.o. 1752 fol.13 [ongeregeldheden rond secretaris van de dingbank]

Oirschot 1752 fol.17 [aanstelling vorster]

‘sBosch 1752 fol.17 [reparatie en uitdiepen van de straatgoten]

Schijndel 1752 fol.19 [request mbt. praktijken van voster Thomas Gerbrands]

Dinther 1752 fol.19 [idem – collecte van ‘slands verpondingen]

Oirschot 1752 fol.23 [D. van Houthem pachter van de houtschat]

Oirschot 1752 fol.23 [houtschat in het algemeen]

Philippine 1752 fol.28 [aanstelling stadschirurgijn en wijze vrouw]

Brabant 1752 fol.29 [plakkaat rond opkoop van molens door buitenlanders]

St.Oedenrode 1752 fol.31 [octrooi voor verkoop van ledig liggende percelen]

Heeze 1752 fol.34 [request predikant Joh.Sterck ivm. pastorijhuis]

Helmond 1752 fol.35 [request Michiel Nieustadt procureur niet ‘eligibel’ voor stadsraad]

Sterksel 1752 fol.38 [request ingezetenen over bevroren boekweit 103 vaten]

Boxtel e.o. 1752 fol.40 [aanstelling regeerders van de protestantse religie]

Meierij 1752 fol.42 [verbod op grossierderijen op platteland]

Brabant 1752 fol.43 [plakkaat over permissieschellingen in Oostenrijkse Nederlanden]

Dinther 1752 fol.46 [Thomas Gerbrands uit Schijndel collecteur verpondingen]

Schijndel 1752 fol.46 [idem]

Schijndel 1752 fol.49 [reglement van 3 mei 1662 en tractementen o.a. van schepenen]

Peelland 1752 fol.49 [vergelijkingstabel tractementen]

Boxtel e.o. 1752 fol.51 [aanstelling schepenen van gereformeerde religie]

Bergen op Z. 1752 fol.53 [aanstelling regenten van gereformeerde religie]

Oerle 1752 fol.55 [vrijdom van tol ook de Grote Brabantse Zwijgende landtol]

Oerle 1752 fol.56 [oudste vrijheid Kempenland – ruim 100 huizen platgebrand in 1582]

Kempenland 1752 fol.57 [relaas over twee doodslagen]

Reusel 1752 fol.57 [relaas over twee doodslagen]

Oerle 1752 fol.60 [tolvrijdom en andere privileges]

Brabant 1752 fol.64 [plakkaat permissie- en andere vreemde schellingen met afbeelding]

Vught 1752 fol.68 [request Heer van Maurick Mr. Chr. Paulus van Beresteijn]

Meierij 1752 fol.70 [revisitatie schouw in heerlijkheden]

Bergen op Z. eo1752 fol.76 [beveiliging gereformeerden]

Helvoirt 1752 fol.78 [verpondingquohier niet vernieuwd sinds 1684]

Meierij 1752 fol.78 [tractementen secretarissen in kwartieren mbt. verpondingsquohieren]

Kempenland 1752 fol.82 [request van secretarissen uit diverse dingbanken]

Sint M.Gestel 1752 fol.85 [ijkingen in Nieuw – en Oud Herlaer en Gemonde]

Helmond 1752 fol.86 [request kerkenraad – armoedige staat van sergeant Hendrik Meijer]

Rosmalen 1752 fol.88 [optimmeren en afbreken van gebouwde hutten op de gemeijnt]

Den Dungen 1752 fol.90 [armmeesters en predikant over onderhoud uit de armenkas]

Den Dungen 1752 fol.90 [hoog water en mislukte oogst – ondersteuning der armen]

Tilburg e.o. 1752 fol.92 [ijkrecht en ijkingen bij diverse brouwers en tappers]

Tilburg 1752 fol.94 [extra gift n.a.v. dorpsrekening van 1748]

Oisterwijk 1752 fol.97 [request van klerk der secretarie]

Bergeijk 1752 fol.97 [lichamelijke kwalen secretaris Joh.v.Beverwijk van de dingbank]

Meierij 1752 fol.97 [requesten secretarissen van o.a.Helmond, Vlierden, Asten, Lith]

Meierij 1752 fol.100 [ordinaris-gecommitteerden ivm aanstelling gouverneurs]

Boxtel 1752 fol.102 [request n.a.v. procedure rond grote revisitatie-schouw]

Sluis e.o. 1752 fol.104 [klachten t.n.v. de chirurgijn majoor in regiment van Leijden]

Sluis 1752 fol.104 [idem onder andere i.v.m. het ‘breuksnijden’ van twee kinderen]

Meierij 1752 fol.106 [protest hoogschout t.a.v. nieuwigheden o.a. revisitatie-schouw]

Meierij 1752 fol.108 [memorie op request van kooplieden rond de grossierderijen]

Bergeijk 1752 fol.116 [secretaris van de dingbank Jan van Beverwijk langdurig ziek]

Bergeijk 1752 fol.116 [consequenties van de ziekte van de dingbanksecretaris]

Deurne 1752 fol.120 [request van B.Coijmans en corpus i.v.m. verkoop 200 lop.]

Hapert 1752 fol.121 [request i.v.m. een heiveld in de Postelse heide]

Boxtel 1752 fol.122 [procedure tegen raad- en rentmr. generaal der domeinen]

Thorn 1752 fol.122 [request van de abdisse van het illustere kapittel en stift]

Meierij 1752 fol.124 [valsmunterij – J.Fr. van Dam op voorpoort in Den Haag gevangen]

Veghel 1752 fol.125 [rewquest gereformeerde gemeente i.v.m. bediening vorsterij]

Veghel 1752 fol.126 [predikant en lidmaten i.v.m. bedeljager en ondervorster]

‘sBosch 1752 fol.128 [commandeur Guy i.v.m. transport van wachten bij hoog water]

‘sBosch 1752 fol.128 [transport van detachementen naar de forten]

Udenhout 1752 fol.130 [verpondingsquohier]

Aarle Rixtel e.o1752 fol.132 [request van linnenbereiders en wevers uit de regio]

Aarle Rixtel e.o1752 fol.133 [idem - binnenlandse paspoorten en vervoer van lijnwaad]

Aalst 1752 fol.135 [request van secretaris Abraham de Jong]

Sluis 1752 fol.138 [bataljon Zwitsers van generaal majoor Sturler – echtreglement]

Thorn 1752 fol.140 [request van het ‘hoochgraaffelyk-waereldlyc stift]

Dinther 1752 fol.142 [Thomas Gerbrands uit Schijndel collecteur]

Breda 1752 fol.144 [request van koopman Antony Nouvel i.v.m. brief van respijt]

Loon op Zand 1752 fol.146 [request drossaard Just.v.Gennip i.v.m. publieke veilingen]

Hapert 1752 fol.147 [octrooi voor uitmoeren van een heiveld]

Dalhem 1752 fol.150 [missive van luitenant drossaard Mr.Laurens Ghijsen]

Maastricht 1752 fol.153 [missive van substituut drossaard van Valkenburg i.v.m. doodslag]

Helmond 1752 fol.154 [request van oud-borgemeesters van de stad – vacaties]

‘sBosch 1752 fol.156 [verpachting gemene middelen]

Meierij 1752 fol.158 [plakkaat met ordonnantie op de bieren in 12 artikelen]

Oisterwijk 1752 fol.159 [stadhouders van de kwartierschout over publieke verilingen]

Bergen op Z. 1752 fol.161 [classis over de armmeesters]

Steenbergen 1752 fol.161 [idem]

H&L Mierde 1752 fol.163 [kapitaal van f 600]

Meierij 1752 fol.165 [request van diverse secretarissen n.a.v. situatie Bergeijk zie fol.116]

Bergeijk 1752 fol.165 [bedlegerigheid van eigen secretaris]

Aarle Rixtel e.o1752 fol.166 [request van linnenbereiders en wevers uit de regio]

Helmond 1752 fol.171 [request kerkenraad rond ouderloze jongeling Lodewijk Meijer]

‘sBosch 1752 fol.171 [regenten van burgerweeshuis]

Moergestel 1752 fol.173 [request Jan Rovens vorster n.a.v. tractement zie hieronder]

Moergestel 1752 fol.173 [ophalen van de oogst, paaseieren, nieuwjaars- en kermisgiften]

Rosmalen 1752 fol.175 [extract uit resoluties SG i.v.m. gebouwde hutten]

‘sBosch 1752 fol.176 [request over slechte toestand verbinding Den Bosch-Keulen]

Peelland 1752 fol.176 [diverse plaatsen i.v.m. route Den Bosch-Keulen en andere routes]

Bergen op Z. 1752 fol.178 [request van de classis – kiezen van armmeesters]

Steenbergen 1752 fol.178 [request van de classis – kiezen van armmeesters]

Meierij 1752 fol.181 [publicatie rond weigering gebruik van de munt ‘dertiend’halven]

Beek & Donk 1752 fol.183 [request drossaard de Jong i.v.m. tractement]

Schijndel 1752 fol.185 [request van de achtmannen e.a. i.v.m. tractement der schepenen]

Oss 1752 fol.186 [verpachting van ‘slands landerijen]

Breda 1752 fol.187 [verpachting van ‘slands tienden in de Baronie]

H&L Mierde 1752 fol.187 [klachten over de schoolmeester]

Vessem 1752 fol.189 [request secretaris der dingbank Tileman Haafkens]

‘sBosch 1752 fol.191 [request hoogschout m.b.t. crimineel proces]

‘sBosch 1752 fol.191 [hoogschout contra magistraat rond criminele processen]

Moergestel 1752 fol.195 [request P.Beende – secretarie en secretarisambt]

‘sBosch 1752 fol.197 [missive van gouverneur voor pachters van de imposten]

Nuenen e.o. 1752 fol.197 [vrijstelling van reparatie van de heerbaan]

‘sBosch 1752 fol.199 [vernieuwing en reparatie der straten in de stad]

Oirschot 1752 fol.201 [aanstelling van eigen ijkmeester sinds mensenheugenis]

Kempenland 1752 fol.201 [generale ijkmeester in de onderscheiden dorpen]

Nuenen 1752 fol.202 [reactie op request zie fol.197]

‘sBosch 1752 fol.203 [request van d ebierbrouwers n.a.v. huisbrouwerijen]

Hoogeloon 1752 fol.206 [reparaties korenmolen toebehorende aan bisdom Den Bosch]

Oostelbeers 1752 fol.206 [watermolentje van bisdom, molenwiel en brug]

‘sBosch 1752 fol.208 [kwestie tussen hoogschout en P.C.v.Beresteijn]

‘sBosch 1752 fol.210 [arrestatie Michiel Docx uit Turnhout alias Arike v.Turnhout]

‘sBosch 1752 fol.210 [vervolg hoogschout contra beresteijn]

‘sBosch 1752 fol.212 [hoogschoiut contra Beresteijn – diverse akten]

Berlicum 1752 fol.218 [weg van kerk naar Engelandse brug en richting Hintham]

Berlicum 1752 fol.218 [breedte en diepte van de rivier de Aa]

Eersel e.o. 1752 fol.220 [request van de secretaris van de gecombineerde dingbank]

‘sBosch 1752 fol.221 [kwestie Beresteijn contra hoogschout]

Oostelbeers 1752 fol.223 [onderhoud van een brug bij watermolen richting Vessem]

Hapert 1752 fol.224 [uitmoeren van een heiveld]

Oisterwijk 1752 fol.227 [collecteur beden en verponding over wanbetaling]

‘sBosch 1752 fol.229 [kwestie Beresteijn contra hoogschout]

St.Oedenrode 1752 fol.230 [stuk heide genaamd Donte tussen St.Oedenrode en Jekschot]

St.Oedenrode 1752 fol.230 [uitvoerige beschrijving rond dat stuk heide met veldnamen]

Berlicum 1752 fol.231 [schouw van wegen en waterlopen met details hierover]

‘sBosch 1752 fol.233 [request van hoogschout inzake zijn conflict met Beresteijn]

Maastricht 1752 fol.235 [request van de classis over gemengde huwelijken]

Oisterwijk 1752 fol.237 [tractement van oppervorster]

Loon op Zand 1752 fol.237 [tractement van oppervorster]

Meierij 1752 fol.240 [roomse pastoors inzake vergroting van roomse kerkenhuizen]

Heeswijk 1721 fol.241 [let op jaartal! – schuurkerkkwestie – zie ook fol.240]

Meierij 1753 fol.243 [collecteurs van lands- en dorpslasten]

Heeswijk 1753 fol.245 [handhaving van bezit van de heerlijkheid Mr.C.Speelman]

Oirschot 1753 fol.247 [request van Gerard Soetens gereformeerd vorster]

Oostelbeers 1753 fol.249 [reparatie van d ebrug zie fol.206 en 223]

Bergen op Z. 1753 fol.251 [reactie op request van Abraham Banier drossaard]

Berlicum e.o. 1753 fol.253 [request van het corpus]

‘sBosch 1753 fol.255 [request rond inname van deel van de gemeijnt]

Berlicum 1753 fol.255 [request rond inname van deel van de gemeijnt]

Geldrop e.o. 1753 fol.257 [request van gereformeerde secretaris Pieter de Leeuw 70 jaar]

Peelland 1753 fol.257 [P. de Leeuw ook secretaris in andere dorpen o.a.Son en Lierop]

‘sBosch 1753 fol.261 [request stadsbestuur mbt schavot, scherprechter en gevangenen]

‘sBosch 1753 fol.263 [request van de kooplieden ivm grossierderijen op platteland]

Cadzand 1753 fol.265 [dispensatie echtreglement voor H.v.Peenen en C.vd Rivieren]

Berlicum 1753 fol.267 [request van het corpus zie fol.253]

Nuenen e.o. 1753 fol.269 [vrijstelling onderhoud heerbanen bepleit]

‘sBosch 1753 fol.271 [transport van lakens om te worden geverfd – binnenlands paspoort]

Meierij 1753 fol.272 [secretarissen en dorpsrekeningen met gedrukt model in kapittels]

Suriname 1753 fol.283 [kolonel Verschuer ivm. herstel van de weeskamer van Hr.Mauricius]

‘sBosch 1753 fol.284 [transport van lakens – request Gillis Riemsdijk mr.lakenverver]

Lith 1753 fol.287 [missive van kwartierschout i.v.m. afstand van drostambt]

‘sBosch 1753 fol.289 [request magistraat i.v.m. onkosten van criminele delinquenten etc.]

Berlicum 1753 fol.291 [reactie op request van het corpus over de schouwvoering]

Maastricht 1753 fol.291 [doodslag Theodorus de Puits door Francois de la Beije]

Breda 1753 fol.293 [reactie op request van de drossaard ivm vonnis van 7 delinquenten]

Lieshout 1753 fol.295 [request schepenen en secretaris ivm onderhoud wegen, bruggen etc.]

Tilburg e.o. 1753 fol.297 [Johan de Jong 39 j. en 9 mnd. secretaris – waarneming secretarie]

Boxtel 1753 fol.300 [reactie op request rond impost gemene middelen]

Boxtel 1753 fol.301 [reactie op request rond impost gemene middelen]

Sint M.Gestel 1753 fol.304 [collecteur W.Bopp]

Loon op Zand 1753 fol.307 [fixum domicilium van de secretaris en charters etc.]

H&L Mierde 1753 fol.310 [transport en bewaring van charters en andere dorpspapieren]

Meierij 1753 fol.312 [vernieuwing der quohieren, invenataris en dorpskomme]

Sint M.Gestel 1753 fol.316 [request van Having Tobias griffier en secretaris – quohieren]

Berlicum e.o. 1753 fol.318 [request van het corpus incl. Mr.David le Leu de Wilham]

H&L Mierde 1753 fol.320 [waarneming der secretarie]

‘sBosch 1753 fol.320 [request van deurwaarders van het kantoor der gemene middelen]

Vlierden 1753 fol.322 [A.Heijcoop schoolmeester en secretaris – continuatie van de dienst]

Valkenswaard 1753 fol.324 [onderhoud van een weg of dijk over de heide]

Waalre 1753 fol.324 [onderhoud van een weg of dijk over de heide]

Berlicum e.o. 1753 fol.326 [request van het corpus over de schouw van wegen etc.]

‘sBosch 1753 fol.328 [gedrukt request van huiseigenaren ivm reparatie straatgoten]

Gulpen 1753 fol.331 [reglement op politieke reformatie]

Boxtel 1753 fol.334 [request geërfden langs het ‘Dommeltje’ en diens breedte en diepte]

‘sBosch 1753 fol.336 [request Gillis Riemsdijk verwer ivm transport van lakens]

Berlicum 1753 fol.338 [reactie op het request van het corpus]

Dalhem 1753 fol.340 [request van drossaard mbt aanstelling roomse schepen]

Someren 1753 fol.342 [collecteurs van ‘slands middelen]

‘sBosch 1753 fol.344 [pegels waarna rogge en ander koren wordt verantwoord]

Oerle 1753 fol.345 [het recht van tolvrijdom]

Berlicum 1753 fol.345 [request en rescriptie n.a.v. vorige stukken]

Alem 1753 fol.346 [excesssen rond praktijk van de dwangmolen en brood bakken]

Alem 1753 fol.346 [opgesteld reglement om zaken te reguleren rond die kwestie 13 art.]

Maren/Keesel 1753 fol.346 [reglement rond praktijk van dwangmolen en brood bakken 13 art.]

Vught 1753 fol.348 [heerbaan langs Nieuw Herlaer of Halder]

Nederwetten 1753 fol.349 [onderzoek naar dorpsrekeningen + secretarisplaats]

‘sBosch 1753 fol.349 [hoogschout contra Chr.Paulus van Beresteijn

Waalre 1753 fol.352 [request ivm de dijk tussen Valkenswaard en Aalst]

Aalst 1753 fol.352 [idem]

Valkenswaard 1753 fol.352 [idem]

Oirschot 1753 fol.356 [klachten ivm verpachting der gemene middelen en houtschat]

Breda 1753 fol.359 [onkosten van criminele delinquenten]

Kessel 1753 fol.360 [nalatigheid van secretaris ivm dorpsrekeningen]

Meierij 1753 fol.362 [diverse plaatsen over leveranties aan leger in 1748]

Meierij 1753 fol.364 [gedrukte staat karrendiensten in 1748 met dorpsnamen]

Meierij 1753 fol.366 [idem – bijzonder informatief en per dorp geordend]

Meierij 1753 fol.370 [idem – bijzonder informatief en per dorp geordend]

Venlo 1753 fol.374 [ondertrouw Hendrik Holtzman x Petronella Essers uit Erkelens]

Bergeijk 1753 fol.376 [collecteurs der verpondingen]

Oirschot 1753 fol.378 [diakonie-armen, Bootsgasthuis, naltenschap wed.Strijkhoven]

Budel 1753 fol.380 [request Lamb.Buijs priester e.a. ivm het afgebrand kerkenhuis]

‘sBosch 1753 fol.382 [Beresteijn contra hoogschout]

Helvoirt 1753 fol.383 [korenwindmolen en omliggende boombeplanting]

Haaren 1753 fol.383 [idem – eigenaar Ign.P. van Kessel uit Den Bosch]

Gulpen 1753 fol.386 [aanstelling van een schepen]

Schijndel 1753 fol.387 [collecte van ‘slands-en dorpslasten – gevolgd door gedrukt stuk]

Schijndel 1753 fol.391 [idem]

Axel 1753 fol.393 [schepencollege]

‘sBosch 1753 fol.393 [vreemd ebieren, brouwerijen en brouwersgilde]

Veldhoven e.o. 1753 fol.395 [substituut voor de lichamelijk zwakke secretaris B.v.Beverwijk]

‘sBosch 1753 fol.399 [verkoop van huis waar men munitie had opgeborgen]

‘sBosch 1753 fol.400 [request van kooplieden over grossierderijen in de meierij]

Meierij 1753 fol.401 [plakkaat mbt lindmolens en lindwerkers]

Nuenen e.o. 1753 fol.404 [request ivm reparatie dijken en bruggen – heerbaan naar Eindhoven]

Meierij 1753 fol.406 [allerlei onkosten rond schouwvoeringen]

Beek&Donk 1753 fol.408 [Hendrik Strijbos mbt oprichting van jeneverstokerij]

Nederwetten 1753 fol.409 [hoeve Ten Hout van de voorzaten van Mr.’sGravensande]

H&L Mierde 1753 fol.412 [staat van onderhoud en vochtigheid in raadhuis in Lage Mierde]

Meierij 1753 fol.414 [request van Meierijse secretarissen over hun tractementen]

‘sBosch 1753 fol.416 [proces hoogschout contra Beresteijn]

Oostelbeers e.o. 1753 fol.417 [discussie rond bediening secretarisambt voor alle omliggende dorpen]

Hoogeloon 1753 fol.420 [request van eigenaren van afgebrande huizen – brandpreventie!]

Riel 1753 fol.421 [discussie over het vernieuwen van het verpondingsquohier]

Riel 1753 fol.422 [dezelfde thematiek – verponding huizen en landerijen]

Meierij 1753 fol.427 [plakkaat rond uitvoer en versmelding van zilveren penningen]

Oostelbeers e.o.1753 fol.429 [zie onder fol.417]

Beek&Donk 1753 fol.431 [request Mr.G.de Jong ivm tractement van drossarden in de Meierij]

Tilburg 1753 fol.433 [conflict tussen Corn.Bles en preisdent-schepen J.Vlaardingerwoud]

Gulpen 1753 fol.435 [eedsaflegging schepen Pieter Holman]

Meierij 1753 fol.437 [tractementen van secretarissen]

Meierij 1753 fol.438 [functioneren secretarissen en administratieve taken in diverse dorpen]

Tilburg e.o. 1753 fol.441 [conflict Bles contra Vlaardingerwoud]1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina