Ranb toegangsnummer 315 teksteditie en indexen op persoons – en plaatsnamenDovnload 1.11 Mb.
Pagina5/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
INVENTARISNUMMER 10 anno 1754-1756
Hier ontbreken de folionummers vandaar dat alles op datum is opgenomen. Af en toe treft men stukken aan waar in de aanhef geen datering staat aangegeven. In dat geval is de datum van de vorige akte aangehouden.
‘sBosch 09.01.1754 [veiling van het huis genaamd het Oude Staatelogement]

H&L Mierde 17.01.1754 [klachten rond vervoer charters e.d. en secretarie in het algemeen]

Roosendaal eo 30.01.1754 [straatgevecht tussen diverse inwoners gevolgd door dagvaarding]

‘sBosch 31.01.1754 [request stadsbestuur ivm onkosten criminele gevangenen]

Meierij 06.02.1754 [schikking rond aflossing kapitalen per kwartier geordend - gedrukt]

Roosendaal eo 08.02.1754 [decreet van dagvaarding zie 30.01.1754]

Meierij 15.02.1754 [remissie op bede, verpondingen etc. voor de dorpen voor 3 jaren]

Meierij 15.02.1754 [geschreven lijsten per kwartier over die remissie]

Lommel 18.021754 [request ivm arrest van 3 mans- en 4 vrouwspersonen]

‘sBosch 22.02.1754 [conflict tussen hoogschout en Beresteijn op Maurick onder Vught]

Roosendaal eo 25.02.1754 [verzoek om mandament penaal]

Boxtel 27.02.1754 [request drossaard Bowier ivm diestal van linnen door A.Santegoets]

Meierij 27.02.1754 [gedrukte remonstrantie of memorie alle secretarissen over tractement]

Meierij 27.02.1754 [geschreven document over dezelfde thematiek – 33 pagina’s]

St.Oedenrode 27.02.1754 [afmeting van nieuwe erven 1749]

Schijndel 27.02.1754 [afmeting van nieuwe erven 1750]

‘sBosch 01.03.1754 [onkosten van criminele gevangenen uit de Meierij]

Nuenen e.o. 01.03.1754 [request van erfsecretaris C.Callenfels nav. bovengenoemde memorie]

Riel 28.03.1754 [verpondings- en huizenquohieren]

Meierij 08.04.1754 [request bierbrouwers, herbergiers en taverniers ivm ijkmeesters]

Lommel 12.04.1754 [request ivm arrest van 3 mans- en 4 vrouwspersonen]

‘sBosch 23.04.1754 [conflict tusssen hoogschout en Beresteijn]

Eindhoven eo 23.04.1754 [missive van secretaris aan raad en rekenmr. van de Prins van Oranje]

Eindhoven eo 23.04.1754 [missive retour aan secretaris Esvelt – speelt blijkbaar in 1719!]

Beek&Donk 23.04.1754 [request Hendrik Strijbos ivm oprichting jeneverstokerij]

Schijndel 17.05.1754 [request van schoolmeester Zijnen]

Meierij 22.05.1754 [request van bierbrouwers, herbergiers en taverniers]

Oirschot 24.05.1754 [bouwvallige toren van de Sint Pieterskerk]

Someren 24.05.1754 [collecteurs van de gemene middelen]

Hilvarenbeek 24.05.1754 [interpretatie art.42 van het dorpsreglement]

‘sBosch 06.06.1754 [conflict tussen Beresteijn en de hoogschout]

Vught 07.06.1754 [datum van de kermis en de jaarmarkt]

Drunen 07.06.1754 [discussie over afzetting door de heer van Ellardus Wendholt]

Meierij 10.06.1754 [onkosten van onderhoud van criminele gevangenen door de dorpen]

‘sBosch 11.06.1754 [gedrukt stuk ivm onderhoud van de Dieze en rol aanwonenden]

Boxtel 17.06.1754 [request schepenen ivm Adriaan Santegoets – linnendiefstal]

Meierij 03.07.1754 [request stadhouders der kwartieren ivm request bierbrouwers e.a.]

Margraten 05.07.1754 [request van de schout ivm een ‘violente’ verkrachting]

Standaarbuiten 09.07.1754 [kerkenraad – ondertrouw Adriaan Dijkers x Marie Rijcke]

Boxtel 18.07.1754 [request baron van Hornes ivm de kwestie Santegoets – zie boven]

Tilburg e.o. 18.07.1754 [heer contra rentmr. generaal der domeinen – schouwvoering]

Drunen 18.07.1754 [heer contra rentmr. generaal – schouwvoering]

Boxtel 18.07.1754 [heer contra rentmr. generaal – schouwvoering]

Loon op Zand 18.07.1754 [heer contra rentmr. generaal – schouwvoering]

Waalwijk 18.07.1754 [vrouwe contra rentmr. generaal – schouwvoering]

Heeswijk eo 18.07.1754 [heer contra rentmr. generaal – schouwvoering]

St.M.Gestel eo 18.07.1754 [heer contra rentmr. generaal – schouwvoering]

Margraten 29.07.1754 [aanstelling secretaris F.T.Craan van de Augsburgse confessie]

Brabant 07.08.1754 [request advocaat fiscaal inzake criminele vonnissen met retroacta]

Maasland 23.08.1754 [verpondingen, bede en gemene middelen]

‘sBosch 13.08.1754 [request eigenaars van paarden-grutmolens met naam en toenaam]

‘sBosch 13.08.1754 [idem – tekst van het destijds ingediende request]

‘sBosch 13.08.1754 [akte verleden voor notaris A.Lotsy ivm hand- of queernmolens]

Bergen op Z. 29.08.1754 [akte verleden voor notaris Overstraten ivm genoemde molens]

‘sBosch 13.08.1954 [memorie van eigenaren van handmolens]

‘sBosch 13.11.1754 [akte voor notaris Sam.Cassemajor - knechten op handmolens]

‘sBosch 13.08.1754 [contra-memorie van geoctroyeerde grutmolenaars]

St.Oedenrode 14.08.1754 [request kwartierschouten op request erfsecretaris van Nuenen]

Nuenen e.o. 14.08.1754 [request kwartierschouten op request erfsecretaris van Nuenen]

‘sBosch 16.08.1754 [garnizoenszaken rond Zwitsers regiment]

‘sBosch 16.08.1754 [vleeshouwersgilde over gildekaart van 1.7.1549]

‘sBosch 16.08.1754 [verbod op slachten van vee door militairen in garnizoen]

Nuenen 22.08.1754 [request van gewezen collecteur Dirk van Lieshout]

Oirschot 28.08.1754 [reparatie van de kerktoren van de Sint Pieterskerk]

Lierop 27.08.1754 [groene gemeente tussen Lierop en Mierlo]

Mierlo 27.08.1754 [groene gemeente tussen Lierop en Mierlo]

Mierlo 27.08.1754 [memorie ad- en destructief van Mierlo contra die van Lierop]

Lierop 27.08.1754 [memorie is zéér uitgebreid met alle grenspalen conform 1292]

Mierlo 27.08.1754 [stuk toegevoegd over ‘caarte figuratief’ uit 1656]

Meierij 30.08.1754 [plakkaat rond diefstallen en berovingen met strafmaatregelen]

Someren 30.08.1754 [octrooi tot verkopen uit de gemeijnt tot 2200 gl.]

Veghel 03.09.1754 [collecteurs van de verpondingen]

‘sBosch 20.09.1754 [request van Simon Elin fabrikant in wollen lakens]

Meierij 07.10.1754 [plakkaat rond geslagen Luikse munten]

‘sBosch 08.10.1754 [eedsaflegging schepenen – twee documenten]

‘sBosch 15.10.1754 [uitgebreide reactie op request van Simon Elin lakenfabrikant]

‘sBosch 16.10.1754 [request van eigenaren van paarden-, meel- en grutmolens]

‘sBosch 16.10.1754 [tekst van het request]

Vlierden 05.11.1754 [kerkelijk gecombineerd met Deurne – pastorie en predikantswoning]

Deurne 05.11.1754 [zie onder Vlierden – meerdere stukken]

Mierlo 08.11.1754 [request secretaris J.vd Horst over elders gepasseerde koopakten]

Mierlo 08.11.1754 [tekst van het request aan Raad van State]

‘sBosch 18.11.1754 [kwestie van Simon Elin]

‘sBosch 18.11.1754 [request eigenaren van paarden-, meel- en grutmolens]

‘sBosch 21.11.1754 [comptoir der gemene middelen]

Eersel 18.12.1754 [request ivm mishandelingen door de subst.secr. G.v.Beverwijk]

Meierij 18.12.1754 [collecten ‘slandsmiddelen]

Someren 20.12.1754 [limietscheidingen met Asten en Nederweert]

Asten 20.12.1754 [limietscheidingen met Someren]

Drunen 23.12.1754 [request van afgezette drost en schout Ellardus Wentholt]

Meierij 10.01.1755 [publicatie rond het recht van ‘legaal hypotheecq’ op goederen]

Berlicum 16.01.1755 [schouwvoering met in de tekst veel bekende veldnamen]

‘sBosch 28.01.1755 [advies op request van de hoogschout over dieverij en huisvredebreuk]

Asten 04.02.1755 [request Gerrit van Riet vorster aldaar en van Someren – tractement]

Someren 04.02.1755 [request Gerrit van Riet als vorster van Asten en Someren]

Lierop 17.02.1755 [request Peter van Eijck borgemeester – collecte verponding etc.]

Nuenen e.o. 17.02.1755 [request regenten ivm aanbesteding van collecten]

St.M.Gestel 26.02.1755 [aanstelling ijkmeester]

Schijndel 10.03.1755 [octrooiverzoek tot oprichting van twee gemeentelijke hopwagen]

‘sBosch 11.03.1755 [oud president Martini ivm aflossing van een grondgewinchijns]

Helvoirt 11.03.1755 [grondgewinchijns in het boek van Helvoirt t.n.v. Martini]

Meierij 24.03.1755 [request W.v.Boekholt ijkmeester gen. over discussies in dorpen]

Tilburg 03.04.1755 [vacaties rond formeren van nieuwe personele ‘commerboeken’]

Boxtel 09.04.1755 [kwestie rond Adriaan Santegoets]

Beek&Donk 09.04.1755 [drossaard G. de Jong ivm met de generale jacht op vreemdelingen]

Nuenen 14.09.1755 [request van Dirk van Lieshout ivm collecte van de landsmiddelen]

Nuenen 14.09.1755 [schoolmr. en koster Antony Rombouts – beperkt gezichtsvermogen]

Loon op zand 14.05.1755 [request van Arn.Verhagen rentmr. ivm aanstelling roomse schepenen]

‘sBosch 18.04.1755 [kwestie rond Simon Elin lakenfabrikant]

Meierij 21.05.1755 [publicatie rond collateraal verklaren van percelen]

H&L Mierde 16.05.1755 [request van de eigenaars van de windkorenmolen]

Reusel 16.05.1755 [molenaar van Reusel contra die van Mierde]

Mierlo 11.06.1755 [ijkmeesterschap binnen de heerlijkheid – meerdere stukken]

Mierlo 11.06.1755 [reglement voor de ijkmeester met name interpretatie van art.26]

Kempenland 16.06.1755 [kwartierschout ivm vorstersplaatsen o.a. Bergeijk en omstreken]

Kempenland 16.06.1755 [vorstersplaatsen Bergeijk, Rierhoven, Westerhoven, Borkel & Schaft]

Tilburg 17.06.1755 [request ivm geven van een bienvenue – twee akten]

Meierij 24.06.1755 [collecten van landslasten]

‘sBosch 23.05.1755 [collaterale successie familie Schouw]

St.Oedenrode 23.05.1755 [familie Schouw heeft er een hoeve en landerijen]

Goirle 16.07.1655 [C.Busch uit Lude koopman in geborduurd goed en tolproblemen]

‘sBosch 16.07.1755 [request Simon Elin lakenfabrikant]

Generaliteit 16.07.1755 [plakkaat rond boedels, meubilaire en andere goederen etc.]

Meierij 01.08.1755 [betaling van recognities]

‘sBosch 01.08.1755 [eigenaren van paarden-, meel- en grutmolens]

Meierij 20.08.1755 [rekeningen en staten ordinaire en extra-ordinaire lasten]

Meierij 20.08.1755 [verbalen van de visitatie der kerken]

Meierij 02.09.1755 [reglement rond verkopingen van vaste goederen bij executie]

Oisterwijk e.o. 04.09.1755 [request secretaris Cornelis Segbroek over diverse onderwerpen]

Tilburg e.o. 05.09.1755 [bienvenue aan de nieuwe heer der heerlijkheid]

Bergen op Z.eo 12.09.1755 [request van W.L.Faber ivm klein zegel - 2 akten]

Loon op zand 22.09.1755 [request ivm hoge onkosten tbv reparaties en opneming kapitaal]

‘sBosch 22.09.1755 [poorterschap Mr.C.Baert en zijn vrouw Br.A.Storm + 3 kinderen]

Oirschot 23.09.1755 [collecte van de landsmiddelen]

Udenhout 23.09.1755 [collectboeken van landsmiddelen]

Oirschot 23.09.1755 [idem]

Maastricht 24.09.1755 [request van de schout van Bernau Hendr.Puist ivm doodslag]

Bergeijk 01.10.1755 [borgemeesters- en collecteursrekeningen]

Veghel 13.10.1755 [request van zes nieuw aangestelde schepenen]

Breda 24.10.1755 [request van pachters op impost van het bestiaal – slachten van dieren]

‘sBosch 24.10.1755 [idem]

Eersel 12.11.1755 [request van Barth.Schellens ivm mishandelingen door de subst.secr.]

Meierij 18.11.1755 [publicatie rond fraude ivm impost op het bestiaal]

Brabant 20.11.1755 [Zwitserse troepen en krijgsraad]

Bergen op Z. 20.11.1755 [notaris W.L.Faber en het klein zegel]

Meierij 20.11.1755 [requesten om remissie tgv brand]

Meierij 27.11.1755 [publicatie rond klachten van roomsgezinden ivm recognitiegelden]

Borkel&Schaft 09.12.1755 [56 huizen – collecte van landsmiddelen]

Beek&Donk 15.12.1755 [Gerard de Jong en de aanstelling van een particuliere ijkmeester]

‘sBosch 15.12.1755 [paarden-, meel- en grutmolens en queern- of handmolens]

Aarle Rixtel 12.01.1756 [request predikant Flodrop ivm pastorijhuis – predikantenwoning]

‘sBosch 12.01.1756 [eigenaren van diverse molens zie: 15.12.1755]

‘sBosch 08.01.1756 [pachters van de impost op de bieren]

Meierij 30.01.1756 [verkoop turf heivlaggen schaarhout etc.]

Breda 02.02.1756 [Corn.v.Rijckevorsel medicine doctor x Ma.Petr.Schuurmans]

Namen (B) 20.02.1756 [gemengd huwelijk Baron v. Lautitz en freule Eleon.H.van Bulow]

Breda 25.02.1756 [Corn.v.Rijckevorsel zie bij 02.02.1756]

Meierij 26.02.1756 [plakkaat op impost der bieren]

Loon op Zand 05.03.1756 [collecten van verpondingen en beden]

Bergeijk 08.03.1756 [verpondingen en gemene middelen]

‘sBosch 05.03.1756 [request provisoren van arme mannen- en vrouwengasthuizen]

Helmond 15.03.1756 [tractement schepencollege]

Nuenen e.o. 16.03.1756 [dorpsrekeningen]

Sint M.Gestel 16.03.1756 [klachten rond hoeden van schapen en verzoek om reglementering]

Sint M.gestel 16.03.1756 [reglement in 10 art. rond hoeden van schapen en andere beesten]

Maastricht 16.03.1756 [nalatigheid dorpsfuctionarissen]

‘sBosch 18.03.1756 [blokmeesters vd 9 armenblokken, Zinnelooshuis, Broederschap]

‘sBosch 29.03.1756 [aanstelling van tweede pensionaris]

Den Dungen 02.04.1756 [reparatie beide torens van de kerk (kerktoren + die op het schip)]

Asten 12.04.1756 [request van vorster Gerrit van Riet]

Someren 12.04.1756 [request van vorster Gerrit van Riet]

Brabant 14.04.1756 [request Joh.de Leeuw pachter Grote Brabantse Zwijgende Tol]

Meierij 14.04.1756 [revenuen uit tienden]

Meierij 22.04.1756 [boerenwacht op de Schutlakensedam aangevallen – gedrukt stuk]

Someren 23.04.1756 [request Jan P.Leene ivm continuering brouwerij – 2 stukken]

Lierop 23.04.1756 [request wed.Franc.vd Boomen ivm continuering brouwerij]

Lierop 23.04.1756 [diverse ingezetenen ondersteunen het verzoek van vd Boomen]

Oisterwijk 14.05.1756 [opgaaf van brouwerijen in het kwartier]

Maasland 14.05.1756 [opgaaf van brouwerijen in het kwartier]

Oisterwijk 19.05.1756 [missive kwartierschout ivm secretariaat in omliggende dorpen]

Generaliteit 03.06.1756 [plakkaat mbt kraambed en kraammalen aanstellen]

Meierij 09.06.1756 [ordinaris-gecommitteerden over onderhoud criminele gevangenen]

Vught e.o. 22.04.1756 [jachtrecht van Mr.Willem van der Does op zijn plantage]

‘sBosch 16.06.1756 [C.P.Beresteijn ivm geschil met hoogschout – meerdere acten]

Vught e.o. 16.06.1756 [jacht en wildbaan oude Boxtelse baan – nieuwe Gestelse weg]

‘sBosch 02.07.1756 [extract uit pachtersrol ivm kwestie C.P.Beresteijn te Vught]

Meierij 06.07.1756 [aanleveren van hoofdgeldlijsten]

Halsteren 16.07.1756 [request C.v.Bommel secretaris en stokhouder]

‘sBosch 21.07.1756 [aanstelling 2e pensionaris naast de ziekelijke van Heurn]

‘sBosch 16.08.1756 [kerkenraad Nederduitse gemeente – ondertrouwboekjes]

Riel 20.08.1756 [ca. 50 huizen – collecteur Jean Baptist vd Huijsen]

Heeze 27.08.1756 [aanbesteding bellefort in de toren – 2 gebarsten klokken]

Someren 27.08.1756 [Alexius Petit mr.klokgieter – klokken van Heeze]

‘sBosch 03.09.1756 [criminele zaken binnen het garnizoen – twee acten]

Nuenen 17.07.1756 [erfsecretaris Callenfels met een lang betoog en 2 mooie gedichten]

Nuenen 17.07.1756 [gedicht is van patriot Willem van Haren]


De letterlijke tekst van het gedichten:
Een Man van eer, op het pad der Braven

De quade saak verfoeijt, de goede saak bepleijt,

De Vrijheijt met sijn bloed wil staven,

Terwijlse half vertreden leijt,


Dieschrikt niet voor verwaande Dwingelanden,

Nog voor hun dreijgend oog, en swaar gefronst gelaat;

Gevangens, nog eijsere banden

Beroeren sijn gerusten staat.

De ontstelde zee, nog de ongetemde winden,

Nog ook de lugt in vlam ontstetten sijn gemoed;

Hij sal sich altoos veijlig vinden,

Die na sijn pligt en spreekt, en doet.


Item in een ander gedigt:
Daar moed is, daar is hulp: Uyt moed is heijl te halen!

Sal moed met regt gepaart, niet altijd segenpralen.

Die andre grondbeginsels voedt,

Die kniele neer! Die heeft geen moed!


Hij die door Eijgenbaat, nog vrees is te versetten,

Die vegtend sterven durft voor godsdienst, Vrijheijd, Wetten,

Die maakt de kleenste vesten rijck,

Die is alleen een heijr gelijk.


Nuenen 17.07.1756 [secretaris en de dorpsrekeningen]

Nuenen 06.09.1756 [idem]

Haaren 10.09.1756 [request van schoolmr.-koster Huyb.v.Heijnsbergen]

‘sBosch 28.09.1756 [erfgenamen van Bree met enige huizen in de stad]

Nuenen 18.09.1756 [erfsecretaris Cornelis Callenfels]

Vught e.o. 29.09.1756 [overbrengen van rekeningen]

‘sBosch 29.09.1756 [judicature over 2 vreemdelingen uit Antwerpen ivm valsmunterij]

‘sBosch 29.09.1756 [criminele delinquenten etc. – zeer lang juridisch document!]

Bergeijk 07.10.1756 [renten cijnzen etc. op verkochte goederen]

Boxtel 07.10.1756 [formeren van de hoofdgeldlijsten en ingestelde boeteclausules]

‘sBosch 22.10.1756 [zie de notitie van 29.09.1756]

Meierij 28.10.1756 [Grote Brabantse Zwijgende Landtol]

Veghel 27.10.1756 [request van vorster Mart.v.Heijnsbergen ivm tractement]

Breda 27.10.1756 [verzorging vader- of ouderloze soldatenkinderen]

Vught e.o. 02.11.1756 [specifieke opgave van koopbrouwerijen o.a. 2 huisbrouwerijen]

Meierij 02.11.1756 [idem in andere kwartieren in Peelland en Kempenland]

Asten 02.11.1756 [idem onder Ommel]

Liempde 02.11.1756 [2 koopbrouwerijen van Gerrit Daams en Ger.Bluijssens]

Schijndel 02.11.1756 [Servaas van Gemert koopt van Gijsbert de Jong een brouwerij]

Reusel 02.11.1756 [2 koopbrouwerijen]

Netersel 02.11.1756 [brouwerij zonder permissie opgericht door Willem Coolen]

Hapert 02.11.1756 [brouwerij van Arnoldus Fabry opgericht in 1719]

Lommel 02.11.1756 [3 stuks: 1742 Gillis Marie, 1722 wed.J.Fransen, 1739 wed.J.Oijen]

Eersel 02.11.1756 [Adriaan Aarts kocht brouwerij van Jacob Bedijx ca.1730]

Bergeijk 02.11.1756 [Wouter de With in 1737 en Dirck Jan Hoeks ca.1736 zonder octrooi]

Dommelen 02.11.1756 [Jan Snieders bierbrouwerij en azijnmakerij sinds 1724]

Steensel 02.11.1756 [2 stuks nl.Willem de Lauwer 1723 en Jacobus Rombouts ca.1738]

Tilburg 02.11.1756 [Govert Jan Pessers brouwerij op Corvel van ca.1730 met octrooi]

‘sBosch 16.11.1756 [Philippus Mans ontslag diakonaatschap Nederduitse gemeente 2x]

Deurne e.o. 26.11.1756 [uitgiftebrief en recht van aanstelling van ijkmeesters]

Beek&Donk 26.11.1756 [heerlijkheid en recht tot aanstelling ijkmeesters]

Loon op zand 26.11.1756 [heerlijkheid en recht van aanstelling van keur- of ijkmeesters]

Boxtel 26.11.1756 [Meierijse ijkmeester moet zich onthouden van de ijk in de baronie]

Asten e.o. 26.11.1756 [heerlijkheid en aanstelling van een ijkmeester]

Drunen 26.11.1756 [heerlijkheid en aanstelling ijkmeester]

Sint Oedenrode 26.11.1756 [ijkmeester en het ijken der brouwketels 2x]

Son&Breugel 26.11.1756 [ijken der brouwketels 2x]

Liempde 26.11.1756 [Meierijse ijkmeester moet zich onthouden van de ijk]

Geldrop 26.11.1756 [dezelfde problematiek]

Heeze&Leende 26.11.1756 [dezelfde problematiek]

Eersel-Duizel 26.11.1756 [idem]

Vlierden 26.11.1756 [heerlijkheid en particuliere gezworen ijkmeester]

Waalre 26.11.1756 [idem]

Valkenswaard 26.11.1756 [idem]

Oirschot 26.11.1756 [idem]

Hilvarenbeek 26.11.1756 [idem]

Mierlo 26.11.1756 [idem]

Waalwijk 26.11.1756 [idem]

Tilburg e.o. 26.11.1756 [idem]

Meierij 26.11.1756 [request van de pachters van de impost op het gemaal]

Meierij 29.11.1756 [plakkaat rond verkoop van allerhande granen]

Mierlo 14.12.1756 [limietscheiding en groene gemeynt Mierlo-Lierop]

Lierop 14.12.1756 [dezelfde thematiek]

Meierij 16.12.1756 [extra-ordinaire remissie voor de dorpen in de 4 kwartieren]

Brabant 24.12.1756 [memorie rond wetten rechten en privileges]

Meierij 27.12.1756 [verpondingsomslag per dorp in de vier kwartieren]

Hilvarenbeek 27.12.1756 [request van Ant.Timmers drossaard – overlijden rooms ondervorster]

INVENTARISNUMMER 11 anno 1761-1764
Ook deze band kent geen folionummers en zijn alle akten op datum geordend.
‘sBosch 05.01.1761 [missive van pensionaris Ant.Martini ivm vacante schepenplaats]

Gemert 06.01.1761 [request Jan P.Kuypers ivm afbranden van zijn huis in Lieshout]

Heesch 12.01.1761 [borgemeestersrekening van 1756 – opnemen 3400 gl.]

Eersel e.o. 12.01.1756 [schade door zware hagelslag – verzoek om remissie]

Brabant 14.01.1761 [interpretatie art.17 mbt taak criminele officieren]

Meierij 14.01.1765 [remissies ivm afbranden van woningen van armen en behoeftigen]

Lithoijen 16.01.1761 [testament Metje Willem Heuvels door pastoor Lamb.van Meegen]

‘sBosch 22.01.1761 [missive stadsbestuur ivm stadsmiddelen godshuizen en fundaties]

Helmond 28.01.1761 [request Willemijn van Stiphout wed.v.Laarschot – remissie]

‘sBosch 29.01.1761 [request schepenen ten laste van de pastoor van Lithoijen]

Lithoijen 29.01.1761 [request ten laste van pastoor Gijsbert van Megen rooms priester]

Veghel 04.02.1761 [overleden echtpaar van Geelkerken vd Laar – legaat aan armentafel]

Boxtel 04.02.1761 [roomse kerkschuur en pastoorshuis – pastoor Adrianus Hurckmans]

Bladel e.o. 16.02.1761 [gemengd huwelijk Elisabeth van Aaken x roomse boerenknecht]

Breda 23.02.1761 [landsvergadering mbt impost op kleine specien]

‘sBosch 17.02.1761 [request Herm.v.Dysen pachter impost op het brandhout]

‘sBosch 17.02.1761 [request rond hoeveelheid iepenbomen op de wallen]

‘sBosch 18.02.1761 [request P.Werden ivm studie van zoon bij Jezuiten te Ravenstein]

Ravenstein 18.02.1761 [idem]

Meierij 20.02.1761 [publicatie mbt 20ste en 40ste penning]

Meierij 20.02.1761 [discussie rond doodslag en dragen van verboden geweer 2x]

Osch 23.02.1761 [J.W.Frensen e.a. in arrest op Gevangenpoort in Den Bosch]

‘sBosch 23.02.1761 [doorsteken van Schutlakensedam]

Generaliteit 23.02.1761 [pastoors-, kostershuizen en roomse kerkschuren]

Budel 23.02.1761 [idem]

Deurne 27.02.1761 [verzoek om remissie van verponding etc.]

Sttats Brabant 02.03.1761 [publicatie rond impost op de kleine specien]

‘sBosch 03.03.1761 [tenietverklaring inventarisatie goederen Dr.Ev.de Marcq]

‘sBosch 06.03.1761 [request wed. van Ever.de Marcq medicine doctor contra hoogschout]

Meierij 09.03.1761 [request stadhouders en ordinaris-gecommitteerden der kwartieren]

Meierij 09.03.1761 [ketelaars of koperslagers]

‘sBosch 11.03.1761 [proces tegen J.W.Frensen cum suis – zie 23.02.1761]

Meierij 12.03.1761 [request van de pachter van de impost op brandhout]

Maastricht 16.03.1761 [request kerkenraad mbt gemengde huwelijken van soldaten]

Meierij 17.03.1761 [onderhoud van tiendklokken en kerktorens etc.door tiendheffers]

Sluis 24.03.1761 [getuigenissen voor de krijgsraad]

Oirschot 25.03.1761 [collecte van lands- en dorpslasten]

Kempenland 25.03.1761 [missive kwartierschout de Jongh nav request van secretaris de Witt]

Eckart 25.03.1761 [request Judocus de Witt secretaris – tractement]

Bladel e.o. 30.03.1761 [huwelijk zie: 16.02.1761]

Brabant 02.04.1761 [interpretatie art.16 en 17 reglement op taak criminele officieren]

‘sBosch 02.04.1761 [request S.A.Orisant vrouw van Ev.de Marcq medicine doctor]

Boxtel 02.04.1761 [request secretaris Joh.Oudemans ivm vacaties]

‘sBosch 06.04.1761 [kwestie rond J.W.Frensen mbt doorsteken Schutlakensedam]

‘sBosch 08.04.1761 [inventarisatie goederen medicine doctor de Marcq]

Beek&Donk 10.04.1761 [bediening vorsterambt door Dirck Cleene – uitbanning]

Stiphout 10.04.1761 [idem]

Staats Brabant 15.04.1761 [plakkaat verbanning van kwaaddoeners en delinquenten]

Sint Oedenrode 16.04.1761 [request Chr.Huygens op de Hulst ivm moedwillige brandstichting]

‘sBosch 16.04.1761 [kwestie Jan Willem Frenssen cum suis]

Oirschot 22.04.1761 [request Adr.L.vd Heijden – remissie nav brand in woonhuis etc.]

Aarle Rixtel 23.04.1761 [request predikant Dollemans mbt aanbesteding nieuwe preekstoel]

Beek&Donk 01.05.1761 [request Dirck Clene zie onder 10.04.1761]

Stiphout 01.05.1761 [idem]

Venlo 18.05.1761 [gemengde huwelijken van Gereformeerde of Lutherse soldaten]

‘sBosch 14.05.1761 [inventarisatie der goederen van de Marcq zie 02.04.1761]

‘sBosch 18.05.1761 [dezelfde thematiek]

‘sBosch 01.06.1761 [kwestie van Jan Willem Frenssen cum suis]

Woensel 01.07.1761 [request kapelmeesters der kapel van Acht – achterstallige pachten]

Hulsel 05.06.1761 [requesten Joost C.Lucas – remissie nav brand in schuur etc.]

‘sBosch 15.06.1761 [geschil met Raad en Leenhof inzake de kwestie Frenssen cum suis]

Bergen op Z. 08.06.1761 [missive Abraham Banier drossaard]

Standaardb. 08.06.1761 [bouwvallige kerkschuur en bouw van een nieuwe]

Generaliteit 08.06.1761 [bouwen en vernieuwen van roomse kerkschuren – op details]

Grave 25.06.1761 [kwestie rond Lamb.van Erp pachter van het veer op de Maas]

‘sBosch 26.06.1761 [request H.C.Piper rentmr. Groot Begijnhof ivm rekeningen]

Meierij 01.07.1761 [overzicht remissie der verpondingen voor de dorpen der kwartieren]

Riethoven 01.07.1761 [request van regenten ivm verpondingen en gemene middelen]

Venlo 13.07.1761 [gemengde huwelijken van ruiters en soldaten]

Meierij 16.07.1761 [koperslagersgilden]

Maasland 20.07.1761 [request geërfden van de polder van den Eijgen]

Maasland 20.07.1761 [onkosten watermolen en herstel oude vervallen sluis in deze polder]

Hilvarenbeek 21.07.1761 [Arnold Delien ivm brand van zijn huis en achterstallige renten]

Meierij 22.07.1761 [overzicht per kwartier remissie verpondingen]

Veldhoven 22.07.1761 [een 6-tal inwoners van het gehucht Heers met afgebrande huizen]

Oirschot 23.07.1761 [request L.J.W.Sweerts de Landas en vacante dekanie Siont Pieter]

‘sBosch 31.07.1761 [request van Storm en Martini mbt godshuizen en fundaties]

Meierij 03.08.1761 [remissie nav hagelslag op 5.7.1760 in dorpen Peel- en Kempenland]

Oerle e.o. 03.08.1761 [request van predikanten Kesel en Rofs ivm slecht gedrag roomsen]

Steensel 11.08.1761 [request regenten ivm remissie verpondingen en gemene middelen]

Bergen op Z. 04.08.1761 [request kerkenraad ivm negatief nieuws rond de predikantsdienst]

Meierij 10.08.1761 [request ordinaris-gecommitteerden nav criminele gevangenen]

Bakel e.o. 26.08.1761 [request van vorster H.Rijsterborgh tractement en nieuwjaarsgiften]

Oudenbosch 28.08.1761 [missive van Abraham Banier de drossaard Oostkwartier Boz]

Standaardb. 28.08.1761 [bouwvallige kerkschuur – gedrukt stuk]

Oirschot 31.08.1761 [request rentmr.vh kapittel mbt collatie der kanunnikdij]

Oirschot 02.09.1761 [collatie van een kanunnikenplaats in Sint Pieter]

Loon op Zand 02.09.1761 [request Metkaf van Herwijnen ivm secretaris-tractement]

Lith 18.09.1761 [request domkapittel Luik aanstelling Mr.Mat.v.Marken]

Hulsel 21.10.1761 [problemen rond aflossing van een kapitaal]

Meierij 23.10.1761 [classis ivm politieke reformatie]

Hilvarenbeek 27.10.1761 [request corpus nav collecte lands- en dorpslasten]

‘sBosch 04.11.1761 [request van Storm en Martini ivm een resolutie van de stad]

Beek&Donk 04.11.1761 [request Gijsb.de Jongh drossaard nav request van Dirck Kleene]

Bergeijk 04.11.1761 [conflict met secretaris van Beverwijk]

Lithoijen 06.11.1761 [onkosten geërden langs de Nieuwe Steeg door Lithoijensbroek]

Meersen (Lb) 09.11.1761 [mandament voor Matthijs Spiers uit Ambij]

Wouw 18.11.1761 [deportatie van twee schepenen]

Strijen 18.11.1761 [franstalige tekst over land van Strijen]

Breda 18.11.1761 [idem – Heer en Vrouwe en kerk van Breda anno 1116]

Bergen op Z. 18.11.1761 [idem – document van 6 folio’s]

Veldhoven 23.11.1761 [request stadhouder van kwartierschout brand bij 8 inwoners]

Brabant 24.11.1761 [salarissen van secretarissen en stokhouders]

‘sBosch 01.12.1761 [impost op het bestiaal]

Bergen op Z. 07.12.1761 [drossaard van Bommel en het crimineel proces tegen J.F. Looijens]

Boxtel 17.12.1761 [Tijbosch rentmr. van de baanderheer ivm lands- en dorpslasten]

Hoogeloon e.o. 29.12.1761 [waarneming secretariaat ivm overlijden W.Waterbeek]

Veldhoven 07.01.1762 [stadhouder kwartierschout nav brand bij 8 ingezetenen]

Echt (Lb} 08.01.1762 [criminele procedure rond Johannes Schmetz]

Drunen 15.01.1762 [Heer v Drunen ivm renten en cijnzen te Drunen en Nieuwkuijk]

Bergen op Z. 22.01.1762 [financiële zaken van de stad]

Drunen 25.01.1762 [Heer v Drunen ivm renten en cijnzen te Drunen en Nieuwkuijk]

Hulsel 27.01.1762 [request regenten ivm aflossing van een kapitaal]

Geffen 28.01.1762 [request H.Soetens vorster ivm tractement en andere inkomsten]

Geffen 28.01.1761 [vorster over paaseieren, oogst, nieuwjaars- en kerstmisgiften]

Gansoijen 04.02.1762 [request H.J.Wentholt lokale heer – twee ambten vacant]

Maastricht 05.02.1762 [overlijden van Dirk Pruijs gewezen kanonier – wed. + 3 kn.]

Venlo 05.02.1762 [request kerkenraad – verlof aan koorddanser vlak bij de kerk]

‘sBosch 09.02.1762 [request Jan Bowier rentmr.H.Geesthuis tegen debiteuren]

Westerhoven 10.02.1762 [request regenten ivm weigering Fr.J.Neutjens collectboeken]

Generaliteit 15.02.1762 [plakkaat rond fraude bij schippers en vissers op Ijsland]

Schijndel 16.02.1762 [extorsies en andere euveldaden van vorster Th.Gerbrands]

Bergen op Z. 22.02.1761 [request van drossaard van Bommel mbt J.F.Looijens]

Esch 25.02.1762 [gedrukt reglement rond de gemeynt met limietpalen in 9 art.]

Meierij 01.03.1762 [request van ijkmeester generaal Boekholt]

‘sBosch 01.03.1762 [octrooi tit heffen van weg- of straatgeld te Boxtel]

‘sBosch 04.03.1762 [kwestie rond J.W.Frenssen cum suis]

Bladel 04.03.1762 [nieuw gemaakte spits op de gemeentetoren]

Bladel 04.03.1762 [verkoop turf uit de heide genaamd Bladelsche Goor Beijers]

Meierij 10.03.1762 [ijkmeester over het ijkreglement van 1680]

Boxtel 10.03.1762 [request drossaard Jan Bowier ivm schouwvoeringen]

Oisterwijk 12.03.1762 [dorpsrekening en opname van kapitaal]

Sluis 16.03.1762 [kerkenraad ivm huwelijk Abraham Blom x Maria de Brabander]

Kempenland 18.03.1762 [rapport stadhouder de Jong – details over verlagen van kerkhoven]

Reusel 18.03.1762 [idem – zijnde een der grootste kerken]

Hapert 18.03.1762 [idem – zijnde een der kleinste kerken]

Oirschot 25.03.1762 [betaling van dorpsschulden]

Oirschot 26.03.1762 [aanstelling Mr.Arnoldus ter Croije tot secretaris]

Bergen op Z. 05.04.1762 [request van dekens van ambacht en natie der schippers]

Drunen 23.02.1762 [dorpsrekeningen en remissie in de verponding]

Sluis 20.04.1762 [zie onder 16.03.1762 Blom x de Brabander]

Drunen 20.04.1762 [Heer van Drunen inzake aanstelling president-schepen en drost]

Oostelbeers e.o. 21.04.1762 [bagage en paspoort Adolf Hordijk secretaris dezer dingbank]

Beek&Donk 26.04.1762 [kwestie rond Dirck Cleene gewezen vorster]

Hulsel 29.04.1762 [aflossing van een kapitaal]

Waalwijk 05.05.1762 [overbrengen van rekeningen]

Boxtel 13.05.1762 [request rentmr. van de baanderheer]

Bladel 19.05.1762 [verkoop turf uit Bladelsche Goor Beijers]

‘sBosch 19.05.1762 [hoogschout over zijn tractement en kostgeld voor gegijzelden]

‘sBosch 28.05.1762 [idem]

Boxtel 01.06.1762 [drossaard J.Bowier over schouwvoering]

Bergen op Z. 11.06.1762 [reactie op request dekens van het ambacht of natie der schippers]

Reusel 14.06.1762 [verzoek om octrooi verkoop moet en turf uit de gemeijnt 2x]

Bergen op Z. 03.07.1762 [eigenmachtig deporteren = afzetten van twee schepenen – lang stuk]

Best 07.07.1762 [roomse kerkmeesters ivm overlijden priester en diens vervanging]

‘sBosch 22.07.1762 [absentie van Mr.Antony de Vlieger ordinaris leenman]

Breugel 22.07.1762 [nader onderzoek der dorpsrekeningen]

Helmond 03.08.1762 [request Andries Welten ivm met afgebrand huis op 2.9.1761]

H&L Mierde 09.08.1762 [diefstal door Willem Gise afkomstig uit Elsen bij Maastricht]

Berne 26.08.1762 [request notaris Joan Fr.Ulrici ivm vernadering van grond ter plaatse]

Standaardb. 03.09.1762 [armoede tgv vele afgebrande huizen en schuren op 22.7.1760]

Hilvarenbeek 06.09.1762 [kiezen en eed van schepenen en weigering van de drossaard]

Meierij 08.09.1762 [van Hanswijk pachter Grote Brabantse Zwijgende Tol]

Bergeijk 08.09.1762 [request Jan van Beverwijk secretaris

Schijndel 08.09.1762 [request Gijsbert van Beverwijk voorheen erfsecretaris]

Schijndel 08.09.1762 [Herman Rijsterborg pachter erfsecretarie]

‘sBosch 13.09.1762 [klachten rond korting recognitie van de hoogschout]

Veldhoven 20.09.1762 [octrooi tot scheiding ern deling van een moerveld]

Veldhoven 20.09.1762 [idem – genaamd de Twee Gooren en Klein Reijtje]

Veldhoven 20.09.1762 [verzoek om octrooi tot verkoop van moet en turf]

Loon op zand 27.09.1762 [schavot bouwen door mr.timmerman Adr.Schoenmakers]

Grave 05.10.1762 [procestsukken tegen Joh.Hofmans ivm doodslag]

Beek&Donk 06.10.1762 [kwestie rond afgezette vorster Dirck Cleene]

Gilze 20.10.1762 [brand in de nieuwe roomse kerkschuur 19 op 20 juni]

Gilze 20.10.1762 [kom van het dorp in de as gelegd – schade f 20.350,-]

Nuenen e.o. 21.10.1762 [verpachtingen houtschat en tienden Pieter van Heretum]

‘sBosch 25.10.1762 [arrestatie van zwangere Judith P.Meulensteen uit Gemert]

‘sBosch 25.10.1762 [arrestatie van zwangere Cornelia van Liebergen - bedelaarster]

Doetinchem 26.10.1762 [request kerkmr. en ouderling Augsburgse geloofsbelijdenis]

Doetinchem 26.10.1762 [idem – godsdienstoefeningen in vervallen gasthuiskerk]

Boxtel 26.10.1762 [Jan Bowier ivm begaan der voorschouw in de baronie]

Echt 28.10.1762 [request P.v.Ulft ivm Joh.Schmets veroordeeld tot de galg]

Oss 11.11.1762 [request van Maurits Coets procureur – kwijtschelding na misslag]

‘sBosch 19.11.1762 [request gebr. van Hanswijk ivm Grote Brabantse Zwijgende Tol]

‘sBosch 19.11.1762 [erfgenamen van H.A. vd Graaf - postwagen ‘sBosch-Maastricht]

‘sBosch 19.11.1762 [erfgenamen verzoeken octrooi de postdienst stop te zetten]

Loon op Zand 19.11.1762 [kosten rond oprichting van schavot door Adr.Schoenmakers]

‘sBosch 23.11.1762 [ontvangen missive van Mr. W. van der Esch]

Hilvarenbeek 23.11.1762 [collecte hoorngeld bestiaal bezaaide morgen etc.]

Oirschot 24.11.1762 [aanstelling kanunnik – zie vorige akten]

‘sBosch 03.12.1762 [reglement en instructie voor cipier van gevangenpoort]

‘sBosch 03.12.1762 [Thomas Gerbrands in gijzeling]

Bladel e.o. 06.12.1762 [kerkenraad – lidmaatschap Abraham van de Graef vrouw en 4 kn.]

Reusel 06.12.1762 [idem]

H&L Mierde 06.12.1762 [idem]

Bladel 06.12.1762 [idem – voogden over nagelaten kinderen van van de Graef]

‘sBosch 14.12.1762 [reglement administratie criminele justitie]

‘sBosch 20.12.1762 [request pachters van de landtol – mandament voor Joh.Heeren]

‘sBosch 22.12.1762 [request van erfgenamen van Willem van Hanswijk]

‘sBosch 24.12.1762 [idem – reactie op request van Johan Heeren]

Bergen op Z. 29.12.1762 [request dekens van het ambacht der schippers ivm nieuw keurboek]

Deurne 31.12.1762 [octrooi tot verkoop van 200 loopensen gemeentegrond met condities]

Sint M.Gestel 10.01.1763 [predikantsplaats na overlijden van Matth.W.Soknius]

Sint M.Gestel 10.01.1763 [voordracht Bartholomeus Bruijst in combinatie met Gemonde]

‘sBosch 21.01.1763 [missive van Mr. W. van der Esch]

Overmaas 27.01.1763 [request Jan T.van Margeraten ivm een doodslag]

Meierij 27.01.1763 [nieuwe jaarmarkten in de diverse plaatsen]

Asten 27.01.1763 [jaarmarkt]

Erp 27.01.1763 [idem]

Aarle 27.01.1763 [idem]

Beek 27.01.1763 [idem]

Schijndel 27.01.1763 [idem]

‘sBosch 04.02.1763 [Judith Meulensteen en Cornelia Liebergen – zie vorige akte]

‘sBosch 14.02.1763 [idem]

Nuenen e.o. 14.02.1763 [Nederwetten kerkelijk onder Nuenen]

Nuenen e.o. 14.02.1763 [predikant en predikantswoning Nuenen en Gerwen]

Nuenen e.o. 14.02.1763 [schoolmeester Nuenen onderwijsr kinderen in Nederwetten]

Maasland 16.02.1763 [bediening secretarie te Oss]

Oss 16.02.1763 [absentie Tieleman D.van Breugel – bediening secretarie]

‘sBosch 21.02.1763 [sententie van geseling 2 zwangere vrouwspersonen – zie boven]

Oss 25.02.1763 [aanstelling substituut of gezworen klerk voor secretarie]

Oisterwijk 07.03.1763 [request Ant.Glaviman – slot van de armenrekening]

‘sBosch 12.04.1763 [request van de pachters van de landtol]

Oisterwijk e.o. 21.04.1763 [Jac.vd Rijt pachter van houtschat en onderrentmeesterschap]

Meierij 29.04.1763 [publicatie rond 40ste penning op vaste goederen]

Meierij 29.04.1763 [20ste penning collaterale successie]

Meierij 29.04.1763 [voorkoming besmettelijke ziekte onder rundvee]

Bergen op Z. 13.05.1763 [request classis Tholen en BoZ nav request drossaard te Wouw]

Wouw 13.05.1763 [request Dirck Alb.de Groot drossaard – kiezen nieuwe kerkenraad]

Oisterwijk 20.05.1763 [request Jac.Althoffer stadhouder vd kwartierschout]

Hulsel 20.05.1763 [lossing van een kapitaal]

Steenbergen 24.05.1763 [huwelijk W.Vermeulen x Adriaantje van Gurck]

‘sBosch 25.05.1763 [pubicatie van het schouwplakkaat]

Oisterwijk 25.05.1763 [request Henrick Block – Anthony Blok vorster]

Meierij 27.05.1763 [request van heren van heerlijkheden over klachten rond visserij]

Lierop 30.05.1763 [octrooi voor houden van drie jaarmarkten]

Hoogeloon 31.05.1763 [opname 1500 gl. voor opbouw van de toren van de kerk]

Alem 02.06.1763 [request Nic.Versfelt ivm overlijden Albert Versfelt]

Nuenen e.o. 23.06.1763 [predikantshuis]

Maastricht 27.06.1763 [request Henr.A. Certon predikant Waalse gemeente]

Maastricht 27.06.1763 [familie Tondee x Maria Anna Gerard]

Maastricht 30.06.1763 [vacante schepenplaats]

Alem 01.07.1763 [overlopen en doorbraak van Maasdijken en herstel ervan]

‘sBosch 01.07.1763 [schouw of visitatie in stad en vrijdom 2x]

Alem 11.07.1763 [reparatie schoolhuis Gewande]

Alem-Maren 11.07.1763 [pastorijhuis en nieuwe schutskooi]

Maasland 19.08.1763 [request geërfden polder van het lage maal]

Alem 23.08.1763 [request Nicolaas Versfelt – zie boven]

Breugel 23.08.1763 [gewezen secretaris Gualtery nu Rijsterborgh – rekeningen]

Alem 29.08.1763 [request Nicolaas versfelt – zie boven]

Bergeijk 31.08.1763 [afgebrande huizen onder gehucht Witreght = Witreit ?]

Bergeijk 31.08.1763 [brand veroorzaakt door krankzinnige Cornelia Dirck Joosten]

Bergeijk 31.08.1763 [Cornelia was de vrouw van Willem Costers]

IJzendijk 31.08.1763 [request Jac.Visvliet [23] Cornelia Meeleij [25] – Cornelis Moset]

Ijzendijk 31.08.1763 [Maria vd Water in herberg het wapen van Zeeland]

‘sBosch 02.09.1763 [Paulus den Besten als koopman – kramers en kleinslijters]

Budel 21.09.1763 [informatie over Joh.E.Schenck v Rekum]

Meierij 23.09.1763 [request ordinaris-gecommitteerden der kwartieren – ontlastbrieven]

‘sB osch 29.09.1763 [probleem rond schouwvoering in stad en vrijdom]

Bergen op Z. 03.10.1763 [request schippersgilde]

‘sBosch 20.10.1763 [informatie over familie Mosmans]

Luik 20.10.1763 [huis genaamd het hospitaal van St.George]

Meierij 11.10.1763 [publicatie rond munten uit Polen met haantje en schuitje e.a.]

‘sBosch e.o. 25.10.1763 [Alleger en Minoretti pachters impost kleine specien]

‘sBosch e.o. 25.10.1763 [gedrukte publicatie rond impost op tonnen zeep etc.]

Alem 28.10.1763 [request Coenraad Versfelt ivm overlijden Alb.Versfelt - drostambt]

Meierij 28.10.1763 [request stadhouders der kwartieren – huwelijken en ontlastbrieven]

Maastricht 01.11.1763 [predikant Certon – familie Tondee - gereformeerd weeshuis]

Meierij 03.11.1763 [publicatie van ordonnantiem op houtschat en onderrentmr.schap]

Deurne e.o. 04.11.1763 [juridische procedure rond onkosten mbt ijkmeesterschap]

deurne 07.11.1763 [particuliere ijkmeester versus generale ijkmeester der meierij]

Beek&Donk 09.11.1763 [request Leonard de Lang secretaris ivm huisvesting]

Beek&Donk 09.11.1763 [raadhuis van het dorp]

‘sBosch 10.11.1763 [request van Johannes Ravesteijn]

Heesch e.o. 10.11.1763 [substituut-secretaris Heesch, Berghem en Nistelrode]

Mill 11.11.1763 [request schoolmr. Johan van Turenhout]

Waalwijk 25.11.1763 [bienvenue voor de nieuwe heer van het dorp]

Loon op Zand 02.12.1763 [procedure ivm declaraties 2x]

Heesch e.o. 29.12.1763 [thematiek zoals bij 10.11.1763]

‘sBosch 25.01.1764 [reglement op de peiler en pachters van wijnen 9 art.]

Beek& Donk 06.02.1764 [zie onder 09.11.1763]

Hulst 08.02.1764 [request magistraat – executie van het recht van exue uit 1488]

Tilburg e.o. 02.03.1764 [heiden moergronden en vroenten – retroacta 1329, 1436 en 1688]

Brabant 02.05.1764 [publicatie rond impost op tonnen zeep etc.]

Breda 09.05.1764 [lichamelijke gebreken bij P.van Rielle parapheur van klein zegel]

IJzendijk 17.05.1764 [mishandeling van Stephanus Heijman]

Breda 18.05.1764 [request Jan H.Fueilleton de Bruyn collecteur klein zegel]

Ijzendijke 23.05.1764 [request van Jac.Visvliet en Cornelia Meelie of Mulie]

Schoondijk 05.06.1764 [request Isaac Louwers ivm Stephanus Heijman]

Meierij 23.05.1764 [impost op (brande)wijnen]

Meierij 23.05.1764 [gedrukte publicatie rond impost op (brande)wijnen]

‘sBosch 23.05.1764 [request zeepzieders]

Meierij 07.06.1764 [misbruiken rond beheer van boedels e.d.]

Bergen op Z. 18.06.1764 [request Wouter Cornelis de Witt – aanstelling substituut-secretaris]

Breda 18.06.1764 [bediening klein zegel 2x]

Generaliteit 25.06.1764 [request Helena Simons vr.v.J.A.Mirsbach zegelklopper]

Lith 03.07.1764 [Johan Paal over vorstersplaats na overlijden Querin vd Cope (?)]

Meierij 06.07.1764 [kamperen van Duitse emigranten en transport naar Engelse kolonie]

Maastricht 06.07.1764 [request kerkenrfaad Waalse gemeente ivm predikantsplaats]

‘sBosch 12.06.1764 [request van de klerk ter secretarie H.J.vd Parost (?)]

‘sBosch 12.06.1764 [administrateur der 2 gasthuizen gesticht door Hester van Grinsven]

Venlo 24.07.1764 [request Hermanus Keeres ivm gijzeling van Joseph Olyslager]

Sas van Gent 26.07.1764 [protest ivm publicatie van kolonel en commandeur J.F.Burmania]

‘sBosch 26.07.1764 [request gezamenlijke brouwers]

‘sBosch 27.07.1764 [betaling voor een ton warme zeep bij de ‘inslager’]

‘sBosch 27.07.1764 [request schepenen tegen de ophef van 12 st. op een ton zeep]

Meierij 01.08.1764 [request van kerkenraden betreffende kerk- en armengoederen]

‘sBosch 09.08.1764 [gedrukt stuk mbt wagenposterij tussen ‘sBosch en Maastricht]

Tilburg 09.08.1764 [geërfden te Tilburg – zeer veel familienamen! – gemene gronden]

Venlo 17.08.1764 [request Hendr.Lamers vr.v.Jac.Huybrecht gepensioneerd vaandrig]

Maastricht 24.08.1764 [gemengd huwelijk J.B.Booijmans x Ma.Barb.Bogaart]

Tilburg 28.08.1764 [request n.a.v. ingraven gemene gronden – zie: 09.08.1764]

Tilburg 06.09.1764 [request vrijheer van Tilburg en Goirle ivm ingraven gemene gronden]

Erp 18.09.1764 [geseling en brandmerking Adriaan A.vd Craanmeer]

Heesch 20.09.1764 [dagvaarding Jan T.vd Poel ivm schouw door de pachter vd houtschat]

Tilburg 21.09.1764 [request van diverse geërfden o.a. F.van Heist en Jac.W.Poulse]

Aardenburg 28.09.1764 [kerkenraad Nederduitse gemeente – predikantswoning]

Tilburg 01.10.1764 [geëfden o.a. F.v.Heijst cum suis]

Eindhoven 09.10.1764 [Joh. de Fontaine Franse schoolmr. en Sibilla zijn moeder]

‘sBosch 19.10.1764 [dammen in de Dieze – stenen brug – Markt- of Tolbrugstraat]

Loon op Zand 19.06.1764 [Cath.v.Eck wed.Ant.de Sille en Corn.Kouwens]

Gilze 25.10.1764 [schade door grote brand van 19 op 20 juni 1762]

Ravestein 25.10.1764 [classis ‘sBosch ivm functioneren vd gereformeerde schoolmr. aldaar]

Reusel 30.10.1764 [opname van geld ivm pastorijhuis]

Reusel 02.11.1764 [opname f 1450 ivm pastorijhuis]

Boxtel 02.11.1764 [request vd B.Nederburg namens Heer van Boxtel – predikantsplaats]

Maasland 09.11.1764 [griffier Dirk v.Breugel van Oss naar ‘sBosch]

Maasland 09.11.1764 [administratie 2 gasthuizen van Hester van Grinsven]

Heeswijk e.o. 12.11.1764 [ziekte Jac.v.Oerle secretaris en griffier leenhof van Heeswijk]

Meierij 12.11.1764 [request van heren van div. heerlijkheden – ongeregeldheden visserij]

Oisterwijk 29.11.1764 [missive Jac.Althoffer stdhouder kwartierschout]

Oisterwijk e.o. 29.11.1764 [request W.Mos en H.Block – tractement, oogst, paaseieren etc.]

Peelland 04.12.1764 [request stadhouder + ordinaris gecomm. ivm onwillige debiteuren]

Sluis 07.12.1764 [Sypr.Overvelt uit Groede – overspel met de gehuwde Cath.Lochner]

Sint Niklaas 14.12.1764 [huw. v. Cornelis van Havre x Ma.Cath. dr.v.Francis vd Stappen]

St.Johannissteen [idem – vgl. Sint Janssteen]

Breda 14.12.1764 [request Pieter Huysers ivm oprichting van een glasfabriek/blazerij]

Gilze 21.12.1764 [request schout en schepenen ivm schade door grote brand in 1762]

Bakel 24.12.1764 [J.Kien stadhouder kwartierschout over de roomse kerkschuur aldaar]

Onbekend 31.12.1764 [informatie over J.W. en Chr.Lamb. Tilanus ivm studiebeurzen]

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina