Ranb toegangsnummer 315 teksteditie en indexen op persoons – en plaatsnamenDovnload 1.11 Mb.
Pagina6/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
INVENTARISNUMMER 12 anno 1765-1769
Tilburg 02.01.1765 [J.F.vd Kanter kapitein burgerij recht van overpad over kerkhof]

Tilburg 02.01.1765 [idem – poort aan zijn huis voor paard en kar]

‘sBosch 07.01.1765 [oud schepen Arn.Versfelt voortvluchtig – boedel onder curatele]

Erp 14.01.1765 [geseling en brandmerking Adr.A.vd Craanmeer]

Meierij 14.01.1765 [kwartieren over Craanmeer en kosten tuchthuis te Utrecht]

Bergeijk 14.01.1765 [brandstichting door krankzinnige Cornelia Dirk Joosten ev Costers]

Meierij 14.01.1765 [remissies na afgebrande woningen en taxaties]

‘sBosch 21.07.1765 [ongehoode nieuwigheden mbt Grote Brabantse Zwijgende Landtol]

Sas van Gent 30.01.1765 [missive van commandeur Burmania – zie inv.nr.11 nl. 20.7.1764]

Helmond 31.01.1765 [request Mr.J.Schenck v Reckum wed.Alida Nayers]

Helmond 31.01.1765 [kerkenraad en predikant ivm huwelijk van Schenck]

Opwetten 01.02.1765 [request Joh.Sangers ivm afgebrand watermolen en molenhuis]

Berlicum 01.02.1765 [huwelijk Olivier Baron van Constrain x Joh.Lamb.Scherping]

Berlicum 01.02.1765 [bedenkingen predikant rond bovengenoemd huwelijk]

Bergen op Z. 01.02.1765 [gereformeerde kerken onder het Kruis gen. Vlaamse Olijfberg]

Bergen op Z. 01.02.1765 [classis van Tholen en Bergen op Z. – adjunct-predikant]

Axel 11.02.1765 [request Adr.F.Lemmens griffier van de stad]

Axel 11.02.1765 [request Corn.v.Campen substituut-griffierschap]

Axel 11.02.1765 [aanstelling gezworen klerk]

Cromvoirt 18.02.1765 [request geërfden polder van de Ham en Rijskampen]

Kempenland 19.02.1765 [request stadhouder ivm request van R.Manders uit Gennip]

Zeelst 19.02.1765 [huwelijk R.Manders x Margriet Bijsens]

Staats Braband 20.02.1765 [excessen en nieuwigheden rond landtol]

Lierop 22.02.1765 [collatie beneficie O.L.Vr.-altaar]

Valkenswaard 26.02.1765 [request regenten ivm oprichting wekelijkse botermarkt]

Meierij 27.02.1765 [kwartieren ivm klachten over de Zwijgende Landtol]

Bakel 29.01.1765 [Nicolaas van Ommeren ivm collecte verpondingen]

Oirschot 21.03.1765 [aanbesteding collecte lands- en dorpslasten]

‘sBosch 21.03.1765 [request H.J.v.Pavort administrateur mannen- en maagdenhuizen]

Meierij 22.03.1765 [klachten rond de landtol, geleide- en paardengeld]

Helmond 22.03.1765 [kwestie Schenck v Reckum – zie: 31.01.1765]

Budel 22.03.1765 [kwestie Schenck – predikant te Budel]

Sluis 26.03.1765 [Syprianus Overvelt – zie: inv.nr.11 7.12.1764]

Sluis 28.03.1765 [overspel van Cyprianus Overvelt uit de Groede]

Waalwijk 02.04.1765 [request regenten ivm continuering heffen van weg- of straatgeld]

Tilburg 05.04.1765 [geërfden over ingraven gemene gronden]

Lommel 09.04.1765 [transport naar gevangenpoort 1 mans- en 2 vrouwspersonen]

Sint Oedenrode 09.04.1765 [idem van Guillaume Gret een Franse deserteur]

Meierij 10.04.1765 [bezwaren tegen de tol]

Waalwijk 12.04.1765 [request regenten ivm hoge kosten tgv een publicatie vd drossaard]

‘sBosch 25.04.1765 [request van hoogschout in de zaak Guillaume Gret – zie 9.4.1765]

Valkenswaard 06.05.1765 [houden van een botermarkt]

Maastricht 14.05.1765 [request kerkenraad Nederduitse gemeente vervallen staat diakonie]

Hilvarenbeek 15.05.1765 [request Adr.Weijgerde x Godefrida Huijgens uit Westerhoven]

Westerhoven 15.05.1765 [borg- of ontlastbrief voor Godefrida Huijgens]

‘sBosch 21.05.1765 [kwestie tussen hoogschout en schepenen – zie: 25.4.1765]

Den Dungen 04.06.1765 [H+L de Keer en J.v.Kempen ivm bericht van brouwersgilde ‘sBosch]

Meierij 10.06.1765 [belang van het opmaken van een reglement der visserij]

‘sBosch 10.06.1765 [request rond excessen mbt tolwezen]

Erp 10.06.1765 [kwestie Adr.A.vd Craenmeer – tuchthuis Utrecht – zie: 14.1.1765]

Baardwijk 11.06.1765 [kosten van de geprojecteerde overlaat]

‘sBosch 11.06.1765 [fonds voor opbouw van barakken – schade door inundaties]

Someren 12.06.1765 [request mbt misbruiken en overtredingen peelgemeenten]

‘sBosch 12.06.1765 [Grote Brabantse Zwijgende landtol]

Bakel 20.06.1765 [conflict met Aarle en Helmond ivm bezit van peel- en turfvelden]

Aarle Rixtel 20.06.1765 [idem – uitgebreid stuk]

Helmond 20.06.1765 [idem – uitgebreid stuk]

‘sBosch 20.06.1765 [Baardwijkse overlaat en fonds der barakken – zie: 11.06.1765]

Sint Oedenrode 28.06.1765 [kwestie rond arrestatie van Guillaume Gre[e]t – de Franse deserteur]

Rosmalen 28.06.1765 [arrestatie van J.P.de Bont vermomd in habijt St.Jacob Pelgrim]

Olne (Lb) 01.07.1765 [vorstersplaats]

Standaardb. 01.07.1765 [armenkas voor noodlijdende roomse en gereformeerde armen]

Haaren e.o. 09.07.1765 [request van secretaris Cornelis Segbroek – dorpsrekeningen]

Meierij 16.07.1765 [request van ijkmeester generaal Boekholt mbt reglement]

Drunen 24.07.1765 [request fam.Oultremont ivm cijnzen etc. te Nieuwkuijk]

Nieuwkuijk 24.07.1765 [idem]

Sint Oedenrode 02.08.1765 [decreet van apprehensie voor Dirk Lamb. v.Boxtel op de Coevering]

St.M.Gestel 20.08.1765 [rondzwerven van Cornelis van Casteren uit Gemonde]

Gemonde 20.08.1765 [idem]

Goes 30.08.1765 [een nieuw klokkenspel door Alexius Petit uit Someren]

Brabant 21.08.1765 [verpondingskohieren en overboeking vaste goederen]

Oirschot 03.09.1765 [dagvaarding van gewezen en huidige schepenen]

Erp 09.09.1765 [ledematen gereformeerde kerk – 280 huizen – predikant]

Valkenswaard 13.09.1765 [discussie rond preek van predikant Koke [?] over het 9de gebod]

Oss 27.09.1765 [Jan van Es heeft geschoten met een zadelpistool op Jan de Gooy]

Oss 27.09.1765 [rumoer rond deze misdaad – onderzoek namens hoogschout]

Sint Oedenrode 03.10.1765 [detentie Dirk L. van Boxtel van de Coevering – zie: 2.8.1765]

Asten 09.10.1765 [klachten over het scheppen door de lokale molenaar met scheppan]

Bakel 14.10.1765 [Peter van Heretum pachter van de houtschat 2x]

Drunen 19.11.1765 [klachten omtrent functioneren van de predikant]

Meierij 03.01.1766 [boosdoeners die gruwelijke excessen pleegden]

‘sBosch 06.01.1766 [request regenten ivm schepeneed van Mr.Pieter van Wullen]

Venlo 09.01.1766 [uitlevering delinquenten – zie ook: 3.1.1766]

Maastricht 10.01.1766 [verzoek om paspoort door predikant Joh.Panneboeter]

Breugel 15.01.1766 [in 1765 nieuw dakstro op roomse kerkschuur]

Bakel e.o. 16.01.1766 [request predikant Jan de Keesel vergoeding na plundering woning]

Vaals (Lb) 20.01.1766 [proces tegen J.W.Bosten rooms pastoor en anderen]

Meierij 07.02.1766 [gedrukte resolutie mbt houtschat en onderrentmeesterschap]

Meierij 07.02.1766 [idem in 28 artikelen + volledige lijst van kwartiersdorpen]

Meierij 07.02.1765 [informatie over de pootkaarten der dorpen]

Meierij 06.03.1766 [request van ijkmeester generaal Boekholt mbt herijking]

Meierij 06.03.1766 [concept-reglement voor de ijkmeester generaal]

‘sBosch 08.03.1766 [vernieuwing van de wet]

Wesel (Dld) 17.03.1765 [uitlevering delinquenten – zie: 3.1.1766]

Peelland 11.04.1766 [stadhouder kwartierschout over roomse kerkschuren]

Breugel 11.04.1766 [dakreparatie roomse kerkschuur]

Hilvarenbeek 17.04.1766 [onkosten detentie van Cristina Janssen]

Empel 25.04.1766 [opname kapitaal ivm reparatie van twee kribben]

Maastricht 16.04.1766 [5 onmondige kinderen van sergeant wijlen Joh.Kindsvader]

Sint Oedenrode 16.04.1766 [Bangemann huwelijk en aankoop van huize de Bocht]

‘sBosch 16.04.1766 [request Geertruy Hasse ivm huwelijk met Samuel J.Holland]

Nederwetten 14.04.1766 [request van koster-schoolmeester]

Gerwen 14.04.1766 [inbraak en diefstal in kosterswoning en schoolhuis]

Wesel (Dld) 23.04.1766 [uitlevering delinquenten]

Lommel 16.05.1766 [vagabonden in een schaapskooi aangetroffen]

Hoogeloon 12.05.1766 [request Arend Meijen bedienaar secretarieën in de omgeving]

Drunen 11.06.1766 [request drossaard en schepenen ivm pastorijhuis en hof]

Bergen op Z. 12.06.1766 [request dekens van de timmer- en metsellieden]

Oisterwijk 12.06.1766 [huwelijk Hendrietta Geertruy Verster wed. H.J.Nagelmakers]

Oisterwijk 12.06.1766 [gemengd huwelijk P.R.Vitriarius x Hendrietta G.Verster 2x]

Meierij 04.07.1766 [betreffende het recht van legaal-hypotheek]

Bergen op Z. 08.07.1766 [request kerk- en armmeesters der roomse kerk en diakonie]

Bakel e.o. 10.07.1766 [request van predikant Jan de Keezel – mishandeling en plundering]

Den Haag 11.08.1766 [request J.G.Lohmeier predikant Lutherse gemeente ivm paspoort]

‘sBosch 15.08.1766 [krankzinnigheid Catharina Pigeler en 2e huw. met Joh.Sterlie]

Maasland 15.08.1766 [salarissen en schrijfloon in afzonderlijke dorpen]

Waalwijk 21.08.1766 [gemeenterekeningen 2x]

Bergen op Z. 08.09.1766 [request dekend van de timmerlieden en metselaars]

Loon op Zand 16.08.1766 [request van drossaard ivm ambt]

Roosendaal 17.09.1766 [request van de roomse armmeesters – lichting der bussen]

Roosendaal 17.09.1766 [zorg voor 2 minderjarige kinderen van Joh.Machmer x E.Egelijn]

Brabant 17.09.1766 [plakkaat rond werving van krijgs- en scheepsvolk]

‘sBosch 23.09.1766 [arrest J.B.Bordely van een fameuze bende gauwdieven]

Lommel 23.09.1766 [idem]

Waalwijk 03.10.1766 [request contra domeinen en leen- en tolkamer – lang stuk]

Bergen op Z. 19.11.1766 [request kerk- en armmeesters van de roomse kerk ivm separatie]

Eersel e.o. 19.11.1766 [substituut-secretaris Jan van Heusden na G.v.Beverwijk]

‘sBosch 19.11.1766 [krankzinnigheid Jac. Pigeler en haar 2e huwelijk met Joh.Sterlie]

‘sBosch 19.11.1766 [Sterlie was korporaal van regiment Zwitsers van Hurler]

Vught e.o. 21.11.1766 [request van vorster Wouter Udo ivm inkomsten]

Tilburg 21.11.1766 [arrest Peeter van Geldrop of Gelderop ivm dreigen tot brandstichting]

Gerwen e.o. 21.11.1766 [request regenten Nederwetten ivm schoolmr. en koster Duyts]

Gerwen 21.11.1766 [oude schoolhuis]

Brabant 01.12.1766 [waarschuwing ivm valse Nederlandse rijksdaalders]

Roosendaal 03.12.1766 [zorg voor kn. van Johan Machmer en Elis.Egelijn of Egelin]

Generaliteit 01.12.1766 [er staat 1768; recognitie van roomsgezinden]

Nuenen e.o. 10.12.1766 [Fr.van Hoven ivm bediening ambt van secretaris en stokhouder]

Beek&Donk 24.12.1766 [memorie Gerard de Jong ivm ijkmeesterschap]

Brabant 29.12.1766 [plakkaat besmettelijke ziekte onder rundvee]

H&L Mierde 08.10.1766 [dorpsrekening]

Meierij 24.02.1767 [onderzoek dorpsrekeningen]

Brabant 19.03.1767 [plakkaat rond invoer van rundvee]

Brabant 20.03.1767 [publicatie over geoctrooieerde vogelkooien in 18 art.]

Eersel e.o. 15.04.1767 [request mbt recht op particuliere ijkmeester]

Meierij 06.05.1767 [dorpsrekeningen en secretarissen der statendorpen]

Bakel 10.05.1767 [klachten ivm maalloon en type schep]

Vlierden 10.05.1767 [water- en windmolen, bakken van brood, scheppan en waag]

Waalwijk 12.06.1767 [request van drossaard – problemen rond dorpsrekeningen]

‘sBosch 17.06.1767 [reparatie huizen – barakken en pomp bij Tolbrugstraat 2x]

‘sBosch 17.06.1767 [publicatie over stoepen, keldermonden, bordessen, riolen e.d.]

Bakel 22.06.1767 [request wed.Herman vd Heuvel huurderesse korenwindmolen]

H&L Mierde 29.07.1767 [kwestie mbt een schuldbrief uit 1689]

‘sBosch 05.08.1767 [publicatie over impost op tabak zowel snuif- als rooktabak]

Den Dungen 28.07.1767 [interpretatie privileges nav overlijden Roelof den Hertog]

H&L Mierde 29.07.1767 [2e exemplaar mbt schuldbrief uit 1689]

Den Dungen 24.07.1767 [overlijden van Roelof den Hertogh]

Den Dungen 06.08.1767 [idem]

Waalwijk 14.08.1767 [request Hendrik Vliethoorn ivm kosten van calanges]

Waalwijk 12.06.1767 [diverse declaraties en specificaties mbt proces rond Vliethoorn]

Bakel 13.04.1767 [request regenten ivm problemen rond P.v. Heretum ivm houtschat]

Bakel 21.08.1767 [idem]

Meierij 03.09.1767 [publicatie betaling 40ste penning bij verkoop van vast goed]

‘sBosch 12.11.1767 [request C.Pendijk taxatie van enige huizen]

‘sBosch 11.09.1767 [Alb.Vogelvangers namens kooplieden nav impost op tabak]

Doornik (Bel.) 05.01.1768 [gemengd huwelijk Abr.J.Arnoux x Joh.Alexandrina Rousseau]

Rosmalen 15.01.1768 [remissie van verponding]

Liempde 15.01.1768 [pegel Kasterense molen]

Vlierden 05.02.1768 [scheploon water- en korenwindmolen]

Echt 05.02.1768 [klachten tegen de molenaar van de banmolen]

Loon op Zand 11.02.1768 [request Jan Kouwenbergh borgemr. uitgaven in 1763]

Geffen 19.02.1768 [request Jan van Balkum en broeder Corn.v.Balkum – huis a/d kerk]

Vught 29.02.1768 [bouw nieuw raadhuis – huidige ruimte bouwvallig en vochtig]

Heeze&Leende 01.03.1768 [request J.J.de Geer kanunnik kapittel St.Marie te Utrecht]

Heeze&Leende 01.03.1768 [testament Johanna Elisabeth de Geer Vrouwe der heerlijkheid]

Eersel e.o. 01.03.1768 [request W.H.Kox nav de kwestie rond particuliere ijkmeester]

Meierij 02.03.1768 [prolongatie plakkaat rond invoer van rundvee]

Lithoijen 14.03.1768 [Belia en Catharina Nouhuys en andere familieleden]

Lithoijen 14.03.1768 [uiterwaarden en landerijen in polder]

St.M.Gestel 18.04.1768 [request Igerom van Roermont - geschil rond de Parisbeemd]

Drunen 26.04.1768 [overlaat tussen Baardwijk en Drunen]

Baardwijk 26.04.1768 [idem]

St.M.gestel 27.04.1768 [jaarlijkse omgangen van de schoolmr.-koster]

Geffen 06.07.1768 [familie van Balkum – zie: 19.2.1768]

Veldhoven e.o. 29.07.1768 [verzoek van schoolmr. van Zeelst om nieuwe school]

Zeelst 29.07.1768 [idem]

Zeelst 29.07.1768 [idem]

Meerveldhoven 29.07.1768 [idem]

Drunen 01.09.1768 [overlaat tussen hen en Baardwijk]

Baardwijk 01.09.1768 [overlaat tussen hen en Drunen]

Meierij 19.09.1768 [gemengde huwelijken van functionarissen]

Meierij 03.10.1768 [plakkaat rond goud en zilver en argent haché]

Drunen 04.11.1768 [actie drossaard ivm weghalen van hout van de Overlaat door burgers]

‘sBosch 05.12.1768 [publicatie rond impost op brandhout]

Breda 11.01.1769 [request J.J.W.v.Coeverden ivm gemengd huw. met M.C.van Jeger]

Breda 11.01.1769 [predikant en ouderlingen Lutherse gemeente mbt gemengd huwelijk]

Breda 07.11.1768 [impost op brandewijnen]

‘sBosch 15.11.1768 [request Herm.v.Venrooy en P.Werden pachters domaniale waag]

Brabant 16.01.1769 [verkoop vroenten en gemeenten]

Sint Oedenrode 25.01.1768 [request fam.Nouhuys en kwartierschout Willem v. Haren ivm boedel]

Liempde 27.01.1769 [leggen van een dijk door Liempderbroek]

Oirschot 27.01.1769 [leggen van een dijk door Liempderbroek]

Heerle (Lb) 16.02.1769 [request van schepen L.J.v.Pelt]

Oirschot 28.02.1769 [oprichting Franse school en benoeming Franse schoolmr.]

Maastricht 14.03.1769 [kerkenraad Waalse gem. mbt gem. huwelijk de Meuse x Wouters]

Nuland 14.03.1769 [request pastoor Willem Pennings 76 jaar – verzoek om assistent]

Liempde 20.04.1769 [visitatie roomse kerkschuur van pastoor Cools]

Bergen op Z. 24.04.1769 [request namens de bierbrouwers]

Steenbergen 24.04.1769 [request namens de bierbrouwers]

Brabant 24.04.1769 [publicatie rond Leuvense, Diester en andere buitenlandse bieren]

Brabant 26.04.1769 [publicatie rond art.10 ordonnantie houtschat]

Brabant 11.05.1769 [plakkaat mbt openstelling import buitenlands vee]

Meierij 08.06.1769 [publicatie rond fraude bij tiendverpachtingen]

Meierij 15.06.1769 [bezwaren tegen vorderingen rond tol- weg- en paardengelden]

Meierij 21.07.1769 [discussies rond het reglement voor de ijkmeester der meierij]

Ossenisse (Zl) 28.06.1769 [request Joost Seij – echtreglement art.57 – Corn. en Ma. de Wagter]

Meierij 02.07.1771 [publicatie mbt koopprijs van vee]

Hilvarenbeek 05.07.1769 [request regenten aanstelling van een gezworen voerman op ‘sBosch]

Houten (Lb) 06.07.1769 [Matthias de Sauveur e.a. – kraamkosten Anna Cath. Neven]

Sint Oedenrode 20.07.1769 [verlaten boedel van wijlen heer Willem van Haaren]

Valkenburg 26.07.1769 [request Matthias de Sauveur – zie: 6.7.1769]

Oisterwijk 28.07.1769 [request Embert van Boel over schutten van vee door Coenr.Crijns]

Hapert e.o. 28.07.1769 [gecombineerd Sint Sebastiaansgilde met Hoogeloon en Casteren]

Hapert e.o. 28.07.1769 [separatie van gilden – oprichting separaat gilde van Sint Joris]

Aardenburg 04.08.1769 [request van de Waals predikant Joh.H.Grob restitutie verhuiskosten]

Maastricht 04.08.1769 [overspel door een werelds rooms priester genaamd Gravis]

Vierlingsbeek 04.08.1769 [brandpreventie – grote brand op 28.3.1757 o.a. 22 huizen]

Ossenisse (Zl.) 04.08.1769 [zie onder 28.6.1769]

Oss 04.08.1769 [request Anna Cath.v.Breugel – plaatsing in Maagdenhuis ‘sBosch]

Generaliteit 04.08.1769 [plakkaat over munten in casu de duiten]

Sint Oedenrode 08.08.1769 [regels rond verkoop of veiling van goederen]

Generaliteit 09.08.1769 [plakkaat mbt lompen, viswand, touwwerk etc.]

Meierij 10.08.1769 [publicatie mbt geoctrooieerde weekmarkten ondermijnd]

Olne (Lb) 28.08.1769 [request notaris Hendrik Schrijver]

‘sBosch 28.08.1769 [request t.a.v. 7 fameuze delinquenten met naam en toenaam]

Liempde 05.09.1769 [geschil met Oirschot over een stuk gemeijnt]

Oirschot 05.09.1769 [geschil met Liempde over een stuk gemeijnt]

Generaleit 05.09.1769 [publicatie rond glasblazerijen en glasfabrieken en glas van elders]

Maastricht 08.09.1769 [klachten rond Nicolaas en Alexander Boms]

Generaliteit 20.09.1769 [plakkaat maatschappij tot redding van drenkelingen en 2e stuk]

Peelland 20.09.1769 [schrijven over vernieuwingen etc. bij roomse kerkschuren]

Sint Oedenrode 20.09.1769 [roomse kerkschuur – groot schilderij boven het groot altaar]

‘sBosch 09.10.1769 [request van een groep kooplieden tav een gedane uitspraak]

Bergen op Z. 09.10.1769 [request A.L.Boels ivm vervoer van vee]

Liempde 10.10.1769 [visitatie roomse kerkschuur]

Oirschot 20.10.1769 [conflict met Liempde]

Liempde 20.10.1769 [conflict met Oirschot]

Bergeijk e.o. 26.10.1769 [opname van geld voor bouw raadhuis]

Valkenburg 03.11.1769 [request Matthias de Sauveur – zie 26.7.1769]

Wwestelbeers 08.11.1769 [request Corn.v.Eeten rotmeester op Huijgevoort]

Oostelbeers 08.11.1769 [molenweg komende van Baarschot]

Hilvarenbeek 08.11.1769 [idem]

Diessen 08.11.1769 [idem]

Waalwijk 08.11.1769 [octrooi van straat- en weggeld]

Valkenswaard 15.11.1769 [request J.W.Daems valkenier]

Meierij 15.11.1769 [request gecommitteerden vd kwartieren ivm invoer van huiden]

Bergen op Z. 17.11.1769 [request J.A.H.Rupertus baljuw van Halsteren etc.]

Bergen op Z. 17.11.1769 [arrest Christiaan Pietermans, geseling en verbanning]

Generaliteit 17.11.1769 [publicatie rond plakkaat op het klein zegel]

Generaliteit 22.11.1769 [publicatie ivm calamiteit van de sterfte van rundvee]

‘sBosch 16.12.1769 [request Joh.Heeren ivm vrijdom van tol sinds 1329]

Sint Oedenrode 27.12.1769 [vacatiegelden pubieke veilingen etc.]

‘sBosch 28.12.1769 [P.Werden en Herm.v.Roij pachters domaniale waag]INVENTARISNUMMER 13
Omschrijving in de inventaris:

Lexicografische repertoria op de resoluties, ordonnanties, plakkaten, reglementen etc. voornamelijk uit de 18de eeuw en hoofdzakelijk ter toezicht van de leen- en tolkamer op de plaatselijke rekningen betreffende, samengesteld door Mr. J.C.Santvoort – 18de eeuw 2 delen


N.B. Gebaseerd op zijn in 1741 gedrukt ‘manuaal of woordenboek alleen betrekkelyk tot alle de rekeningen van de steeden, vryheeden en dorpen…van de meyerye van ’s-Hertogenbossche….” doch veel uitgebreider.
fol.1

Manuaal of woorde boek alleen betrekkelijk tot alle de rekeningen van de steeden vrijheden en dorpen gelegen in de vier quartieren van de Meijerije van ‘sHertogenbosch samengestelt door Mr.Johan Cornelis Santvoort griffier der hoofdstad ‘sHertogenbosch en ordinaris leenman van de Leen en Tolkamer der stad en Meijerije van ‘sHertogenbosch.


13. Samengesteld ca. 1752, bijgehouden tot 1767.

N.B. Het meest uitgebreid exemplaar met ook nog enige notites in de hand van zijn zoon mr. Th.F.Santvoort.


Van elk thema wordt een korte uitleg gegeven volgens 18de – eeuwse begrippen. Rechtshistorisch natuurlijk wel erg interessant en informatief!
fol.2 twee latijnse teksten Ennius in 8 annali – Menander

fol.3-6 blanco

fol.7 aanbesteeden

fol.9 aanmaningh

fol.10 aanstellen

fol.11 abuijsen

fol.13 advisen

fol.16 advocaten

fol.17 affixie en publicatie van de te doene rekeningfol.18 aflossen

fol.21 agent

fol.23 alimentatie [van gevangenen]

fol.26 apostillen

fol.26 armmeesters

fol.27 armen

fol.28 atterminatie

fol.29 auditiegelden

fol.30 authorisatie

fol.31 bancks-repartitien

fol.33 beeden

fol.35 bedelaars

fol.38 berigt, beroepen, besoignes, bestiaal, besteeding

fol.39 betaling

fol.40 bewaringh [van delinquenten]

fol.41 bienvenue

fol.42 billet

fol.43 boode

fol.44 boeijens

fol.45 borgen

fol.47 borgemeesters

fol.53 brandt

fol.54 brandewijnen

fol.55 brieven

fol.57 capitalen

fol.63 capittel fol.65 cautie

fol.67 chijnsen

fol.68 certificaat

fol.69 classis

fol.70 collect-boeken

fol.75 collect-cedulle

fol.76 collecteurs

fol.83 collect-loonen

fol.86 combinatien

fol.87 commissien

fol.88 confinement siet : alimentatie, contributien, convocatie

fol.89 correspondentie-gelden

fol.90 criminele officiers

fol.91 delinquanten

fol.92 detentie [van delinquenten]

fol.93 deurwaarders

fol.97 declaratoir siet eed, deijken siet wegen

fol.98 dingbancken

fol.99 documenten

fol.104 dooden

fol.105 dorpen

fol.106 douceur

fol.107 drossaarden siet officieren

fol.109 duplicaten vide op fol.115

fol.110 eed

fol.114 extraordinaire ontfang

fol.115 duplicaten

fol.117 executie

fol.120 executoriale siet parate executie

fol.121 executie-kosten van delinquanten en landlopers

fol.122 extracten siet affixtie, leen- en tolkamer, extraordinaire ontfang

fol.123 eijkmeester

fol.124 fouten

fol.125 gaarboeken vide collect-boeken

fol.127 galgh

fol.129 gangboeken siet banckx-repartitien, geabandoneerde landerijen, gemeene middelen

fol.131 geroijeerde posten siet mede repetitie

fol.133 gevangenhuys siet galge

fol.135 goederen

fol.136 gratuiteyten, groenroede

fol.137 gijselingh, herbergiers siet verteringen pag.321, heyrbanen siet wegen, heijvlaggen siet turf

fol.138 heeren, hoofd-lijsten, siet bienvenue en gevangenhuys, horologien

fol.139 inkomsten

fol.140 informatien

fol.142 interessen

fol.146 inventaris, jura vide executie 117 en 338, kaack siet galg pag.127

fol.147 kercken

fol.148 kercken klocken, klapwakers siet brant, klocken

fol.149 kosten en misen van justitie siet: alimentatie, bedelaars, boeijens, galge, gevangenhuys

fol.150 koopsconditien

fol.151 kosten van processen

fol.152 landerijen

fol.153 landlopers siet bedelaars

fol.155 landspenningen

fol.157 lediggangers siet bedelaars

fol.158 leen- en tolkamer

fol.161 leening, liquideren

fol.162 lossinge van capitalen

fol.163 lijst(en)

fol.165 middelen siet gemeene middelenfol.171 militie

fol.176 misen en kosten van justitie siet: alimentatie, bedelaars, boeijens, galge, gevangenhuys

fol.179 missivens siet resolutien

fol.181 modellen, molens, molenaarsfol.182 negotieren, nagtwakers siet brant

fol.184 officieren

fol.187 omslagen

fol.189 officiant, omroeper, onkosten siet executie

fol.190 onordentelyckheijt, ontfangh

fol.192 ontfangers siet berigt

fol.193 onwillicheijt, oirsaeck

fol.194 opnemen van rekeningen

fol.195 ordonnantien

fol.198 ordres, overlaten van collectens

fol.199 parate executie

fol.201 particuliere inkomsten

fol.202 pastorijen

fol.205 personele omslagen

fol.207 placcaten

fol.208 posten

fol.211 predikanten

fol.213 processen siet advisen

fol.214 procuratien siet segel

fol.215 propenenten

fol.216 publicatie svoor het opnemen van rekeningen siet officieren

fol.217 qaurtierschouten

fol.218 quitantien

fol.223 quohier siet collect-boeken

fol.224 rad siet galg, raadhuys

fol.225 recepsis-boeck, rechtgeleerdens

fol.226 recognitien, redres siet abuijsen en advisen

fol.227 reéle omslagen

fol.231 recognitien

fol.233 regalia

fol.234 reglementen

fol.235 rekeningen

fol.243 remarque

fol.247 remissien

fol.249 renten siet interessen

fol.250 repetitie

fol.251 requesten

fol.252 residentie

fol.254 resolutien

fol.258 restitutie, roijeringen

fol.259 schade, schaarhout siet turf

fol.260 schavot vide galge pag.127, schepenen

fol.261 schoolen en schoolmeestershuijsen, schouwen

fol.262 schrijfgelden, schuldbrieven

fol.263 schulden

fol.265 secretarissen

fol.279 segel

fol.281 slooten (van rekeningen)

fol.287 solutie

fol.289 stadhouders

fol.291 successeur siet documenten en secretaris

fol.293 tauxatien

fol.294 toorns

fol.295 tienden siet toorns

fol.299 tractementen

fol.303 transporten (van delinquenten)

fol.305 tugthuijs vide alimentatie

fol.306 turf

fol.307 vacatien

fol.310 vacatuurs siet officieren, vagabonden, vaste goederen, verboeking, verdiensten

fol.311 verklaringen siet eed

fol.312 verkoop

fol.313 verpagtingen siet aanbesteeden en collecteurs

fol.335 verpondingh

fol.317 verpondingbeurders vide collect-boeken, verschijndagen

fol.318 verschotten

fol.319 verschot-lijsten

fol.321 verteringen

fol.323 vervaldagen, visie vide aanbesteden

fol.324 voorlesers

fol.325 vosters

fol.329 uniform

fol.331 uytgaven

fol.332 waarschouwingen siet resolutien

fol.333 wanbetaling vide ordonnantien

fol.335 wedden

fol.337 wegen

fol.339 wijnkoop1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina