Ranb toegangsnummer 315 teksteditie en indexen op persoons – en plaatsnamenDovnload 1.11 Mb.
Pagina7/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

INVENTARISNUMMER 14

Omschrijving in de inventaris:

14. Samengesteld ca. 1757, bijgehouden tot 1767.

N.B. Voorin aantekening van het handschrift van de maker in de hand van H.Palier. De notites staan vaak onder méér en onder andere trefwoorden dan in het voorgaande nummer; het bevat soms minder dan dat, doch ook wel daar ontbrekende zaken.


Correspondeert met inventarisnummer 13 en is op dezelfde wijze samengesteld, maar er zijn items aan toegevoegd. Dit inventarisnummer kent geen folionummering. De onderwerpen zijn soms veel uitvoeriger uitgwerkt. De thema’s die in 13 niet voor komen zijn hieronder weergegeven:
aflossen

af- en opschrijven der namen van verkrijgers van vaste goederen

appellen

bellefort

bewaken van gevangenen

blinde posten

buitengalg

cautie


choor

constitutie

contraventien

corporele

criminele justitie

criminele procedures

cijfferletters

defroyementen

deserte landerijen

diensten


dormanten

dorpspapieren

excessen

emmers [brand]

gecombineerde dingbanken

gemeentenspapieren

gemeentenspenningen

geregten


griffiers

hagelslag

haaken [brand]

hefcedullen

herbergen

hoofdgeld i.p.v. gemaal

hoogschout

hoornbeesten en beayde landen

hoorngelden

houtschatten

hulde-gelt

kerkelijke visitatie

kerkhoven

kommen


kosten van procedures

kosters


lasten

leeren [brand]

letteren executoriaal

militie


nagtroepers

negotieren

nieuwigheden

nominatien

officiant

omroeper


onderhout van gevangenen

onkosten


op- en aanschrijven der namen op vaste goederen

overboeken van vaste goederen op namen

papieren

predikstoel

quartierslasten

quartierstaux

quotisatie

raderen


rampen

redres


regenten

reparatien

revisien

schip van de kerk

schoolmeester

schrijfletters

sententien

settingen

sleutels

uytwaarden

valkeniers

vermengen

visie

INDEX INVENTARISNUMMER 15


persoonsnamen
Alleger

Bastide – leenman

Blonket W.

Bosschaert Mr.Johan – ontvanger gemene middelen

Gester de Pieter – gewezen borgemr. Waalwijk

Gilles A.

Heeswijk van H.

Heurn van

Koolhaas Johan – gewezen borgemr. van Waalwijk

Leeuwarden van J.

Rooij de Arnoldus – gewezen borgemr. te Waalwijk

Scheijdereij Pr.

Venroij van H.

Vlierdthoorn Frederik – drossaard te Waalwijk

Wurmont van J.
plaatsnamen:
Besoijen

Den Dungen

Groene Steeg [Waalwijk]

’s-Hertogenbosch

Waalwijk
INVENTARISNUMMER 15
Omschrijving in de inventaris:

Aantekeningen van de opbrengst der gemeene middelen in stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch over het 1ste kwartaal van 1764 en exact-resolutie van de Raad van State betreffende het aan de Leen- en Tolkamer opgedragen onderzoek naar de verwarde financiële toestand in Waalwijk 1767 – 1 omslag.

Maandstaat van de administratie van Mr. Johan Bosschaert ontfanger der gemeene middelen over de stad, en vrijdomme van ’s-Hrtogenbosch over de maanden january, febraury en maart 1764.
De middelen ingegaan 1 october 1763 en expirerende ultimo september 1764 bedragen over ’s-Hertogenbosch f 92220:0:0, hetgeen die stad contribueert tot de muuren f 1000:0:0 – f 93220:0:0.

De randcoenpenningen over die stad f 6906:15:0.

Het extra-ordinaris Am-Oortje f 1151:2:8.

Het randcoen van den Dungen f 79:19:15 – f 8137:17:7.

De middelen over het vrijdom van den Dungen f 1066:13:4.

Het hoofdgelt, loco gemaal aldaer f 402:5:0 – f 1468:18:4.

summa totalis f 102826:15:11.

Volgen hiet de pagten en namen der pagters, het montant van ijeder pagt in het bysonder, de betaling daar op in het geheel, mitsgaders in dese drie maanden gehad en de restanten.Pagten en Pagters Montant van ijeder Pagt


bieren – W.Blonket f 16700:0:0

bieren - J. van Leeuwaarden f 1280:0:0

gemaal – W. Blonket f 21000:0:0

wijnen – W.Blonket f 8125:0:0

brandewijnen – H.v.Heeswijk f 3700:0:0

beestiaal – vleeschhouwers f 10300:0:0

zout en zeep – J.Alleger f 8475:0:0

boter – H.v.Heeswijk f 6275:0:0

branthout – J.v.Leeuwaarden f 4300:0:0

fruyten – H.v.Venroij f 1290:0:0

turf en koolen – W.Blonket f 3500:0:0

rondemaat – H.v.Venroij f 2350:0:0

asijn – H.v.Heeswijk f 1120:0:0

grove waren – H.v.Heeswijk f 600:0:0

waagh – W.Blonket f 840:0:0

kaarsen – J.v.Leeuwaarden f 525:0:0

transport f 90380:0:0

lakenen – J.v.Leeuwaarden f 120:0:0

tabak – J.Alleger f 1360:0:0

paarden – J.van Wurmont f 190:0:0

veertigste penning – W.Blonquet f 40:0:0

ongefundeerde processen – de stad f 130:0:0

f 92220:0:0

Dungen de gemeente

hoorngelt etc. f 500:0:0

wijnen etc. f 416:13:4

beestiaal f 150:0:0

hoofdgelt f 402:5:0

f 93688:18:4
muuren f 1000:0:0

f 94688:18:4


randcoenen de stad f 6906:15:0

extraordinair oortje f 1151:2:8

randcoenen Dungen f 79:15:11

f 102826:15:11

Extract uit de resolutien van de Ed: Mog: Heeren Raaden van Staate der Verenigde Nederlanden – vrijdag den 12e juny 1767 – het document handelt over de rekeningen over 1759 en 1760; men vermoedt nog meer onordelijkheden aan te treffen.
In deze akte worden genoemd:

de heer tresaurier generaal; Frederik Vliedthoorn drossaard van Waalwijk; regenten van Waalwijk; Pieter de Gester gewezen borgemeester van Waalwijk over 1742 thans woonachtig te Loon op Zand; Arnoldus de Rooij gewezen borgemeester van 1751; de secretaris van Waalwijk; Johan Koolhaas gewezen borgemeester over 1730-1732, 1736 en 1742; leenman Bastide; de griffier van Heurn; een perceeltje genaamd de Groene Steeg; een stukje land onder Besoijen; Pr. Scheijdereij en A.Gilles.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina