Ranb toegangsnummer 315 teksteditie en indexen op persoons – en plaatsnamenDovnload 1.11 Mb.
Pagina9/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

plaatsnamen

Aart Verheijdenheitveld [Helmond] 479

Akkers ten westen van de Oude Straat [Oirschot] 707

Alem 115, 303

Amsterdam 303, 487

Antwerpen 28,164

Asten 457, 479, 503, 543, 760

Baarle Nassau 343

Baars [Keulse land] 364

Bakel 479

Bavel 325

Beek & Donk 330, 406

Bergeijk 243

Bergen op Zoom markiezaat 433

Berlicum 291, 349, 382, 387, 406, 418, 495, 515, 551

Best 350


Bokhoven 66

Borkel 243

Boxmeer 373

Boxtel 130, 135, 147, 382, 463, 475, 511

Breda 271, 307, Baronie 601

Brouwerij de Wereld ‘sBosch 307

Brouwhuis [Bruhese] 479

Brukelen [onder Boxtel] 130

Cadzand land van 107

Capellegat [onder Eindhoven] 130

Cortershoven 664

Cromvoirt 264

Cuijk 364, 373

Den Briel 575

Den Dungen 130

Den Haag 139

Dennenboom onder Wintelre 130

Deurne 84, 93, 175, 241, 278, 305, 353, 364, 373, 420, 476, 479, 489, 587, 593

Diest 631

Dinther 63, 406

Doesburg 551

Doeveren 343

Dongen [Klein] 139, 164

Dordrecht 551

Driel [vgl. gem. Maasdriel] 748

Drunen 207, 343

Duizel 118

Echternach van [prelaat] 543

Eijl a/d Maas 107

Eindhoven 130, 243, 479, 595, 633, 664, 760

Erp 93, 364

Geffen 382, 406

Gelder Hertogdom van 364

Gelder Hof van 364, 373

Gelderland 107

Geldrop 760

Gemert 175, 364, 373, 719

Gemonde 152

Gennep 373

Gestel [Eindhoven] 479

Gevangenpoort [Den Bosch] 528

Gevartsgericht [Deurne] 420

Gilze 321

Ginneken 325, 601, 709

Goirle 343, 762

Groot Lith 705

Grootenberg [Deurne] 278

Haagje het [Dongen] 139

Haagje [Eijl a/d Maas] 107

Halder 130

Handel 364, 373

Hasselt 130

Heeswijk 406

Heeze 243

Heijmsgasthuis [van St.Cornelis] 173

Heijnis [Rosmalen] 164

Helmond 175, 339, 363, 479, 543, 631

’s-Hertogenbosch 1,19, 33, 69, 125, 153, 164, 173, 231, 264, 307, 327, 333, 343, 357, 367, 462, 499, 507, 525, 528, 551, 571, 601, 608, 647, 656, 668, 709, omgang, beestenmarkt, veemarkt, kermis en vrije markt 742, 763

Heukelom 107

Heusden 109, 305, 763

Hilvarenbeek 343

Hindelopen 487

Hinthamerstraat [Den Bosch] 528

Hoeve Ter Eijken [Gemert] 719

Holland 107, 343

Hoogstrat6en 760

Iperen 16

Jonker Bartheitveld [Helmond] 479

Kaathoven 382

Kessel 134

Keulse land 364

Kevelaar 93, 364, 373

Kievit – herberg [Liempde] 135

Kleef Land van 364, 373

Knokke 639

Koekoek [Erp] 93, 364, 373

Kruisschot [Bakel-Helmond] 479

Leende 243

Leerdam 499

Lemberge 305

Leuven 58

Liempde 130, 135

Lierop 667

Liessel 84, 93, 278, 305, 353, 364, 476

Loon op Zand of Venloon 66, 107, 139

Luik 1, 107, 130, 164, 305

Maas 364, 373

Macken 373

Made 321

Markt [Den Bosch] 528

Meierij 318, 343, 543 [cijnsrecht], 555, 656, 668

Merselo 373

Middelburg 264

Middelrode 173, 349, 382, 387

Mierlo 760

Minderbroederstraat [Den Bosch] 528

Moergestel 107

Mook 373


Mulheim /ad Roer 373

Nieuwerbrugge 121

Nieuwpoort 107

Nieuw Veertje [Eijl a/d Maas] 107

Nijmegen 551

Nuland 406, 554, 681

Oirschot 85, 120, 130, 333, 350, 382, 604, 706, 707

Oisterwijk 574

Oosterhout 321, 487

Oploo 373

Oudenbosch 433,

Ouden Hove [Gilze] 321

Oude Straat [Oirschot] 707

Overloon 373

Overpelt 350

Pannenkoekensteeg [Rotterdam] 487

Peel 278

Peelland 330

Pensmarkt [Den Bosch] 528

Poppel 343

Postel – het godshuis van 543

Putstraat [‘sBosch] 327

Ravenstein land van 373, 379

Reusel c333

Riethoven 243

Rijkerbeek [Erp] 93, 364, 373

Rijn 364

Rixtel 543

Roer 373

Roijen [Driel] 748

Rooden Haan in den [Den Bosch] 528

Rosmalen 164, 173

Rotterdam 487

Saxe Gotha 709

Schaft 243

Scheepstal [Bakel] 479

Scheepstalsehoeve 479

Scheepstalsemolen 479

Schijndel 63, 462, 639

Schilders Vrouwengasthuis [Den Bosch] 528

Sint Anthonis 373

Sint Johanneskerk [Goirle] 343

Sint Michielsgestel 152, 668

Sint Niklaas 121

Sint Oedenrode 540, 579, 705

Sleeuwijk 605

Someren 330

Spoordonk [Oirschot] 707

Sprang-Capelle 608

Steensel 130

Straakven [Helmond] 479

Strijp 130, 243, kerktorentje 664

Thorn 321

Tilburg 406, 762

Twistje bij Kevelaar 93, 364, 373

Udenhout 173

Valkenswaard 406

Veere 125

Veghel 62

Velue [Erp] 93, 364, 373

Venloon of Loon op Zand 66, 608

Venraij 373

Verhagen Wouter 608

Vierlingsbeek 373

Vlaanderen 121, 305

Vlierden 175, 479, 667

Voorpoort [Den Haag] 139

Vught 130, 135, 264

Waalbeek 364

Waalwijk 109, 121, 293

Waalre 406

Weert – zie: Valkenswaard 406

Well 364, 373

Westerhoven 243

Wintelre 130

Woensel 458, 595

Woudrichem [vgl. Worcum] 139

Xanten 373

IJzeren Hamer [‘sBosch] 130

Zeedijk [Drunen] 343

Zonhoven 130

INVENTARISNUMMER 16
“Adviesboeck”, register van adviezen, gegeven door Mr.J.C.Santvoort, zowel afzonderlijk als in vereniging met andere rechtsgeleerden, benevens van enkele memories, door hem als waarnemend rentmeester-generaal en leenman van de Leen- en Tolkamer opgesteld [1730-1760] met hierbij behorende stukken en andere door hem verzamelde stukken, meest adviezen van andere rechtsgeleerden 1661-1761 – 1 deel

N.B. Met één advies van mr.J.C.Santvoort en mr.Th.F.Santvoort in de hand van de laatst genoemde dd. 1752.


Dit deel bestaande uit 772 pagina’s is vooral genealogisch bewerkt met af en toe bijzondere aantekeningen.
folio 1

Advertissement van regten, gedaan maken, en aen de Ed: Achtb: Heeren Schepenen der hoofdstad ’s-Hertogenbosch overgegeven uyt de naam ende van wegens Margareta Josselet weduwe van wijlen Noel de Grandchamp koopvrouw binnen deze stad verweerdersse in conventie en sustinente in cas van resilitie ter eenre op ende jegens Hubert de Grandchamp borger ende koopman tot Luyck, eysscher in conventie en contrarie sustinent in het voorschreven cas ter andere seijde


folio 19

Aan de ondergeschreven rechtsgeleerdens voorgestelt ende gevraagt of schepenen van ‘sHertogenbosch in criminele saken voor haare rechtbanck geventileert wordende, souden mogen admitteren extraordinaire preceduuren in dier voegen, als die gebruijckelijk sijn en geuseer worden, niet alleenb voor de hoven van justitie en de subalterne rechtbaken van de provintie van Hollant, maer bijsonder ook bij den Raad van Brabant – verwezen wordt naar het 46ste art. van het Edict van 12 july 1611 – actum ‘sBosch 21 augustus 1738 – was getekent H.S. van Son


folio 28

Rechten van Brabanders die buiten Brabant zijn gearresteerd…..

Niets is triviaalder, dan dat Brabanders om geenderhande actie, soo reëele, personeele, als mixte, nog bij arrest of hoedanige andere wijse het ook genaamt soude mogen wesen, in regten mogen worden betrocken als voor der selver daaglijkse en competente regter, volgens het alom bekende privilegie genaamt de Goude Bulle, te vinden in de Brabandsche Placcaatboeken, gedrukt tot Antwerpen in den jare 1648 – Eerste deel 2. Boek 2. Titul. Cap.1 fol.213…Aan die van Lotteringen, Brabant en Limborg verleent bij de Keijsers Carel de 4de in den jare 1349, Sigismundus inden jare 1424, Maximiliaan inden jare 1512 en ijndelijk bij Keijser Carel de 5de inden jare 1530 geconfirmeert – bij alle welcke het selve soo duydelijk en klaar is te sien, dat daar over geen bedenkelijkheijt altoos kan vallen en speciael bij de approbatie en nadere concessie van Keijser Maximiliaan de anno 1512, waar bij onder anderen het volgende disertis verbis werd gesegt … hierna volgt de latijnse tekst –

gedatterd in de linkermarge 9 februari 1739.


folio 33

Een casus-positie, quaeritur en resolutie bij forme van advys.

De stelling is de volgende:
‘Cornelis jongman wonende binnen ‘sBosch, trouwt met Allegonda jonge dogter mede wonende tot ‘sBosch ende verwekt bij haar eene dogter genaamt Helena – de selve Helena trouwt met Francis, die bij haar ook verwekt eene dogter genaamt Cornelia ende op den 9 april 1664 sterft den voorschrveen Cornelis ab intestato.


  1. Nu is de vrage of door dat afsterven van Cornelis het erfregt van de goederen van den selven Cornelis niet en is gesuccedeert op sijne voorschreve dogter Helena ende de bloote togte van de selve sijne goederen gekoomen op Allegonda sijne weduwe als langstlevende.

  2. ofte door dat selve afsterven an intestato de goederen van de voorschreven Allegonda langstlevende niet aanstont en sijn gedevolveert op gemelte hare dogter Helena en of de selve Allegonda van hare gemelte eijgen goederen daer door niet en is geworden eene erftogtersse – den voorschreven Francois sterft ab intestato op den 6 september 1666 agterlatende sijne huijsvrouwe ofte weduwe Helena met hare dogter Cornelia

  3. sulks dat de vrage is of door dit ab intestato afsterven van Francois het erfregt van alle sijne goederen mede niet is gesuccedeert op Cornelia sijne voorschreve dogter ende de bloote togte van de selve sijne goederen gekoomen op Helena sijne weduwe als langstlevende

  4. ende of door deselve ab intestato afsterven van Francois de goederen van Helena op haar gesuccedeert door Cornelis haren vader, niet en devolveren door eene enkele band ofte vinculum op hare meer genoemde dogter Cornelia ende de goederen van Allegonda, nog in leven sijnde, maar door de doot van Cornelia op haar Helena gedevolveert, door het afsterven van veelgenoemde Francois niet en sijn gesubdevolveert, duplici vinculo, op de meergemelte sijne dogter Cornelia – op den 8 april 1676 is ook ab intestato overleden de voorschreven Allegonda. Ende op den 22 maij des jaers 1677 maakt de voorschreve Helena een testament ende naderhant nog eene codicille, bij de welcke sij haar voorschreve eenig kind Cornelia met fide-commis graveert

  5. Nu is de vrage of die dispositie of fide-commis ook extensibel is tot de goederen van Cornelis haren vader, door desselfs dood op haer gesuccedeert, dan of die door de dood van Francois haren man, op Cornelia hare dogter sijn gedevolveert ende ook tot de goederen van Allegonda hare moeder, door de dood van Cornelis haren vader op haer gedevolveert, dan of die door de dood van Francis haren man naderhant sijn gesubdevolveert op Cornelia hare dogter’

Dat is de stelling en in zijn betoog gaat hij in op allerlei artikelen uit de costumen van diverse Brabantse plaatsen.


folio 58

Mr. Victor van Beughem, Cornelia Sonmans vrouw van Mr.Victor, Helena van Heusden, Isabella Josepha van Mil, Johan van Heusden, Henrica van Heusden, Henrica van Heusden wonende te Looven [vgl. Leuven], Paulus van Ceulen man van Josina van Heusden, Ida van Heusden, Arnoldus van Mil zoon van Hendrik van Mil verwekt bij Elisabeth van Heusden, Cornelis Wijnants van Heusden, Allegonda van Vugt, Jan van Heusden [1702]


folio 62

Jan Aart Donkers te Veghel, Anna Claasse van Kilsdonk weduwe van Aart Donckers, Dirck Aart Donckers, Elisabeth Evert Arts, Maria Teunis Jacobs [16.3.1723]


folio 63

Corstiaen Corstiaense van Gerwen uit Schijndel, Jan Corsten als man van Emmerenske Corstiaanse van Gerwen uit Dinther, wijlen Willem Pieter van Gerwen man van Anna van Amstel, Antony Gielens Verhoeven gehuwd geweest met Anna van Amstel voorheen weduwe van wijlen Corstiaan Willem Pieters van Gerwen te Schijndel [29.4.1722]


Zowel het document van folio 58 als dat van folio 63 volgen hierna in gedrukte vorm!
folio 66

Casus positie

‘Op den 13 augusti is er tusschen het Illustere Huijs der Heeren Graven van Boukhoven, als Heeren der Heerlijkheijt Venloon anders genaamt Loon op Zand ter eenre en de regenten en eenige ingelanden ter andere seijde, gemaakt het contract, hier bij sub. num.1 gevoegt; vervolgens tusschen partije eenig different ontstaan sijnde voor Haar Ed: Mog: Heeren Raden van Staate der Vereenigde Nederladen, is tusschen de selve op een 13 februari 1681 gemaakt het nadere contract, hier sub no.2 gevoegt’ [22.9.1734]
fol.69

Casus positie

Willem van Heeswijk (ziekelijk) en zijn vrouw Ida Vogels (gebrekkig gezichtsvermogen) uit ‘sBosch zijn op 8 mei 1720 verschenen voor notaris Hendrik de Bie met nog zeven getuigen om hun testament op te maken – zoon Ludovicus van Heeswijk, Johannes van Heeswijk, Cornelis van Heeswijk, Johan van der Staeck [24.4.1737]
folio 84

Drossaard van Deurne en Liessel Pero de Cassemajor contra Petronella Simons weduwe van Anthony van Bommel inwoonster van Deurne [21.1.1744]


folio 85

Rechtsgeleerd advies inzake de gewincijnzen van het Kapittel van de Sint Petruskerk van Oirschot ‘over de 400 jaaren onder hare goederen hebbende een gewin-chijnsboeck bij Hartog Jan van Brabant met privilegie begiftigt, dat het selve sal geint worden op soodanige voet en met sulken boeten, als de domaniale chijnsen van Brabant, werden in het selve chijnsboek gevonden eenige posten sestig en sevetig jaren ten agteren’ [13.11.1712]


folio 89

Memorie van consideratien rakende de domaniale chijnsen.


folio 93

Remonstrantie van de schepenen van Deurne en Liessel met 12 ‘annexen’ overgegeven door Pero de Cassemajor contra Jan Rutten geboren te Boxmeer en nu rond de 25 jaren en zijn ‘bijzit’ Agnees Jansen uit Twistje bij Kevelaar, beiden gevangen. Jan Rutten zal vanwege zijn ‘hartnekkige ontkentenisse’ worden gesteld ‘ter scherper examen’ aangaande een voorval op 12 december 1742 te Erp omtrent Rijkerbeek of Velue, anders genaamd in de Koekoek, ‘savonds tussen 8 en 10 uur. Genoemd worden verder de weduwe van Jan Willem Ariens en haar dochter [16.12.1743].


folio 95

Drossaard van Helmond de Heer Johan de Cassemajor contra procureur Nieuwstad [21.4.1742]


folio 97

Casus positie

De stelling is als volgt:

‘Twee conthoralen hebben tot hunne erfgenamen nagelaten ses kinderen, welke na doorde van hunne ouders der selver boedel in gemeenschap hebben gehouden sonder de selve te scheijden of te deijlen; vier van de selve ses kinderen hebben geduerende de die gemeenschap in eijge namen en in name ende van wegens hunnen ter dier tijd uytlandige broeder A ende van hunne nog minderjarige broeder, ten respecte van welke sij lieden daer toe behoorlijk geauthoriseert waren en voor welken uytlandigen en minderjarigen respective sij lieden mede sig fort en sterck waren makende, verkogt ende getransporteert aen B sekere huijs en eenige partijen land gelegen in het ressort van de generaliteijt, omme ende voor de somme van 1280 guldens, van welken koopschat den 40ste penning, ingevolge ‘slands ordonnantie is betaalt geworden.

Bij het doen van de voorschreve opdragte soo hebben de gemelte vier kinderen, welcke de verkoping en transport in voege voorschreve hadden gedaen, ten behoeve van hunne uytlandigen broeder ende medeerfgenaam A ende tot securering van een gedeelte der erf-portie, aen hem in de nalatenschap van des selfs ouders gecompeteert hebbende, van den voornoemde kooper B genoomen een kusting- of schepen schultbrief, waer bij den voornoemde kooper B, op verband van de voorschreve aen hem getransporteerde goederen ende ter sake des koops van dien voor de selve schepenen, voor welke het transport gedaen was, gelooft heeft aenden voornoemde A eene somme van 1000 guldens, met stipulatie en gelofte van interessse’. Daarna volgt quaeritur en advies! [7.2.1739]
folio 107

Maria Elisabeth Vlammincx oud rond de 28 of 29 jaren en geboren te Iperen zit gevangen. Tegenover de schepenen van de heerlijkheid Moergestel heeft ze verklaard opgevoed te zijn in het armenhuis van Iperen en ze is daar uit vertrokken op 24-jarige leeftijd. Ze heeft als dienstmeid gewerkt te Nieuwpoort en Iperen en is vervolgens naar het land van Ca(d)sant gegaan om bij boeren te werken en vlas te plukken. Na een kort verblijf aldaar is ze getrokken naar Holland, Gelderland, het land van Luik, Loon op Zand en Heukelom en heeft daar rond gezworven en gebedeld, zonder een attestatie of doopbrief bij zich te hebben, of ziek te zijn geweest. Ze is ook nooit gehuwd geweest. Toch is ze in 1743, 14 dagen voor Pasen tot Eijl aan de Maas ten huize van een zekere Corst de Groot, wonende aan of naast de kerk, aldaar in het kraambed van een zoon bevallen. Dat kind heeft twee dagen geleefd en is te Eijl begraven. De gevangen genomen Maria weet niet de naam van de vader van dat kind, maar wel dat die als knecht woonde bij de veerman van het Nieuw Veertje onder het Haagje. Zwerven en bedelen kan men op het platteland niet tolereren en daarom heeft de drossaard van Moergestel Petrus Becude ze tot een geseling veroordeeld en ze uit het dorp verbannen, waar ze nooit meer in mag komen. Hierop staat een lijfstraf. [21.4.1744]


folio 109

Drossaard, schepenen en borgemeesters van de heerlijkheid Waalwijk vragen advies over de betaling van de onkosten besteed aan zes criminele gevangenen die te Waalwijk te recht zijn gesteld en met diverse straffen zijn geexecuteerd. Daarna volgt een lijst met onderscheiden onkostenposten. In dat overzicht worden o.a. genoemd: Otto Tuijn procureur, drossaard Verwiel, Symon de Gescer, Peter van Loon, schepen van der Ent, Joost Kleijn vanwege karrenvrachten, Anthony van Grevenbroeck

vanwege karrenvrachten naar Heusden, Francis Biestraten vanwege karrenvrachten; maken van een schavot en de bijbehorende leveranties door Antony van Dam, Johannes van Loon, Peter Spuijbroek, Frederick van Dussen, Jan van Pennenborgh voor levering van kaarsen.
Op alle posten wordt rechtsgeleerd advies gevraagd [ 27.12.1727]
folio 115

Jacob Michael Pierius is predikant te Alem en Maren en laat dagvaarden Sijke van de Wijngaart weduwe van Aart van der Smissen wonende te Alem om te verschijnen voor de schepenen van het dorp op 7 januari 1744. De zaak handelt over onkuise handelingen en zwangerschap van genoemde gedaagde. [17.1.1744]


folio 118

Testament van Jacobus Hogerwoude schoolmeester en koster te Duizel en zijn vrouw Margo van der Henst, voor notaris Antony Glavimans ten overstaan van zekere getuigen op 9 mei 1733 gepasseerd te Oisterwijk. De testatrice is te Duizel overleden. [16.4.1744]


folio 120

Remonstrantie voorzien van toegevoegde stukken van Heer Johan Bastiaans de Voo drossaard van Oirschot contra Peter Spape woonachtig te Oirschot. [18 juli 1748]


folio 121

Proces van drosaard de Heer Frederik Vliedthoorn van de vrijheid Waalwijk tegen Heermeijntje Jansz. van den Bosch geboren te Nieuwerbrugge, een landloopster, die er op 7 augustus 1736 publiekelijk is gegeseld. Bovendien zijn door de drossaard opgepakt en op ‘den vrijheijdshuijse geset’ de personen van Anna Maria Trap geboortig van St.Nicolaas in Vlaanderen en haar man Johannes Bernardus Soestraten uit Munsterland, beiden bedelaars. Ze zijn bewaakt door de cipier van Waalwijk Willem Hoornaer. [15.2.1737]


Er wordt rechtsgeleerd advies gevraagd m.b.t. de betaling der onkosten. [15.2.1737]
folio 125

Voor notaris Florentius van Woerkom zijn verschenen de Heer Lucas van Eijbergen predikant en professor in de Griekse taal binnen ‘sBosch, weduwnaar van wijlen Juffrouw Gesina Huchting toekomstige bruidegom aan de ene kant en Juffrouw Cornelia Petz weduwe van wijlen de Heer Laurens de Bruijn, in leven gewezen schepen van de stad, toekomstige bruid aan de andere kant. Zij verklaren samen besloten te hebben een huwelijk aan te gaan. Getuigen hierbij waren Hendrik Welmans sergeant en Theodorus Sturms meester kleermaker. Bovendien laten zij een inventaris opmaken van hun beider goederen en stellen de huwelijkse voorwaarden op. Voorts worden in de akte genoemd: Gerard Piper schepen van de stad, Jeremias Storm van ‘sGravensande schepen van de stad, Heer en Nr. Johan Cornelius Santvoort griffier van de stad, de Heer Andreas Henricus Terstal luitenant in Staatse dienst gehuwd met Vrouwe Isabella van Eijbergen, notaris Abraham Stroband te Veere, Juffrouw Catharina van Eijbergen weduwe van wijlen de Heer predikant Cuijpers, Heer en Mr. Alexander Berent van Eijbergen, die hun goedkeuring geven aan dit aanstaande huwelijk. [25.8.1740]folio 130

De gevangene Jan Anthony Ooms, oud omtrent 30 jaren, geboren in Den Dungen en wonende onder de Baronie van Boxtel, heeft ‘buyten pijn ende banden van eijser’ verklaard voor de schepenen dat hij dire jaren geleden is gedeserteerd uit het regiment Friesheijm Wallon. Ook verklaart hij zich toen begeven te hebben naar de stad Luik en van daaruit af en toe naar de Baronie terugkeerde en ook is geweest in andere plaatsen in de Meierij. Te Halder gevangen, is hij gekomen bij het huis van Johanna Roskams, waar de deur open stond en daar is binnen gegaan zonder er een mens aan te treffen. Uit dat huis heeft hij twee stukken linnen gestolen en twee of drie suikerbroden. De twee stukken linnen heeft hij verkocht aan een zekere Heer van Hasselt het ene voor 2 schellingen per el en het andere voor iets minder en hij heeft in specien gekregen voor het stuk fijn linnen een gouden ducaat en enige schellingen, volgens hem voor een bedrag van ongeveer 10 gulden. In november 1742 was hij laat in de avond of nacht in Vught aan de keuken van de Heer Vermasen. Daar heeft hij een ruit eruit genomen en heeft met geweld tegen het luik aan geduwd, zodat het is open gegaan en heeft er twee koperen ketels gestolen, vier koperen casserollen, een koperen souspan, een koperen theeketel, een tafellaken en een netje met stopgaren. Voor de verdere rest is alles uit zijn geheugen gewist. Met die gestolen goederen is hij vervolgens gereisd over Bruukelen naar Oirschot en van daar naar Wintelre. Daar heeft hij de grootste koperen ketel en de koperen souspan verkocht aan een hospes genaamd Willem Couwenberg wonende aan de Dennenboom. Hij heeft zich daar uitgegeven als zoon ‘uijt den IJseren Hamer’ te ‘sBosch, om te zorgen dat men hem niet kende. Van daaruit is hij naar Steensel getrokken, vervolgens op Zonhoven en Hasselt, waar hij de andere koperen ketel en de casserol heeft verkocht voor vijf schellingen en wel aan een koperslager op de hoek van de Markt. Vanuit Hasselt is hij weer naar Luik en vandaar is hij naar Condero [onbekende plaatsnaam volgens de topografische atlas van België] gegaan, waar hij het restant van de gestolen goederen bij zijn vrouw heeft gebracht. Vervolgens is hij voor de tweede maal te Halder bij Johanna Roskams door een venster dat open stond naar binnen gegaan en heeft de winkel opgezocht. Hij heeft daar achtereenvolgens gestolen: suikerbroden, suikerkandij, koffiebonen, thee, rijst, garen, lint, een theepot, worst uit de schoorsteen [vgl. schouw], een witte voorschoot die over een stoel hing die tegen het raam stond. Hij is er nog dezelfde nacht met die gestolen goederen vandoor gegaan richting Oirschot, waar hij enige goederen te koop heeft aangeboden. Vandaar is hij weer naar Luik getrokken. In de maand februari laatstleden is Jan ‘savonds weer gekomen aan het huis van de weduwe Aart van Boxtel onder Liempde en heeft haar gevraagd daar te mogen slapen. De vrouw heeft hem een kamertje in de stal als slaapplaats gegeven. ‘sNachts is hij opgestaan, heeft de deur van het huis opengemaakt. Uit het huis en het kamertje en een niet afgesloten kist heeft hij grof en fijn garen gestolen, zonder te weten hoeveel pond, twee vrouwerokken, een borstrok met zes zilveren knoopjes eraan, drie slaaplakens, een slechte kussensloop, een vrouwelijfje donkerbruin van kleur en een ouderwets maaksel, een vrouwemantel en een kindervoorschootje. Vervolgens is hij via een venster uit het huis geklommen en op weg gegaan naar Eindhoven. Daar heeft hij een rode vrouwerok verkocht aan de herbergiersvrouw dicht bij het Capellegat. Aan een vrouw in de buurt de borstrok, waarvan hij de zilveren knoopjes had afgesneden. Te Strijp heeft hij in een herberg eeen donkere vrouwemantel verkocht en een donkerpaarse rok. Op het moment dat men hem arresteerde had hij de rest der gestolen goederen nog bij zich. De drossaard van de Baronie, de Heer Jan Bowier, heeft informatie en rechtsgeleerd advies ingewonnen, om de delinquent voor dieverij te kunnen veroordelen. Hij zou ‘door den meester vanden scherpgeregte met de koorde worden gestraft’ waarop dan de dood zou volgen. Zijn goederen zouden verbeurd verklaard worden. [24.4.1744]


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina