Rapport Verify capaciteitentestDovnload 67.61 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte67.61 Kb.

Rapport Verify capaciteitentestNaam: de heer ramson supervisory

Datum: 5 juli 2011


 Capaciteitenrapport

Dit Capaciteitentest Rapport laat de scores zien van de heer ramson supervisory’s voor de Verify testen. Als deze testen zonder supervisie zijn gedaan, is er een kleine kans dat deze scores niet zijn werkelijke niveau laten zien. Een Verificatie Test wordt aanbevolen om deze scores te controleren. (Zie de volgende pagina voor richtlijnen.)


Inductief redeneren

Percentielscore op basis van de referentiegroep


Algemene populatie 2009
Niveau: Junior managerl
Taal:
Engels - Internatonal

Het geschatte vermogen tot inductief redeneren van de heer ramson supervisory’s ligt boven het gemiddelde in vergelijking met de referentiegroep. Zijn resultaat is beter dan 82% van de mensen in deze groep. Dit wekt de indruk dat hij een hoog vaardigheidsniveau kan laten zien als het gaat om het begrijpen van onvolledige informatie en het oplossen van nieuwe problemen door oplossingen te vinden op grond van grondbeginselen.Cijfermatig redeneren

Percentiel in vergelijking met de referentiegroep


Senior Customer Contact - General Population 2007
Niveau: Superviserend
Taal:
Engels - Internatonal

Het geschatte vermogen tot cijfermatig redeneren van de heer ramson supervisory’s ligt boven het gemiddelde in vergelijking met de referentiegroep. Zijn resultaat is beter dan 73% van de mensen in deze groep. Dit wekt de indruk dat hij een hoog vaardigheidsniveau zal laten zien als het gaat om het begrijpen of interpreteren van cijfermatige gegevens en wiskundige berekeningen in vergelijking met de groep.Verbaal redeneren

Percentiel in vergelijking met de referentiegroep


Junior Manager - General Population 2007
Niveau: Superviserend
Taal:
Engels - Internatonal

Het geschatte vermogen tot verbaal redeneren van de heer ramson supervisory’s ligt onder het gemiddelde in vergelijking met de referentiegroep. Zijn resultaat is beter dan 29% van de mensen in deze groep. Dit wekt de indruk dat hij moeite zal hebben met het begrijpen en beoordelen van geschreven rapporten en teksten.Checking test

Percentiel in vergelijking met de referentiegroep

Niveau: Superviserend
Taal:
Engels - Internatonal

Het geschatte controlevermogen van de heer ramson supervisory’s ligt boven het gemiddelde in vergelijking met de referentiegroep. Zijn resultaat is beter dan 84% van de mensen in deze groep. Dit geeft aan de hij een hoog potentieel heeft voor het snel en nauwkeurig vergelijken van informatie, wat essentieel is voor de kwaliteit van het werk.Rekentest

Percentiel in vergelijking met de referentiegroep


Senior Customer Contact - General Population 2009
Niveau: Superviserend
Taal:
Engels - Internatonal

Het geschatte vermogen voor het redeneren met getallen en andere wiskundige concepten van de heer ramson supervisory’s ligt boven het gemiddelde in vergelijking met de referentiegroep. Zijn resultaat is beter dan 80% van de mensen in deze groep. Dit geeft aan dat hij een hoog potentieel heeft voor het snel en nauwkeurig optellen, aftrekken en delen van getallen en het werken met getallen, wat essentieel is voor veel taken met betrekking tot berekeningen en schattingen, alsmede voor het controleren van het cijfermatige werk van anderen.Inzicht in mechanica
Percentiel in vergelijking met de referentiegroep
General Population 2011 Skilled Technical UKE comparison group
Niveau: Deskundig Techniek
Taal:
Engels - Internatonal

In vergelijking met de controlegroep ligt het inzicht in mechanica van ramson supervisory boven het gemiddelde. Hij scoort hoger dan 80% van de mensen in deze groep. Dit wijst erop dat inzicht in mechanica en vaardigheden als het gaat om het voorspellen van bewegingen van onderdelen van apparaten en machines, waarschijnlijk tot zijn sterke punten behoren.
Als een of meer van de Capaciteitentesten zijn afgenomen zonder toezicht, wordt aanbevolen een Verificatietest af te nemen om vast te stellen of dit resultaat met zekerheid gebruikt kan worden.


 Richtlijnen voor het gebruiken van deze resultaten

Als de resultaten in dit rapport verkregen zijn uit testen die zonder toezicht afgenomen zijn, wordt aanbevolen een Verificatietest af te nemen om de testresultaten van deze persoon te bevestigen.

De Verificatietest is korter dan de oorspronkelijke Capaciteitentest. De Verificatietest moet onder toezicht worden afgenomen en wordt gebruikt om vast te stellen of het resultaat van de Capaciteitentest betrouwbaar is of niet. Een betrouwbaar resultaat kan met zekerheid worden gebruikt. Hoe kunnen resultaten geverifieerd worden

Er zijn enkele manieren om de resultaten te controleren. Hieronder staan enkele manieren:

Een Verificatietest afnemen

Het afnemen van een Verificatietest onder toezicht is de meest logische manier om de oorspronkelijke testresultaten te controleren. Dit wordt sterk aanbevolen.

Informatie uit andere competentiebeoordelingen bekijken

Gebruik de resultaten van andere beoordelingen die betrekking hebben op de competenties en/of cognitieve vaardigheden die belangrijk zijn voor de uitvoering van het werk om het feitelijke vaardigheidsniveau van de persoon te beoordelen. Bijvoorbeeld werksimulaties of assessment centers.

Gebruik informatie uit andere bronnen

Resultaten uit examens, kwalificaties, cijfers en andere testen die een geschikte maatstaf zijn voor de verbale en/of cijfermatige vaardigheden van een persoon kunnen helpen bij het beoordelen van het feitelijke vaardigheidsniveau van die persoon.

Gebruik gestructureerde gesprekstechnieken om gerelateerde competenties te onderzoeken

Competenties gerelateerd aan cognitieve vaardigheden zijn onder andere:

 • Presenteren en communiceren

 • Schrijven en rapporteren

 • Expertise en technologie toepassen

 • Analyseren

 • Leren en onderzoeken

 • Creëren en innoveren

 • Strategieën en concepten formuleren
De uiteindelijke beslissing over hoe de testresultaten van een persoon geverifieerde en gebruikt gaan worden, moet in lijn zijn met interne beleids- en richtlijnen. Bedrijven moeten de risico's ervan, het beleid en beheer van het bedrijf, het gebruik van andere methoden voor screening en selectie, tijd, kosten en andere factoren in aanmerking nemen. Dit kan allemaal van belang zijn bij het besluiten welke methode het meest geschikt is om de resultaten van de cognitieve vaardigheidstest voor een persoon te controleren.

 Informatie over dit rapport

Hoe moet deze informatie geïnterpreteerd worden • Het staafdiagram toont de percentielscore van een individu op de Capaciteiten Test.

 • De normgroep geeft aan met welke specifieke groep mensen de score van deze persoon wordt vergeleken.

 • De percentielscore geeft aan hoe goed deze persoon gescoord heeft in vergelijking met de mensen in de normgroep.

 • Een percentielscore van 50 betekent bijvoorbeeld dat deze persoon beter heeft gepresteerd dan 50% van de mensen in de normgroep.

Cognitieve capaciteitentesten

Cognitieve vaardigheid (cijfermatig, verbaal en andere vormen van vaardigheid in kritisch redeneren) is de meest effectieve en belangrijkste voorspellende factor voor toekomstige prestaties in veel verschillende banen. Maar er zijn nog veel andere factoren die ook een belangrijke rol spelen bij het voorspellen van de werkprestaties. De informatie in dit document moet gebruikt worden als onderdeel van een bredere beoordeling van de geschiktheid en mogelijkheden van deze persoon voor deze taak.


Meer informatie

Aanvullende informatie en richtlijnen voor het gebruik van de diverse SHL Verificatietesten zijn online beschikbaar via www.shl.com. Technische informatie

T-scores en Sten-scores zijn beschikbaar voor gebruikers die opgeleid zijn in het juiste gebruik en correcte interpretatie ervan.

Een T-score is een gestandaardiseerde testscore met een gemiddelde van 50 en een standaarddeviatie van 10. De Sten-score is een gestandaardiseerde score op een schaal van 10 punten. Deze heeft een gemiddelde van 5,5 en een standaarddeviatie van 2.

Naam: de heer ramson supervisory
Soort test:
Inductief redeneren
Niveau:
Junior managerl
Taal:
Engels - Internatonal
Referentiegroep:
Algemene populatie 2009

Treffers: 75%  (18/24)          


T-score: 59

Aantal pogingen: 24

Vordering: 100% (24/24)

Sten-score: 7

          Naam: de heer ramson supervisory
Soort test:
Numeriek redeneren
Niveau:
Superviserend
Taal:
Engels - Internatonal
Referentiegroep:
Senior Customer Contact - General Population 2007

Treffers: 72%  (13/18)          


T-score: 56

Aantal pogingen: 18

Vordering: 100% (18/18)

Sten-score: 7

          Naam: de heer ramson supervisory
Soort test:
Verbaal redeneren
Niveau:
Superviserend
Taal:
Engels - Internatonal
Referentiegroep:
Junior Manager - General Population 2007

Treffers: 73%  (22/30)          


T-score: 44

Aantal pogingen: 30

Vordering: 100% (30/30)

Sten-score: 4

          Naam: de heer ramson supervisory
Soort test:
Checking test
Niveau:
Superviserend
Taal:
Engels - Internatonal
Referentiegroep:
General Population 2009

T-score: 58
Sten-score:
7


Naam: de heer ramson supervisory
Soort test:
Rekentest
Niveau:
Superviserend
Taal:
Engels - Internatonal
Referentiegroep:
Senior Customer Contact - General Population 2009

T-score: 58
Sten-score:
7


Naam: de heer ramson supervisory
Soort test:
Inzicht in mechanica
Niveau:
Deskundig Techniek
Language:
Engels - Internatonal
Referentiegroep:
General Population 2011 Skilled Technical UKE

Hit Rate: 67%  (10/15)            


T-score: 58

Number Attempted: 15

Work Rate: 100% (15/15)

Sten-Score: 7

            

Het rapport bevat tevens informatie die aangeeft hoe accuraat de kandidaat te werk gaat bij het invullen van de test. 'Aantal bekeken' is het aantal vragen dat de kandidaat tijdens de test gezien heeft. Het totaal kan tevens vragen bevatten waarop de kandidaat geen antwoord heeft gegeven.'Vordering' geeft aan hoe ver de kandidaat met de test gevorderd is en is het aantal bekeken vragen gedeeld door het totale aantal vragen in de test.Dit wordt zowel in procenten als in cijfers uitgedrukt.'Treffers' meet de accuratesse en is het aantal vragen dat de kandidaat correct beantwoord heeft gedeeld door het totale aantal vragen dat bekeken is. Dit wordt zowel in procenten als in cijfers uitgedrukt.'Vordering' en 'Treffers' zijn maatstaven voor het aantal bekeken vragen en het aantal correct beantwoorde vragen.Meer informatie over deze maatstaven is te vinden in de gebruikershandleiding van SHL Verify. Iedere kandidaat krijgt een andere set items en het is derhalve belangrijk om te weten dat er geen directe correlatie bestaat tussen 'Treffers' en 'Accuratesse' en de behaalde percentiel-, T- en Sten-score; bovendien kunnen personen met een lager aantal treffers een hogere percentielscore behalen en omgekeerd.Als een of meer van deze testen zijn afgenomen zonder toezicht, wordt aanbevolen een Verificatietest af te nemen om vast te stellen of dit resultaat met zekerheid gebruikt kan worden.

ASSESSMENT METHODOLOGIE

Vragenlijst / Capaciteitentest

Normgroep

Manager/hoger personeel Inductief redeneren UKE

Algemene populatie 2009

Toez.houder Numeriek redeneren UKE

Senior Customer Contact - General Population 2007

Toez.houder Verb. redeneren UKE

Junior Manager - General Population 2007

Verify - Supervisory Checking UKE

General Population 2009

Verify - Supervisory Calculation UKE

Senior Customer Contact - General Population 2009TEXT

Name

de heer ramson supervisory

Rapport

Rapport Verify capaciteitentest v2.0

OVER DIT RAPPORT


Dit rapport laat de uitkomst(en) zien van (een) capaciteitentest(en). Deze testen moeten alleen gebruikt worden door mensen die de noodzakelijke opleiding hebben gehad om ze te kunnen gebruiken en interpreteren.Dit rapport is opgemaakt aan de hand van resultaten van een test/testen die door de respondent gemaakt zijn. Dit rapport is elektronisch aangemaakt - de gebruiker van de software kan aanpassingen en aanvullingen doen op de tekst van het rapport.SHL Group Limited en zijn associates kunnen niet garanderen dat de inhoud van dit rapport de onveranderde weergave is van het computersysteem. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van dit rapport en geen aansprakelijkheid onder geen enkele vorm (inclusief onachtzaamheid) voor de inhoud ervan.www.shl.com© SHL Group Limited 2011.  Alle rechten voorbehouden.  SHL is een handelsmerk van SHL Group Limited, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en andere landen.Dit rapport werd gegenereerd door SHL voor de klant en bevat SHL’s  intellectuele eigendom. Zodoende staat SHL de klant toe dit rapport enkel te reproduceren; verdelen of aan te passen voor interne en niet-commerciële doeleinden. Alle overige rechten zijn voorbehouden aan SHL.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina