Rapport Visserijkundig Onderzoek Zandgat Yde-de PuntDovnload 268.32 Kb.
Pagina1/8
Datum25.08.2016
Grootte268.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Rapport Visserijkundig OnderzoekZandgat Yde-de Punt
te Yde
Statuspagina

Titel

Visserijkundig OnderzoekZandgat Yde-de PuntZandgat Yde-de Punt te Yde

Samenstelling

Sportvisserij Nederland

Postbus 1623720 AD BILTHOVEN

E-mail

info@sportvisserijnederland.nl

Homepage

www.sportvisserijnederland.nlOpdrachtgever

HSV Yde de Punt

Homepage

-Auteur(s)

G.A.J. de Laak

E-mailadres

Laak@sportvisserijnederland.nl

Aantal pagina’s

(check)

Trefwoorden

Visstandbemonstering, Zandgat Yde de PunttrefwoordenVersie

definitief

Projectnummer

AVK2011009

Registratienummer

2deL5016

Datum

(datum oplevering)Bibliografische referentie:

G.A.J. de Laak, 2011. Visserijkundig OnderzoekZandgat Yde-de PuntZandgat Yde-de Punt te Yde. Sportvisserij Nederland, Bilthoven in opdracht van HSV Yde de Punt.
© Sportvisserij Nederland, Bilthoven
Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder en de HSV Yde de Punt.
Sportvisserij Nederland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede schade welke voortvloeit uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Sportvisserij Nederland.

Samenvatting

Op 28 maart 2011 is op verzoek van HSV Yde de Punt te Yde door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het Zandgat Yde-de Punt. Hierbij zijn de soortensamenstelling, de lengteopbouw van de verschillende gevangen vissoorten en de conditie van de vis onderzocht. De visstandbemonstering werd uitgevoerd door middel van een zegen- en een elektrovisserij.


In totaal zijn 8 vissoorten aangetroffen. De soortenrijkdom is daarmee vrij laag. Qua aantallen is de blankvoorn de meest algemene vissoort. Brasem en paling zijn daarnaast de meest voorkomende vissoorten. Qua gewichtsaandeel is brasem de meest voorkomende vissoort, gevolgd door karper. In de lengtefrequentie van blankvoorn en brasem blijkt dat jaarklassen ontbreken. Van brasem zijn maar enkele exemplaren kleiner dan 54 centimeter gevangen. De lengteopbouw van de brasem is hiermee copleet anders dan tijdens de bemonstering in 1993. Toen was de grootste brasem 50 centimeter. Van de vissoort snoek zijn ook relatief weinig exemplaren gevangen in dit heldere water. De snoekbaars is waarschijnlijk door het helderder worden van het water verdwenen. De snoekpopulatie bestaat uit een beperkt aantal jonge exemplaren. De veranderingen in de visstand en het helderder worden van het water worden voor een groot deel toegeschreven aan de aalscholver.
De sportvisserijmogelijkheden in de plas zijn goed. Er zijn goed toegankelijke en ruime visstekken aanwezig, vanwaar op het open water als tegen rietkragen aan gevist kan worden.
Om wat meer variatie in de visstand te krijgen moeten maatregelen genomen worden, die het oppervlak aan beschutting vergroten. Een ander beheer kan zijn om de plas als karperwater te beheren.
De inrichtingsmaatregelen hebben betrekking op:

  • Verbinden van het Zandgat met een achterliggend ven;

  • Aanbrengen takkenbossen;

  • Plaatsen gaaskooien;

  • Plaatsen van een palenrij om het paai- en opgroeigebied te beschermen.

De beheermaatregelen hebben betrekking op:


Voor het uitvoeren van een deel van de maatregelen kan een beroep worden gedaan op het subsidiefonds van Sportvisserij Nederland.


Inhoudsopgave


Inleiding 5

Algemene gegevens 7

1.1 Gebiedsbeschrijving 7

1.2 Visrecht en bevissing 7

1.3 Visserijbeheer 7

Viswatertypering en draagkracht 8

1.4 Typering van het Zandgat Yde-de Punt 8

1.5 Draagkracht van de Zandgat Yde-de Punt 10

Uitvoering van het visserijkundig onderzoek 12

1.6 Visstandbemonstering 12

1.7 Visonderzoek en gegevensverwerking 12

Resultaten visserijkundig onderzoek 15

1.8 Soortensamenstelling 15

1.9 Lengte-frequentie en conditie 16

Bespreking en knelpunten 20

1.10 Bespreking 20

1.11 Knelpunten 20

1.12 Vergelijking met 1993 21

Aanbevelingen 23

1.13 Visserijbeheer 23

1.14 Inrichtingsmaatregelen 23

1.15 Evaluatieonderzoek 28

Literatuur 30

Bijlagen 30

Bijlagen 31
  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina