Rechtvaardigen” betekent “rechtvaardig verklaren”. Het is een juridische term (zie Deut. 25: 1). “Rechtvaardigen” betekent niet “rechtvaardig makenDovnload 16.83 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte16.83 Kb.


Tien aspecten van Rechtvaardiging

http://www.middletownbiblechurch.org/

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)


Vertaling en voetnoten door M.V.

1. De Noodzaak van Rechtvaardiging

Romeinen 3:10 - Het ontbreekt ons aan de nodige rechtvaardigheid.


Jesaja 64:6 - De rechtvaardigheid die wij menen te bezitten is niet goed.
1 Korinthiërs 6:9-10 - De onrechtvaardigen zullen Gods koninkrijk niet beërven.

2. De Betekenis van Rechtvaardiging

Rechtvaardigen” - denk aan het woord “rechtvaardig”.


“Rechtvaardiging” - denk aan het woord “rechtvaardigheid”.
Rechtvaardigen” betekent “rechtvaardig verklaren”. Het is een juridische term (zie Deut. 25:1).
“Rechtvaardigen” betekent niet “rechtvaardig maken” (zie Lukas 7:29: de mensen “maakten” God niet rechtvaardig, zij verklaarden Hem rechtvaardig).
Het tegenovergestelde van rechtvaardiging is veroordeling (Deut. 25:1; Rom. 5:16-19).

3. Het Probleem van Rechtvaardiging

Romeinen 3:26 - Hoe kan God rechtvaardig zijn en tegelijkertijd de zondaar rechtvaardigen? Hoe kan een rechtvaardige God een goddeloos en schuldig persoon rechtvaardigen (Rom. 4:5)? Los van het kruis van Golgotha kan er geen oplossing bestaan!4. De Basis van Rechtvaardiging

“Gerechtvaardigd door Zijn bloed” (Romeinen 5:9).


De plaatsvervangende dood van Christus is de enige basis voor de rechtvaardiging van de zondige mens (1 Petrus 3:18; 2 Korinthiërs 5:21; Jesaja 53:6).
Alle eisen van goddelijke rechtvaardigheid en gerechtigheid werden volkomen voldaan door het volbrachte werk van Christus op het kruis. God oordeelde Zijn Zoon (Rom. 8:3; 2 Kor. 5:21) opdat Hij de gelovige zondaar kon rechtvaardigen (Rom. 4:5). Mijn Plaatsvervanger nam mijn zonde op Zich opdat ik Zijn rechtvaardigheid (of gerechtigheid) zou ontvangen! (Jesaja 53:6; 2 Kor. 5:21). De dood van Christus is de enige basis voor rechtvaardiging; anders zou de dood van onze Redder “tevergeefs” zijn geweest (Galaten 2:21).

5. De Bron van Rechtvaardiging

“Om niet gerechtvaardigd door Zijn genade” (Romeinen 3:24).


Het is allemaal uit God en allemaal uit genade! Wij verdienen Gods gave van rechtvaardigheid (of gerechtigheid) helemaal niet (vergelijk Rom. 5:15-16). De tollenaar verdiende ze niet (Lukas 18:13-14) en de “goddelozen” verdienen ze niet (Rom. 4:5)!
God in Zijn genade voorzag erin, en schenkt ze aan allen die geloven!

6. Het Kanaal van Rechtvaardiging

Door het geloof gerechtvaardigd” (Rom. 3:28; 5:1).


Hoe kan een zondaar deze volmaakte rechtvaardigheid verkrijgen? Ze wordt ontvangen “door geloof”. De zondaar wordt gerechtvaardigd door de dood van Christus voor wat de grondslag betreft, en door geloof, voor wat de toeëigening ervan betreft. De vrije gave van Gods rechtvaardigheid (of gerechtigheid) moet persoonlijk “ontvangen” worden (Romans 5:17).7. Het Voorbeeld van Rechtvaardiging

Abraham is het grootste voorbeeld, aangebracht door zowel Paulus als Jakobus (Genesis 15:6; Romeinen 4; Jakobus 2).

8. Het Resultaat van Rechtvaardiging

Gods volmaakte rechtvaardigheid wordt mij toegerekend (Rom. 4:3-5) en dus ben ik volmaakt rechtvaardig - niet in mijzelf (ik ben nog steeds een zondaar) maar “in Christus Jezus” (2 Kor. 5:21; 1 Kor. 1:30). God aanziet mij als net zo rechtvaardig als Jezus Christus (1 Joh. 3:7), net alsof ik nooit zondigde, net alsof ik altijd Gods heilige wet op volmaakte wijze hield! Gerechtvaardigd zijnd heb ik nu vrede met God (Rom. 5:1) en is er geen veroordeling (Rom. 8:1; Joh. 3:18; 5:24).9. Het Bewijs van Rechtvaardiging

Jakobus zegt dat Abraham werd “gerechtvaardigd door werken” (Jak. 2:14-22). Dit is hoe wij “ons geloof tonen”, en dit is hoe wij uitwendig de realiteit tonen van onze rechtvaardiging! Zie ook


1 Joh. 2:29; 3:7; 3:10.

10. De Hoop (toekomst) van Rechtvaardiging

Romeinen 8:30: “en die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt”. In de geest van God is de verheerlijking (eeuwig leven) reeds een feit! Ze is gegarandeerd.E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htmDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina