Redactie: A. Heijboer (voorzitter)Dovnload 55.46 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte55.46 Kb.

Idolen


6e jaargang nr. 7
Redactie:

A. Heijboer (voorzitter)

J. Hoekman

A.P.A. Overbeeke (eindredactie)

D. Rosbergen

C.M. Simons – De Putter

W. Veldhoen

J.W.M. van Weelden


Redactioneel
Ik weet niet hoe jouw kamer eruit ziet, maar zo’n tien jaar geleden hingen er in mijn slaapkamer diverse posters aan de muur. Met name voetballers sierden de wanden. De gebroeders De Boer, Jari Litmanen en vele andere Ajacieden waren favoriet. Als je nu naar deze mannen kijkt, zie je hoe vergankelijk roem is. Opgaan-blinken-verzinken is bij idolen aan de orde van de dag. Wie zijn jouw favorieten? De helden van vandaag hebben andere namen dan die ik zojuist noemde, maar over tien jaar zullen er weer anderen zijn die hun plaats hebben ingenomen. Ik wil je wijzen op andere voorbeelden. Ik hoorde pas een jongere zeggen dat hij zijn moeder als voorbeeld heeft. Ik vroeg haar waarom. Zij antwoordde: “omdat zij een leven met de Heere heeft”. Ik was er even stil van. Ik hoop dat jij ook zulke voorbeelden in je omgeving hebt. Maar ook dat jij zulke mensen tot voorbeeld wilt nemen!
Niek Overbeeke

Pagina 3

Heeft iedereen idolen?
“Hé heb jij de nieuwe VI (Voetbal International) daar?” vraagt Gerwin aan Mark. “Ja, hoezo?” “Nou daar staat een interview met Arjen Robben in. Weet je hoe goed hij is!” “Tzzz, Arjen Robben? Die zit meer met z’n voet in het gips, dan met een voet in het veld” reageert Mark weer.
“Nou, wie is jouw favoriet dan?” reageert Gerwin geprikkeld. “Geef mij Dirk Kuijt maar, die is nog christelijk ook.” “Wat vind je zo goed aan hem dan?” reageert Gerwin weer. “De knokmentaliteit van hem staat mij wel aan. Daar heb je meer aan, dan die watjes.”
Goed, misschien staat voetbal wat ver van je bed, maar ben jij weer fan van Diddl, een andere sporter, popartiest of filmster. Eén ding hebben ze allemaal gemeen, ze kunnen of doen iets wat jij niet kunt en daar bewonder je ze om. Het kan ook zijn dat het je helemaal niets doet. Nu dan heeft deze Treffer je ook genoeg te bieden. Sla maar om!
Plaatje Idool!

Pagina 4 en 5

Wat is een idool
Held of idool

Iemand wordt een held genoemd als hij of zij iets dappers heeft gedaan, zonder daarbij aan zichzelf te denken. De daad die een held verricht, wordt vaak gezien als een opdracht of een sociale verplichting.


Kader

Wat vind je?

Een geleerde die iets bijzonders heeft ontdekt is wel / geen held.

Een generaal die het vijandelijke leger verslaat is wel / geen held

Iemand die een drenkeling uit het water haalt is wel / geen held.

Iemand die olympisch schaatskampioen wordt is wel / geen held.

Einde kader
Foto Albert Einstein (keuze tussen 2 foto’s)
Helden kunnen aanbeden worden. Ze worden dan een idool. Maar niet alle idolen zijn helden. Bij een held hoort een heldhaftige daad. Een idool daarentegen is iemand die bewonderd wordt om de kunsten die hij verricht of de bekendheid die hij heeft, bijvoorbeeld als acteur/actrice, zanger(es) of voetballer.
Idolen krijgen veel aandacht en staan in het middelpunt van de belangstelling. Hun prestatie hoeft echter niet altijd een verdienste te zijn, wat bij een held duidelijk wel het geval is. Idolen vind je dan ook meestal in beroepsgroepen waaraan de media veel aandacht besteden. (zangers, filmsterren en voetballers). Voor de media zijn idolen belangrijk. Ze leveren stof voor een artikel, tv-programma of fotoserie. Met name bepaalde tv-programma’s zijn er schuldig aan dat sommige idolen verafgood worden.
(kop)Stellingen


 • Mensen hebben behoefte aan afgoden.

 • Vroeger waren er minder idolen, omdat er toen minder media (krant/radio/TV/internet) waren.

 • Zelfs een dominee kan een idool zijn.

 • Vroeger waren er minder idolen, omdat meer mensen naar de kerk gingen.


Idool verkoopt

Veel bedrijven of organisaties gebruiken idolen om hun product aan de man of vrouw te brengen. Ze laten een bekend persoon het product aanprijzen en hopen daarmee de omzetten te verhogen. Een bekend voorbeeld hiervan is het sportmerk Nike, die allerhande bekende sporters in zijn reclamecampagnes gebruikt. Minder voor de hand liggend is een soapactrice die een telefoongids aanprijst. Ook goede doelen maken gebruik van de bekendheid van bepaalde personen. Rondom bepaalde acties worden zij ingezet om de opbrengst te verhogen. Het idool verkoopt!


Afstand

Het idool moet vereerd worden. Dat houdt ook een zekere afstand in. Er is een uitspraak die luidt: nabijheid doodt het idool. Het is als die jongen of dat meisje op school die je eigenlijk niet kent, maar waar je verliefd op bent: je hoort niet te weten dat zij snurkt of winden laat. Alleen afstand houdt idolen in stand.


Wat een verschil met de Heere die nabij wil zijn bij degenen die Hem vrezen. Daar is geen afstand! De Heere laat Zich kennen, door de Bijbel. Hij is de IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Hij is Wie Hij zegt dat hij is!
Afgoden

Het woord idool is afkomstig uit het Grieks. ‘Eidolon’ is het eigenlijke woord en betekent zoiets als ‘schim’. Het Griekse woord heeft alles te maken met ‘ijdel’. In het derde

gebod gaat het over het ijdel gebruiken van de naam van God. IJdel betekent daar: leeg, zonder betekenis. De naam van God mag niet zo maar, niet leeg worden gebruikt.

IJdel-zijn is eigenlijk maar leeg en idool zijn is schimmig, ijdel en leeg. In het woordenboek staat dat ‘idool’ zoiets betekent als ‘afgod’. Idolen zijn mensen die als een soort afgod worden beschouwd: geen gewoon mens meer, maar meer dan dat. Voetballers van Ajax worden bijvoorbeeld godenzonen genoemd. Deze bijnaam is afkomstig van het feit dat Ajax een held was uit de Griekse mythologie. De stap naar godenzonen is dan snel gemaakt. Het laat zien hoe aangekeken wordt tegen de favoriete voetballers van de fans.


Foto: Griekse God Ajax
In de Bijbel wordt ook gesproken over idolen. Dat blijkt ook al in het Nieuwe Testament, waar het woord eidolon een paar keer voorkomt. Bijvoorbeeld: Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden, van de eidolon (1 Johannes 5: 21). Blijf bij afgoden, en dus ook bij idolen vandaan. In het woord idool zie je iets terug van het woord ijdel, dat wil zeggen leeg. Het volgen van bekende figuren uit de wereld laat je leeg!
Pagina 6 en 7

Fan of volgeling
Bij helden horen bewonderaars, bij idolen fans. Die laatsten doen er alles aan om hun idool zo veel mogelijk te zien en te horen. Ook lezen of denken ze over hem of haar. Zowel bij helden als idolen willen bewonderaars en fans zich identificeren met de aanbeden persoon. Helden en idolen krijgen - gewild of ongewild - een voorbeeldfunctie toegeschoven. Voor een fan is het vaak belangrijk om ergens bij te horen, zeker als het om een idool gaat die veel fans heeft. Soms laten fans zich zeer nadrukkelijk als groep zien, bijvoorbeeld voetbalfans.

Fans kunnen zeer fanatiek zijn. Die twee woorden ('fan' en 'fanatiek') zijn dan ook verwant aan elkaar. 'Fanatiek' betekent oorspronkelijk 'door een godheid gedreven'. Dat sluit naadloos aan op de oorspronkelijke betekenis van idool, namelijk 'afgod' of 'afgodsbeeld'. Idolen en fans zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Foto:
(kop)Vragen

 1. Beantwoord onderstaande vraag voor jezelf. Maakt de afgod de fan of maakt de fan de afgod?

 2. Zoek in de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 94 op wat er met een afgod bedoeld wordt.

Hieronder zie je een overzicht van allerhande figuren. Vul in of je vind dat deze personen ‘kunnen’ ja of nee. Als je niet weet waar het over gaat vul je ‘weet niet’ in.Categorie

Geen probleem!

Kan niet!

Weet niet!

Spiderman

Film


Brad Pitt

Film


Roger Federer

Tennis


Feyenoord/Ajax/PSV/AZ

Voetbal


Dirk Kuijt

Voetbal


Diddl

Cartoon


Donald Duck

Stripfiguur


Eminem

Muziek


50CENT

Muziek


Je favoriete docent

School


Wouter Bos

Politiek

(kop)Vraag

Vergelijk je antwoorden met die van een ander. Discussieer over de verschillen / overeenkomsten. Probeer een regel te maken die duidelijk maakt: wat mag wel en wat niet!

Foto brandweermannen 11 september 2001


Ook gewone mensen kunnen tot helden gebombardeerd worden, zoals de reddingswerkers na de ramp van 11 september 2001 in Amerika. Terwijl ze zelf vinden dat ze gewoon hun werk doen, willen anderen hen graag als held beschouwen. Dit heeft enerzijds te maken met het gevaarlijke werk dat ze moeten doen, maar anderzijds ook met de behoefte aan helden in tijden van tegenslag. Alsof de moed van helden op die manier wordt doorgegeven aan de bevolking.

Pagina 8 en 9

Inhoud of uitstraling
Wie ben je?

Lastige vraag. Je kunt nu je naam noemen en klaar ben je. In dit leven lijk je op degene die jou beheerst. Of, zoals de Bijbel zegt: Je kunt geen twee heren dienen. Welke heer dien je? God of de duivel? Zo kun je de vraag Wie ben je pas echt beantwoorden. Ik ben een dienaar van … (vul maar in)


Als je de boze en de zonde nog dient, dan is duidelijk wie je bent. Je probeert dat misschien te verbergen. Je doet een masker op. Je doet goed je best om dit niet aan je ouders en mensen uit de kerk te laten merken. Zeker de ouderlingen op huisbezoek niet. Laat staan de dominee. Zij kunnen aan jou niet zien, dat je stiekem je eigen gang gaat. Je houdt de zonde nog aan de hand, want je wil de zonde (nog) geen vaarwel zeggen. Niemand merkt het, mooi toch? Alleen… God ziet het hart aan. Met je masker op, lijk je op de duivel. Die vermomt zich ook graag: als een engel des lichts bijvoorbeeld. Slecht voorbeeld doet slecht volgen. De Heere Jezus noemt deze vermommingen: witgepleisterde graven. Mooi wit, maar wel een graf. De dood huist in je. Je volgt de duivel in zijn gang. Je dient de afgoden die hij voor je maakt. Je gaat op in sport en muziek, uiterlijk en vermaak, seks en uitgaan.
En een kind van de Heere dan? De Heidelbergse Catechismus begint zo mooi in zondag 1. Het gaat over het geloof. Wat houdt dat in? Samengevat: Dat ik in leven en sterven het eigendom ben van Christus. De Heere heeft zichzelf opgeofferd voor Zijn kinderen. Als je dit gelooft, ga je de zonde haten. Je vraagt vergeving voor je overtredingen en probeert je leven – net als Christus - op te offeren. Dat offer is geen zoenoffer, maar een dankoffer. Je houdt uit liefde de wet van God. Psalm 119 spreekt daar ook van. Zo zullen ook anderen aan ons merken dat we christenen zijn. Volgelingen van Christus. Goed voorbeeld doet goed volgen. De zonde en de verleidingen van de duivel zijn je de dood geworden. Tegenover het donkere en het zwarte van de duivel staat het licht van Christus. Het licht van Zijn heerlijkheid staat tegenover de doffe glans die de idolen van deze wereld verspreiden. De kinderen van God gaan in dit leven meer en meer op hun meester lijken, daar zorgt de Heere zelf voor. Ze krijgen dan weer iets van het beeld terug, wat de mens in het paradijs kwijt geraakt is. Vergelijk het met een lichtbundel in een spiegel, hoewel die spiegel het licht verspreidt is de spiegel zelf het licht niet. Zo is het ook met de kinderen van de Heere, ze mogen iets van Zijn licht verspreiden.
Foto van Bijbel. Het gaat om het stukje linksonder op de rechterpagina van de Bijbel. Dus vers 13 t/m 16. Misschien kun je hetzelfde doen als op het bondsdag -16 programma van een paar jaar geleden. Je liet toen een lichtbundel vallen op dat stukje tekst. Als je de afbeelding op het midden van deze twee pagina’s doet heb je maar een afbeelding nodig.
Wat doe je? Waar ben je mee bezig?!

Slecht voorbeeld: “Elke dag sta ik weer voor de spiegel, maar... ik ben nog steeds niet tevreden! Mijn tijd en energie besteed ik aan het proberen uit te zoeken wie ik ben en wil zijn. En vooral aan hoe ik wil dat anderen me zien. Niet alleen mijn uiterlijk, maar ook mijn innerlijk moet veranderen. Verlegenheid, seksuele grenzen en meegekregen normen en waarden zet ik liever aan de kant om maar mee te kunnen doen met de massa. De massa (media) verkondigt dat het hoogste doel is bereikt, als het andere geslacht aandacht voor me heeft. Dat gevoel heb ik nodig om bij de groep te horen...”


Goede voorbeeld:Mensen zoeken niet alleen iets om de leegte te vullen, maar mensen zijn ook op zoek naar voorbeelden. Dat heeft iedereen: dat kan een vader of moeder zijn, een leraar of verenigingleider, een vriend of vriendin. Zoeken naar voorbeelden is natuurlijk niet verkeerd. Jozua, de leider van het volk Israël, geeft het goede voorbeeld door te zeggen: Maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen (Jozua 24: 15b)! En de Heere stelde zelf Job tot een voorbeeld. Tegen de duivel zegt de Heere: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad (Job 1: 8b).
(kop)Vragen

Zoek het volgende Bijbelgedeelte op: Handelingen 12 : 20 – 25 • Wie is Herodes?

 • Waar is hij mee bezig?

 • Wat is zijn straf?

 • Wat is de les voor ons?


Pagina 10 en 11

Goliath of Timothëus 
In 1 Samuël 17 lezen we over Goliath. Er staat van hem dat hij:

 • kampvechter was;

 • meer dan 3 meter lang was;

 • een indrukwekkend wapenarsenaal droeg;

 • een goed redenaar was;

 • God en zijn volk hoont.

Hij zou het als idool in onze tijd goed doen. Voor het volk van de Filistijnen was hij dé held en hun idool.
Vergelijken we de reus met Timothëus. Van Timothëus wordt onder andere gezegd, dat hij

 • de geliefde zoon van Paulus is (niet uit een echt huwelijk, maar zijn geestelijke zoon);

 • een ongeveinsd geloof bezit;

 • een goede opvoeding heeft gehad: oma Loïs en moeder Eunice

 • oprecht is.

Ter inleiding op de Bijbelstudie: Wie zou jij willen zijn: de reus Goliath of de jonge Timothëus? Waarom?


Lees 1 Samuël 17:1-11

 1. Wie staat in het middelpunt in het eerste gedeelte uit 1 Samuël 17?

 2. Wat is de kracht van Goliath?

 3. Wat is de zwakte van Goliath?

 4. Waarom zijn de Israëlieten bevreesd, de Heere is toch hun God?

 5. Wat is de zonde van Israël in deze geschiedenis?

 6. Een hoofdstuk eerder is David gezalfd. Waarom kwamen de broers van David niet in aanmerking?

Lees Handelingen 16 vers 1-3 1. In vers 1 staat dat Timothëus een gelovige moeder had. Hoe kun je weten dat iemand gelovig is?

 2. In vers 2 staat dat een goed getuigenis van hem gegeven wordt. Kun je uitleggen wat hiermee bedoeld wordt? (zie ook 1 Korinthe 4 vers 17 en 1 Korinthe 16 vers 10)

 3. Wat vind je van de stelling: Er kan alleen een goed getuigenis van je uitgaan als je de Heere kent.

 4. Timothëus was al heel jong een knecht van de Heere. Zou jij dit ook willen?

Foto volgt!Pagina 12

Werkvorm
Wist je dat…

… knappe studenten een aanvangssalaris hebben dat gemiddeld 12,4% hoger ligt dan dat van hun minder mooie medestudenten?

…de veel meesters en juffen een onaantrekkelijk kind een lager IQ toeschrijven? Wat logischerwijs veel invloed heeft op de ontwikkeling van het desbetreffende kind.

…een aantrekkelijke politicus veel minder zinnige argumenten hoeft te geven dan een andere minder knappe politicus, om mensen achter zich te krijgen?


(kop)Idolentest

Goed / fout / geen idee

David Beckham is een bekende voetballer en 0 0 0

getrouwd geweest met één van de Spice Girls.

AZ schopte het ver in het UEFA cup toernooi 0 0 0

van 2004.

Jim was tweede in de eerste Idols-finale. 0 0 0

Neill Armstrong heeft de Tour de France gewonnen in 0 0 0

2005.

Pim Fortuyn is in Nederland meer bekend dan 0 0 0Willem van Oranje.

Marco van Basten is bondscoach van Nederland 0 0 0

Tijdens het WK voetbal in Duitsland van 2006. 0 0 0

Nog drie andere landen hebben tijdens het WK

Voetbal Nederlandse bondscoaches.

De zanger van Queen is overleden aan AIDS. 0 0 0


Tel het aantal punten:
0 punten = Je hebt weinig met idolen.

0-2 punten = Je hebt wel eens wat over sport en muziek opgevangen, maar het interesseert je weinig.

3-5 punten = Je leest ook wel eens bladen, waarin veel over idolen wordt geschreven.

6-8 punten = Je probeert de celebs* en de vips** en de BN-ers*** goed te volgen. JE moet toch wel ergens over kunnen praten met vrienden en vriendinnen.


Kader

Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden, van de eidolon (1 Johannes 5: 12). Blijf bij afgoden, en dus ook bij idolen vandaan!

Einde kader

* bekende persoonlijkheden** Very Important Persons

*** Bekende NederlandersDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina