Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen nummers De BridgeVraagbaak van Kees van GennipDovnload 44.63 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte44.63 Kb.

Bridge Service

Nummer 586, 16 oktober 2014


Redactie:

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker

Ron Jedema (spelregels)

Siger Seinen (spelregels)

Rob Stravers (spelregels en eindredactie)
Reeds verschenen nummers De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip

Op www.bridgeservice.nl www.bridgevraagbaak.nl
De Bridge Training is gratis!

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.

Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!

En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.


Eindejaars bridgedrive en diner

Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden.DOUBLETTEN


AvG:

Verraste de Bridge- en Boekenshop ons in 2013 al met een viertal handzame boekjes, waarin één bridgeonderwerp werd beschreven in een veertigtal bladzijden, nauwelijks is de zomer 2014 voorbij of er staat alweer een nieuwe serie van vier Bridge Bond Specials in de schappen. Het principe is gelijk gebleven: één afgerond onderwerp, beschreven door een gerenommeerd topbridger, goed en duidelijk uitgelegd in een klein formaat. Je stopt zo’n boekje in je binnenzak, ideaal om te lezen in de trein.


Als eerste van de nieuwe serie schreef Bep Vriend het boekje ‘Doubletten’. Was in het begin van de bridgehistorie het doublet bedoeld als straf voor een te hoog bod van de tegenpartij, in de loop van de jaren zijn daar doubletten bijgekomen met een heel ander karakter. Bep Vriend bespreekt achtereenvolgens het informatiedoublet, negatief doublet, uitkomstdoublet, support doublet, heropeningsdoublet, competitief en balancing doublet en tenslotte ook nog…het strafdoublet. Ook het redoublet (waarbij het SOS-redoublet) krijgt aandacht.
Beginnende cursisten maken het eerst kennis met het informatiedoublet en het valt op dat Bep Vriend heel streng is op dit punt. Zij eist openingskracht en steun voor alle ongeboden kleuren. Daar zit dus beslist geen renonce, singleton of doubleton bij en zij wil op dit punt niet marchanderen.

Het antwoordenschema op een informatiedoublet is identiek aan het schema dat wij in onze wekelijkse Trainingen al jarenlang propageren en ook het bieden met een sterke hand (eerst doubleren, dan eigen kleur bieden) is hetzelfde.


Bep Vriend rekent af met diverse misvattingen die er in bridgekringen heersen zoals de mening dat een volgbod openingskracht ontkent of dat een informatiedoublet na een hoge kleur beslist altijd een vierkaart in de andere hoge kleur belooft.

Alle doubletten krijgen duidelijke uitleg met sprekende voorbeelden in een prachtige lay-out. Lezers zullen na kennisname het beruchte rode biedkaartje met veel succes gaan gebruiken.


Voor beginners is een doublet van partner soms moeilijk te interpreteren. Wat bedoelt partner daarmee? Aan Beps hand wordt de betekenis van veel doubletten steeds duidelijker. Zo adviseert zij in actie te komen als het bieden van de tegenpartij op een laag kleurenniveau uitsterft. Onder het motto ‘zij een fit, wij een fit’ wijst zij op het balancing doublet, waarmee je een eigen fit tracht te vinden met de kans dat je de tegenpartij één niveau ‘lift’. Al lezend zie je in gedachten haar waarschuwende vinger voor de partner van de doubleerder: ‘Sla niet op hol, realiseer je dat de doubleerder jouw punten al heeft meegeteld’.
Ook voor gevorderden zijn er een aantal tips, zoals het Lightner doublet bij een slemcontract dat vraagt om een uitkomst in de kleur van je renonce.

Sommige anekdotes zijn ronduit vermakelijk, maar dienen ook een doel. Neem het geval van een strafdoublet op een door een biedmisverstand volstrekt onmaakbaar hoog contract: de biedende partij kreeg daardoor de kans ‘weg te lopen’ naar een wel maakbaar contract. Beps advies: doubleer dit soort contracten beslist niet!

Het boekje (ISBN 9789491761133) kost 7,95 euro. En is dat beslist waard.
Wij bladeren nu in het boekje en kiezen na het theoriegedeelte twee oefeningen uit van de achttien oefenspellen, die Bep Vriend ons voorschotelt. Voor vraagstelling en antwoord is Beps tekst ruim voldoende, ook voor onze minder ervaren lezers.
We geven het vraagstuk, en op de volgende pagina het vraagstuk met Beps advies.

Tot zover de Bridge Bond Special Doubletten.

Voor de minder ervaren lezers leggen we een paar vraagstukken op tafel uit eigen koker.

West Noord Oost Zuid Zuidhand 1

1 ??  H V B 4 3

 A 8 7 3

 A 2


♣ 6 5
Zuidhand 2

 B 2


 6 5 4

 A H 4 3

♣ H V B 7
Zuidhand 3

 9 8 2


 H 2

 A B 9 8

♣ H V 8 2
Zuidhand 4

 A H V 5 4 3

 4 3

 A H 2


♣ H 8
Zuidhand 5

 5 4


 7 6

 H V B 10 8 5

♣ H 10 8
Op de volgende pagina geef ik mijn keuzes.
Oost Zuid Zuidhand 1

1 1!  H V B 4 3

 A 8 7 3

 A 2


♣ 6 5
Je hebt een éénkleurenspel. Toegegeven, je hebt ook een 4-kaart harten, maar dat is een kleur waarin je – door oosts 1-opening - liever tégenspeelt! 

Met 1 vertel je in één klap je 5-plus in schoppen. Je kracht is redelijk rekbaar, van 7 tot 15 punten. Over de puntenkracht in de geboden kleur kun je discussiëren. Laat mij slechts één vuistregel geven. Hoe zwakker jouw hand is, des te groter de kans dat je moet tegenspelen. En als jouw partner moet uitkomen zal hij zich op z’n minst verplicht voelen dat in jouw geboden kleur te doen. Als je ook echt hoopt dat hij in jouw kleur uitkomt, was je volgbod verantwoord!


Merk op dat je dus ook met méér dan gewone openingskracht een volgbod kunt doen. Sterker, deze hand is absoluut niet geschikt voor een informatiedoublet. Waarom niet? Daar komen we nog op! 
Oost Zuid Zuidhand 2

1 pas!  B 2

 6 5 4

 A H 4 3♣ H V B 7
Inderdaad, ook nu geen informatiedoublet! Voorwaarde van een informatiedoublet met gewone kracht is dat je op elk passief bod van partner met een goed gevoel kunt passen. Dat kan alleen als je minstens een 3-kaart hebt in de ongeboden kleuren. En omdat je ook geen 5-kaart hebt, beheers je je in deze eerste biedronde.
En 1SA? Dan smokkel je slechts één puntje… Ook dat raad ik af; niet vanwege het ene puntje te weinig, wel vanwege het ontbreken van een hartenopvang. De hand hieronder leent zich eveneens NIET voor een doublet, maar is door de hartens wel mooi genoeg voor 1SA om één puntje te smokkelen.

 A V


 A V 2

 B 10 6 5

♣ B 9 8 2

Mocht het bieden bij de tegenpartij op een laag niveau uitsterven (bijvoorbeeld 2) dan kun je met zuidhand 2 in tweede instantie je fraaie lage kleuren aan je partner aanbieden door het ‘unusual 2SA-bod’ waarmee je interesse in de beide lage kleuren toont.Oost Zuid Zuidhand 3

1 doublet!  9 8 2

 H 2

 A B 9 8♣ H V 8 2
Ondanks het puntje minder dan zuidhand 2 is een informatiedoublet nu wél verantwoord. Een vierkaart schoppen is geen must.
Oost Zuid Zuidhand 4

1 doublet!  A H V 5 4 3

 4 3

 A H 2


♣ H 8
Deze zuidhand is te sterk voor het volgbod van 1. Ook voor de sprong van 2 als je daarmee een 6+kaart schoppen belooft met openingskracht. Na een doublet pas je met normale openingskracht op partners passieve bieding. Met deze zuidhand bied je in je tweede beurt jouw schoppenkleur. Daarmee beloof je minstens 17/18 punten en extra schoppenlengte.
Oost Zuid Zuidhand 5

1 2!  5 4

 7 6

 H V B 10 8 5♣ H 10 8
Een heerlijke hand voor een ruitenvolgbod. En als je moet tegenspelen geeft het jou een heel goed gevoel als partner voor een uitkomst in jouw kleur kiest! En laat dat je partner na afloop ook merken.
Lezers Mailen
Wel of geen doublet?

Oost Ik heb een 6-kaart harten, 13 punten en bied:

1 3
Volgens mijn partner had ik beter een doublet kunnen plaatsen.
Rob:

Mijn voorkeur gaat uit naar 2. Dat belooft minstens een 5-kaart met 7 - 15 punten.

Doublet raad ik af! Als je namelijk een doublet geeft en daarna op het passieve bod van partner je hartenkleur biedt, geef je daarmee een ijzersterke hand aan van minstens 17/18 punten!
Maar er zijn nog veel bridgers die standaard een doublet geven met normale openingskracht en ook met 13-14 punten op partners passieve antwoord iets anders doen dan passen.

Mijn advies is: spreek samen goed door hoe jullie vanaf nu omgaan met het informatiedoublet.


AvG:

Zeker geen doublet. Je kunt twijfelen tussen 2 en 3. Ik vind dat dit afhangt van de kwaliteit van je hartenkleur, die je helaas niet vermeldt. Heb je een prachtige 6-kaart harten doordat je 13 punten daar grotendeels in zitten, dan neig ik naar 3, zitten de punten meer verdeeld over alle kleuren, dan kies ik voor 2.


Wel of niet ook in de pan met poep springen?

West Noord Oost Zuid (ik) (nul punten)

1 doublet 2 pas

Pas 2SA pas ??

Gaat gedoubleerd min 6; mijn partner had geen harten.

Wat moet ik? ‘Bieden’, zei mijn partner.
Rob:

Wij hebben in Nederland de plicht om een medemens in nood hulp te verlenen, mits we daarbij onszelf niet in gevaar brengen. Als we deze regel ook toepassen aan de bridgetafel, kun je niets anders doen dan passen. Want een speler die 2SA biedt zonder opvang in de kleur die de tegenstanders hebben gevonden, wil niets anders dan een ramp over zichzelf afroepen. Die wens respecteren is de beste hulp die je op dat moment kunt verlenen.


AvG:

Spelen jullie misschien de unusual 2SA? Dat is de enige verklaring die ik kan bedenken voor het bieden van je partner. Hij heeft dan een goede hand met bijvoorbeeld een 3-0-5-5 verdeling. Eerst vraagt zij met een informatiedoublet naar je beste kleur, in tweede instantie met een unusual 2SA naar je beste lage kleur.

Zo niet, dan is het een kamikazebod.
Wel of geen strafdoublet?


Kan je mij helpen met het volgende vraagstuk. Ik heb geleerd dat een doublet na een SA-opening altijd voor straf is. Klopt dat en zo ja waar moet dan de doublethand aan voldoen?


Rob:

Laat ik met de laatste vraag beginnen. Als je geen bijzondere afspraak hebt na een SA-opening van de tegenpartij, belooft een doublet dezelfde kracht en verdeling als die van de 1SA-opening. Dus in de regel 15-17 punten.


En dankzij deze kracht kan de partner van de doubleerder al met een punt of zeven/acht er een strafdoublet van maken door te passen.
Alerteerplichtig doublet?

Vanmiddag gebeurde het volgende:
(partner) (ik)

West Noord Oost Zuid

1 pas pas doublet (7 punten)

2 pas pas (9 ptn) pas
Bij nadere beschouwing kreeg ik het verwijt dat ik nooit een doublet had mogen geven met 7 punten.
Na mijn verklaring: 'Wij laten de tegenpartij nooit op 1-niveau spelen' was hij ervan overtuigd dat mijn partner dit doublet had moeten alerteren.
Volgaarne jouw mening (en waarom wel of niet alert).Rob:

Zet je schrap. Een doublet mag niet worden gealerteerd. Maar … ook voor een doublet geldt de ‘Hoofdregel’ van de Alerteerregeling: Als je kunt vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten is dat doublet wel degelijk alerteerplichtig.


En omdat het zeer voor de hand ligt dat de tegenstanders bij de doubleerder minstens openingskracht verwachten, moet dit schone doublet wel degelijk worden gealerteerd.
De reden: we strijden met open vizier. Als partner weet dat we (veel) minder kunnen hebben dan openingskracht, is dat informatie waarover de tegenstanders ook moeten beschikken.
AdvG:

Wel is het zo, dat het doublet in de zogenaamde ‘uitpaspositie’ (zoals hier bij zuid) wat lichter mag zijn dan openingskracht. Veel leerboeken adviseren in het hoofdstuk ‘Beschermend bieden’ een ondergrens van ongeveer 9 á 10 punten.


Doublet voor schoppen?

West Noord Oost Zuid Mijn zuidhand

1  H V 3 2

1 doublet 2 2SA  H 2

pas pas pas  A 10 8 4

♣ B 7 6
2SA ging -2, terwijl er 2+1 in zat; mijn partner bleek namelijk een 4-kaart schoppen te hebben. Ik kon echter geen 2 bieden omdat ik dan extra kracht beloof (revers). Hoe kan ik dat mijn partner het beste uitleggen?Rob:

Met de uitleg aan jouw partner zijn we snel klaar. Die vervalt namelijk! Gebruikelijk is om na een 1-tussenbod van de tegenstander een 4-kaart schoppen aan te geven met een doublet. Een 5-kaart of langer wordt na 1 beloofd met 1. Op deze manier haal je voordeel uit wests tussenbod. Zonder de voorafgaande 1 zou partners 1 immers mínstens een 4-kaart schoppen beloven. Door partners garantie van een 4-kaart schoppen is jouw 2 geen nieuwe kleur, en belooft dus ook geen extra kracht. 2 is daarom het juiste rebid.Bridge Service, Bridge Training 586, 16 oktober 2014, rob.stravers@upcmail.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina