Regel 1 Binnen het Erasmus mc gaan wij respectvol met elkaar om!Dovnload 33.33 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte33.33 Kb.
GEWOON DOEN, GEWOON BETER!
Richtlijn voor medewerkers met betrekking tot de gedragsregels voor patiënten en bezoekers.

Regel 1 Binnen het Erasmus MC gaan wij respectvol met elkaar om!

Toelichting


Het respectvol omgaan met elkaar is de basisregel voor iedereen die zich in het Erasmus MC bevindt.

Regel 2 Bezoekers dienen geen overlast voor patiënten te veroorzaken.


Toelichting


Bezoekers dienen zich te houden aan de bezoektijden en het aantal toegestane bezoekers per afdeling.

In bepaalde omstandigheden kan er een uitzondering worden gemaakt. De verpleegkundigen bepalen met hoeveel personen de patiënt bezocht kan worden en of de bezoektijden kunnen afwijken.


Actie


 • Bij het veroorzaken van overlast worden bezoekers hierop aangesproken door een verpleegkundige. Weigert men mee te werken, dan wordt de beveiliging ingeschakeld via *15, die het incident verder afhandelt.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

Sanctie

Als de beveiliging wordt ingeschakeld geeft deze een officiële waarschuwing (gele kaart).Regel 3 Verbaal geweld is binnen het Erasmus MC niet toegestaan.
Toelichting

Onder verbaal geweld wordt verstaan:

• vloeken;

beledigende opmerkingen, zoals flikker, wijf;

• kwetsende opmerkingen over het uiterlijk, zoals dikke, paard, bochel, kanker, hond, teringlijder;

• vloeken met genitaliën, zoals kut, lul;

• kwetsende opmerkingen met een maatschappelijke lading zoals, slet, pooier, mongool;

• ernstige verwensingen zoals, val dood, ik hoop dat je kind sterft;

• vloeken met kleine kwetsende lading zoals, stommeling, slome, gek;

Actie


 • Betrokkene(n) aanspreken, eventueel samen met de beveiliging (*15).

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

Sanctie


Als de beveiliging wordt ingeschakeld geeft deze een officiële waarschuwing (gele kaart).

Regel 4 Discriminatie is binnen het Erasmus MC niet toegestaan.

Toelichting


Onder discriminatie wordt verstaan:

Een ander belachelijk maken, uitschelden en achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk, kleding en seksuele geaardheid.


Actie


 • Betrokkene(n) op het gedrag aanspreken.

 • Bij aanhoudend gedrag de beveiliging inschakelen (*15), die het incident verder afhandelt.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

Sanctie

Als de beveiliging wordt ingeschakeld geeft deze een officiële waarschuwing (gele kaart).Regel 5 Bedreiging is binnen het Erasmus MC niet toegestaan.

Toelichting


Onder bedreiging wordt verstaan:

• verbale bedreiging met verwonding, zoals ik ga je slaan, ik maak je dood, ik wacht je op;

en/of intimiderend taalgebruik zoals, jij moet oppassen, wat moet je nou?!

• fysieke bedreiging met verwonding, zoals het maken van boksbewegingen en andere

vechtbewegingen;

• betreden van het ziekenhuis in groepen van twee personen of meer, in samen­hang met

provocerend gedrag.

Actie


 • Betrokkene(n) aanspreken.

 • Altijd de beveiliging inschakelen (*15).

 • De beveiliging schakelt de politie in.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

Sanctie


De beveiliging geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan.

Regel 6 Seksuele intimidatie is binnen het Erasmus MC niet toegestaan.

Toelichting


Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

• het maken van allerlei seksuele toespelingen;

• handtastelijkheden;

• (open)trekken van/aan kleding;

• het maken van seksuele toespelingen in schriftelijke vorm via brieven, e-mail, stalking e.d.

Actie


Betrokkene(n) op het gedrag aanspreken.

Sanctie

 • Als de beveiliging wordt ingeschakeld (*15) geeft deze een officiële waarschuwing (gele kaart).


 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

Bij aanhoudend gedrag altijd de beveiliging inschakelen. De beveiliging handelt het incident verder af.


Sanctie


 • De beveiliging geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.Regel 7 Fysiek geweld of een poging tot fysiek geweld is binnen het Erasmus MC niet toegestaan.

Toelichting


Onder fysiek geweld tegen personen en goederen wordt verstaan:

• spugen;

• gooien met voorwerpen, zoals een computerscherm, stoel, tafel, beker, schaar, water, krant, ponskaart;

gevaarlijk fysiek contact, zoals duwen, trekken, laten struikelen;

• serieuze poging tot verwonding, zoals een wurggreep, in de ogen prikken;

• zware mishandeling, zoals één of meerdere malen slaan, schoppen, haren trekken, aanranding;

• geweld met gevaarlijke voorwerpen, zoals steken met een injectienaald, schaar, bestek;

• geweld met wapentuig, zoals een pistool, mes, knuppel, pepperspray.


Actie


 • Betrokkene(n) aanspreken.

 • Altijd de beveiliging inschakelen (*15).

 • De beveiliging schakelt meteen de politie in.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

Sanctie


De beveiliging geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan.

Regel 8 Verboden wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn in het Erasmus MC niet toegestaan en worden altijd afgenomen/in beslag genomen door de Beveiliging/Politie.

Toelichting 1


• De patiënt/bezoeker is in het bezit van een gevaarlijk voorwerp zoals bijvoorbeeld; stanleymes,

zakmes, schaar etc.Actie

 • Deze voorwerpen worden ‘op naam’ in bewaring gegeven bij de beveiliging.

 • Na behandeling/bezoek kunnen deze worden opgehaald bij de beveiliging.

 • Ook ingeval de patiënt wordt opgenomen, dan worden deze voorwerpen ‘op naam’ in bewaring gegeven bij de beveiliging. Na ontslag kunnen deze worden opgehaald bij de beveiliging.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.Toelichting 2


• Verboden wapens, die door patiënt/bezoeker zichtbaar worden gedragen of in kledingstukken of bagage worden gevonden.

Actie

 • Uitgangspunt is dat het in bezit hebben, dragen dan wel binnenbrengen van verboden wapens in het Erasmus MC níét wordt geaccepteerd. Dit geeft aanleiding tot een dreigende situatie voor (medewerkers, patiënten en bezoekers van) het Erasmus MC.

 • Verboden wapens worden altijd afgenomen en door de beveiliging (*15) onder zich gehouden ten behoeve van overdracht ‘op naam’ aan de politie. In voorkomende gevallen zal de beveiliging het verboden wapen direct door de politie in beslag laten nemen. Deze procedure wordt altijd gevolgd door aangifte op ‘naam’

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

Sanctie

De beveiliging geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan.
In specifieke situaties gelden de volgende regels:

 • Ingeval patiënten door de GGD (per ambulance) worden binnengebracht, zullen verboden wapens eveneens altijd worden afgenomen en door de beveiliging (*15) onder zich gehouden ten behoeve van overdracht ‘anoniem’ aan de politie. In dit geval wordt géén aangifte gedaan.

Sanctie:

De beveiliging geeft een officiële waarschuwing (gele kaart).

Dit houdt in, dat indien deze patiënten zich tijdens de behandeling of gedurende de opnameperiode schuldig maken aan een gedraging, welke opgevat kan worden als een (be)dreiging jegens het Erasmus MC dan wel (opnieuw) in het bezit blijken van verboden wapens, alsnog aangifte ‘op naam’ bij de politie zal volgen.

Ook ingeval patiënten weigeren verboden wapens af te staan dan wel tevens een (be)dreiging van hen uitgaat jegens het Erasmus MC, volgt alsnog aangifte ‘op naam’ bij de politie.


Sanctie


De beveiliging geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart). Indien/zodra zijn/haar medische situatie dit toelaat, wordt de patiënt overgedragen aan een ander ziekenhuis of via het Openbaar Ministerie aan een penitentiair ziekenhuis.
Actie:

Het ZIR meldingsformulier invullen.Regel 9 Het vernielen van eigendommen van het Erasmus MC, van medewerkers en/of van patiënten/bezoeker(s) is niet toegestaan.

Toelichting


Onder het vernielen van eigendommen wordt verstaan:

• het opzettelijk kapot maken van voorwerpen.


Actie


Als dit uit onmacht gebeurt (slecht nieuws), kan er begrip voor zijn. Er moet wel wat van gezegd worden, maar op een zorgvuldige manier.

 • Altijd de beveiliging inschakelen (*15).

 • Betrokkene(n) aanspreken en in de gaten houden, zodat je de persoon kan aanwijzen aan de beveiliging.

 • In overleg met de beveiliging wordt de politie ingeschakeld.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen

 • Eventuele schadekosten worden op de vernieler verhaald.

Sanctie

De beveiliging geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan.Regel 10 In het Erasmus MC wordt diefstal in geen enkel geval getolereerd.

Toelichting


Diefstal door patiënten en bezoekers wordt in geen enkel geval getolereerd.

Actie


 • Bij (vermoeden van) diefstal meteen de beveiliging inschakelen (*15).

 • De betreffende persoon aanspreken, eventueel samen met de beveiliging.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

Sanctie

De beveiliging geeft een officiële ontzegging tot het ziekenhuis (rode kaart) en er wordt aangifte gedaan.Regel 11 Een patiënt onder invloed van alcohol en/of drugs, die zich onaangepast gedraagt kan de toegang tot het Erasmus MC worden geweigerd of worden weggestuurd, mits de medische toestand dit toelaat.

Toelichting1


 • Het in het bezit hebben van en/of het gebruik van drugs wordt binnen het Erasmus MC niet getolereerd. Het gebruik van alcohol kan in overleg met de afdeling beperkt worden toegestaan.

Onder onaangepast gedrag wordt verstaan: zie definities van verbale agressie, fysiek geweld en bedreiging etc. Laat de medische toestand van de patiënt het toe, dan kan de beveiliging de patiënt uit het ziekenhuis verwijderen.

Actie


 • Patiënt aanspreken op gedrag.

 • Is de patiënt onhandelbaar, dan de beveiliging bellen (*15); in overleg met een medicus handelt deze het verder af. De medicus kan de patiënt eventueel doorverwijzen naar een ander ziekenhuis.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

 • Indien een patiënt wordt weggestuurd, wordt dit vermeld in het medisch dossier van de patiënt.

Sanctie:

Afhankelijk van het incident en in overleg met de medicus geeft de beveiliging een officiële waarschuwing (gele kaart), dan wel een officiële ontzegging (rode kaart). Bij het afgeven van een rode kaart wordt er tevens aangifte gedaan.Toelichting 2


 • De patiënt komt in verband met het slikken van een (over)dosis cocaïne voor hulpverlening naar het Erasmus MC.

Actie

 • Na hulpverlening (operatie) worden de cocaïnebolletjes via de afdeling beveiliging (*15) anoniem aan de politie overgedragen.


 • Het ZIR meldingsformulier invullen.Regel 12 Bezoeker(s) onder invloed van alcohol en/of drugs, die zich onaangepast gedragen kan de toegang tot het Erasmus MC worden geweigerd.

Toelichting


Het in het bezit hebben van en/of het gebruik van drugs wordt binnen het Erasmus MC niet getolereerd. Het gebruik van alcohol kan in overleg met de afdeling beperkt worden toegestaan.

Onder onaangepast gedrag wordt verstaan: zie definities van verbale agressie, fysiek geweld en bedreiging etc.


Actie


 • Bezoeker aanspreken en vragen het ziekenhuis te verlaten.

 • Weigert men dit, dan wordt/worden de betreffende persoon/personen door de beveiliging(*15) naar buiten begeleid.

 • Het ZIR meldingsformulier invullen.

Sanctie

Afhankelijk van de aard van het onaangepaste gedrag ( zie gedragsregels 1 tot en met 10) geeft de beveiliging een officiële waarschuwing (gele kaart), of een officiële ontzegging(rode kaart). Bij het afgeven van een rode kaart wordt tevens aangifte gedaan.
Veiligezorg

1 december 2004


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina