Regelingen en voorzieningen code 2 81Dovnload 20.13 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte20.13 Kb.


Gevolgen Wet werk en zekerheid voor WWbronnen


uwv.nl d.d. 28.4.2015


Vanaf 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet (WW) door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Wat verandert er door de Wwz? • De regels voor het verrekenen van inkomsten met een WW-uitkering;

 • De hoogte van de WW-uitkering;

 • Vanaf 1 januari 2016: de duur van de WW-uitkering.

Hier leest u wat deze veranderingen voor u betekenen als u een WW-uitkering heeft of krijgt. Belangrijk hierbij is wanneer u werkloos bent geworden.
Ik ben werkloos vóór 1 juli 2015

Als u werkloos bent vóór 1 juli 2015 en u krijgt WW, verandert er op dit moment niets voor u. U kunt wel te maken krijgen met de nieuwe regels als uw situatie verandert.


Er verandert op dit moment niets

Bent u werkloos en krijgt u nu een WW-uitkering? Of wordt u vóór 1 juli 2015 werkloos? Dan verandert er op dit moment niets voor u. Voor u gelden dezelfde, oude regels van de WW. U houdt ook dezelfde rechten en plichten.


Wanneer gelden de nieuwe regels wel voor mij?

Heeft u op dit moment een WW-uitkering en vindt u een volledige baan? Dan stopt uw WW-uitkering. Als u na 1 juli 2015 opnieuw werkloos wordt, gelden de nieuwe regels van de Wwz mogelijk wel voor u. Lees wat er voor u verandert bij Ik word werkloos op of na 1 juli 2015.


Heeft u op dit moment een WW-uitkering en een baan? En wordt u vanuit deze baan na 1 juli 2015 volledig werkloos? Of raakt u na deze datum voor meer uren werkloos? Dan gelden voor u de nieuwe regels.
Ik word werkloos op of na 1 juli 2015

Wordt u op of na 1 juli 2015 werkloos? Dan krijgt u te maken met nieuwe regels van de Wwz. Lees hier wat er verandert per 1 juli 2015.


Betaling WW 1 keer per maand

Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand betaald.


Op dit moment wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald. Voor WW-uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft de betaling per 4 weken.
Opgeven en verrekenen van inkomsten

Vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.

Op dit moment wordt de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft dit zo.
Geef uw inkomsten elke maand door

Als u een WW-uitkering heeft, geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten door. Dit doet u via Mijn UWV met het formulier Inkomstenopgave. Ook als u geen inkomsten heeft, bent u verplicht dit door te geven met ditzelfde formulier. Wij berekenen de hoogte van de uitkering en verrekenen eventuele inkomsten.


Nadat wij het formulier van u hebben ontvangen, maken we binnen 3 tot 10 werkdagen uw WW-uitkering over. Wij betalen uw WW-uitkering pas als wij het formulier Inkomstenopgave van u hebben ontvangen.
Controleer uw gegevens

Veel gegevens staan al ingevuld op het formulier Inkomstenopgave. Controleer of uw inkomen klopt. Ook als u niet heeft gewerkt en dus geen inkomsten uit werk had. Bent u werkloos en ziek? Ook dan moet u de gegevens controleren en aangeven of ze kloppen.


Papieren inkomstenformulier

Heeft u geen computer of kunt u niet met een computer omgaan? Dan kunt u uw inkomsten ook doorgeven met de papieren Inkomstenopgave. Dit formulier kunt u aanvragen door te bellen naar UWV Werknemerstelefoon via 0900 - 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). U krijgt het formulier dan thuisgestuurd.


Bent u net werkloos?

Dan kan het vanaf de eerste dag dat u werkloos bent langer dan een maand duren voordat u uw eerste WW-uitkering krijgt.


Na 6 maanden is alle arbeid passend
Bent u langer dan 6 maanden werkloos? Vanaf 1 juli 2015 worden na een half jaar WW alle banen als passend gezien. Dat betekent dat u als werkzoekende na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met een ander opleidings-, werk- en denkniveau. Ook als dit niveau lager is.
WW vult inkomen aan

De WW-uitkering vult het inkomen aan als u als werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-uitkering. Daarmee loont het altijd om vanuit een WW-uitkering weer aan het werk te gaan.


Heeft u een WW-uitkering en gaat u werken? En verdient u minder dan 87,5% van uw WW-maandloon? Dan houdt UWV 70% van uw inkomsten in op uw WW-uitkering. Dat betekent dat u 30% van uw inkomsten mag houden.
Heeft u een WW-uitkering en gaat u werken? En verdient u meer dan 87,5% van uw WW-maandloon? Dan eindigt uw recht op WW.
Rekenvoorbeeld

Stel, u verdiende € 2000 per maand voordat u werkloos werd. Dat is het maandloon waarop uw uitkering wordt gebaseerd. Uw WW-uitkering is 70% van uw maandloon. Dat is € 1400. U gaat weer aan het werk en verdient € 1000 per maand. Deze inkomsten worden afgetrokken van uw maandloon waarop uw uitkering werd berekend. Dus: € 2000 - € 1000. Uw uitkering wordt dan € 700. Dat is namelijk 70% van € 1000. Uw totale inkomen wordt dan: € 1000 + € 700 = € 1700. Dat is € 300 meer dan wanneer u niet aan het werk was gegaan.


Andere berekening dagloon

De berekening van het dagloon van uw WW-uitkering verandert. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering.


Het dagloon is de basis voor de berekening van uw WW-uitkering. Voor het berekenen van uw dagloon kijken we vanaf 1 juli 2015 naar het loon dat u verdiende in de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd. Uw WW-uitkering is 70% van uw dagloon.
Als u korter dan 12 maanden heeft gewerkt

Het dagloon van uw WW-uitkering wordt lager dan het gemiddelde dagloon dat u verdiende bij uw werkgever. Dat komt doordat we het gemiddelde loon over het hele jaar nemen. We delen het inkomen dat u heeft verdiend door het aantal werkdagen in een jaar. Zo komen we tot een gemiddeld dagloon. Uw maandloon is 21,75 x uw dagloon. 21,75 is het aantal werkdagen in een maand. Uw WW-uitkering is 70% van dat bedrag.


Garantieregeling

Stel: u komt in dienst bij een werkgever en verdient een lager inkomen dan u verdiende voordat u werkloos werd. U wilt namelijk voorkomen u dat u werkloos raakt of blijft. Als u dan opnieuw werkloos wordt, geldt de garantieregeling WW. Bij de garantieregeling, nemen we uw oude, hogere inkomen als basis voor uw WW-uitkering. De WW-uitkering is dan ook hoger.


Voorwaarden garantieregeling van baan naar baan

Bent u van de ene werkgever in dienst gekomen bij een andere werkgever? Dan gelden de volgende voorwaarden voor de garantieregeling WW: • U heeft minimaal 1 jaar bij uw vorige werkgever gewerkt;

 • Aansluitend op deze baan heeft u 1 of meer banen gehad;

 • Bij uw laatste baan bent u buiten uw schuld ontslagen binnen 54 weken na uw eerdere ontslag.


Voorwaarden garantieregeling als u vanuit de WW gaat werken

Als u vanuit de WW aan de slag gaat bij een werkgever, gelden de volgende voorwaarden voor de garantieregeling: • U heeft meer dan 1 jaar gewerkt in uw oude baan, voordat u werkloos werd;

 • Uit deze baan had u recht op een WW-uitkering;

 • U gaat in een nieuwe baan werken waardoor uw WW-uitkering eindigt;

 • U wordt ontslagen en heeft recht op een nieuwe uitkering;

 • Deze uitkering start binnen 12 maanden na het begin van de vorige WW-uitkering.


Sollicitatieplicht

Als u een WW-uitkering krijgt, heeft u ook plichten, zoals een sollicitatieplicht. Ook als u naast uw WW-uitkering een baan heeft. Heeft u een nieuwe baan? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door met via Mijn UWV met het wijzigingsformulier.


Uitzondering

U heeft tijdelijk geen sollicitatieplicht als u hetzelfde aantal uren werkt als in uw oude baan, als u meer werkt dan in uw oude baan of als u 36 uur of meer werkt. Dit is maximaal 3 maanden, daarna geldt de sollicitatieplicht weer.


Ik word werkloos op of na 1 januari 2016

Wordt u op of na 1 januari 2016 werkloos? Dan krijgt u in ieder geval te maken met de nieuwe regels die op 1 juli 2015 ingaan. Ook na 1 januari 2016 verandert er een aantal zaken.


De duur van de WW-uitkering wordt korter

Raakt u op of na 1 januari 2016 werkloos? Dan heeft u minder lang recht op een WW-uitkering dan voor die periode. Volgens de regels die golden vóór 1 januari 2016 kreeg u maximaal 38 maanden een WW-uitkering. De maximale duur van de WW wordt vanaf deze datum korter. Dit gaat in stappen. Ieder kwartaal gaat er een maand vanaf. Vanaf 1 januari 2020 krijgt u nog maximaal 24 maanden een WW-uitkering.

Werkgevers kunnen de WW-uitkering aanvullen tot maximaal 38 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen dit afspreken in de cao.
De opbouw van de WW-uitkering verandert

Als u werkt, bouwt u WW-rechten op. De eerste 10 jaar krijgt u voor elk gewerkt jaar een maand WW-recht. Als u na 10 jaar werkloos raakt, heeft u recht op maximaal 10 maanden WW-uitkering. Na 10 jaar komt er voor ieder jaar dat u werkt een halve maand uitkering bij. Werkt u bijvoorbeeld 16 jaar, dan heeft u recht op 10 x 1 maand + 6 x ½ maand = 13 maanden WW-uitkering.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina