Regelingen en voorzieningen code 6 21Dovnload 26.63 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte26.63 Kb.

Toeslagenwet vanaf 1.7.2016: korting alleenstaand-woningdelers
bronnen


 • uwv.nl Actueel ‘Nieuwe regels voor toeslag vanaf 1 juli 2016’ d.d. 18.1.2016

 • uwv.nl Toeslagen van UWV > wat is mijn leefsituatie? > alleenstaand-woningdeler d.d. 18.1.2016


zie ook

 • Staatsblad 2014, 269, artikel IXVanaf 1 juli 2016 verandert de regelgeving over toeslag van UWV. Bent u alleenstaand en ontvangt u een toeslag op loon of een toeslag op uw uitkering van UWV? Dan kan het zijn dat deze verandering van de wet voor u geldt.

Als u een toeslag ontvangt, wordt de hoogte van de toeslag onder andere bepaald door uw leefsituatie en leeftijd. Vanaf 1 juli 2016 kijken wij ook of u uw woning deelt met een of meer medebewoner(s). Dit is een nieuwe leefsituatie en noemen wij alleenstaand–woningdeler. Geldt deze leefsituatie voor u, dan wordt uw toeslag lager.


Wanneer bent u alleenstaand–woningdeler?

U bent alleenstaand-woningdeler als u 21 jaar of ouder bent én de woning deelt met minimaal 1 andere medebewoner. Hiervoor gelden wel enkele uitzonderingen.


Geleidelijke verlaging van de toeslag

Omdat dit een ingrijpende verandering is, wordt de toeslag geleidelijk verlaagd. In de periode van 1 juli 2016 tot 1 januari 2019 wordt de toeslag die u ontvangt naast uw uitkering of loon elk jaar ongeveer 5% lager.Alleenstaand-woningdeler


Tot 1 juli zijn er 2 leefsituaties: getrouwd of daarmee gelijkgesteld, of alleenstaand. Bent u nu alleenstaand? Vanaf 1 juli 2016 kan uw leefsituatie veranderen. Er komt dan namelijk een derde leefsituatie bij, die van alleenstaand-woningdeler. Uw leefsituatie is vanaf 1 juli 2016 alleenstaand-woningdeler als u:


Bewoners die wij niet meetellen als medebewoner zijn:

 • bewoners jonger dan 21 jaar;

 • studenten die een opleiding volgen waardoor zij recht kunnen hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten;

 • studenten die een Beroeps Begeleidende leerweg (BBL) volgen;

 • bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder. Is dit bij u het geval? Stuur dan zowel uw huurcontract als dat van deze andere bewoner(s) mee met uw aanvraag of uw wijzigingsformulier;

 • uw verhuurder of huurder. Is dit bij u het geval? Stuur dan bij uw aanvraag of uw wijzigingsformulier zowel uw huurcontract als dat van uw (ver)huurder mee.
  Let op: is uw verhuurder of huurder naaste familie? Bijvoorbeeld uw opa, vader, (schoon)zus, of (klein)kind? Dan telt deze persoon wel mee als medebewoner. U hoeft geen contract mee te sturen.


Ik woon met meer bewoners in 1 huis, onder wie mijn partner of een daarmee gelijkgestelde persoon

Als u met meerdere personen in 1 huis woont, van wie 1 persoon uw partner of een daarmee gelijkgestelde persoon is, dan is uw leefsituatie: getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U deelt dan met 1 partner of huisgenoot kosten voor het huishouden, zoals boodschappen en benzine of rekeningen.


Let op: als de situatie van de personen met wie u woont verandert, moet u deze verandering binnen 1 week nadat deze bij u bekend had kunnen zijn, aan ons doorgeven. Deze verandering kan namelijk invloed hebben op uw leefsituatie en dus op de hoogte van uw toeslag.

Partner of daarmee gelijkgestelde persoon


Met uw partner of een daarmee gelijkgestelde persoon bedoelen we dat u samen met deze persoon in hetzelfde huis woont en dat 1 of meer van de volgende situaties voor u geldt:

 • U bent met deze persoon getrouwd;

 • U bent eerder met deze persoon getrouwd geweest;

 • U heeft met deze persoon een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap;

 • U woont met deze persoon samen volgens de Belastingdienst of een andere instantie;

 • U en deze persoon hebben elkaars kind of kinderen erkend;

 • U kreeg eerder een toeslag waarbij u en deze persoon gelijkgesteld werden met getrouwde personen;

 • U heeft alleen met deze persoon een gezamenlijke huishouding. Alleen met deze persoon deelt u naast kosten voor de woning, ook andere kosten. Dus wanneer u bijvoorbeeld huur, boodschappen, benzine of rekeningen voor elkaar betaalt. Deze andere persoon kan bijvoorbeeld uw broer, zus, kleinkind, oom, tante, neef, nicht of een vriend(in) zijn, maar nooit uw vader, moeder of kind.


Stappenplan: mijn leefsituatie vaststellen


Heeft u recht op toeslag? Dan bepaalt uw leefsituatie hoe hoog het sociaal minimum is dat in uw situatie geldt. Met dit stappenplan stelt u uw leefsituatie vanaf 1 juli 2016 vast. Begin altijd bij stap 1.
Stap 1 Woont u helemaal alleen in uw woning?

Antwoord ja: uw leefsituatie is alleenstaand. U bent klaar met het stappenplan.


Antwoord nee: ga door met stap 2.
Stap 2 Bent u getrouwd en woont u samen met uw man of vrouw?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het stappenplan.


Antwoord nee: ga door met stap 3.
Stap 3 Woont u samen met iemand met wie u eerder getrouwd bent geweest?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het stappenplan.


Antwoord nee: ga door met stap 4.
Stap 4 Deelt u met precies 1 partner of een daarmee gelijkgestelde persoon de kosten voor de woning én het huishouden?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het stappenplan.


Antwoord nee: ga door met stap 5.
Stap 5 Hebben u en de persoon met wie u woont elkaars kind of kinderen erkend?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het stappenplan.


Antwoord nee: ga door met stap 6.
Stap 6 Hebben u en de persoon met wie u woont een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het stappenplan.


Antwoord nee: ga door met stap 7.
Stap 7 Staan u en de persoon met wie u woont bij de Belastingdienst of een andere instantie, zoals de Sociale Verzekeringsbank of uw gemeente, geregistreerd als samenwonend?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het stappenplan.


Antwoord nee: ga door met stap 8.
Stap 8 Heeft u eerder een toeslag ontvangen waarbij u en de persoon met wie u woont beschouwd werden als elkaars partner of daarmee gelijkgestelde persoon?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het stappenplan.


Antwoord nee: ga door met stap 9.
Stap 9 Is uw leeftijd 18, 19 of 20 jaar?

Antwoord ja: u bent alleenstaand. U bent klaar met het stappenplan.


Antwoord nee: ga door met stap 10.
Stap 10 Deelt u de woning met 1 of meerdere medebewoners?

Antwoord ja: u leefsituatie is alleenstaand-woningdeler.


Antwoord nee: uw leefsituatie is alleenstaand.

Een wijziging in uw leefsituatie doorgeven


Ontvangt u toeslag op uw loon of uitkering van UWV en verandert er iets in uw leefsituatie? Dan moet u deze wijzigingen binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, aan ons doorgeven. 

Vanaf 1 juli 2016 kan het voorkomen dat u door een wijziging in uw leefsituatie naast uw eigen huurcontract ook huurcontract(en) moet opsturen van andere bewoners.


Wanneer moet ik huurcontracten meesturen (vanaf 1 juli 2016)?

Woont u vanaf 1 juli 2016 in 1 woning met uw verhuurder of huurder? Of woont u met andere bewoners in hetzelfde huis, maar gaat het om huurders met een eigen contract bij dezelfde verhuurder als u? Dan worden deze bewoners niet beschouwd als medebewoners. U moet dan een kopie van uw eigen huurcontract en van de huurcontracten van de andere bewoner(s) meesturen. Zet op alle contracten die u meestuurt uw burgerservicenummer (BSN). Let op: gaat het om een verhuurder of huurder die naaste familie van u is? Bijvoorbeeld uw opa, vader, (klein)kind of (schoon)zus? Dan telt de verhuurder of huurder wel mee als medebewoner. U hoeft voor hen geen huurcontract mee te sturen.
Hoe geef ik een wijziging in mijn leefsituatie door?

U geeft alle wijzigingen in uw situatie door via het wijzigingsformulier dat hoort bij uw uitkering of uw situatie.

 • Doorgeven wijzigingen als u een toeslag en WW-uitkering heeft

U geeft uw gewijzigde leefsituatie door met een wijzigingsformulier. U kunt eventuele huurcontracten uploaden als bijlage.

Invullen Wijzigingsformulier WW


U geeft uw gewijzigde leefsituatie door met het wijzigingsformulier. Stuurt u huurcontract(en) mee? Zet uw eigen burgerservicenummer rechtsboven op elke pagina van het huurcontract.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft


U geeft uw gewijzigde leefsituatie door met het wijzigingsformulier. Stuurt u huurcontract(en) mee? Zet uw eigen burgerservicenummer rechtsboven op elke pagina van het huurcontract.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft


U geeft uw gewijzigde leefsituatie door met het wijzigingsformulier. Stuurt u huurcontract(en) mee? Zet uw eigen burgerservicenummer rechtsboven op elke pagina van het huurcontract.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft


 • Doorgeven wijzigingen bij toeslag bij ziekte zonder uitkering

Bent u ziek en betaalt uw werkgever uw loon door? U geeft uw gewijzigde leefsituatie door met het wijzigingsformulier. Stuurt u huurcontract(en) mee? Zet uw eigen burgerservicenummer rechtsboven op elke pagina van het huurcontract. 

Is uw (ex)werkgever eigenrisicodrager? Als u van hem een Ziektewet-uitkering krijgt, geef dan ook uw wijzigingen aan ons door.Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft


 • Doorgeven wijzigingen als u een toeslag en IOW-uitkering heeft

U geeft uw gewijzigde leefsituatie door met het wijzigingsformulier. Stuurt u huurcontract(en) mee? Zet uw eigen burgerservicenummer rechtsboven op elke pagina van het huurcontract.

Doorgeven wijzigingen als u een IOW-uitkering heeftDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina