Regels voor leiders/sters junioren d V. c. BuikslootDovnload 9.2 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte9.2 Kb.

REGELS VOOR LEIDERS/STERS JUNIOREN d.v.c. BuikslootINLEIDING

Meestal is de leider of leidster een ouder van één van de kinderen in het team. Uiteraard is ook een situatie denkbaar met twee ouders die samen het leiderschap willen vervullen. Dat is in feite ideaal. De leider is niet per se ook de trainer. Dat kàn wel, maar het hoeft niet. De trainer kan namelijk iemand zijn die meer teams traint. Hij is dan niet noodzakelijkerwijs aanwezig bij de wedstrijden. Vooropgesteld is dat kinderen het vaak wel prettiger vinden als de trainer er ook altijd bij is.
Een leider is iemand die de eindverantwoordelijkheid draagt heeft voor alle spelers/sters van zijn team. Dat geldt voor de tijd voor, tijdens en na de wedstrijd, dus vanaf het moment van verzamelen tot het weer afdragen aan de ouders c.q. verzorgers. Het vervoer naar uitwedstrijden is daarbij inbegrepen. Uiteraard is de vereniging verantwoordelijk voor de leiders/sters. Die worden vooraf goed gescreend op gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel. De cursus leiderschap bij de KNVB wordt aangeboden. NB: De ouders zijn natuurlijk zelf altijd verantwoordelijk voor hun kinderen.
TAKEN:

 1. De leider geeft altijd het goede voorbeeld: hij/zij komt altijd op tijd en draagt de huisregels van d.v.c. Buiksloot uit.

 2. Bij thuiswedstrijden wordt 3 kwartier à 1 uur voor de wedstrijd verzameld in de kantine. De leider haalt de sleutel van de kleedkamer op bij de wedstrijdcoördinator in de jeugdbestuurskamer en betaalt een borg van minimaal €5 of levert zijn paspoort, rijbewijs of ID-kaart in.

 3. Bij uitwedstrijden wordt er verzameld op het parkeerterrein, 5 kwartier voor aanvang.

 4. De leider draagt zorg voor het vervoer naar en van uitwedstrijden. Hij/zij verzamelt de telefoonnummers en mailadressen van de ouders. Het jeugdbestuur geeft daartoe lijsten af.

 5. De leider zorgt ervoor dat er bij thuiswedstrijden alleen leiders, trainers en/of coaches op het speelveld zijn, ouders e.d. achter de hekken. Dit voorkomt agressie.

 6. De leider meldt zich bij de bezoekende vereniging en verzorgt bij thuis en uitwedstrijden het wedstrijdformulier.

 7. De leider zorgt ervoor dat bij thuiswedstrijden de wedstrijd op tijd begint.

 8. De leider is bij thuiswedstrijden verantwoordelijk voor het plaatsen voor de wedstrijd cq terugplaatsen na de wedstrijd van de vlaggen.

 9. Indien spelers/sters niet aanwezig kunnen zijn, melden zij zich af bij de leider, als blijkt dat er daardoor te weinig spelers/sters aanwezig zijn, (minimaal 7 personen zijn vereist), dan moet hij de technische jeugdcommissie er op aanspreken spelers uit een lager team te vragen.

 10. Opstellingen zijn voor verantwoording van de trainers, zij hebben hier wel contact over met de leiders. Deze hebben een adviserende stem. Ook de technische jeugdcommissie adviseert.

 11. De leider zorgt ervoor dat de kinderen zich na de wedstrijd douchen, eventueel kunnen ouders hierbij helpen. Ouders mogen niet in de kleedkamer komen voor de wedstrijd en in de rust.

 12. De leider zorgt ervoor dat hij nooit met 1 of 2 kinderen alleen in de kleedkamer is.

 13. De leider onderhoudt contacten met ouders/verzorgers en het jeugdbestuur.


VISIE VAN d.v.c. Buiksloot
De visie van onze vereniging luidt: ‘d.v.c. Buiksloot is een multiculturele vereniging waar de kinderen in een veilige en gezellige omgeving leren voetballen.’ Onze kernwaarden zijn veiligheid, gezelligheid en ontwikkeling. Bij onze club speelt men voor zijn plezier, op sportieve wijze zal voor de overwinning gestreden worden.
Hoort u klachten van ouders c.q. kinderen, neemt u dan contact op met het jeugdbestuur.
Uw handtekening voor het naleven van deze regels:………………………………………………..
Handtekening namens het jeugdbestuur:……………………………………………………………De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina