Regio FryslânDovnload 8.29 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte8.29 Kb.

Regio Fryslân

Secretariaat: D.G.Santema

Dr.Kijlstraweg 105, 9063 JG Munein

tel: 058-2561316 fax: 058-2894021

E-mail: kwpnfriesland@dsantema.nl

Friesland Bank 29.83.22.579Het bestuur van het KWPN Regio Fryslân nodigt U van harte uit tot het bijwonen van onze:


Algemene Ledenvergadering : Maandag 18 maart 20.00 uur

in het Abe Lenstra Stadion: Ingang

P1,Westzijde, Friesland Bank Zaal

Heerenveen.

Agenda: 1. Opening.

 2. Thema: Is fokken prestatie x prestatie x prestatie….? Inleiding en discussie door Adri

Zekveld en Henk Nijhof

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 2. Notulen ledenvergadering 19-11-2012( staat op website kwpn.nl-regio Friesland)

 3. Financieel verslag 2012

 4. Verslag financiële commissie

 5. Begroting 2013

 6. Jaarverslag 2012 (staat op website kwpn.nl- regio Friesland)

 7. Bestuursverkiezing: Mevr. G. Veenstra (aftredend en niet herkiesbaar). Kandidaat:

Mevr. C. Dolstra

 1. Verkiezing lid financiële commissie, aftredend : Dhr. E. Kluvers .

Kandidaat:Dhr. O. J. Okkema

 1. Keuringsseizoen 2013

 2. Fokkerijavonden

 3. Informatie ledenraad, fokkerijraad en inspectie

 4. Rondvraag

 5. Sluiting

Het bestuur


A. Kroondijk (voorzitter)

D. G. Santema ( regio-secretaris)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina