Regiobiljart west- brabant wedstrijdreglementDovnload 13.96 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte13.96 Kb.
REGIOBILJART WEST- BRABANT

WEDSTRIJDREGLEMENT


Art.1 Er wordt gespeeld in meerdere klassen. Voor de hoogste klasse geldt een minimum van 25 te behalen caramboles. Voor de overige klassen is geen minimum ingesteld. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur. Als een speler 80 caramboles of meer moet maken, begint men (indien mogelijk) op twee tafels. Men dient er naar te streven dat de wedstrijden om 16.30 uur zijn beëindigd.

Art.2 Het thuisspelende team:

- begint met de gemerkte of gele bal,

- bepaalt de volgorde van de partijen,

- levert de arbiter en de schrijver,

- zorgt voor en ziet toe op gebruik van de zitplaatsen,

- ziet toe dat het rookverbod wordt nageleefd,

- ziet toe en is verder verantwoordelijk voor de sportieve orde van de wedstrijd,

- kan het gastteam vragen om te helpen bij het arbitreren en/of noteren.


Art.3 De beslissing van de arbiter is bindend.

Bij gerede twijfel mag een speler vragen of de arbiter zich wil laten adviseren door de schrijver.


Art.4 De arbiter moet duidelijk hoorbaar tellen, zodat de speler en de schrijver het beide kunnen verstaan.
Art.5 Ligt de speelbal vast tegen een of beide aanspeelballen, dan mag de speler kiezen uit:

  1. Het plaatsen van alle ballen in de beginpositie; (op acquit)

  2. Het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt;

  3. Het “vrij”-spelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé of piqué).


Art.6 Wanneer de speelbal vast ligt tegen de band moet de bal los van de band zijn (van de band afspelen) voordat hij de 2e bal raakt om een carambole te maken. Is dit niet het geval dan is de tegenstander aan de beurt.
Art.7 In de getekende hoeken mag men maximaal twee caramboles maken. Bij de tweede carambole moet tenminste een van de aanspeelballen buiten de getekende hoek zijn geweest. Is dit niet het geval dan is de tegenstander aan de beurt. De gemaakte caramboles worden genoteerd.
Art.8 Wanneer een bal het speelveld verlaat, worden de ballen door de arbiter in de beginpositie gelegd (op acquit) en is de tegenstander aan de beurt.
Art.9 Wanneer een speler die aan de beurt is door derden zodanig wordt gehinderd dat de ballen van hun plaats gaan, dan worden de ballen in de beginpositie gelegd (op acquit) en mag dezelfde speler doorgaan.
Art.10 Als een speler aanstalten maakt om met de verkeerde bal te gaan spelen, moet die speler hierop gewezen worden door de arbiter.

Heeft hij al met de verkeerde bal gespeeld, dan moet hij zijn beurt beëindigen.

De eventueel gemaakte caramboles in deze beurt moeten wel als geldig worden genoteerd.
Art.11 Een speler mag in de regiocompetitie slechts uitkomen voor één groep.
Art.12 De te maken caramboles worden aan het einde van elke periode her berekend.

Het eind gemiddelde van de periode is het start gemiddelde van de nieuwe periode.Art.13 Tijdens de regiowedstrijden mag er in de locatie buiten de daarvoor bestemde afgesloten rookruimte niet gerookt worden.

Als dat toch gebeurt mag het bezoekende team weigeren te spelen. Deze wedstrijd wordt dan omgezet in een thuiswedstrijd voor de bezoekers.

Deze wedstrijd moet dan binnen veertien dagen gespeeld worden.

Wanneer het thuisteam niet bereid is hier aan mee te werken wordt de eerst geplande wedstrijd als gespeeld beschouwd. De uitslag is dan nul punten voor het thuisteam en veertig punten voor het bezoekende team.


Art.14 Een nieuwe speler mag worden aangemeld bij biljartpoint tot en met een uur voor de wedstrijd gespeeld wordt. Hierbij wordt ook zijn - te verwachten - gemiddelde opgegeven. *) Biljartpoint moet daar nog uitsluitsel over geven mogelijkerwijs houden die een andere tijdslimiet aan.

Na vijf gespeelde wedstrijden, of aan het einde van de periode waarin de nieuwe speler is begonnen, wordt zijn gemiddelde (her)berekend aan de hand van in die wedstrijden behaalde resultaten. Het aantal te maken caramboles alsmede het aantal behaalde punten wordt herzien. Een nieuwe speler die 1 wedstrijd heeft gespeeld is géén nieuwe speler meer. ( Toelichting: Als deze speler in de opvolgende periode speelt is zijn moyenne bij de vorige periode al bepaald.)


Art.15 Komt een team uit met een of meer spelers die niet speelgerechtigd zijn, dan wordt deze wedstrijd ongeldig verklaard. De wedstrijd wordt niet overgespeeld. Het betrokken team krijgt voor deze wedstrijd geen punten. Het andere team behoudt haar aantal behaalde punten.
Art.16 Waar het reglement niet in voorziet, beslist het regiobestuur.
Art.17 Alle eerder gemaakte Wedstrijdreglementen komen hiermee te vervallen.

Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering d.d. 29 juni 2015.Was gerekend:

De secretaris P. de Jong. De voorzitter H. KaashoekDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina