Reglement Scriptieprijs Academie voor WetgevingDovnload 5.46 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte5.46 Kb.

Reglement Scriptieprijs Academie voor WetgevingArtikel 1


1. De Academie voor Wetgeving stelt een scriptieprijs in die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste aan de Academie voor Wetgeving toegezonden afstudeerscriptie over een voor wetgeving relevant onderwerp.

2. Het doel van de scriptieprijs is het bevorderen van de belangstelling van rechtenstudenten voor wetgeving.

3. De prijs bestaat uit een bedrag van € 2000.

Artikel 2


1. Deelname aan de scriptieprijs staat open voor studenten die in het studiejaar voorafgaand aan de uitreiking zijn afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit.

2. De inzendingen voor de scriptieprijs van de Academie voor Wetgeving worden ieder jaar voor 10 juli gezonden aan het volgende adres:

Academie voor Wetgeving

Secretaris Scriptieprijs

Lange Voorhout 62

2514 EH DEN HAAGArtikel 3


1. Over de toekenning van de prijs beslist een onafhankelijke jury die wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Academie voor Wetgeving en die wordt bijgestaan door een secretaris.

2. De jury kiest uit haar midden een voorzitter.

3. De beslissing over de toekenning van de prijs geschiedt bij meerderheid van stemmen van de leden van de jury. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

4. Als de jury unaniem van oordeel is dat geen van de inzendingen voor de prijs in aanmerking komt, vindt geen toekenning plaats.

5. De jury brengt haar beslissing als bindend advies uit aan het bestuur van de Stichting Academie voor Wetgeving.

Artikel 5


De inzendingen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

a. een kritische benadering van en een originele bijdrage aan het behandelde onderwerp,

b. de relevantie voor de theorie of praktijk van de wetgeving en

c. de kwaliteit van de betoogtrant.Artikel 6


In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina