Rekeninghebewijs ende reliqua die mits deser doet maeckt ende overgeeft Louis Francois Van Damme in qualiteyt van ontfangher administrateur testamentaire vanDovnload 295.8 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte295.8 Kb.


Rekeninghebewijs ende reliqua die mits deser doet maeckt ende overgeeft Louis Francois Van Damme in qualiteyt van ontfangher administrateur testamentaire van de goederen achterghelaeten bij wijlent m’her

Marcq Anthone Albert de Preudhomme D’Hailly burghgraeve van Nieuwpoorte Oomberghe St Lievens Essche ende Schoonberghe

Baron van Poucques

ende van vrouwe Antoinette Alexandrine Dongnies de Courieres douariere van den vernoemden m’her”

30 january 1752

ARTIKELNUMMER 1"Alvooren geeft den rendant al hier te kennen dat hij soo veel moghelick sal comen wesen, sal achtervolgen het ordre van de voorseyde voorgaende rekeninghe omme alle confusien te eviteren alhier voor me(morie)

Ghelijck hij oock alhier sal doen refletteren dat hij bij het slodt van de voorseyde sijne eerste rekeninghe selver goet ghehauden heeft ter somme van acht hondert een en dertigh ponden eene groote courant welcke somme den rendant hier achter in de betalinghen en de vallidatien sal brenghen dus alhier oock voor me(morie)"
ARTIKELNUMMER 2

Van Ackere Frans

Kanegem

267 roeden land1737 tot 1740

Heeft de pacht niet kunnen betalen en is vertrokken £ 0.0.0.0


ARTIKELNUMMER 3a

Merville Jozef

Kanegem

Hetzelde artikel als nummer 21740 tot 1743

Heeft de pacht niet kunnen betalen en is bankroet gegaan £ 0.0.0.0

Van Quathem Pieter

1745 tot 1747 £1.13.4.0

ARTIKELNUMMER 3

Trouwaen Pieter

Nederhof te Kanegem

tot 1740

Vertrokken naar Brugge om als koetsier te werken

£ 340.13.1 schulden


ARTIKELNUMMER 4

Van Parijs Ryckaert

Hetzelfde artikel als nummer 3

1740 tot 1746

De eerste twee jaar gratis, door herstellingen die moesten gedaan worden

Na de dood van de ouders in handen van Van Parijs Francies Fs.Ryckaert

op 26.11.1744 £ 67.11.6.6


ARTIKELNUMMER 5

Trouwaen Pieter

Kanegem

Weide in de "Pannemeerschen"1740

Na diens vertrek verpacht voor drie jaar aan Vandevoorde Judocus

£ 2.10.0.0

ARTIKELNUMMER 6

Devriese Joannes

Kanegem


Hetzelfde artikel als nummer 5

1743 tot 1745

Heeft de pacht niet kunnen betalen en is vertrokken £ 0.0.0.0
ARTIKELNUMMER 7

Degrande Pieter

Kanegem

Hetzelfde artikel als nummer 61746 tot 1749 £ 1.4.0
ARTIKELNUMMER 8

Lambrecht Alexander

Kanegem

2 bunder 1101 roeden land in cijnspacht1740 tot 1749 £ 16.6.6.0
ARTIKELNUMMER 9

Van Beveren Judocus

Hofstede en land achter het kasteel te Kanegem

1740 tot 1749

Korting door Franse invasie

Korting door vernieuwen strooien dak, glazen vensters en pomp

£ 75.4.3.0
A RTIKELNUMMER 10

Van Den Destel Jacob

Huis en herberg op de dorpsplaats te Kanegem

1739 tot 1749

£ 96.6.7.0
ARTIKELNUMMER 11

Declercq Geeraert

Land "het droogen broot" 184 roeden te Kanegem

1740 tot 1749

Daarna in handen van Van Renterghem Willem , schoonzoon van voornoemde.

£ 19.10.0.0


ARTIKELNUMMER 12

Van Biesbrouck Pieter

Ontvanger heerlijke renten en rechten van de heerlijkheid Kanegem

Tot 14.06.1741

£ 14.3.9.4
ARTIKELNUMMER 13

Thienpondt Pieter

Kanegem

287 roeden land1738 tot 1744

1745 niet bewerkt

Verpacht aan Devriese Joannes

1746 tot 1748

£ 14.2.6.0
ARTIKELNUMMER 14

Devriese Joannes

Kanegem

Omvergewaaide abeelen boomGeschat door Van Outrive Pieter

£ 1.3.4.0


ARTIKELNUMMER 15

Vandercruyssen Joannes"Den Necke" Wingene

700 roeden land"Den lootgieters vijvere"

1740 tot 1749

£ 9.0.0.0
ARTIKELNUMMER 16

Hetzelfde als artikel als nummer 15

Over de houtprijs op hetzelfde land

£ 0.7.1.0


ARTIKELNUMMER 17

Van Houcke Nicolaes

Kanegem

9 roeden land in cijnspacht1738 tot 1749

£ 6.0.0.0


ARTIKELNUMMER 18

Deriebele Laureins

Molenaar op de windmolen te Kanegem

1740 tot 1749

£197.13.2.0
ARTIKELNUMMER 19

Van Oost Judocus

Kanegem

9 roeden land in cijnspacht1738 tot 1749

£ 5.10.0.0


ARTIKELNUMMER 20

De Smedt Christiaen

Kanegem

Koster


26 roeden land in cijnspacht

"seer oud en caduq overleden"

£ 0.0.0.0


ARTIKELNUMMER 21

Trouwaen Pieter en Van Parijs Francies

Kasteelgoed Kanegem

"Wulverbosch"

Voor memorie


ARTIKELNUMMER 22

De barones"Galgebosschelken" Kanegem

82 roeden

Voor memorie
ARTIKELNUMMER 23

Bomen achter het Nederhof te Kanegem

71 roeden

Voor memorie


ARTIKELNUMMER 24

"Den Crakersbosch"

Kanegem


Prijs van het hout

Voor memorie


ARTIKELNUMMER 25

Van Den Destel Jacob en Van Outrive Pieter

Kanegem

"Den Kerckenbulck"

Prijs van het hout

£ 7.0.0.0
ARTIKELNUMMER 26

Vandevijvere Jozef

Hofstedeken in Kanegem

1 bunder 38 roeden

+ 38 roeden

+ "Het Rapierstick" groot 1 bunder en 567 roeden

De weduwe gehuwd met Van Heyste Willem

1738 tot 1749

£ 31.16.0.0
ARTIKELNUMMERS 27 , 28, 29, 30.

Opgaande bomen en slaghout op de Heerlijkheid van Kanegem

Voor memorie
ARTIKELNUMMER 31

Lievens Pieter

Overmere

10 vaet saet land

Haentiens Pieter nu gehuwd met de weduwe

1738 tot 1749

£ 69.0.0.0
ARTIKELNUMMER 32

Vereecken Jacob en Vereecken Andries Fs. Jacob

Overmere

10 vaet saet land

1738 tot 1747

£ 53.13.4.0


ARTIKELNUMMER 33

Neirinck Judocus en Clauwaert Gillis

Overmere

568 roeden land

1738 tot 1747

£ 43.1.8.0


ARTIKELNUMMER 34

Kleine eiken geplant op de voornoemde gronden te Overmere

Voor memorie
ARTIKELNUMMERS 35 en 36

Caron Jasper en Alscoop Pieter

Vurste, Land van Aalst

234 roeden verdeeld over twee partijen land

1740 tot 1748

£ 20.0.0.0


ARTIKELNUMMER 37

Waeytens Gregoire

Vurste

282 roeden landOverleden in 1737

Hierna de weduwe De Schamphelaere Gillis

1737 tot 1745

Prijs overeengekomen met de voogden van de kinderen De Schamphelaere

Voor memorie
ARTIKELNUMMERS 38 en 39

Waeytens Jan-Baptist

Vurste

Hetzelfde artikel als nummer 371745 tot 1749

£ 5.5.0.0


ARTIKELNUMMER 40

Bosschem Lieven

Vurste

230 roeden land1738 tot 1749

Vermindering van pacht voor het vullen van boomputten, planten van eiken, essen en olmen.

Voor dakpannen, tegels, kalk, nagels en vensters

1200 bussels elzenhout

£ 0.9.0.0
ARTIKELNUMMER 41

Delinge Jan-Baptist

Vurste

1 bunder 1 dagwand en 86 roeden land1736, 1739 tot 1741

1 partij maailand te Vurste, vroeger in pacht bij De Smet Gillis uit Astene

1 bosje genaamd "de middenvijver"

£ 46.0.0.0


ARTIKELNUMMER 42

Delinge Jan-Baptist

Vurste

Vergoeding voor werk met paard en wagen1742

Het land is nu verpacht aan Bosschem Benedict

De meers wordt nu gepacht door Schuerman Jan en Antoon uit Leeuwergem

£ 9.13.2.0


ARTIKELNUMMER 43

Bosschem Benedict

Vurste

De landerijen van Delinge Jan-Baptist1742

£ 4.13.4.0


ARTIKELNUMMER 44

Bosschem Benedict

Vurste

Hetzelfde artikel als nummer 431743 tot 1746

£ 18.13.4.0


ARTIKELNUMMER 45

Bosschem Benedict

Vurste

Hetzelfdfe artikel als nummer 44Vermindering van pacht voor werk met paard en wagen, halen van kalksteen tegels en andere materialen

1747 tot 1749

£ 7.4.8.0
ARTIKELNUMMER 46

Van Hecke Judocus later zijn schoonzoon Dhont Jacobus

Vurste

636 roeden land genaamd "het stuck achter de schuere"Vermindering van pacht voor het vullen van boomputten, planten van eiken essen en olmen

1745


£ 25.2.5.0
ARTIKELNUMMER 47

Verroye Pieter

Vurste

Heeft het hout geschat staande op het voorgaande land1745

£ 0.15.6.0


ARTIKELNUMMER 48

Maligo Franciscus

Vurste

Pachter van hert nederhof van het kasteelHuis, boomgaard en 2 bunder land

1742 tot 1743

Geen pacht te betalen door geleverde arbeid

Voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 49

Maligo Franciscus

Hetzelfde artikel als nummer 48

1744 tot 1748

Nog geen pacht ontvangen

Voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 50

Maligo Franciscus

Hetzelfde artikel als nummer 49

Op 27.06.1751

£ 8.0.0.0
ARTIKELNUMMER 51

Maligo Franciscus

Hetzelfde artikel als nummer 50

Voor 1748 verpacht aan Bosschem Lieven en Benedict

Op 11.03.1748 geschat door Verroye Pieter, gezworen prijser van Het Land van Gavere

£ 20.19.11.0


ARTIKELNUMMER 52

Van Damme

word betaald door Maligo Franciscus om te helpen vissen in de vijver, spijzen van de muren en maaien van het gras

1748


£ 30.2.9.0
ARTIKELNUMMER 53

Van Nieuwenhove Joannes

Vurste

1 dagwand 85 roeden land1745 tot 1751

Vermindering van pacht door geleverde arbeid

£ 5.4.0.0
ARTIKELNUMMER 54

De weduwe De Schampheleire Gillis

Vurste

5 dagwand 24 roeden land281 roeden land

tot 1745 dan overleden

het land dan in gebruik door Maligo Franciscus

£ 10.16.10.0


ARTIKELNUMMER 55

Climman Joannes

Vurste

Over het sterfhuis van de weduwe De Schampheleire Gillis£ 12.5.0.0
ARTIKELNUMMER 56

Kantens Passchier

Vurste

623 roeden land1739

£ 3.6.8.0


ARTIKELNUMMER 57

Kantens Passchier

Vurste

Hetzelde artikel als nummer 561740 tot 1748

£ 28.0.1.0


ARTIKELNUMMER 58

Bosschem Benedict

Vurste

Hetzelfde artikel als nummer 571749

£ 3.13.4.0


ARTIKELNUMMER 59 en 60

Kasteel en vijver te Vurste

In vruchtgebruik bij de rendant Van Damme

Zolang hij leeft

Voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 61

Delinge Jan-Baptist

Hooimeers te Vurste

1739 tot 1741

Voor geleverde arbeid

Voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 62

Vanderschueren Joannes uit Leeuwergem

Hetzelfde artikel als nummer 61

1742 tot 1744, in 1744 geen gras kunnen maaien

£ 7.18.4.0
ARTIKELNUMMER 63

Vanderschueren Joannes

Hetzelfde artikel als nummer 62

1745


£ 6.6.2.0
ARTIKELNUMMER 64

Van Damme

Hetzelfde artikel als nummer 63

Geen pachter voor 1748 en 1749

Zelf betaald £ 0.10.0.0
ARTIKELNUMMER 65

Het hout op de voornoemde meers door de rendant Van Damme zelf gekapt

Fasseel en kloosterrijskens

Voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 66

Graaf van Seclin

Vurste

Aan Delinge Jan-BaptistHout uit "de middenvijver"

Voor geleverde arbeid

1740

Markies van Rodes75 beuken plantsoenen

£ 2.3.9.0


ARTIKELNUMMER 67

Formyn Balthazar, meester stoeldraaier uit Gavere

Vurste

Hout uit de wal aan het einde van "het jonghe veldt"Palende aan het land van La Faille

Op 29.01.1749

£ 9.0.0.0
ARTIKELNUMMER 68

Aan verschillende personen

Vurste

Snoeisel van bomen en elzenstruiken, per honderd stuksAan de meestbiedende

10.12.1747

£ 16.12.0.0
ARTIKELNUMMER 69

Aan verschillende personen

Vurste

Slaghout op de struikBij handslag aan de meestbiedende

Samen met de wijngelden

14.11.1748

£ 19.6.8.0


ARTIKELNUMMER 70

Hetzelde artikel als nummer 69

1749

£ 18.13.4.0


ARTIKELNUMMER 71

Notaris Aelbrouck te Gavere

Verkoop van populieren, olmen, essen,tronken en eiken te Vurste

10.12.1743

£ 239.0.10.0
ARTIKELNUMMER 72

Van Damme

een mijt blokken hout om grondgoten (draineerbuizen ) te leggen te Vurste

1745


£ 2.8.0.0
ARTIKELNUMMER 73

De pastoor van Vurste

UIt de nalatenschap van de Barones

100 glazen potten en flessen

1745

£ 1.5.0.0


ARTIKELNUMMER 74

De pastoor van Vurste en Bosschem Benedict

Slaghout op het land "Meester Jans bogaert" en de "Wallekens"

1745


£ 4.7.0.0
ARTIKELNUMMER 75

Dobbelaere Joris

Drongen

drie partijen land1740 tot 1749

£ 40.6.7.0


ARTIKELNUMMER 76

Van Kerkvoorde Pieter Fs.Paulus

Hetzelfde artikel als nummer 75

Vanaf Kerstavond 1749

Voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 77

Van Renteghem Jan

Drongen

2 gemet land"Het Vossenstick"

1739 tot 1742

£ 14.0.0.0
ARTIKELNUMMER 78

Vandewalle Antoon

Drongen

Hetzelfde artikel als nummer 771742 tot 1744

£ 12.17.3.6


ARTIKELNUMMER 79

Bijdaeghe Jan

Drongen

450 roeden land1739 tot 1746

£ 6.17.0.6


ARTIKELNUMMER 80

Van Renterghem Willem

Hetzelfde artikel als nummer 79

1747 tot 1748

£ 2.0.0.0
ARTIKELNUMMER 81

Vanderhulst Jacob

Drongen

424 roeden land1739 tot 1745

£ 9.0.0.0


ARTIKELNUMMER 82

De Vreese Filip Fs. Lieven

gehuwd met de weduwe Vanderhulst Jacob

Hetzelfde artikel als nummer 81

1745 tot 1750

geen pacht ontvangen, betrokkene is bankroet gegaan

Voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 83

Baeckelleau Francies

Drongen

geen pacht ontvangenVoor me(morie)
ARTIKELNUMMERS 84 en 85

De Brabandere Pieter

Drongen

856 roeden land1737 tot 1741

£ 9.13.4.0

1741 tot 1745

£ 9.13.4.0


ARTIKELNUMMER 86

De Brabandere Pieter

Drongen

227 roeden landgeen pacht ontvangen

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 87

De weduwe Ronnekens Pieter nu gehuwd met Vandenberghe Paulus

Drongen

Hetzelfde artikel als nummers 84 en 851746 tot 1747

£ 3.13.4.0


ARTIKELNUMMERS 88, 89 en 90

Claeye Joannes

Drongen

800 roeden land en weide1738 tot 1747

£ 18.13.4.0

1748 vermindering van de pacht door de oorlogsomstandigheden

£ 1.16.8.0

1749 tot 1751

£ 2.0.0.0


ARTIKELNUMMERS 91, 92 en 93

Vankerkvoorde Paulus

Drongen

900 roeden land1740 tot 1743

£ 10.0.0.0

1744 vermindering van pacht door verlies van haver genomen door de Franse troepen

£ 2.0.0.0

1745 tot 1749

£ 12.10.0.0


ARTIKELNUMMER 94

Malfaut Jacobus

Drongen

1165 roeden land

Heeft de gronden moeten overlaten aan Lippens Willem in 1739

Voor me(morie)

Lippens Willem over 1739

£ 3.0.0.0


ARTIKELNUMMER 95

Schelstraete Pieter

Drongen

504 roeden land1739 tot 1749

doorverpacht aan de weduwen Van Kerrebroeck Pieter en Lieven

vermindering voor slechte oogst in 1740

£ 26.1.8.0


ARTIKELNUMMER 96

Malfaut Jacobus

Bevestiging dat deze niet zal kunnen betalen

Voor me(morie)

ARTIKELNUMMER 97

Van Kerrebroeck Pieter en Lieven

Drongen

639 roeden land1739

£ 3.0.0.0


ARTIKELNUMMER 98

Doorstreept


ARTIKELNUMMER 99

Steyaert Geeraert

Drongen

Houtgewas staande op cijnsland£ 3.12.6.0
ARTIKELNUMMER 100

Steyaert Geeraert

Drongen

450 roeden cijnsland252 roeden cijnsland

1740 tot 1748

vermindering van pacht in 1744 door graan en haver genomen door Engelse soldaten. In 1745 door Franse soldaten

£ 33.4.5.0


ARTIKELNUMMER 101

Schelstraete Joannes

Drongen

Hout geschat op voornoemde cijnsgrond1741

£ 0.11.9.0


ARTIKELNUMMER 102

Grijp Pieter

Drongen

371 roeden land

1739 tot 1748

nu Vandewalle Antoon

£ 10.0.0.0
ARTIKELNUMMERS 103 en 104

Schelstraete Pieter en Steyaert Geeraert

Drongen

Over de gronden gekomen van Vankerrebroeck Lieven en Gillis1745

£ 4.13.8.0


ARTIKELNUMMER 105

Van Hoorebeke Karel, daarna Van Hoorebeke Jan

Nu Sterre Francies gehuwd met de weduwe Van Hoorebeke Jan

Drongen


600 roeden weide

1738 tot 1746

in 1744 vermindering van pacht door verlies van haver aan de Franse soldaten die gekomen waren op de Brugse vaart

£ 22.17.12.0

nog te betalen 1747 tot 1749
ARTIKELNUMMER 106

Vanderhulst Pieter

Drongen

600 roeden koeigrasin 1737 insolvent overleden

in 1738 gras verkocht door "den officier" Schelstraete

£ 1.0.0.0
ARTIKELNUMMER 107

Houck Daniel

Drongen

Hetzelfde artikel als nummer 106Vanaf 1739 tot 1748

met nog 1182 roeden meers vroeger in gebruik bij Vandestalle Bernard

£ 23.0.0.0
ARTIKELNUMMER 108

Lippens Willem

Drongen

Schulden van pacht nog niet betaald van 1739 tot 15.11.1742 overeen gekomen met de pachter. Met de weduwe op 25.02.1752.Al de pachten worden betaald, de oude en de nieuwe over het land van Malfaut Jacobus

£ 37.19.4.6


ARTIKELNUMMER 109

Schelstraete Jan

Drongen

840 roeden land1738 tot 1749

Vermindering 1739 tot 1743 doordat Schelstraete officier was van de "Heerlijkheid van Lichteren" (zie artikelnummer 106)

£ 22.0.0.0
ARTIKELNUMMERS 110 en 111

Vanderhaeghen Pieter

Munte

Hofstede met huis, land en bos15 bunder 306 roeden

tot 1742 schuldig £ 116.0.0.0

betaald op 19.5.1747

£ 60.0.0.0

van 1742 tot 1749 schuldig £ 152.6.6.0

proces voor de "Raad van Vlaanderen" verplicht te betalen

£ 147.8.9.0
ARTIKELNUMMER 112

De Barones

Munte

hout staande op 8 bunder 58 roeden bosin 1738 opbrengst £ 30.3.8.0

in 1740 gras in het bos verpacht aan De Groote Lieven £ 1.0.0.0

1741 tot 1749 De Groote Lieven

£ 16.11.7.0


ARTIKELNUMMER 113

Vanderheyden Joannes

Munte

verkoop van slaghout op 1.12.1739£ 14.15.7.0
ARTIKELNUMMER 114

Hoirs Vanderheyden Joannes

Munte

4 verkopingen van hout de laatste op 9.11.1746£ 77.0.0.0

ARTIKELNUMMER 115

Over de heerlijkheid van Sint-Lievens Essche

de drie vrouwelijke hoirs van Vanderheyden Joannes

£ 12.0.0.0

Voor me(morie)


ARTIKELNUMMERS 116 EN 117

De Groote Lieven

Munte

1 dagwand land in cijnspacht357 roeden land

tot 1739 £ 1.4.1.0

van 1740 tot 1749

£ 33.6.8.0 vermindering voor arbeid in de bossen, delven van putten en planten van bomen

nog te betalen £ 21.12.10.0
ARTIKELNUMMERS 118 EN 119

Hoste Joannes

Ruiselede

458 roeden land

1739 tot 1749

vermindering door leveren van hout aan het pachthof "te Moerkercke"

£ 30.3.7.6
ARTIKELNUMMERS 120 en 121

Vandevoorde Pieter

Ruiselede

Hofstedeken

1738 tot 1745

vermindering door hagelschade in 1742

vermindering door arbeid in 1741 en 1742

vermindering door schade van Franse troepen in 1744

£ 28.7.10.0

1745 tot 1751 geen pacht meer ontvangen

voor me(morie)
ARTIKELNUMMERS 122 en 123

Braeckeveldt Laurentius

Ruiselede

56 roeden land in cijnspacht

1739

£ 4.11.8.0Verdere jaren geen pacht meer ontvangen

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 124

Van Houcke Laurentius

Ruiselede

100 roeden weide genoemd "de pumbeke"

1738 tot 1749

£ 12.0.0.0


ARTIKELNUMMERS 125 en 126

De Waele Joannes

Ruiselede

96 roeden land

1739

£ 4.0.0.01740 tot 1746

geen pacht ontvangen ondanks aandringen van de bode van Ruiselede

vanaf 1746 Degrande Pieter

voor me(morie)


ARTIKELNUMMERS 127 en 128

Van Overbeke Cornelis

Ruiselede

100 roeden land

1739 tot 1741

£ 2.18.4.0

1742 tot 1749

geen pacht ontvangen ondanks aandringen van de bode van Ruiselede

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 129

Jonkheer Joannes Francies De La Faille, heer van Assenede

Over de heerlijkheid van Kanegem

cijnsrente van £ 0.5.0.0 per jaar

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 130

Vanderstraeten Willem

Ruiselede

200 roeden weide

1735 tot 1738

£ 28.0.0.0

Nu Devos Joseph
ARTIKELNUMMER 131

Hoste Alexander

Ruiselede

153 roeden land

1740 tot 1745

£ 1.6.8.0


ARTIKELNUMMER 132

Van Verre Joseph

Ruiselede

133 roeden land op "het Bruggeveldt"

1738 tot 1745

£ 1.8.0.0


ARTIKELNUMMER 133

Van Hulle Geeraert

Ruiselede

50 roeden land in cijnspacht

1738 tot 1745

£ 4.0.0.0


ARTIKELNUMMERS 134, 135 en 136

De Barones"de Hammebosch" te Kanegem

hout verkocht door Roelands Jacobus voor de Wet van Tielt 14.6.1741

£ 8.13.5.6

hout verkocht voor Baljuw, Burgemeester en Schepenen onder de heerlijkheid "Tomme en Hage" in januari 1749

£ 34.3.5.0

de bomen die er nog op staan

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 137

Steyaert Jacobus"t'Goet te Moerkercke"

1739


vanaf 1740 Cornelis Francies

£30.0.0.0


ARTIKELNUMMERS 138 EN 139

Cornelis Francies, Diericx Joannes en De Jaegere Joseph

Ruiselede

verschillende gronden

tot 1749

£ 126.7.4.0

De Jaegere Joseph nog schuldig £ 68.8.9.0
ARTIKELNUMMER 140

4 bunder land

Ruiselede

"Meyers couter"

inbegrepen in de pacht van "t'Goet te Moerkercke"

voor me(morie)

ARTIKELNUMMER 141

Van Damme Pieter

Oomberge


138 roeden land, deel uitmakende van een groter geheel, zal later besproken worden

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 142

Waarin vermeld wordt dat de Barones een renteboekje bijhield met verschillende kleine pachten waaronder artikel 141 en ook de volgende.


ARTIKELNUMMER 143

een partij land te Kanegem

er is niets over geweten, waar en hoe

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 144

de helft van een partij land 1 bunder en 1165 roeden

Langlé, Kasselrij van Rijsel

zal besproken worden bij de Franse goederen

néant
ARTIKELNUMMERS 145 en 146

Van Diependaele Joannes

Sint-Lievens Esse

2 dagwand en 25 roeden land

1741 tot 1745

£ 6.5.0.0

1746 tot 1749

vermindering van pacht door zware verliezen

£ 2.10.0.0
ARTIKELNUMMERS 147 en 148

De Backer Joannes

Oomberge

159 roeden land

1740 tot 1745

£ 3.6.8.0

1746 tot 1749

vermindering van pacht door Franse belegering

£ 2.10.4.0
ARTIKELNUMMER 149

armen dis van Oomberge

partij bos in de rietmeerschen

84 roeden

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 150

De Barones

Oomberge

150 roeden land voor eigen gebruik"de speltacker"

voor me(morie)


ARTIKELNUMMERS 151 EN 152

Van Caneghem Inghel

Oomberge

over al de pacht van zijn land verminderd met loon van gedane arbeid

tot 18.12.1738

£ 4.4.0.0


ARTIKELNUMMER 153

de weduwe .................Judocus

Oomberge

zal later besproken worden


ARTIKELNUMMER 154

Van Overwaele Willem

Oomberge

een partij land van 1 dagwand 50 roeden op het achterleen

oost Vergucht Gillis, zuid Vergucht Joannes, west den voetwegh

werkman op het kasteel van Oomberge

zeer arm overleden, na aftrek van gedane arbeid nog te betalen

£ 1.16.10


ARTIKELNUMMER 155

Van Doorne Adriaen

Oomberge

partijtje land

zeer arm gestorven

voor me(morie)


ARTIKELNUMMERS 156, 157 en 158

Van Velde Marinus

watermolen op Oomberge

51 roeden land met het molenhuis

met de schuur van het molenhuis

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 159

Vekeman Joannes

Oomberge

180 roeden land

verrekend op 16.1.1741

voor me(morie)


ARTIKELNUMMERS 160 EN 161

De Pauw Joannes

Oomberge

125 roeden land

oost "t'kerckenland", noord Vandenberghe Filip

nog schuldig op 31.05.1748

£ 1.6.4.0

ARTIKELNUMMER 162

Van Damme Pieter

Oomberge


1 dagwand land aan de "breinthaeghe"

zal later verrekend worden

voor me(morie)
ARTIKELNUMMERS 163 en 164

Van Hove Joannes-Baptiste, timmerman

Poeke

huis


op 30.11.1748 nog schuldig £ 25.11.6.0

betaald £ 3.0.0.0

zal later verrekend worden na aftrek van gedane arbeid
ARTIKELNUMMERS 165 en 166

De Barones

helft van een hofstede in Klerken, samen met de Capucinessen Kortrijk

eigenares is weduwe Le Cat

ontvangen van Procureur Causemaeker op 7.12.1742 £ 30.0.0.0

op 25.12.1741 verpacht aan De Witte Pieter

Door Begin Pieter-Franciscus , deelsman en notaris te Diksmuide wordt meegedeeld dat al de koeien op de boerderij gestorven zijn en er geen pacht kan betaald worden
ARTIKELNUMMER 167

Boey Pieter en hoirs

een tiende gelegen in "de burgherweertspolder"

Zwijndrecht bij Antwerpen

sinds lang geen nieuws meer gehad

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 168

Heerlijkheid van Herreweghe

Meigem en Zeveren

sinds lang niet meer betaald

voor me(morie)
ARTIKELNUMMERS 169, 170, 171 en 172

Stad Damme

een rente van £ 4.10.0.0 de eerste maal op 1.03.1681

Pyckaert Pieter, schatbewaarder van Damme

op 11.05.1742 £ 84.0.0.0

Vervenne, op 28.3.1743 £8.17.6.0

na het overlijden van Pyckaert Pieter en door de slechte staat van de stadskas, gekomen door de oorlog, moet er nog over 16 jaar betaald worden

voor me(morie)


ARTIKELNUMMERS 173 en 174

Weduwe Scheerlynck Jacobus

Damme

huis en erf rechtover het Raadhuis1738 tot 1743

£ 1.5.0.0

1744 tot 1747

op 31.12.1747 £ 0.16.8.0


ARTIKELNUMMERS 175, 176 en 177

Hoirs van een zekere Gys, koopman

Damme

huis in de hoogpoortesedert 13.12.1738 Van Loo Joannes Fs. Franciscus

tweewoonst, aan de ene kant hoirs van Duyck Pieter aan de andere kant Dobbeleire Gaspard

het voorhuis en erf vrij van pacht, het achterhuis onder de heerlijkheid van burggracht

£ 2.1.8.0

vraag om de cijnsrente te mogen betalen in kleine bedragen

voor me(morie)


ARTIKELNUMMERS 178, 179, 180, 181, 182 en 183

de Baron De Courieres

erfelijke rente van £ 400

tot 1740 opgelopen tot £ 160 nog niets ontvangen

de gerechtelijke stappen die ondernomen zijn om dit geld op te vorderen

onder andere via de Graaf van Seclin en advocaat Patin

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 184

Baron de Dagnies, deken van Sint-Donaes

geld uit de erfenis dat de Barones nog moet ontvangen

voor me(morie)


ARTIKELNUMMERS 185 EN 186

Kannunuk Arends

schulden aan de Baron Preudhomme D'Hailly £ 58.5.2.8

betaald £ 15.3.11.8


ARTIKELNUMMER 187

Baron de Dagnies

gift aan de baron de Courieres

zilveren bord met de wapens van de Baron en van de adel uit Vlaanderen


ARTIKELNUMMER 188

waarin vermeld wordt dat de Barones geen erfenis ontving van de Gravin van Efferen haar grootmoeder langs moeders zijde (overleden te Oudenaarde) uit vrees voor moeilijkheden met de Markies de Brias

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 189

waarin vermeld wordt dat de artikelnummers 130 tot 139 uit de vorige staat worden overgenomen

voor me(morie)
ARTIKELNUMMERS 190, 191 en 192

Santens Joseph

Poeke

Hofstede "de Leurbroeck"1739 tot 1740

£ 80.4.9.6


ARTIKELNUMMERS 193 EN 194

De Windt Judocus

Poeke

172 roeden land "de Pouckestede"1739 tot 1742

door ziekte van de pachter en krankzinnigheid van zijn vrouw slechts betaald

£ 1.6.8.0
ARTIKELNUMMER 195

Vandevoorde Pieter

Ruiselede

alle pachten zullen samen berekend worden

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 196

Baete Abraham

Ruiselede

1 gemet land in cijnspacht

1739 tot 1742

£ 6.9.5.0


ARTIKELNUMMERS 197 EN 198

De Vos Joannes

Ruiselede

cijnspacht

tot 1739 en verder

£ 8.13.4.0


ARTIKELNUMMER 199

Vandevoorde Martinus

Ruiselede

driehoekig stuk land op de dorpsplaats

1739 tot 1740

£ 1.10.0.0


ARTIKELNUMMER 200

Hoirs Vandevoorde Judocus

Ruiselede

20 roeden land in cijnspacht

1739 tot 1740

£ 1.0.0.0


ARTIKELNUMMERS 210, 202 en 203

Vermeire Abraham

Poeke

huis en herberg "de pauw" op de dorpsplaats1739 tot 1740

vermindering door werken voor Joannes-Baptiste Van Hove in 1738

£ 4.13.4.0

betaald aan Vermeire voor het bakken van brood op het jaargetijde van de Burggraaf van Nieuwpoort

£ 19.10.0.0
ARTIKELNUMMER 204

Barbert Joannes

Poeke

133 roeden land1738 tot 1740

£ 1.3.4.0

ARTIKELNUMMERS 205 en 206

de pastoor van Poeke

36 roeden cijnspacht

1738 tot 1743

£ 7.4.0.0

ARTIKELNUMMER 207

Verplaetse Martinus

Poeke


Huis en herberg "de galleye"

1 bunder en 300 roeden land

1739 tot 1740

£ 9.0.2.0


ARTIKELNUMMER 208

Verplaetse Joannes

Poeke

Hofstedeken met 1 bunder en 386 roeden landvermindering voor het maken van wagens

1738 tot 1741

£ 9.1.5.8
ARTIKELNUMMER 209

Ternel Antoon

Poeke

2 gemeten land1738 tot 1744

pacht zal later verrekend worden min de som nog aan Ternel te betalen

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 210

De Vos Geeraert

Poeke

20 roeden land in cijnspacht1739 tot 1740

£ 1.0.0.0


ARTIKELNUMMER 211

verpachting Tienden in Poeke

min de kosten van Baljuw, Burgemeester en Schepenen, Griffier

1740


£ 55.13.7.8

ARTIKELNUMMER 212

Neirinck Pieter

Poeke


cijnsgrond haert van Poeke

1736 tot 1740

£ 6.13.4.0
ARTIKELNUMMERS 213, 214, 215 en 216

weduwe Van Paemele Pieter

Poeke

Hofstede en land1738 tot 1745

nu gehuwd met Van Acker Arnaut

£ 43.10.10.6
ARTIKELNUMMER 217

Blomme Franciscus

Lotenhulle

"het halfstuck" en "het boschstuck" te Poeke

1739 tot 1740

£ 4.6.8.0
ARTIKELNUMMERS 218, 219 en 220

Keirsbulck Michiel

Poeke

het Pachthof met 12 bunders en 14 roeden land

1739 tot 1740

£ 16.1.8.0

tot 1743


£ 5.9.5.0

daarna geen geld meer ontvangen ondanks processen voor de raad van Vlaanderen en het inschakelen van deurwaarder Baudoncq

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 221

Vandewalle Lieven

Poeke

hofstede met de smidse3 bunders en 200 roeden land

1739 tot 1740

£ 13.2.9.0
ARTIKELNUMMER 222

De Vos Geeraert

Poeke

hofstedeken met 3 bunders en 27 roeden land1740

£ 11.0.0.0

ARTIKELNUMMER 223

Damours Karel

Poeke

een halve bunder land1736 tot 1740

£ 7.0.0.0


ARTIKELNUMMER 224

Van Houcke Willem

Poeke

"het boonstuck" , 1 bunder en 171 roeden land

+ 84 roeden land

1737 tot 1740

£ 14.4.6.0


ARTIKELNUMMER 225

De Windt Judocus

zie 193, 194
ARTIKELNUMMER 226

Ternel Antoon

Poeke

22 roeden cijnsgrond1738 tot 1739

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 227

Ternel Franciscus

Poeke

357 roeden land met een huisjehet huisje is ingestort

1745


£ 7.10.0.0
ARTIKELNUMMER 227Bis

Dewaelsche Joos

Poeke

Land


Tot 1735, dan aan de Barones van Lichtervelde

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 228

Braeckevelt Jacob

Kanegem

1 gemet land1738 tot 1745

£ 2.2.0.0


ARTIKELNUMMER 229

Weduwe Verheye Lieven

Koorenwindmolen

Cijnspacht

1739 tot 1740

£ 6.13.4.0
ARTIKELNUMMERS 230 en 231

Chevalier van Poeke

Ruiselede

Eeckhautmolen, recht van wind

1739 tot 1740

£ 7.13.4.0


ARTIKELNUMMER 232

Blomme Philippe

Poeke

Hofstede “De Reep”1738 tot 1750

£ 35.10.17.6


ARTIKELNUMMER 233

Kasteelgoed

Voor me(morie)
ARTIKELNUMMERS 234 en 235

Billiet Jan Baptist, nu Karel Fs Jan Baptist

Baronnie en Heerlijkheid van Poeke

Zal later besproken worden

Voor me(morie)
ARTIKELNUMMERS 236, 237 en 238

Pensionnaris Bonne

Gent

Vanaf november 1743 tot 25.04.1744 wordt het Engels garnizoen ingekwartierd.Daarna verkocht aan Kints David, meester-timmerman

£ 50 + £ 87.3.9.0 + £ 40.4.11.0


ARTIKELNUMMER 239

Klein huisje naast voorgaande

Bogaert Michiel

1740 tot 1743

£ 8.0.0.0
ARTIKELNUMMERS 240 en 241

Temmerman Franciscus

Oostakker

Hofstede “Malgavre”

£ 58.10 per jaar

op 9.03.1740 betaald £ 139.17.1,5

tot 1743 £ 163.14.4.6
ARTIKELNUMMERS 242 en 243

Roels Lieven

Destelbergen

1 gemet land

tot 1745

£ 1.10.0.0


ARTIKELNUMMERS 244 en 245

Buyddens Joannes

Bachte-Maria-leerne

1738 tot 1743

£ 59.11.3.0
ARTIKELNUMMER 246

“Dhalluynschuld” rente te betalen door de “Domeinen van West-Vlaanderen”

10 gulden per jaar

vanaf 1677 niets ontvangen

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 246 Bis en 247

Lievens Heindrick

Leen “ter gauwe”

Sint-Jans-Leerne

1738-1739

£ 3.10.0.0

1740

£ 1.15.0.0


ARTIKELNUMMER 248

Heerlijkheid van Vromenhove, Zwijndrecht Antwerpen

De Winter Jacobus

Vanaf 1739 voor 6 jaar

£ 116.5.4.0
ARTIKELNUMMER 249

Zelfde leen als 248

De Stercke Joannes

7 gemeten land

1738 tot 1739

£ 7.0.0.0


ARTIKELNUMMER 250

Jonkheer Van Den Hove Joannes, heer van Beirendrecht

Korenwindmolen op Zwijndrecht

1740


£ 6.0.0.0

ARTIKELNUMMER 251

Sint-Martens-Leerne

Mestdagh Franciscus

Leengoed “Quadam”

1740 tot 1745

£ 140.13.3.0
ARTIKELNUMMER 252

Zelfde leengoed als 251

Verplaetse Pieter

100 roeden meers “de dijsselmeersch”

1739 en 1740

£ 4.0.0.0

ARTIKELNUMMER 253

Zelfde leengoed als 251

De Wever Louis

1740 en 1741

£ 3.0.0.0
ARTIKELNUMMERS 254 en 255

Zelfde leengoed als 251

10 gemeten land

Cocquit Joannes en De Meyter Pieter

1740 de lasten betaald door Mestdagh Franciscus, die de gewassen gekocht heeft op dit land

£ 10.3.4.0 + £ 14.0.0.0


ARTIKELNUMMER 256

Zelfde leengoed als 251

De Vreese Carel

10 gemeten land

verlies door overstroming

1740


£ 12.0.0.0
ARTIKELNUMMER 257

Heerlijkheid en leen “Dhalluynschuld”

Brugge en omstreken

Rijckaert Franciscus

Voor me(morie)
ARTIKELNUMMERS 258 EN 259

Wontergem

Cackaert Philippe

Pachtgoed en enkele kleine lenen

Zal niets betalen, veel schade door hagel en overstromingen

1738 en 1739

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 260

Wontergem

Burgemeester en Schepenen

Zelfde leengoed als 258

Een meers te Gottem, in de “Breemeersch”

Vermeulen Lieven

314 roeden genaamd “de Gentenaere”

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 261

Dat de gelden van voornoemd pachtgoed ontvangen worden door Vermeulen Pieter-Franciscus, baljuw van Meulebeke


ARTIKELNUMMER 262

Dat de administratie van de gronden in de Prochie van Wytschate en bossen van Geluwe gedaan wordt door een zekere Florissone


ARTIKELNUMMER 263

Dat de bomen op het leen “ter Heyden” van de barones zijn….


ARTIKELNUMMER 264

Stollain, onder de heerlijkheid van Velaines

Drappier Nicolas

950 roeden land

voor me(morie)
ARTIKELNUMMER 265

Heerlijkheid van Burggracht

Debaut Martinus is griffier
ARTIKELNUMMER 266

Leen “Hogenhove” te Aarsele

De griffier is Van Biesbroeck Pieter
ARTIKELNUMMER 267

Aarsele


Pachtgoed en heerlijkheid “Hogenhove”

Vandenbulcke Judocus

£ 25 per jaar

1739 en 1740

£ 37.0.0.0
ARTIKELNUMMER 268

Aarsele


Zelfde leen als 266

Vandevelde joannes , tevoren Arickcx Judocus

Cijnspacht 1740 en 1741

£ 2.13.4.0


ARTIKELNUMMERS 269 en 270

Abdij van Baudeloo Gent

Meers in Exaerde

1015 roeden

1740 tot 1750

£ 4.13.4.0 + £ 2.0.0.0


ARTIKELNUMMER 271

Exaerde


Van Mele Gillis

800 roeden land

1739 en 1740

£ 17.11.8.0


ARTIKELNUMMERS 272 EN 273

Exaerde


Ongenae Antoon

1749


£ 1.11.8.0
ARTIKELNUMMERS 274 en 275

Exaerde


Roels Joannes

885 roeden land + 250 roeden land

verlies door waterschade

1738 tot 1748

£ 18.16.4.0
ARTIKELNUMMER 276

Exaerde


Maesschalck Jacobus, betaald door Ongenae Antoon, gehuwd met de dochter van Jacobus.

608 roeden land

1739 tot 1748

£ 16.13.4.0


ARTIKELNUMMERS 277 EN 278

Exaerde


Slabbinck Joannes

766 roeden land

1739 tot 1745

£ 18.1.8.0

1746 tot 1747

£ 2.0.0.0


ARTIKELNUMMER 278Bis

Oomberge


Van Acker Joannes

387 roeden land

geen pacht betaald door levering van ijzer en smeedwerk

voor me(morie)


ARTIKELNUMMER 279

Oomberge


Meersen

Zullen later besproken worden

Voor me(morie)
ARTIKELNUMMERS 280, 281 en 282

Hillegem


1 dagwand land op de “Crayencouter”

1740


voor me(morie)

1743 en 1744

£ 2.4.0.0
ARTIKELNUMMERS 283 EN 284

Oomberge


Van Ruyskensvelde Antoon, gehuwd met de weduwe van Debruyne Judocus

1745 nihil

1746 tot 1749

£ 4.8.0.0


ARTIKELNUMMER 285 EN 286

Oomberge


Cosijn Franciscus

200 roeden land op de “hofcouter”

nog land in cijnspacht “sheerenstraete”

1739 en 1740

£ 1.6.8.0 + £ 0.10.0.0
ARTIKELNUMMER 287 en 288

Oomberge


Tiendenverpachting

1740


£ 103.15.6.0
ARTIKELNUMMERS 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296

Oomberge


Korenwindmolen

In 1738 molenaar Matthijs Carel

£ 16.3.1.6

Coorde Joannes, molenaar in 1739

1739 tot 1741

£ 7.0.0.0

werken aan de draaiende delen van de molen

geschat op £ 166 door Aelbrouck Joannes

werken uitgevoerd door meester-molenmakers Speelman Adriaan en Staes Joannes voor de prijs van £ 232.16.11.0

proces voor de raad van Vlaanderen tegen Coorde Joannes, moet nog 16.7.8.0 betalen, via griffier Penneman.


ARTIKELNUMMER 297

Cottem


Van de Spieghele Adriaan

3 bunder 279 roeden land

1738 tot 1740

£ 10.13.4.0


ARTIKELNUMMERS 298, 299 en 300

Oomberge


Korenwatermolen

Vandevelde Marijn

55 roeden land en 233 roeden vijver

4 roeden land met woonhuis en molen

1741 tot 1743

£ 63.0.0.0

1744 tot 1750

aftrek door reparatie van molenkot en spij, verlies door Frans kampement en veelvuldig gebrek aan water door vervuiling van de vijver.

£ 80.11.7.0

1751


£ 14.0.0.0
ARTIKELNUMMER 301

Oomberge


De Backer Joannes

1 bunder en 358 roeden land

1 klein partijtjen onbewerkt land

1740


£ 4.6.5.0
ARTIKELNUMMER 302

Oomberge


Huyghe Lieven, nu de zoon Judocus

Pachthof met herberg

22 bunder en 276 roeden leen en erf

£ 48 per jaar

1741 na aftrek van kosten door reparaties

£ 12.0.0.0


ARTIKELNUMMER 303

Borsbeek

Van Reepinghe Judocus

6 dagwand land

1741 tot 1745£ 5.16.8.0

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina