Religieuze rock muziek van demonen in de Kerk ! Alan Yusko & Ed PriorDovnload 66.82 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte66.82 Kb.
Religieuze ROCK

Muziek van demonen in de Kerk !

Alan Yusko & Ed Prior

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling1, plaatjes en voetnoten door M.V.

In de biologische wereld kennen we het voorbeeld van de kikker: wanneer hij in een kom heet water gezet wordt zal hij er onmiddellijk uit springen. Maar als dezelfde kikker in een kom koud water wordt gezet, dat langzaam wordt verhit met een bunsenbrander, dan zal die kikker tenslotte dood gekookt worden.

Religieuze rock ’n roll is als de kikker en het water. De term “rock and roll” betekent ontucht. Het is een straatnaam voor seksuele immoraliteit. Het heeft de levens vernield van vele teenagers, door immoraliteit, perversie, drugsmisbruik, satanisme, zelfmoord, enz. Het is droevig dat wij in een tijd leven waarin vele christenen en kerkleiders deze demonische muziek toelaten in hun kerken, bewerend dat de muziek geheiligd is doordat de teksten aangepast werden met enkele ‘religieuze’ woorden. Waar is het onderscheidingsvermogen in de kerk? Verliezen christenen hun bekwaamheid om onderscheid te maken tussen goed en kwaad? Het feit dat deze demonische muziek zelfs in de kerk wordt gespeeld is een bewijs van de morele neergang die de kerk vandaag aantast. Wij worden bestormd met hard rock, acid rock, punk rock, new wave, heavy metal, onder de vermomming van religieuze rock ’n roll.God zegt in Zijn Woord:

“Och, dat zij zulk een hart hadden, om Mij te vrezen, en al Mijn geboden te allen dage te onderhouden; opdat het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid!” (Deuteronomium 5:29).

“Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo weest dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts” (Efeziërs 5:6-8).

“Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde” (Hebreeën 3:13).

Satan werd geschapen als een bijzonder prachtig en muzikaal schepsel:

“Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk van uw trommelen en van uw pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid” (Ezechiël 28:13).

Gezien er muzikale kwaliteiten in de natuur van dit schepsel waren ingebouwd, zijn wij dan zo dom om aan te nemen dat hij dat niet zal aanwenden om te bedriegen en te knechten?

Door religieuze rockers werd ons gezegd dat wij eruit moeten zien en klinken als de wereld, om zo de jeugd van deze generatie te bereiken. Zij zeggen dat vele jonge mensen niet naar het evangelie zullen luisteren of naar de kerk komen, en dus moeten wij hen bereiken op een gemeenschappelijke grond. Die gemeenschappelijke grond is rock ’n roll. Met andere woorden, zij zeggen dat het Woord Gods prediken, voor zowel jong als oud, niet langer voldoende is. Als dat waar is, dan moeten wij bars openen om zo een menigte van drinkers te bereiken. Wij zouden pornoshops moeten openen om hen te bereiken die in de vuiligheid zijn beland.

Zouden wij ons niet beter op hun niveau begeven om hen zo tot de Heer Jezus Christus te brengen? Wat maakt het kwaad uit als het eindresultaat goed is? Wat betekent een compromis met Gods standaarden van heiligheid en afscheiding indien dit resulteert in zielen die gered worden? … Deze manier van redeneren is één van de leringen van demonen die christenen vandaag aanvaarden.

Is het dan niet meer redelijk aan te nemen dat dezelfde Bijbel, die succesvol gewerkt heeft tot op onze tijd, ook verder zal blijven werken voor zowel jong als oud? Hoeveel christenen houden genoeg van hun broeders en zusters, Gods volk, om te zeggen: “Gedaan! gooi deze satanische vuiligheid weg uit de kerk, terug de duisternis in waar ze thuishoort”? Realiseert u zich dat nog maar een goede 10 jaar geleden men niet eens overwoog of deze kwaadaardige muziek geschikt kon zijn om voor God te zingen en Hem te loven? Dat type muziek zou toen nog onmiddellijk uit de kerken gegooid zijn. Waar wij vandaag getuige van zijn is de geestelijke en morele degeneratie die christenen aantast tot een graad waardoor velen geen onderscheid meer kunnen maken tussen goed en kwaad.DE GESCHIEDENIS VAN ROCK ’N ROLL

Dit is een kort stukje over de geschiedenis van rock ’n roll. Als u een christen bent, en u realiseert zich niet dat seculiere rock boos en demonisch is, dan kan u beter uw geestelijke ogen onderzoeken want dan hebt u grote problemen. Eén verontrustend probleem met de religieuze rock scène is dat velen die ze accepteren ook luisteren naar seculiere rock. Op sommige van de concerten, die opgezet worden door religieuze rockers, wordt het publiek “opgewarmd” met seculiere rocksongs.

Als u de geschiedenis van de rock ’n roll leest, ontdek dan hoe Satan zijn rockmuziek binnenbracht in de 1950’s en ze langzaam degenereerde tot het hedendaagse niveau van gemeenheid. Zie hoe Satan langzaam zijn bunsenbrander opvoerde, zodat deze muziek zich ontwikkelde tot het huidige helse geloei en gebrul. De volgende informatie werd betrokken van Freedom Village U.S.A., genoemd: History of rock and roll, Major influence chart.

Vroege rock: midden 50’s - vroege 60’s

Boodschap: Schijnbaar onschadelijke muziek en de songteksten promootten “good times”. Deze muziek bevorderde ook nieuwe dansrages. “Tieneridolen” werden aanbeden door teenagemeisjes, en “cool”-zijn was “in” bij jongens. Het vetkuifimago kwam op, met haar rebellie.

Muziek: een mengsel van “Big Band” met krachtige fysische dansinvloeden en “rhythm and blues”, gebaseerd op Afrikaanse ritmepatronen. Tempo’s en ritmes waren “smooth” (vlot) en “catchy” (pakkend). Melodieën schiepen een eigenaardige “Happy Days” atmosfeer.

Belangrijkste performers: Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley and The Comets, Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Little Richard, Platters, Four Seasons, Smokey Robinson & the Miracles, en James Brown.Britse invasie, Motown, Folk: vroege 60’s - late 60’s

Boodschap: Introductie van het sterkere rebelliethema, dat de draad zou worden doorheen alle toekomstige rockmuziek. Het promootte vrije seks, drugs en rebellie, voorgesteld als onschadelijk vermaak. Ook werden valse religies geïntroduceerd (Transcendente Meditatie). “Folk”-groepen promootten anti-establishment attitudes en verschijnselen.

Muziek: De Britse invloed verhardde de Amerikaanse muziek, door het verminderen van “swing beat” en het toevoegen van een gekker tempo. Motown voegde er de drijvende, repetitieve ritmes bij met zijn “soul music”.

Belangrijkste performers: Beatles, Beach Boys, The Rolling Stones, The Temptations, Bob Dylan, Peter, Paul and Mary, Supremes, Simon and Garfunkle, Shirelles, Four Tops, en de Mama’s and Papa’s.Acid of Hard Rock: late 60’s - vroege 70’s

Boodschap: Enorme rockconcerten promootten vrije seks, drugs en alcoholmisbruik, en een totale doe-uw-eigen-ding attitude. De songteksten predikten rebellie, immoraliteit, en geen verantwoordelijkheden. Drugs werden synoniem met rockmuziek. Podiumgeweld ontstaat. Scherpere focus op valse religie.

Muziek: Ontwikkeling van meer repetitieve en hypnotische effecten. Meer ritme, meer volume en meer geweld werd de dominante kracht van de songs. Groepen vernietigden instrumenten op het podium. Begin van klederdracht die beide seksen dragen en het gebruik van make-up bij mannen.

Belangrijkste performers: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, The Beatles, The Rolling Stones, Led Zepplin, Crosby, Stills & Nash, Joan Baez, Grateful Dead, en Chicago.Heavy Metal: vroege 70’s - late 70’s

Boodschap: Seks, geen moraliteit, drugsmisbruik. De teksten promootten openlijk rebellie, geweld en homoseksualiteit. Satanische teksten waren verborgen of gecamoufleerd door achterwaartse maskering2. Ook begon er meer seksuele benadrukking te verschijnen op de dansvloer van disco’s.

Muziek: “Beat” en volume nemen toe, drijvende ritmes bevangen de luisteraars. De beat (ritmisch geklop) van de muziek hypnotiseert de aanwezigen terwijl zij gevoed worden met demonische songteksten. De “artiesten” promoten openlijk seksuele perversie en werken dat uit op het podium, en dragen zo bij aan het moreel verderf en de verlaging van de maatschappij.

Belangrijkste performers: Kiss, Rod Stewart, Bee Gees, The Who, Led Zepplin, Elton John, Alice Cooper, Village People, Stevie Wonder, Black Sabbath, Rolling Stones, Eagles, Jethro Tull, en Deep Purple.Theatrale satanische rock: late 70’s - vandaag

Boodschap: Nog meer geweld. Satan verbergt niet langer zijn motieven. Songteksten beschuldigen het christendom en presenteren de duivel als antwoord. Geweld, seks, rebellie en drugs worden niet enkel gepromoot maar ook uitgewerkt op het podium. Sommige teksten promoten zelfs zelfmoord. MTV brengt Satans boodschappen binnen de huiskamer door middel van rockvideoclips.

Muziek: Gewelddadig, luid, schreeuwend. Het is een combinatie geworden van Disco, Hard Rock, en 50’s muziek. Synthesizermuziek creëert een “robotachtige” sound en vertolkt de controlerende macht van rockmuziek. Rockmuziek is geëvolueerd tot het machtigste instrument waarmee Satan met de jeugd communiceert met boosaardige boodschappen.

Belangrijkste performers: Kiss, Eagles, Iron Maiden, Cindi Lauper, Black Sabbath, Judas Priest, Van Halen, AC/DC, The Grateful Dead, Michael Jackson, W.A.S.P., Prince, Boy George, en Alice Cooper.

Tot de christen zegt God in Zijn Woord:

“En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer” (Efeziërs 5:11).

De Heer Jezus zei:

“Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen … Zo zult gij ze dan aan hun vruchten kennen” (Mattheüs 7:18, 20).

De vraag die dit vers voor de geest brengt is: Welk soort vruchten brengt rock ’n roll voort? Rock brengt inderdaad vruchten voort maar het zijn allemaal kwade vruchten. Deze demonische muziek is het belangrijkste middel en de belangrijkste geleider waarmee Satan dingen populariseerde als drugsmisbruik, immoraliteit, perversies, homoseksualiteit, zelfmoord, lastering tegen God en de heilige dingen, occultisme en satanisme. Rock ’n roll is een vruchtbaar werk van de duisternis! Christenen moeten hen, die op de hoofdweg lopen naar de vernieling, niet imiteren. Christenen moeten ook niets van doen hebben met seculiere rock, omdat het een afschuw is voor God.

God zegt ook in Zijn Woord:

“Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Johannes 2:15-16).

“Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel; daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:14-16).

“Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods” (2 Korinthiërs 7:1).

Tenslotte, hoe kunnen satanische christenen heilig zijn, zoals ons bevolen is, wanneer er een piercing of ring in het gelaat zit, de seksualiteit benadrukkende kleren worden gedragen, en een losbandige nachtclub-atmosfeer wordt gecreëerd door hen die beweren God te dienen?‘Christelijke’ rock: aards, ongeestelijk, demonisch (Jak. 3:15)

RELIGIEUZE ROCK: EEN KORTE GESCHIEDENIS

“Gij vermoeit de HEERE met uw woorden; nog zegt gij: Waarmede vermoeien wij Hem? Daarmee, dat gij zegt: Al wie kwaad doet, is goed in de ogen des HEEREN, en Hij heeft lust aan zodanigen; of, waar is de God des oordeels?” (Maleachi 2:17).

“En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen” (Mattheüs 24:12).

Deze zelfde geest van rock ’n roll, waarin vervat zijn: de geest van rebellie, de geest van immoraliteit en perversie, de geest van de dood, wordt vandaag in de kerken gebracht onder de vermomming van religieuze rock ’n roll.

Herinner u het voorbeeld van de kikker, het water en de bunsenbrander: de duivel draaide aan zijn bunsenbrander toen hij ‘christelijke’ hedendaagse muziek in de kerk bracht. Binnen deze scope van muziek waren er nog veel ‘grijze’ gebieden, maar langzaam assimileerde die muziek de sound van de duivelse rockmuziek. De bunsenbrander bleef verder branden en het water warmde langzaam op. Daarna introduceerde Satan, langzaamaan, de harde rock ‘n roll in de kerken. Zodra deze religieuze rock acceptatie genoot, draaide de duivel de vlam van zijn bunsenbrander hoger. Dan bracht hij religieuze punkrock binnen, en religieuze new wave, religieuze heavy metal en religieuze acid rock. Omdat Satan dit allemaal langzaamaan deed, werden de mensen ermee vertrouwd en ze accepteerden zijn demonische muziek. Vandaag kookt het water en velen zijn gevangen in zijn bedrog. Pastors en kerkleiders, die beter zouden moeten weten, brengen deze vuiligheid in hun kerken terwijl zij geloven dat God deze boze krachten kan gebruiken tot Zijn verheerlijking.

VERLIES VAN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Eén besliste oorzaak, voor het gebrek aan onderscheidingsvermogen, is de TV. De technologie van televisie is op zich niets kwaads. Maar, TV-programma’s worden aangestuurd door de machten van het goede en die van het kwade, God of Satan. De meeste TV-programma’s presenteren moraliteiten, levensstijlen en zienswijzen die haaks staan op Gods Woord. Televisie verheerlijkt veelal het boze: moord, geweld, occultisme, immoraliteit en perversiteiten, terwijl tegelijk het christendom en de goddelijke standaarden gekleineerd en bespot worden. Vandaag zitten miljoenen ongelovigen voor hun TV en ze lachen en spotten met wat eens verheven en heilig werd beschouwd. De tragedie van dit alles is dat christenen verblind en verhard zijn geworden door het urenlang kijken naar een TV die zwaar bestuurd wordt door de duivel. Terwijl christenen neerzitten en kijken naar TV-shows, waarvan ze diep in hun binnenste weten dat God dat niet goedkeurt, dwalen zij langzaam verder van God af en komen zij dichter en dichter bij de wereld.

De kinderen worden evenmin gespaard, want soms worden er al in de voormiddag tekenfilms gespeeld met boze, occulte beelden en verhaallijnen. Samen met de TV dragen ook andere factoren bij tot het verlies van onderscheidingsvermogen: Weinig of geen dagelijks gebedsleven en onregelmatig, ongestructureerd bijbellezen. God waarschuwt in Zijn Woord:

“Ziet, gij vertrouwt u op valse woorden, die geen nut doen. Zult gij stelen, doodslaan en overspel bedrijven, en valselijk zweren, en Baäl roken, en andere goden nawandelen, die gij niet kent? En dan komen en staan voor Mijn aangezicht in dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, en zeggen: Wij zijn verlost, om al deze gruwelen te doen?” (Jeremia 7:8-10).

Christenen zijn niet verlost van zonde en hel om deel te nemen aan afschuwelijkheden. God wil dat Zijn volk heilig en afgescheiden leeft in deze boze wereld. Er gaat een roep uit in dit land voor een herleving, maar hoe kan die komen als christenen verliefd zijn op hun TV en rockmuziek. Dit alles gaat ten koste van bijbellezen, gebed, heiligheid en afscheiding van het kwaad.

DE VRUCHTEN VAN RELIGIEUZE ROCK

Hierna slechts een gedeeltelijke lijst met de bedorven vruchten van religieuze rockmuziek.CONFORMITEIT: Er is een besliste druk om wereldgelijkvormig te worden, eerder dan zich af te scheiden van haar goddeloze invloed. Religieuze rock is een goedkope imitatie van seculiere rock ’n roll. Deze religieuze rockers, net zoals de seculiere, spelen hun muziek op hetzelfde oorverdovende niveau en brengen dezelfde nachtclub- en bar-atmosfeer, met al die gekleurde en flitsende lichten, rookblazers en speciale effecten. Deze religieuze rockers realiseren zich weinig, maar door de seculaire rockscène te imiteren en er zich mee te identificeren, geven zij indirect goedkeuring aan dat type van moraliteit en levensstijl. Als gevolg hiervan zijn zij een pad van verderf voor anderen. Merk ook op dat de reden waarom rock ’n roll zo luid gespeeld wordt, is dat bij hoge decibelwaarden iemands bewustzijn en remmingen worden verdoofd. Zo’n individu kan gemakkelijker geprogrammeerd worden om Satans standaarden te accepteren in plaats van de goddelijke.

Wat heeft God te zeggen over al deze compromissen en die broederschap met het kwaad? In 2 Kor 6:14-17 zegt God:

“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen”.

Na dit gelezen te hebben kan u inzien dat “uit het midden van hen weggaan” en u afscheiden van het kwaad, iets geheel anders is dan de goedkope imitatie en na-aperij die de religieuze rockscène portretteert. Nogmaals: waar is in de kerk de onderscheiding gebleven tussen goed en kwaad?SECULIERE ROCK ‘N ROLL: Eén besliste vrucht van religieuze rock is dat het zijn volgelingen terugleid naar de seculiere rock. Vele jonge christenen luisteren naar seculiere radiostations en kopen seculiere rock-cd’s, bovenop hun eigen collectie van religieuze rock. Zoals reeds aangestipt spelen op religieuze rockconcerten sommige groepen seculiere rocksongs om het publiek “op te warmen”. Dit stelt jonge christenen bloot aan alle vormen van demonische vuiligheid en zal hen zeker op een negatieve manier beïnvloeden. Het gevaar bestaat dat religieuze rock de mensen zal wegleiden van God, de heiligheid en een afgezonderde levensstijl, net zoals seculiere rock hen tot de duivel zal leiden. God zegt in Jakobus ronduit:

“Overspelers en overspeelsters, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld”.Waarom zouden christenen luisteren naar seculiere rock ‘n roll?

“Omdat niet haastig het oordeel over de boze daad geschiedt, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen” (Prediker 8:11).

… of misschien is het omdat zij niet echt van de Heer Jezus houden … of misschien zijn zij niet werkelijk wedergeboren en dus slechts belijdende christenen, christenen in naam.

De Bijbel zegt dat Satan geschapen werd als een schitterend en muzikaal schepsel (Ezechiël 28:13). Gezien een muzikale gave in zijn natuur was ingebouwd, zijn wij dan zo dom om aan te nemen dat hij dat niet zal aanwenden om te bedriegen en te knechten?

Rock dient zich aan in een verpakking - het is een ingepakte koop! De luisteraar krijgt niet louter de muziek. Na verloop van tijd zullen een of meer van de volgende boze vruchten zich manifesteren in het leven van de luisteraar:

- Rebellie


- Gewelddadigheid
- Homoseksualiteit
- Immoraliteit
- Drugs- en alcoholmisbruik
- Occulte bezigheden of belasting
- Zelfmoord
- Godslastering
- Wereldlijkheid

Deze muziek beïnvloedt (in een negatieve, onbijbelse zin) morele waarden en de levensopvatting bij een persoon. Hoe doet ze dat? De muziek ‘magnetiseert’ de luisteraar terwijl Satan zijn ongoddelijke songteksten, moraliteiten en standaarden in de persoon zijn geest spijkert, direct, of indirect in het onderbewuste (b.v. achterwaartse maskering).Er bestaan geen neutrale seculiere rockgroepen

Er bestaat geen rockgroep die geheel neutraal en geschikt is voor christelijke beluistering. Waarom? Elke rockgroep heeft direct of indirect songs en teksten die, volgens Gods standaarden, aanmoedigen tot een of meer van de volgende dingen: rebellie, gewelddadigheid, immoraliteit, drugs- of alcoholmisbruik, occultisme, zelfmoord en godslastering. Noem één rockgroep die niet aanmoedigt tot een of andere vorm van kwaad volgens Gods maatstaven! Die kan niet gevonden worden.

Zet rockmuziek aan tot godsvrucht en zuiverheid, honger en dorst naar Christus, een gebroken en berouwvol hart, overtuiging en veroordeling van zonde, een atmosfeer die Christus eert? … Nee, Nee en nog eens Nee. Indien rock geen van deze dingen voortbrengt, maar eerder het tegenovergestelde teweeg brengt, waarom zouden christenen dan luisteren naar deze muziek???3

Iemand zei eens: “Enkel de verachters van de Heer Jezus zouden kunnen omarmen wat Hij haat. Enkel rebellen zouden hun platen kunnen kopen. Enkel zij die een verdeeld hart hebben zouden naar hun concerten kunnen gaan, of kijken naar hun videoclips. Hun videoclips zijn demonisch en godslasterlijk. De geest van mixage en verwarring zal u langzaam in bezit nemen en u blindelings leiden naar de altaren van Baäl. Lach hiermee als u dat wilt, maar u bent gewaarschuwd”.BLINDE VERDEDIGING: Sommige religieuze rockers worden erg boos als zij iemand iets negatiefs horen zeggen tegen de demonische muziek die zij zo liefhebben en verdedigen. Ware het maar zo dat zij de Heer Jezus even sterk zouden liefhebben, verdedigen en dienen. God zegt:

“Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts” (Efeziërs 5:8).

“Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, daar de dagen boos zijn” (Efeziërs 5:15-16).

REBELLIE: Velen die verwikkeld zijn in de religieuze rockscène weigeren te luisteren naar correctie en berisping vanuit de Schrift. Zij verharden hun nek en nemen zich vast voor om hun goddeloze muziek niet op te geven. Het lijkt hen niet te storen dat deze muziek als braaksel is op de tafel van de Heer en dat het een gruwel is voor Hem.

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren … Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet …” (Johannes 14:23-24).

“Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen” (2 Korinthiërs 6:17).

Christenen zijn een bijzonder volk en God wil dat zij godsvruchtig, afgescheiden, en heilig leven in deze boze wereld.


“Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld” (Titus 2:11-12).

HET DOEL VAN MUZIEK

Waarom verlangen religieuze rockers niet enkel dat zij eruit zien en klinken als de wereld, maar ook dat zij geaccepteerd worden door de wereld? Zij willen op MTV spelen en wensen dat hun songs hoog scoren in de seculiere en gospel-hitparades. De Heer Jezus zei:

“Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen …” (Johannes 15:19-20).

Wij lezen ook in 2 Timotheüs 3:12:

“En ook allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden”.

Deze verzen stellen dat christenen niet geliefd en geaccepteerd zullen worden door de wereld, omdat de wereld in het algemeen de Heer Jezus Christus verwerpt.

“En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos” (Johannes 3:19).

Wat denkt u, zal in het licht van Gods Woord ware goddelijke muziek, die de Heer Jezus Christus verhoogt, niet verworpen worden door de wereld? Muziek die mensen oproept tot berouw, heiligheid, afscheiding van het kwaad, en totale overgave aan de Heer Jezus Christus zal niet populair zijn in de ogen van de Christus-verwerpende wereld.

Nu, wat is het doel van muziek? het zijn er twee: 1) aanbidding en verheerlijking van God; 2) Christenen geestelijk verheffen en opbouwen. Het Woord van God zegt:

“Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart” (Efeziërs 5:19).

“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart”. (Kolossenzen 3:16).

Muziek dient niet noodzakelijk om de verlorenen te winnen, het is een vorm van aanbidding en lofprijzing van God. In feite is heilige muziek niet voor de wereld bedoeld. Het is bedoeld voor het kind van God, voor de aanbidding en lofprijzing. God heeft ons niet opgedragen muziek te gebruiken om de verlorenen te winnen. Hij heeft ons de prediking opgedragen.

“Want aangezien in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven” (1 Korinthiërs 1:21).

Het doel van heilige muziek is niet de ongelovigen tot Christus te brengen. Heilige muziek kan soms de ongeredden aansporen, maar dat is niet haar primaire doel. Haar doel is God aanbidden en lofprijzen en niet het winnen van ongelovigen. De ongeredden worden naar God gebracht door middel van het prediken van Woord en Evangelie.

Gezien muziek een vorm van aanbidding is, wordt ze ontaard wanneer ze gemixt wordt met vleselijkheid. De aanbidding van God moet gebeuren in heiligheid en zuiverheid. Het linken van aanbidding met de demonische, seksuele, rebellieke stijl van rock ’n roll is niets minder dan godslastering. Gods geboden van rechtschapenheid en heiligheid werden nooit afgeschaft. Net zoals het een godslastering was om de Heer een kreupel lam te offeren, zo is het vandaag een godslastering om God vleselijke, wereldlijke, seksuele, demonische muziek als lofoffer te brengen.

EEN PROFANE VERLOOCHENING

“Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt” (Titus 1:16).

De religieuze rockers doen vele belijdenissen omtrent de Heer Jezus Christus, maar zodra de muziek start ontstaat er een transformatie als zij overgenomen worden door de geest van Elvis Presley. De Heer Jezus waarschuwde in Mattheüs 7:21-23:

“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen te die dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!”

In dit vers kan gezien worden dat christen-zijn heel wat meer is dan Jezus’ naam te gebruiken. De Heer Jezus zei tot hen die ongerechtigheid werken dat zij van Hem weg moesten gaan omdat Hij hen niet kende.

In de religieuze rockscène zijn er velen die vrijelijk de Naam van Jezus hanteren, maar in hun werken verloochenen zij Hem. Zij gaan het podium op en spreken over de Heer Jezus maar zij spelen muziek die geassocieerd wordt met rebellie, seksuele immoraliteit, perversie en nihilisme. Zij dragen demonische kleding, zoals sadomasochistische, zwarte spijkervesten en broeken, verwijfde mannen met oorringen, lang haar, make-up en strakke sensuele kleding. Dit alles komt neer op een verloochening van hun woorden door hun daden.

Als die mensen daar communiceren dan is er een verbaal en een niet-verbaal gedeelte. Opdat de boodschap duidelijk zou begrepen worden, moet zowel het niet-verbale als het verbale deel in overeenstemming zijn. Indien daarin een tegenstelling bestaat, dan zullen de mensen het niet-verbale eerder dan het verbale geloven. Deze religieuze rockers maken verbaal hun belijdenis, “Zij belijden, dat zij God kennen”, maar niet-verbaal geven zij een andere boodschap, een van rebellie en seksualiteit:

“Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt” (Titus 1:16).

Terwijl zij beweren te prediken voor de Heer Jezus Christus, komen hun daden daarmee niet overeen. Wat zij in feite doen is de naam van de Heer ijdel gebruiken. Zij profaneren de naam van de Heer wanneer zij die verbinden aan iets wat niet samengaat met Zijn natuur.

OVER RELIGIEUZE ROCK ’N ROLL KOMT HET OORDEEL

Dit is een waarschuwing aan ieder die betrokken is bij Satans religieuze rock


 • U speelt demonische muziek en die is een gruwel voor God.

 • U beschadigt uzelf zowel als Gods kinderen die Hij met Zijn bloed heeft gekocht.

De Heer Jezus waarschuwt:

“Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nuttiger, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee” (Matt 18:6). • Als u echt de Heer Jezus liefheeft, dan zal u deze boze muziek opgeven.

 • Als u dat niet doet, dan zal beslist Gods oordeel over uw leven komen.

Over opstandigen komt het oordeel

God heeft altijd geoordeeld over zonde en rebellie in het verleden, en Hij zal dat blijven doen. Wilt u Gods oordeel over u brengen? De Bijbel waarschuwt:

“Wee degenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!” (Jesaja 5:20).

“Overspelers en overspeelsters, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld” (Jakobus 4:4; vgl. 1 Johannes 2:15 ).

Het is uw eigen keus: gehoorzamen of rebelleren als vijand van God.

EEN WAARSCHUWING AAN KERKLEIDERS

“En Hij zeide tot hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden; maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil4 gemaakt” (Mattheüs 21:13).

Dit vers heeft in het kader van religieuze rock echt betekenis vandaag. Gods tempel was niet bestemd om een rovershol te worden. Dit vers zegt: “gij hebt dat … gemaakt”, en dat verwijst naar het feit dat de religieuze leiders hadden toegestaan dat de tempel gedegenereerd was van gebedshuis naar rovershol.

Vandaag dragen kerkleiders een vreselijke verantwoordelijkheid en zij zullen rekenschap moeten afleggen over de wijze waarop zij hun kerk bestuurden. Als een pastor dwaasheid en kwaad laat binnenkomen, zal dit Gods volk ernstig aantasten door wereldlijkheid, vleselijkheid en verslapping. Van de andere kant, als zij het kwaad buiten houden en zich concentreren op de opbouw van Gods volk, door Zijn Woord, dan zal de kerk zich ontwikkelen, sterker worden en vele zielen zullen behouden worden.

“Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde, waarover u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed” (Handelingen 20:28).

De tragedie van de religieuze rockscène is dat deze demonische muziek nooit in de kerken zou gekomen zijn als de kerkleiders God hadden gehoorzaamd en de deur hadden gesloten voor het kwaad. Het volgende is een waarschuwing aan kerkleiders die hun ambt licht opnemen en niet toegewijd zijn aan Gods kerk om ze op te bouwen en te beschermen:

“Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen …” (Ezechiël 22:26).

“En gij hebt de wacht van Mijn heilige dingen niet waargenomen; maar gij hebt uzelf enigen tot wachters van Mijn wacht gesteld … omdat zij hen gediend hebben voor het aangezicht van hun drekgoden, en het huis Israëls tot een aanstoot der ongerechtigheid geweest zijn, daarom heb Ik Mijn hand tegen hen opgeheven, spreekt de Heere HEERE5, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. En zij zullen tot Mij niet naderen, om Mij het priesterambt te bedienen, en om te naderen tot al Mijn heilige dingen, tot de allerheiligste dingen; maar zullen hun schande dragen, en hun gruwelen, die zij gedaan hebben” (Ezechiël 44:8, 12-13).GEVAARLIJKE REDENERINGEN...

ARGUMENT 1: Christelijke rock kan niet verkeerd zijn. Kijk naar al de mensen die naar voor komen* tijdens de concerten. Zie hoe populair God deze bands gemaakt heeft.

ANTWOORD: Ogenschijnlijk resultaat betekent niet dat God daar achter staat. De Heer Jezus zei in Mattheüs 7:15, 21-23:

“Maar wacht u van de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven … Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen te die dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!”

De Heer zei ook, door de geïnspireerde apostel Petrus, dat velen zouden bedrogen worden door valse profeten:

“En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelf brengende; en velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden” (2 Petrus 2:1-2).

* Een oproep om naar voor te komen tijdens een rockconcert kan vergeleken worden met de oproep van een wolf aan kippen!

ARGUMENT 2: Maar Jezus ging uit en mengde Zich onder de zondaars.

ANTWOORD: De Heer Jezus imiteerde nooit de gang en wandel van de ongoddelijken. De Bijbel zegt:

“Want zulk een Hogepriester betaamde ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden” (Hebreeën 7:26).

“Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, zoals Ik van de wereld niet ben” (Johannes 17:14).

ARGUMENT 3: Wij moeten rockmuziek aanwenden want dit is de enige manier waarop de jeugd van deze generatie kan bereikt worden.

ANTWOORD: De Bijbel geeft hierop een direct antwoord in 2 Korinthiërs 6:14-17:

“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”.

En ook:

“Want aangezien in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven” (1 Korinthiërs 1:21).Het Woord van God zegt niet dat wij de boze weg moeten bewandelen waarvan ons bevolen werd daarvan uit te gaan, om ons af te scheiden van het kwaad. Gods Woord zegt verder in Jakobus 4:4:

“Overspelers en overspeelsters, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld”.

Bedenk dit:


 • Moeten wij drugs nemen om verslaafden voor Christus te winnen?

 • Moeten wij gekke taal gebruiken om te getuigen tegen hen die gek denken?

 • Moeten wij stelen om dieven te winnen?

 • Moeten wij obscene taal of plaatjes gebruiken om pornoliefhebbers te bereiken?

 • Moeten wij vleselijke muziek gebruiken om door de wereld gehoord te worden?

De absurditeit van bovenstaande methoden is vanzelfsprekend. Daarom hopen wij dat u inziet dat het verkeerd is om vleselijke, wereldlijke muziek te gebruiken om een heilige boodschap te brengen aan een Christusloze wereld.

“Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan” (Romeinen 12:9).

“Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt” (Titus 1:16).

........ WAARSCHUWING ........

“Christelijke Rock” is destructief voor de Kerk want het leidt mensen naar immoraliteit en compromis. Als u oprecht de Heer Jezus Christus liefheeft en u bent verwikkeld in deze muziek, gehoorzaam dan de Heer en verlaat deze onreinheid.

Wij hebben nu christelijke rock, christelijke new wave, christelijke heavy metal, christelijke punk. Wat gaan deze rebellen nog meer verdedigen in de toekomst? Christelijk drugsgebruik, christelijke hekserij, christelijke pornografie???

“Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt” (Titus 1:16).

“Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht … Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthiërs 11:3-4, 13-15).

“Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid, en de enige Heerser, God, en onze Heere Jezus Christus verloochenen … Evenzo echter ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden … Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij heengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelf zonder vrees; zij zijn waterloze wolken, die door de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, voor wie de donkerheid der duisternis in eeuwigheid bewaard wordt” (Judas 4, 8, 11-13)CONCLUSIE

“Want velen wandelen anders; van wie ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken” (Filippenzen 3:18-19).

“Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Wier mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen” (Romeinen 3:13-18).

Wanneer muziek een van de volgende karakteristieken bezit, pas dan op; u stelt zich bloot aan een demonisch gevaar:


 1. Opzettelijke sensualiteit. Dit omvat sensuele kleding, erotische bewegingen, flirtende opkomst, en een hijgende stem om een bepaald publiek te trekken.

 2. Kleren die niet overeenkomen met de bijbelse bescheidenheid. Dit omvat ook sensuele, onthullende kleren die een onheilige levensstijl suggereren.6

 3. Onzuivere taal. Dit omvat verhaaltjes, grappen, of woorden/teksten met een dubbele betekenis of die seksuele boventonen hebben.

 4. Extreem luide muziek. Donderende decibelniveaus die schadelijk zijn voor het oor en de songteksten overstemmen.

Dit traktaat sluit met een noot van droefheid. Wij treuren over de tragedie van het verlies van onderscheidingsvermogen in de belijdende Kerk. Wij hebben aangetoond hoe deze boze muziek gradueel in de kerk is geïnfiltreerd, met de zegen van hen die een ambt dragen, totdat vele gemeenschappen niet meer het verschil kennen tussen het heilige en het profane.

Wij hebben met de geschiedenis van de rock ’n roll de gestadige neerwaartse gang aangetoond en de vernieling van waarden, fatsoen en moraliteit in de maatschappij. Zal de kerk deelnemen aan deze neerwaartse afgang? Zal de kerk haar rol van zout en licht in de wereld verlaten en dezelfde kleren van duisternis en sensualiteit aantrekken als die waar de wereld zich in hult?

De ongeredden zijn wanhopig op zoek naar iets hogers in het Christendom. Wanneer een christen zijn standaarden verlaagt en arm in arm wandelt met de verlorenen, op dezelfde brede weg, dan zullen de ongeredden lachen en spotten met de hypocrisie van dit alles. Het feit dat miljoenen zullen verloren gaan zou aanleiding moeten geven om onze wandel en de methodes van evangeliseren ernstig te onderzoeken.

Wij hebben niets anders dan liefde in onze harten voor hen die oprecht een verloren generatie willen bereiken voor de Heer Jezus Christus. Maar wanneer christenen graag hun comfort zoeken in deze boze wereld, in plaats van Gods waarden van rechtschapenheid en heiligheid, dan is dat een zaak van diepe bezorgdheid. Consequent hiermee hebben wij in deze studie geprobeerd een broederlijke berisping te geven aan hen waarvan wij denken dat zij misleid werden. Wij vragen dat de lezer gebedsvol de getoonde Schriftplaatsen overdenkt, en de informatie en argumenten in de tekst. Ons gebed is dat God u uit de modder en vuiligheid van deze wereld zou willen leiden, naar een inniger wandel met Hemzelf door Jezus Christus onze Heer.(Verspreid dit traktaat naar believen).

THE SEED SOWERS
P.O. Box 2513 Stn. F
Scarborough, Ont. M1W 3P2
Canada

http://www.biblebelievers.com/Rock1.html

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm1 En ingekort.

2 Wanneer die platen achteruit werden gedraaid, waren er satanische teksten en boodschappen te horen.

3 Voor onze natuurlijke mens kan deze muziek soms bijzonder aantrekkelijk zijn (!), maar wij moeten gaan staan in onze nieuwe positie, namelijk die van dood voor deze wereld en levend in Christus. Niet alles wat er aantrekkelijk uitziet of goed in de oren klinkt is daarom goed. Laat u niet verleiden en misleiden door de vleselijke, wereldse dingen die tot de oude mens behoren, maar wij zijn wedergeboren in Christus, en Hij roept ons op “dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen …” (Efeziërs 4:23-31).

4 Kantt. 15 SV: Of, rovers, straatschenders; want gelijk de rovers hun spelonken plegen te hebben in de rotsstenen, waar zij hun roof brachten en deelden, zo deden ook de priesters in de tempel. Deze woorden zijn genomen uit Jer. 7:11”.

5 Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier). In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. kenners menen dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JAHWEH.

6 Laten we ook zeker noemen: donkere brillen; zwarte kleren; heidense halskettingen, armbanden, amuletten; piercings; oorringen; grimeersels, en andere door de duisternis geïnspireerde attributen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina