Religious Hard-Liners Protest Against Valentine's Day in IndonesiaDovnload 11.52 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte11.52 Kb.
Religious Hard-Liners Protest Against Valentine's Day in Indonesia

There was very little love in the air on Valentine’s Day as residents and officials in various parts of Indonesia held rallies and raids protesting what they called the “pernicious influence” of the age-old tradition.

In Bogor, hundreds of people claiming to be Muslim university students marched to the Tugu Kujang monument in the city center to denounce Valentine’s Day for “ruining the young generation of Muslims.”

“The reality on the ground shows just how badly in decline the morals of the young generation today are, when they use the pretext of Valentine’s Day as an excuse for engaging in sex,” said Sandi Noviandi, the protest coordinator.

He cited a study by the National AIDS Prevention Commission (KPAN) that said 65 percent of senior and junior high school girls were not virgins as proof of the impact of “foreign traditions.”

“It’s very clear that Valentine’s Day is nothing more than an infidel celebration. It’s a foreign tradition that is against Islamic teachings and should therefore be forbidden for Muslims to celebrate,” Sandi said.

In Bandung, around 100 women from pan-Islamic hard-liner group Hizbut Tahrir Indonesia rallied outside the governor’s office to shout down Valentine’s Day as a “pernicious influence” and a “gateway to premarital sex.”

Siti Nafidah, the head of the HTI’s provincial women’s chapter, said the threat of youths engaging in premarital sex as part of the Valentine’s Day spirit was “right before our eyes.”

“There’s even a convenience store giving away condoms with purchases of chocolate,” she said.

She said this could eventually lead to a host of social evils, from unplanned pregnancies and abortions, to the transmission of HIV and other sexually transmitted diseases.

In Padang Panjang, West Sumatra, the hostility was even more tangible as the public order agency (Satpol PP) carried out raids at hotels and boarding houses to catch couples having sex.

“We’ll intensify our patrols throughout the afternoon and evening as we try to interrupt the acts of any youths who have been poisoned by the Western lifestyle,” said Sukma, the Satpol PP chief.

“No place in this city will be allowed to host any kind of Valentine’s party. We’ll break up any attempts to do so.”

He added that Valentine’s Day was a foreign concept incompatible with Islamic culture.

In staunchly Islamic Aceh province, where Shariah law reigns, the authorities tried to supplant Valentine’s Day celebrations with Islamic teachings.

Illiza Sa’aduddin Djamal, the Banda Aceh deputy mayor, led an event at a state senior high school to mark Maulid, or the birthday of the prophet Muhammad. The actual Maulid fell last Saturday.

“You don’t have to celebrate Valentine’s or exchange gifts or wear pink,” Illiza said. “All you need to do is remember that that’s not part of our culture or our religion.”

The Banda Aceh Satpol PP said it was also on the prowl for young couples out together in public places.Vertaling

Er hing heel weinig liefde in de lucht op Valentijnsdag toen inwoners en ambtenaren in verschillende delen van Indonesië rally's en invallen hielden en protesteerden tegen wat zij noemde de 'verderfelijke invloed' van de eeuwenoude traditie.

In Bogor, trokken honderden mensen die beweren dat ze moslim studenten zijn naar het “Tugu Kujang monument “ in het centrum van de stad om op Valentijnsdag te zeggen " verpest de jonge generatie moslims."

"De realiteit laat zien hoe de moraal van de jonge generatie van vandaag aan het vervallen is, wanneer ze “ Valentijnsdag” als excuus gebruiken voor de uitoefening van seks", zegt Sandi Noviandi, de protestcoördinator.

Hij haalde een studie van de Nationale Commissie AIDS-preventie (KPAN) boven die zei dat 65 procent van de senior en junior highschoolmeisjes geen maagden meer zijn door de invloed van "buitenlandse tradities."

"Het is heel duidelijk dat Valentijnsdag een ongelovige feest is. Het is een vreemde traditie die tegen de islamitische leer is en daarom verboden moet worden voor moslims, "aldus Sandi.

In Bandung zijn ongeveer 100 vrouwen uit de pan-islamitische hard-liner groep “Hizbut Tahrir Indonesia “ gaan betogen bij het kantoor van de gouverneur. Ze schreeuwden dat Valentijnsdag moet worden gezien als een 'verderfelijke invloed' en een 'toegangspoort tot seks voor het huwelijk. "

Siti Nafidah, het hoofd van de provinciale vrouwenbeweging ziet de dreiging van jongeren die betrokken zijn bij seks voor het huwelijk als onderdeel van de “Valentine's Day geest” en dit vlak onder onze ogen.

"Er is zelfs een supermarkt die condooms weggeven bij de aankoop van chocolade," zei ze.

Ze zei dat dit kan uiteindelijk leiden tot een scala aan sociaal onheil, van ongeplande zwangerschappen en abortussen, de overdracht van hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

In Padang Panjang op West Sumatra was de vijandigheid nog tastbaarder toen de openbare orde agentschap (Satpol PP)” invallen in hotels en pensions uitvoerden om koppels te betrappen die seks hadden.

"We zullen onze patrouilles intensief uitvoeren tijdens de middag en ’s avonds en proberen zo om de handelingen van jongeren die zijn vergiftigd door de westerse levensstijl te onderbreken", zei Soekma, de Satpol PP chef.

"Op geen enkele plaats in deze stad zal worden toegestaan ​​dat Valentijn gevierd wordt. We breken alle pogingen af om dit toch te doen. "

Hij voegde eraan toe dat Valentijnsdag een vreemd concept was en tegenstrijdig met de islamitische cultuur.

In de trouw islamitische provincie Atjeh, waar de sharia heerst, probeerden de autoriteiten de Valentijnsdagviering te verdringen met de islamitische leer.

Illiza Sa'aduddin Djamal, de Banda Aceh loco-burgemeester, organiseerde een evenement op een openbare middelbare school om te Maulid te vieren ( de geboortedag van de profeet Mohammed). De werkelijke Maulid viel afgelopen zaterdag."Je moet geen valentijn vieren, kadootjes uitwisselen of roos dragenn," zei Illiza . "Het enige wat u hoeft te doen is weten dat dat geen onderdeel van onze cultuur of onze religie."

De Banda Aceh Satpol PP zei dat het ook op jacht gaat naar jonge koppels die samen zijn op openbare plaatsen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina