Remonstrantse Beraadsdag 2013 zaterdag 9 maart 2013 van 10. 30 tot 16. 15 uur Mozeshuis/ Mozes en Aäronkerk in Amsterdam met o a. James Kennedy, Marcel Poorthuis, Sharda Nandram Remonstranten en verdraagzaamheidDovnload 17.56 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte17.56 Kb.


Remonstrantse Beraadsdag 2013

zaterdag 9 maart 2013 van 10.30 tot 16.15 uur

Mozeshuis/ Mozes en Aäronkerk in Amsterdammet o.a. James Kennedy, Marcel Poorthuis, Sharda Nandram

Remonstranten en verdraagzaamheid

Sinds het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap is verdraagzaamheid een belangrijke waarde voor remonstranten. Al werden er door de eeuwen heen wel verschillende accenten gelegd. Hoe geven we verdraagzaamheid vorm in de 21ste eeuw? Wie zich met die vraag wil bezig houden is van harte welkom.21ste eeuw

Mobiliteit en communicatie zijn voor een deel van de wereldbevolking aanmerkelijk verbeterd. Maar zijn we hierdoor ook verdraagzamer geworden? Wat valt er over verdraagzaamheid te zeggen in een wereld die alsmaar kleiner wordt? Worden we door alle mogelijkheden om met elkaar in verbinding te staan klein van geest of groot van hart? Wat is de remonstrantse inbreng aan de discussie over Islam en populisme? Waardoor laten we ons inspireren als we proberen om verdraagzaam te zijn? Tijdens deze beraadsdag gaan we in op de betekenis van verdraagzaamheid in een moderne samenleving waar kerk en religie niet meer vanzelfsprekend zijn maar waar nog altijd – gegeven al die verschillende mensen –geenszins sprake is van een seculiere monocultuur. Verdraagzaam zijn in het werelddorp, kan dat eigenlijk wel?Ter voorbereiding

Het boekje Islam, populisme en kerkelijke respons van Antje van der Hoek e.a. ( zie ook de webwinkel op website remonstranten) is zeer geschikt als voorbereidende lectuur voor de remonstrantse Beraadsdag 2013, waar het thema verder uitgewerkt wordt met lezingen en workshops.


Antje van der Hoek, ‘Islam, Populisme en kerkelijke respons. Vrijzinnigen aan het woord’. Eigen uitgave van de remonstranten in het kader van het jaarthema ‘Verdraagzaamheid in the global village’ . 96 pagina’s. Prijs: € 7,- excl. porto ( bij 5 exemplaren voor € 5,- per stuk). ISBN 978 90 811949 0 7 – bestellen via info@remonstranten.org

Over de locatie

Het Mozeshuis in Amsterdam is in 2012 uitgeroepen tot ‘ambassade van de verdraagzaamheid’. De ambassade van de verdraagzaamheid leek volgens de organisatie van de remonstrantse beraadsdag bij uitstek de plaats waar remonstranten zich kunnen bezinnen op dit onderwerp.

Paspoort Europa’

De Remonstrantse Beraadsdag wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de International Association for Religious Freedom (IARF) en de remonstrantse Taakgroep Europese Contacten. Het deelprogramma ‘paspoort Europa’ wordt door deze twee groepen georganiseerd.HET PROGRAMMA

10.00 uur ontvangst en inschrijving

10.30 uur liturgische opening door Christa Anbeek – docent remonstrants Seminarium

10.45 uur James Kennedy over verdraagzaamheid , met reactie van Marcel PoorthuisJames Kennedy is hoogleraar Nederlandse Geschiedenis sinds de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij groeide op in de Verenigde Staten en is vanaf 2003 werkzaam in Nederland.

Marcel Poorthuis is in 2010 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Katholieke Theologie met als leeropdracht de dialoog tussen godsdiensten.

11.45 - 12.00 uur koffie + op weg naar de workshops

12.00 - 13.00 uur workshopronde 1

- Paspoort Europa - deel 1, De Remonstrantse Beraadsdag 2013 wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de International Association for Religious Freedom (IARF) en de remonstrantse Taakgroep Europese Contacten. Tijdens de dag verzorgen zij een speciaal programma met workshops: ’Paspoort Europa?’

- Verdragen en kwetsbaarheid met Christa Anbeek, docent aan het Remonstrants Seminarium.
Christa Anbeek schreef ondermeer ‘Overlevingskunst – leven met de dood van een dierbare’, dat vorig jaar verscheen. Daarin onderzoekt Anbeek wat filosofie, godsdienst en psychologie aan troost te bieden hebben. In het voorjaar van 2013 verschijnt haar nieuwe boek ‘De berg van de ziel’ waarin ze verder ingaat op het thema ‘kwetsbaar leven’.

- Aan de slag om de hoek met Arie Nico Verheul. Hoe wordt contact met andersgelovigen echt een ontmoeting, wat maakt een interreligieus gesprek tot een zinvolle ervaring? We oefenen praktisch met een ‘minidialoog’, en verkennen aansluitend voorwaarden en mogelijkheden om deze methodiek in eigen omgeving in te zetten. Remonstrants predikant Arie Nico Verheul heeft hier ervaring mee.

- Over Friedrichstadt en remonstrantse verdraagzaamheid met Severien Bouman.
De bouw van de stad Friedrichstadt aan de Eider, in het verre hertogdom Sleeswijk-Holstein, is een direct gevolg van het pleidooi voor verdraagzaamheid door de Remonstranten. Die verdraagzaamheid is zichtbaar in de bouw van de stad, in de getoonde gastvrijheid voor vervolgde gelovigen van elders, en in een telkens weer noodzakelijke alertheid om die verdraagzaamheid in de gegeven veranderde omstandigheden te verwerkelijken. In deze workshop zullen we proberen daar in alle kortheid iets van aan te geven, en over de motieven en de actualiteit daarvan met elkaar in gesprek te gaan. Severien Bouman is remonstrants predikant in Friedrichstadt.

- The global village van de apostel Paulus. Leerhuis met Carolien Sieverink, student aan het remonstrants Seminarium.


Haar afstudeerscriptie gaat over de rol van vrouwen in de gemeente in de theologie van Paulus. Hoe ruimdenkend was Paulus eigenlijk? Hoe groot of hoe klein was zijn global villlage?

- Van Harem tot Fitna met Marcel Poorthuis. De beeldvorming over de Islam in Nederland is aan verandering onderhevig. Marcel Poorthuis schreef hier een standaardwerk over ‘Van Harem tot Fitna’. Op deze beraadsdag zet hij de hoofdlijnen van dit boek uiteen.

13.00 – 14.00 uur LUNCH

14.00 – 15.00 uur workshopronde 2

- A Common word met Antje van der Hoek en Marcel Poorthuis.
Antje van der Hoek geeft in het boekje dat verschenen is ter voorbereiding op de beraadsdag ( zie onder) de discussie weer binnen kerken in Duitsland en Nederland over de verhouding tussen moslims en christenen. Zij gaat met name in op de handreiking van de Evangelisch Lutherse Kerk in Duitsland ‘Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland’ (2006) en op de verklaring van 138 moslimgeleerden ‘A Common Word’ (2007). Deze laatste tekst heeft ook bij kerken in Nederland reacties losgemaakt. Antje van der Hoek legt aan het einde van haar bijdrage de indringende vraag op tafel welk vrijzinnig alternatief er kan worden geboden voor anti-islamitische sentimenten in de samenleving en geeft een eerste aanzet voor de beantwoording ervan. Hoe kunnen de remonstranten aansluiten bij het document ‘A common word’? Zij gaat hierover in gesprek met Marcel Poorthuis.

- Paspoort Europa – vervolg


De remonstrantse Beraadsdag 2013 wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de International Association for Religious Freedom (IARF) en de remonstrantse Taakgroep Europese Contacten. Tijdens de dag verzorgen zij een speciaal programma met workshops:” “Paspoort Europa?”

- Bidden we tot dezelfde God? Predikant en islamoloog Jan Slomp was kritisch over de nota van de PKN over de Islam uit 2010. In deze nota ging het ook om de vraag of moslims en christenen samen kunnen bidden. In deze workshop gaat Jan Slomp in op de vraag of we tot dezelfde God bidden.

- Remonstranten, verdraagzaam door de eeuwen heen? Tjaard Barnard, remonstrants predikant in Rotterdam en rector van het remonstrants Seminarium, gaat in op vier eeuwen remonstrantse verdraagzaamheid.

15.00 - 15.15 uur theepauze

15.15 – 16.00 uur Afronding van de dag onder leiding van Sharda Nandram

Sharda Nandram is sociaal psycholoog en werkt als associate professor aan Nyenrode Business University op het terrein van spirituele innovatie en werkt als lector bij de Hoge School Arnhem/ Nijmegen

16.15 uur liturgische afsluiting onder leiding van Tjaard BarnardOPGAVE via info@remonstranten.org

Toegang €20,- ( inclusief lunch) – prijs voor minder draagkrachtigen €10,-De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina