Requiem Verdi Latijnse tekst vertaald door Piet Nichting requiem giuseppe Verdi (1813-1901) lntroitusDovnload 34.92 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte34.92 Kb.

Requiem Verdi - Latijnse tekst vertaald door Piet Nichting

REQUIEM

Giuseppe Verdi (1813-1901)

lntroitus

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem; exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis

 

Kyrie

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

 

Sequentia 

Dies irae, dies ilia, Solvet saectum in favilia, Teste David cum Sybilia

 

Quantus tremor est futurus, Quando judex est venturus, Cuncta stricte discussurus 

Tuba mirum spargens sonum, Per sepuicra regionum , Coget omnes ante thronum

 

Mors stupebit et natura, Cum resurget creatura, Judicanti responsura 

Liber scriptus proferetur, In quo totum continetur, Unde mundus judicetur

 

Judex ergo cum sedebit,Quidquid latet apparebit, Nil inuitum remanebit 

Dies irae, dies ilia, Solvet saecium in favilia, Teste David cum Sybilia

 

Quid sum miser tunc dieturus, Quem patronem rogaturus, Cum vix justus sit securus? 

Rex tremendae majestatis, Qui salvandos salvas gratis, Salva me, fons pietatis

 

Recordare, Jesu pie, Quod sum causa tuae viae,Ne me perdas ilia die

 

Quaerens me sedisti lassus, Redemisti crucem passu's, 

Tantus labor non sit cassus.

 

Juste judex uitionis, Donum fac remissionis, Ante diem rationis. 

Ingemisco tamquam reus,Culpa rubet vuitus meus; Supplicanti paree deus. Qui Mariam absolvisti, Et latronem exaudisti

 

Mihi quoque spem dedisti. Preces meae non sunt dignae, Sed tu bonus fac benigne ,  Ne perenni cremer igne. 

Inter oves locum praesta, Et ab haedis me sequestra, Statuens in parte dextra.

 

Confutatis maledictis, Flammis acribus addictis,Voca me cum benedictis, Oro supplex et acclinis

Cor contritum quasi cinis: Gere curam mei finis.

 

Dies irae, dies ilia, Solvet saecium in favilia, Teste David cum Sybilia Lacrimosa dies ilia, Qua resurget ex favilia, Judicandus homo reus. Huic ergo parce deus.

 Pie Jesu Domine, Dona eis requiem! Amen.

 

Offertorium

 

Domine, Jesu ChristeRex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu. 

Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam, quam olim Abrahae promisisti etsemini ejus.

 

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus; tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus.Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam, quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

Libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni; fac eas transire ad vitam.Sanctus

 

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis! Benedictus qui venit in nomine Domini.Hosanna in excelsis! 

Agnus Dei

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

dona eis requiem sempiternam.

 

Communio

Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuisin aeternum, quia pius es. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Responsorium 

Libera me, Domine, de morte aeterna, in die ilia tremenda, quando coeli movendi sunt et terra, dum veneris judicare saeculum per ignem.

Tremens factus sum eg o, et timeo, dum

discussio venerit atque ventura

ira, quando coeli movendi sunt et terra.

Dies ilia, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde,

dum veneris judicare saeculum per ignem.Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

 

Libera me, Domine, de morte aeterna, in die ilia tremenda,quando cocii movendi sunt et terra,

dum veneris judicare saeculum per ignem. 

Libera me, Domine, de morte aeterna, in die ilia tremenda.

Libera me!

 lntredezang

(koor)

  Heer, geef hun de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen. U, o God, komt de lofzang toe op Sion, en U ter eer wordt de gelofte vervuld in Jeruzalem; verhoor mijn gebed, moge alle vlees tot u komen. Heer, geef hun de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen.

 Kyrie(solisten en koor)

Heer, ontferm u over ons.,Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. 

 

Volgzang (vertaling: Guido Gezelie)(koor)

Kwade dag, die al de dagen, Eens lijk asschen weg zult vagen, Zo 't Sybille en David zagen!

 

Welk een gruwel 'n zal niet wezen, Als de Rechter, opgerezen, 't Goé zal uit het kwade lezen! 

Wondere trompetrumoeren, Zullen al de graven roeren, Al die dood zijn troonwaads voeren.(bas solo)

Stom zal staan de Dood en 't Leven, Als de doden antwoord geven, Staan, en voor de Rechter beven.(alt solo en koor)

't Zal een boek te voorschijn komen, Waarin 't al staat opgenomen, Dat het oordeel Gods moet schromen.

 

Als de Rechter, neergezeten, Al 't verdoken kwaad zal weten, Straffen, ende niets vergeten.(koor)

Kwade dag, die al de dagen, Eens lijk asschen weg zult vagen, Zo't Sybille en David zagen!(terzet: sopraan, alt, tenor)

Wat zal dan toch mijn verweer zijn, Wie mijn voorsprake of begeer zijn, Als de goeden zelf verveerd zijn?(kwartet en koor)

Koning, schrikbaar en grootmachtig, Bron van goedheid, nederslachtig, Bid ik U, weest mij indachtig.(duet: sopraan en alt)

Jezus, wil toch wel gedenken, Als Gij mij kwaamt 't leven schenken, Wat 't om me op die dag te krenken?

 

Jezus, moe van 't zoeken naar mij, Hebt Ge ‘t kruis geleén, en daar mij 

Eens zo dier gekocht; ach spaar mij!

Schoon 't Uw recht zij van te wreken, Wil mij vrij van zonde spreken, Eer die dag komt aan te breken.

(tenor solo)

'k Zucht als een ter dood verwezen, Maar mijn schaamrood schuldig wezen, Hoopt op Uw bermhertig wezen. Wierd Maria 't eeuwig leven, Wierd de moordnaar hoop gegeven, Hopen durf ik ook, en beven.

 

Heere, onweerdig is mijn bede; Doch laat me, uitgoedjongstig heden,Vrij van 't vier der eeuwigheden! 

Laat mij bij Uw schaapjes weiden, Wilt mij van de bokken scheiden, En ter rechterhand geleiden.(bas solo)

Moet Gij dan vermaledijden, In het eeuwig vier doen lijden,,Roep tot mij: "Gebenedijde"! Want ik kome al jammerklagen, ‘t Herte als asschen rouw geslagen, Hulpe in mijne doodstrijd vragen.(koor)

Kwade dag, die al de dagen, Eens lijk asschen weg zult vagen, Zo 't Sybille en David zagen!(kwartet en koor)

Dag van weedom en van boeten, Als gij zult verrijzen moeten. En gerecht zijn om uw zonden, Mens, God spare u in die stonden!

Zoete Heere Jezus mijn, Laat ze in rust en vrede zijn, In alle eeuwen! Amen.

 

Offerandezang(kwartet)

Heer Jezus Christus,

Koning van glorie, verlos de zielenvan alle overleden gelovigen van de straffen van de hel en van de diepe afgrond.

Bevrijd hen uit de muil van de leeuw, laat de onderwereld hen niet verzwelgen, en laat hen niet in de duisternis vallen.

Maar laat de heilige Michael als vaandeldrager hen begeleiden naar het eeuwige licht, zoals Gij eens hebt beloofd aan Abraham en zijn nakomelingen.

Heer, wij dragen u offers en dankgebeden op; wil ze aanvaarden voor die zielen die wij vandaag gedenken.

Laat hen, Heer, van de dood overgaan naar het leven, zoals Gij eens hebt beloofd aan Abraham en zijn nakomelingen.

Verlos de zielen van alle overleden gelovigen van de straffen van de hel; laat hen overgaan naar het leven.Sanctus

(dubbelkoor)

Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der legerscharen. Hemel en aarde zijn vervuld van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge! Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge!

 

Agnus Dei

(solisten en koor)

Lam van God, dat de zonden van

de wereld draagt, geef hun rust.

Lam van God, dat de zonden van

de wereld draagt, geef hun de eeuwige rust.

 

Communiezang(terzet: alt, tenor, bas)

Het eeuwige licht verlichte hen, o Heer, samen met uw heiligen voor eeuwig, want Gij zijt barmhartig. Heer, geef hun de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen, samen met uw heiligen voor eeuwig, want Gij zijt barmhartig.

 

Beurtzang (sopraan solo en koor)

Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood op die verschrikkelijke dag, wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden, wanneer Gij met vuur de eeuwigheid komt oordelen.

Ik beef, en ik ben bang, voor het oordeel dat zal komen, en voor de naderende toorn, wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden.

Die dag zal een dag van toorn, van rampspoed en ellende zijn, een lange en zeer bittere dag, wanneer Gij met vuur de eeuwigheid komt oordelen.

Heer, geef hun de eeuwige rust,

en het eeuwige licht verlichte hen.

 

Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood op die verschrikkelijke dag, wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden, wanneer Gij met vuur de eeuwigheid komt oordelen.Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood op die verschrikkelijke dag.

Bevrijd mij! 

 

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina