Residentie Hof van Praet Aalter Reglement van Inwendige OrdeDovnload 11.66 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte11.66 Kb.
Residentie Hof van Praet Aalter

Reglement van Inwendige Orde
Art. 1

Alle reglementen betreffende de inwendige orde, vervat in de basisakte zijn van kracht en worden aangevuld met onderstaande artikels.


Art. 2

De gebruikers van het gebouw zullen dat doen als “zorgzame huisvader”. Zij zullen ervoor zorgen dat de rust van het gebouw, noch door henzelf, noch door de personen voor wie zij instaan, verstoord wordt.Art. 3


Iedere bewoner zal zorg dragen voor beperking van geluidshinder bij gebruik van radio-, televisie- en andere elektrische toestellen en absoluut geen lawaai maken in de gemeenschappelijke delen.

Art. 4


Aan ramen, terrassen en borstweringen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden. Enkel witte ondergordijnen worden toegestaan (zowel onder vorm van glasgordijnen, witte lamellen, luxaflexen of rolgordijnen). Op de terrassen mogen geen onwelriekende stoffen of vuilnis geplaatst worden, noch zaken die het uitzicht van het gebouw benadelen zoals daar zijn kasten, schotelantennes, fietsen, e.d. Ook mag er geen was over de terrasleuning gehangen worden.

Art. 5


De gemeenschappelijke delen van het gebouw moeten altijd vrij blijven. Het is onder andere verboden er (brom)fietsen, kinderwagens, boodschappenwagens of schoenen te stallen. Er mogen ook geen huishoudelijke of andere werken worden uitgevoerd.

Art. 6


In de gemeenschappelijke ruimten en in de lift mag niet gerookt worden. Niet vergezelde kinderen, minder dan 12 jaar, mogen de lift niet gebruiken. Elke gebruiker zorgt ervoor de lift netjes te houden en niet te misbruiken.
De eigenaars of de huurders van de appartementen genummerd Z3/C5/1.5, Z3/C5/1.6, Z3/C5/1.7, Z3/C5/2.5, Z3/C5/2.6, Z3/C5/2.7, Z3/C5/3.5, Z3/C5/3.6, Z3/C5/3.7, Z3/C5/1.8, Z3/C5/1.9, Z3/C5/1.10, Z3/C5/1.11, Z3/C5/2.8, Z3/C5/2.9, Z3/C5/2.10, Z3/C5/2.11, Z3/C5/3.8, Z3/C5/3.9, Z3/C5/3.10, Z3/C5/3.11, Z3/C5/4.7 en Z3/C5/4.8 mogen tevens gebruik maken van de lift ingeval van verhuizing. Indien hierdoor enige schade mocht ontstaan aan de lift, dient dit in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.
Bij gebruik van de lift dient men het aangegeven maximum gewicht en maximum aantal personen te respecteren.

Art. 7


Als de lift blokkeert, blijf kalm en gebruik de noodbel; bij gebrekkige werking verwittig Kone op nummer 02 346 21 00, de syndicus of in extreme noodgevallen de brandweer op noodnummer 100 of 112 – let wel : interventie van de brandweer is betalend.

Art. 8


Kleine huisdieren zijn in het gebouw enkel als gedoogzaamheid voor eigenaars toegelaten mits ze de inwendige orde niet storen. Bij storing kan deze toegeving ingetrokken worden. Huurders kunnen geen huisdieren houden, tenzij met de geschreven goedkeuring van hun eigenaar.

Art. 9


Het is ten strengste verboden in het gebouw en in de garages, hinderlijke, ontvlambare, ontplofbare, geurverspreidende of andere gevaarlijke stoffen binnen te brengen. Voertuigen op LPG mogen niet in de garage. De bewoners moeten zich schikken naar de politiereglementen betreffende het gebruik en opstapelen van gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde waren of apparaten. Het is de bewoners verboden enige vorm van gas aan te wenden.

Art. 10


De garages mogen enkel dienen tot parking van voertuigen, niet tot werkplaats. Kleinere reparaties mogen uitgevoerd worden, maar geregelde of langdurige werken zijn verboden.
Art. 11

De gemeenschappelijke tuin achteraan mag enkel gebruikt worden voor leveringen van goederen ten behoeve van de handelsruimten en door verhuiswagens. Dit dient steeds toegankelijk te zijn voor brandweerwagen en mag niet dienen voor opslagzone, vuilnis of parkingArt. 12


Iedere bewoner zet zijn eigen goed gesorteerde vuilnis buiten op de ophaaldagen van de gemeente. In afwachting daarvan mogen vuilniszakken tijdelijk in de daartoe bestemde vuilnisberging geplaatst worden in een afgesloten container. Bewoners worden gevraagd eventueel druppende vuilzakken zelf direct op te kuisen.

Overtredingen tegen dit reglement, of eventuele misbruiken, evenals beschadigingen en defecten in de gemene delen van het gebouw, dienen aan de syndicus meegedeeld te worden.

IMMO VAN DE WOESTIJNE, Molenstraat 28 EEKLO Tel. 09/377.38.36, of

IMMO VAN DE WOESTIJNE, Stationsstraat 75 AALTER Tel 09 236 56 79, of

–enkel voor noodgevallen buiten kantooruren- op gsm nummer 0477 78 02 48


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina