Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 114.54 Kb.
Pagina3/3
Datum22.07.2016
Grootte114.54 Kb.
1   2   3

letter D

Duijtslandt, ’t landschap drenthe, Dordrecht, Deventer, Doesburgh, Doornick, Douaij, Dixmuijden, Damme, directeurs, deurwaarders, deserteurs, differenten, domainen, douanen, daggelden, declaratien, dijcken en dammen, Dopf [generaal], Marinus Daris, Bernard Alexander van Drimborn [generaal majoor], G.Dudan, J.Deinman, van Durven [ontvanger], Dedel [controleur], Adrianus van Daalen, Doujat [intendant], Domicent [ontvanger], Adriaan van Dun [ingenieur], Meeuwse gezegd Dircx [fiscaal], Hesselt van Dinter [ontvanger], Van Dedem [ontvanger], Huijbert Drinckvelt, Johan van Drept, Francois Dallons [luitenant], Johan van Diemen, Draak [ingenieur], Rudolphus Dontzelaar [predikant], Johan van der Does, Johan Douglas [vaandrig], Prins van Nassau Dillenburg, Frederick van Duijsel, Andries van Deuren, Pieter Drijfhout [commies], Jan Damen, Joachim Diderick van Dewitz [luitenant kolonel], Cornelis Duijmen, Willem Jansz. van Dort, Dedel [commies stapelier], Adriaen Caesar Duijck [kapitein], David Douglas, Deemenhorst/Delmenhorst [ondermajoor], Dominicus van Doolen [gewezen ontvanger]


letter E

Engelandt, executien, executorialen, Eeden, emolumenten, Van Els [generaal majoor], Emans [essaijeur generaal], Anthony Emous, Gommert Simonsz. van Esch, Heimmo (?) van Eck [ontvanger], Abt van Echternaken, Erfprins van Saxen Eijsenach [kolonel], Princesse van Espinoijs, Marquis Espinoij, Pieter Everbroeck, Van der Elst [ontvanger], Samuel van Eck [luitenant], Anna Maria van der Aa vrouw van Gommert van Esch, Hendrick Engelhardt, Nicolaes Ensch [predikant], Emmerij [klonel], Esser [luitenant kolonel], Enschedé [majoor], Gerard Enting [provoost], Caspar Eijmbertsz., Jan Eijker [dubieus – kapitein], Henrij Ecurie [dubieus – luitenant], Willem van Erpecum [advocaat], Johan Esdré [ ingenieur], J.K. d’Erlach [vaandrig], Hendrick Engelaer


letter F

Franckfort, Fijnaart, finantien, fortificatiën, forten, magasijnen van granen broodt en fourage, frauden, Jan Farozijn, Johan Fullenius [ontvanger], A.K.Feijth [auditeur militair], Paul Ferij [kapitein], Fonson [contrerolleur], Johan Frederick van friesheijm [luitenant kolonel], Goedefried van Friesheijm, N.Fontaine, Pieter Felinck, Laas Finij [provoost], Johan Gerardus Feijlingius, N. del Fosse [aartsdiaken], Johan Focking [ontvanger], Focanus [kapitein], Francois Farghar [majoor], Francois [ondermajoor], Felten Friends, Estienne Frigier [ingenieur], N.N.Foppens, Thodorus van Flodrop [predikant], Jan en Alexander Faur, Pierre Fauquez


letter G

Gelderlandt, ’t Overquartier van Gelderlandt, Groningen, Geertruijdenbergh, Gent, ’t Zas van Gent, St.Gelain, generaals en lts. generaals, gouverneurs, garnisoenen, gijselingen, geestelijcke goederen, geannoteerde goederen, George de Gumoins [luitenant kolonel], van de Gronde [generaal majoor], Steven de la Gaddelliere [luitenant kolonel en commandant], Pieter van Gent, Hans van Gent ]provoost], Van Grovestius [generaal majoor], Pierre de St.Gaudens, Arent Ganckema, N.Gacherie, Hendrick Grootenraaij [kapitein], E. van Glinstra, Johan de Goste, N. de Graaff [kapitein], Pieter van Griendt, J.Cornets de Groot [drossaard], Sibert ’s Graauwen, la Grave [ingenieur], Matthijs Goverts, Hendrick Gerrits, Douwe van Grovestius [kapitein], Auwel van Glinstra, Gijseling [ontvanger], Gideon de Gast, Jacob Gijsenburg, Allard Gillard, Pieter la Garde, Marinus van Gils, de Heer van Goslinga, Gomarus [commies], Johan Goltz, Van Ginckel [kolonel], Sebastjaen Glabbeeck [kapitein], Andries Ghesquiere, Lambert Guillard, James Gibson [vaandrig], Jacob Greinis/Grems (?), de Heer van Guersdorf [extraordinaris envoijé], Jan Philip Gadelin, mr. Laurens Ghijsen, P. van Grootenraaij [kapitein], Gaillard [schout], F.E.Grosse [luitenant], ’s-Gravemoer [kolonel], N.Guillaumont, Pierre Gouaret, Huijbert le Gros [luitenant kolonel]


letter H

Cheurfurst van Hanover, Hollandt, ’s-Hertogenbosch, Meijerije van ’s-Hertogenbosch, Hulst, Hulsterambagt, Heusden, Harderwijck, Hasselt, Helmont, Huij, militaire hospitalen, ’s lands huijsen en hoeven, Van der Helst [ontvanger], Gerardus Hobbes [predikant], Hoijer [commies], Jan Frederick van Heuckelom [vaandrig], Theodorus Hanewinckel, Theodorus Hoogklimmer [predikant], Hop [luitenant generaal], Hop [thesaurier generaal], Hertel/Hartel [kolonel majoor en directeur], Arij Herleest [deurwaarder], van der Hoeven van Heeswijck [kwartierschout], Hirtzel [luitenant kolonel], Bernardt Halbersmit [chirurgijn generaal], Michiel hazeldonck, Johannes Babtiste Huijbregts [praeceptor], Mogge van Haemstede [ontvanger], Huffel [ontvanger], René Saumiere de l’Hermitage, Willem van Haansbergen [xolliciteur], Cuper van Holthuijsen [ontvangen], Prins Willem van Hessen [luitenant generaal en gouverneur], Maria van Hogeveen weduwe van de advocaat van der Haar, Schultz van Haga [luitenant kolone], Johan de Hamer, Sweer van Haarsolte [kapitein], Menno Coehoorn van Houwerda [majoor en kapitein], Christophel Hempel [chirurgijn], Johannes Hullet [provoost], Volckert van Haam, Baron van Heems/Heenis [extraordinaris envoijé], Anthony Sweer van Haarsolte [kwartierschout], Hebbeling [directeur], N.Hutte [predikant], Arent van Heuven [commies], Johan Hepbrun [kapitein], de weduwe van apotheker Johannes Hijssing, Gerard Hermans, J.Hijtveldt, Baudewijn Heijkoop [deurwaarder], Adolff Alexander van Heucking [vaandrig], Christophel Haver, Hopping [commies], Jacobus Ignatius van der Heijden [drossaard], Willem van Hulst, Jacob Hamel [luitenant], Franco van der Hoeven [vaandrig], de kinderen van Willem van der Hulst, Petrus van Hurck [advocaat], Theodorus Heutz [contrerolleur], Wouter van Herten, N.Houwert [kapitein], Van Hasselt [majoor], Gerrit van Hateren, Lodwijk ’t Hooft [commandeur], Lucas Hadorn [provoost], Palck Jurien van Hövel [kapitein], F. van Heuckelom [vaandrig], Alexander Hutzhuijsen, Reijnier Vincent Grave van Hompesch [luitenant generaal], Hillebrands [luitenant], Thomas Houjet, Hambeucke [provoost], Pieter van Heemstede [apotheker], Willem van Haanwijck, Jan Christjaen Harel [vaandrig], Jan Harmze, Louis van Hompesch, Nicolaes van harderbeeck, Hambroeck [kolonel], N. de Haas [kolonel], Hendrick Corstjaenz. Heijermans, Jan Babtiste del Haije, Hendrick van Hout [predikant], Hendrick Haan, Grave van Honsbroeck, Pieter en Cornelis Hamelinck, van Heijden [generaal majoor en commandant], Joost Herwegh, Jacob van Hardenbroek [kapitein], Gillis Hansaart, Mattheus van Hout [drossaard], Willem Hubert, Willem Hamaij [vaandrig]


letter I

Iperen, Isendijcke, ingenieur, informatien, interrogatien, instructien, inventie, imposten, Idsinga [brigadier en majoor], Berent Idema [provoost], Thomas Idelet, Pieter Idsweert [contrerolleur], Dirck Michiel van Ierssel, Louis Gaspar Inbona


letter J

St.Janssteen, ’s lands jagten, Jaussaud [directeur], N.Jelifier, Michiel Jagers [adjunct-commissaris], de Jong [ontvanger], Jacobus Jarman [directeur], George Jalhaij, Francois Jaupin [directeur], Jonckheer [kolonel], Cornelis Jekermans [kapitein], Johnson [boekverkoper], Balthazar Jacot [kolonel] en zijn weduwe Sar Maria Gijsen, Anthonij Jovino, Berent Jacobz., Reijnder Jacobsz., Willemina Jolandt, Jan Ernst van Jerusalem [auditeur], Jeremias [ritmeester], Johan Jonckers


letter K

den Keijzer, de ampten Krieckenbeeck en Kessel, ’t fort de Knocke, kercken, klagten, Grave van In- en Kniphuijsen [plenipotentiaris], Kemenerus [predikant], Adriaan van der Kaa, Francpis Kiggelaer, Caspar van Kinschot [commissaris generaal], Sibertus Koen [ingenieur], Johan Kievit, Cornelis Kruijskercken [doctor], Lubbert Koolen, Johan van der Kindt, Pieter Kerckhoven, Ruird van Kamminga [kapitein], Jan Willem Kuijpers, Gijsbert de Kort [luitenant], Knippenburg [kapitein], Dirck Keerens, Jan Willem Knoppert [luitenant], Herman Keijser, Hendrik Knapen [ontvanger], Maria Magtelina Carlier weduwe van kapitein Arnout Kien, Jurgen Laurens Kleist. Christophel Hendrick Keppe, Theodorus Kosthuijsen [intendant], Duncan Kennedy [vaandrig], Adriaen van Kerckhoven, Pieter Arnold Kleintgen (?), Herman Kruijl [procureur], Otto Kutsch [procureur]


letter L

Luijck, Luxemburgh, Limburgh, Lieroort, Langackerschans, Lilloo, Liefkenshoeck, lieutenants, leveranciers, licenten, loterijen, liquidatien, ’s lands landerijen, Adriaan Lambregts [commies], Van Laar [predikant], André Lovic [luitenant], Livingston, E.Lambregts [commies], Johan van Leefdael [rentmeester]Van Lennep, Levraij [commies], de Lislemarais [generaal majoor], Arnout van Leeuwen, Jan de Lille [kapitein], Elisabeth Levran weduwe van luitenant Francois Lamberts, Abraham Lanssel, Johan Francois Lommens, F.H.Langerack [kapitein], Aldegonde Bitzen weduwe van Johannes Lamberts, Laqueman [commissaris], Johan Nicolaas van Loon [ingenieur], Willem van Loo, Arnoldus Levrant [provoost], Grave de Lisle, Francois Lambers [luitenant], Lobel [ontvanger], Engelbertus le Lijon [commandeur], Snoeckert Heer van Heeze en Leende [sergeant majoor], Grave van Lottum [kapitein], Cornelis van Lambergh [predikant], Pierre Mortaing de Launaij, Van Lauwick [kolonel], A.Luchtemaaker, Herman van Loon [commies], Evert van Lith [majoor], Barent van Lonckhuijsen [luitenant], N. de Loij [partizaan], de Vrijheer van Lintelo, Johan George Luchtemaker [ingenieur], Willem van Lier, Graaf van Linden, Willem van Loo [commies], Antoine de la Lane [gewezen ontvanger], Johan Hendrick Lemp [commies], Abraham van Lint, A.Landaij, Mauritz Lodewijck van Nassau Heer van de Leck, Frederick van Lelij [majoor], Van Laar [ritmeester], John Lanoij [kapitein], Jacob de Lange [garde meuble], Langenberg [kapitein], Colin Lambert [kolonel], Reijnier Wilhem van Calcheijm tot Loohuijsen [brigadier], N. de Lorand [ingenieur], Paulus Loeff [procureur], Sweerts de Landas [ontvanger], Jan Jansz. van Leeuwen, J.H. de Lannoij [luitenant kolonel]


letter M

bisschop van Munster, Maastright, Mons, Meenen, Mechelen, Meurs, Montfort, generaal majors en majors, sergeant majors en ondermajors, militaire saecken, oorlogs magasijnen, monsteringen, mineurs, manslagen, metzelwercken, munte, gemeene middelen, mandementen, Jan babtiste des Maretz [rentmeester], Jan Paul van meckeren [vaandrig], de Moot [directeur], la Motte [partizaan], Roelof Mense, Pierre Dominiqúe des Marets [ingenieur], Willem Middelbeeck [apotheker], Henrij de Montese [generaal majoor], Van Merwede luitenant kolonel en commandant], Jacob van Munster [auditeur militair], George Lodewijck Mosburger [ingenieur], Sebastjaen Meijers, Johan Mom [opzichter], Kemp van Moermont [ontvanger], Mellema [directeur], Johan Adolff Meijboom [ingenieur], Murraij [luitenant generaal], N.Mingros [entrepremieur], erfgenamen van rentmeester Meerens, Reijner Willem van Middagten [kapitein], de heer Allard Meerens, Isaacq Melchior [bankier], J. Ter Meer [commies], Christjaen Mensch [ontvanger], Dirck marchal, Abraham de marcado, Johannes meijers [vaandrig en ingenieur], erfgenamen van Louise Manmaker, Van der meij [ontvanger], Daniel Cuijk van Mierop [kapitein], Daniel van Middelhoven [ingenieur], de Marquette [gouverneur en kolonel], Steven Marlet [ingenieur], George Muller, Meinertzhagen [extraordinaris envoijé], Jaspar le Maistre, Jan Hendrick Muller, Moleschot [kolonel], Jacob Hiskia Machado, Donalt Macqueen [majoor], Gerard Moore [ingenieur], Willem van der mast [kapitein], Antonius Mar….., Cornelis Monterij, Adriaen Meurs, Jan Marcelisz., Catharina Meulenbroecks, Johan Mathourne, Johannes van Megen, Pieter de Meij, Berent Mauritz, Jan Martini, Sebastjaen Muijser [kapitein], Francois van der Marck, Johan Martin, James Mosman [majoor], Emanuel Meij [kapitein], G.Maas [ondermajoor], William Mackenzij, James Monterij [luitenant], de Heer Meerman, Jan Babtiste Meganck, Wouter van Maanen [procureur], B. de Mortagne [luitenant kolonel], de Metral [kapitein luitenant], Cornelis Moerkindt


letter N

Namen, notarissen, negotiatien, Noot [ingenieur], Theodorus Netscher [ontvanger], Josué de Nogues, W.Nicolson, Albertus Nauta [predikant], Grave Mauritz van Nassau [commandeur], de Heer van Noortwijck, H.nederveen [commies], Alexander Nilson [vaandrig], J de Nassau [cornet], Servaas Nasset


letter O

Overijssel, Oudenaarden, de drie landen van Overmaze, Oostburgh, officieren, ontfangers, ostagiers, opsigters, obligatien, ordonnantiën, octroijen, Lonqúe d’Oosterlandt, Everhard Ourijk [chirurgijn], Nicolaes Oppril, Cornelis Overschie [solliciteur], Nicolaas Ossenberg [cornet], Arnoldt Otto, Charles Ouraadt [dubieus], ….Otten, Opgelder [commies], Omphal [kapitein], Otto Obreen, N.Oosterwalt [luitenant]


letter P

den Coning van Portugal, den Coning van Pruijsen, Cheurfurst van de Paltz, provintien, Philippine, Poperingen, placcaten, publicatien, petitie, propositien, patenten, posterijen, pensioenen, paspoorten, pardonnen, palissaden, polders, predikanten, procureurs, partisans en partijen, geweldige provoosten, pagters, processen, pleijdoijen, Ernst Pesters [ontvager], Portail [predikant], Proosting, du Portail [generaal majoor], N.Pennaij, Pollio [ontvanger], Lambert Pain et Vin, de weduwe van Floris van de Put, Pascale [kapitein], Pezijn [ontvanger], Jacob du Plessis [ingenieur], Plotho [luitenant kolonel], Johan Warner van Pallant [luitenant generaal], erfgenamen van de provoost Jan Post, Perotteau [ingenieur], Helena Divori vrouw van ritmeester Alexander le Prince, A.Chalort de Praille [majoor], Jan van de Putten, Carel Willem Baron van Pallant, Nicolaas Pardijck, Jan Jurrien Plugraet [provoost], Carel de pijper, Jan Joppe, Guido Pietersz., George Platja [agent], Adolpf Warner Baron van Pallant, Pijll [kapitein], Reijnier Pauw, Juda en salomon Pareira, Poothunius [commies], Plante [commandeur], Johannes Poorters, Aert Peetersz., Johan Pijll [procureur], Hendrick Peukens, Lambert Pondant, N. de Potter [auditeur], de vrouw van de raadsheer de Plaigne


letter Q

Quesnoij, Phlippus Quastius [predikant], Antonij Quaetvlieg [pastoor]


letter R

Raad van Brabant, Rijssel, Roermonde, Ravesteijn, rentmeesters, ritmeesters, ratificatie, rapporten, regimenten, rantsoenen, reeckeningen, renten, remissien, reparatien, Brunet de Rochebrune [kolonel], Johan Rietman, Jean Jaques de Remand, Octave Rivelot, Louis du Rier [fiscaal], Johan van Rielle [postmeester], Johan Ribbers, Petrus Rosar [chirurgijn], Hans Bertram van Rantzau [kolonel], Frans Robert, Taviel de Ranquieres [cornet], Rijswijck [kamerbewaarder], du Rier [commies generaal], Prades de la Ramiere [ingenieur], Christophel Ravoux, Hendrick van Rien [doctor], Hendrick Reets [ingenieur]Pieter Rumpelaer, Bernard de Roij [ingenieur], Rosenrol [luitenant kolonel], Hendrick van Rijp [drossaard], de kinderen van Gijsbert Box en Elisabeth de Ruijt, van Rechteren [generaal majoor commandant], Lambert Renette, Abraham van Rotterdam, Cornelis Rans, Johan Francois van Renesse, Lambert Rosmalen [collecteur], des Rocques [directeur generaal], Gerard Rouse [kapitein], Paul van Rammingen [kolonel], Daneil Rozijn, Jean de la Riviere [ingenieur], Rosinck [ambtman], Cornelis Reijers, de Heer van Rijnesteijn, Anne Francoise Cottij weduwe van wijlen Jean Remant, Johan van Arnhem Heer van Rosendael, Mattheeus Robijns, Balthazar Repelaer [kwartierschout], de Rue [luitenant kolonel], Abraham de Rameaux [predikant], Christophel Rochet [kwartiermeester], de weduwe van wijlen Jan Roosen, Christophel Ridel [ondermajoor]


letter S

den Coning van Spagne, den Coning Augustus Cheurfurst van Saxen, Swabischenkreijts, Switzerlandt, generale staten, provintie stad en lande, Swolle, Sluijs in Vlaenderen, Steenbergen, synoden, solliciteurs, schoolmeesters, sergeanten, schippers, schepen, soldaten, sententien, surceantien, sluijsen, steen, Johannes Schutter [predikant], Jan Jacob Swarts [luitenant], Antonij Rudolf de Salisch, Engelbregt van Schriek, Van Slijpe [rentmeester], Carel Jacob van Sacken [kapitein], Willem Christophel van Schenck, Albertus Streeck, Tjalling Douwe van Sixma [kolonel], Spiering [commies], Georg Philip Schot, Henrij Stammer, Van Slingelandt [rentmeester], Christophel Schultz [kapitein], Johannes Simon [predikant], Savarij [kolonel en commandant], Adriaan van Son [rentmeester], de Spaan [kolonel], A.Steffens [luitenant], Gillis Schutten, mr. Matthijs Stilte [ontvanger], Willem Smits, Sturler [brigadier], Jean de Saillij, Jan Ernst Stieffel, Pieter van Stolwijck [directeur en commies], de weduwe Schoonhees, Cornelis Simons [deurwaarder], de erfgenamen van mr. Matthijs van Strijp, Frederick Schell, de Heer Smits, Steven Stempel, Van Suchtelen [luitenant], erfgenamen van Nicolaas Schiltz, Sichterman [opzichter], Jacobus Suijderhoff [predikant], Johan Philip van Straubenzee [kapitein], Christophel Sterck [auditeur], Hendrick van der Salm [procureur], Abraham de Schepper [kapitein], Jan Martin Snell [vaandrig], Nicolaas Saldenus [ontvanger], Jan Jacob Slecht [auduteur], A.H. de Salengre [ontvanger], Satinck [commies], de erfgenamen van wijlen de commies Schilperoort, Van Slingelandt [ontvanger], Jean Philip Sprenger, Johan Philip Schaap [vaandrig], Strick [commissaris], Lambertus Sanderus, Thobias Schaardenborg [kapitein], D.Solikoffer, J.R.Stocker, Sabbé [majoor], Johan van Son, Stapel [majoor], Smits [vaandrig], Pieter Scheus [kapitein], Adam Spijck, Johan van den Santheuvel [vaandrig], Grave van Stirum [kapitein], Mattheeuws Stockenaar, Dirck Smits, de weduwe van de commandeur Segers (?), Nicolaas Stock, Johan Sicko van Swartzenburg [majoor], Smitlagen [predikant], Carel Hendrick Schilder [adjudant], N. de Schaack [majoor], Christophel Sterck [auditeur], Van Sterrenberg [luitenant kolonel hugmeester ?], Nicolaas Stuurman, Anthonij Schimmelpenning, Judah Senior, P. de Spina [resident], Nicolaas Smaal [predikant], David Sinclair [kapitein], Claude Savarij, Johan Schiltknegt [ingenieur], Lambert Sambeeck [auditeur], Willem Steenhuijsen [vaandrig], Jacob Surendonck [advocaat], Willem van Sandbeeck, Sarron [kapitein]


letter T

tractaten, tollen, thienden, tractementen, toeleg, timmerwercken, Van Tongeren [ingenieur], de weduwe Van Texel, Johannes Temming [voorlezer], Martinus Topfman [commies], Tengnagel [majoor], des Tombes [rentmeester], Willem du Tout [sergeant majoor], Jacobus Tiers, Thomas Thoma [auditeur], J.Tulleken [stadhouder], Johan Gansneb genaamd Tengnagel, Anna Clara Tagges, Cornelis Tonneman [vaandrig], Jan Tonnis, Grave van Tarouca [plenipotentiaris], Grave van Tillij [generaal], Adolphus Thomasius, Caspar Tiddinga [kapitein], Adolphus Thoma [predikant], Theodorus van Thijmberden, Johan van Theemsvelt, Evert Tolleaner, Terburg [ritmeester], Johan Toppinga [kapitein], Aldert Jan van Gansneb genaamd Tengnagel, Benjamin Turck [luitenant]


letter U

provintie van Utrecht, N.Ureman, Uijttehoven [luitenant kolonel], de heer H. van Rouwenoort van den Ulenpas


letter V

Vranckrijck, Vriealandt, Vlaanderen, ’t landt van Valckenburgh, Venlo, Veurne, vendrigs, vuijrwerckers, vreedehandeling, vonnissen, verbalen, verloven, verpagtingen, verpondingen, Diderick Vink [commies], Gerard Vinck [auditeur militair], Versterre [ontvanger], Van Vrijbergen [luitenant kolonel], de Vicouse [generaal majoor], Viennaij [kapitein], francois Villeneuve, Vinck [ontvanger], le Vraij [commies], Name de Vonck, Johan Anthony Vervoort [luitenant], Pieter Vormans, Arnoldus Vermehr [commies], Johan Francois van Volckershoven [kolonel], Jan Jacob Vergouwen, , Henrij de Verliac [kolonel], Johan Vinck [ingenieur], Mattheus de Voulte [predikant], de Villeges [generaal majoor], Godefried Verhoeff, de Villatte [generaal majoor], de heer van Vreedenburg, Eleon de Villeneuve [kapitein], David Samuel de Vinoge [majoor en kapitein], Thobias Venhuijsen [kapitein], Marcus de Vriendt, Van Vrijbergen [ontvanger], Bernhard Vestrinck [kapitein], Jan van Vucht, Frans Verhage, Abraham van Veuren, Jan de Vos, Daniel van Veen, Jan Verninck, Veelker [luitenant], Johan Verhagen, Elias van Valentijn, Theunis Vogel, N. de Vos [provoost], Gommert Verschuur, Dirck de Vos [commies], Verster [kapitein], Grave van Vasasines, Van Viersen [luitenant kolonel], Zacharias Veltrips, Willem Vries, Dionijs Vermasen, Verpoorte [kolonel], Bruellis de Voogt [kwartiermeester], Coenelis Verbis [proponent], Gerrit Verhorst, Jan van de Ven, de weduwe van kapitein du Val, Willem Vregge


letter W

Westwoldingerlandt, Willemstadt, Warneton, Weert en Nederweert, wissels, Pieter van Wouw [doctor], Clement van Wijckhuijsen, Mauritz Woestinghoven [ingenieur], Baudewijn van der Werff [directeur], Van Welderen [brigadier], Gerard de With [provoost], Abraham van de Walle [vaandrig], Francois Wijnandsz., Elisabeth Maria Willemsz., Johan Paul Wolfson [majoor], J.H.Wichers, Van Wassenaer [generaal majoor en gouverneur], Hendri k van Winighuijsen [majoor], Allard van Wijck, Johan Frederick van van Wintzingrode, Mauritz van Weede [luitenant kolonel], de heer van Welderen, George Frederick Wiggerheijm, Jan van Wijckhuijsen, Dirck de Witte [majoor], Geertruijd Overskamp weduwe van predikant Johannes Westrick, Anthonij Winterack, Jammes Wood [kolonel], John Felix Wertmuller [generaal majoor en commandeur], Van Winsheijm [luitenant kolonel], Dirck de With [ingenieur], Johannes Henricus van Weissenburg, Pieter van Wijnoxbergen, Johan Winterkamp [commies], Wichers [kolonel en commandeur], W. de Wintzingenrode, Hermanus Wolthers, Bartholt Wentholt [ontvanger], Johan de Wale [luitenant], J. de Wagener [ontvanger], Robert van Walcheren [provoost], Wijtzenburg [ritmeester], Pierre Ignace Willemsz., Christophel van Waardenburg


letter IJ

Fredick Thomas IJvoij


letter Z

Zeelandt, Zutphen, Zoutleeuw, zeewercken, kleijn zegel, Nicolaas van Zee [vaandrig], Hendrick Zimmerman [chirurgijn, Constantijn van Zutphen, Pieter Zuerius


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina