Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 162.88 Kb.
Pagina3/3
Datum22.07.2016
Grootte162.88 Kb.
1   2   3

letter N

de Spaansche Nederlanden, de provincie en stad van Naamen, Nijmeegen, negociatien, Theod: van Nijmegen [kantoorbode], N.Noot [ingenieur], J.Noot [commies te Tiel], H.Nederveen [luitenant te Zas van Gent], Johan Nollides [predikant], de heren Nieuburg en van Bork [gecommitteerden van de Ed: Mo: te Vlaanderen], de Baron van Nivelle, Alex. Nilson [gewezen vaandrig], J. Bern. Nieman [artilleriebediende], Willem Nijs [pachter van de Brabantse zwijgende landtol]


letter O

de provincie van Overijssel, de 3 landen van Overmaze, Ostende, Oudewater, de Ommerschans, ontfangers, officieren, de weduwe N. Overland, Orland [ingenieur], L. Ferd. van Oepen [kolonel], van Osch [’s lands metselaar], Charl. Onraad [pachter te Meenen], N.Otto [kapitein], Everhard Opgeller [commies], de abdisse van Olive, N.Overswald [luitenant], Govert van Opstal, Aaltjen Otten, Matt. Hoenst van Oijen [kolonel] , Lod. Orisant [ontvanger], Optennoorth [monstercommissaris], Isaac Onkoop [deurwaarder]


letter P

den Koning van Portugaal, den Koning van Pruijssen, de Vereenigde Provincien, Philippine, patenten, placcaten en publicatien, pensioenen, posterijen, predicanten, polders, processenAdr. du Pré [pachter te Sas van Gent], Ernest Peters [ontvanger], Prades ingenieur], Martinus Pompe, Jurrien Platja, A.Pezijn [auditeur militair te Sas van Gent], Pittenius [advocaat], Pixotti, Pesser [auditeur], Prosting [predikant], Petz [gewezen ingenieur], du Portail [generaal majoor - gewezen commandant van Luxemburg], Paauw [luitenant kolonel], Jan van Proijen [deurwaarder], Plante [luitenant kolonel], N.Pretlag [kolonel commandeur van ’t regiment Wirtemberg], Christ Princen [aannemer], Alex du Plessis [deurwaarder], Godert de Pain et Vin [majoor te Maastricht], Hend. Princen [schatheffer te Bergharen], Elbert van Pallant [ontvanger van Peelland], N.Potier [procureur generaal en fiscaal te Doornik], Fred. van Plessen [kapitein], Posthumus [commies te Doornik], Philippe Perseau [ingenieur], Abr. Posern [gewezen adjudant], Pierre Pauli, Peter Patijn [aannemer van vuur en licht], Corn. Provisie [pachter te Breda], Jaques Perenot [gewezen schoolmeester], Jan van der Putten [aannemer], Ph. Pielat [predikant te St.Ghislain], Louis Poirel [gewezen foerier], Cornelis Poedroijen, Jan de Poppe [aannemer], van Pallant [aannemer], Pieter Planke [vaandrig], de weduwe en vaandrig de zoon Carel van Panhuijsen, Carel Willem Baron van Pallant [Heer van Keppel], Baron van Poelgeest [de boedel van -], Guido Pieters [aannemer], N.Pollio [ontvanger te Steenbergen], Reinier Paauw [deurwaarder te ’s-Hertogenbosch], Papen [gewezen ontvanger], N.Pondant [luitenant], Guillaume del Pouve [pachter]


letter Q

Paul van Noel de Quesne [aannemer te Doornik], Johan de Quavre [huurder van ’s lands huis in Den Haag]


letter R

den Raad van State, generaliteits rekenkamer, Rotterdam, de stad en castelnije van Rijssel, Roermonde, rentmeesters, reekeningen, regimenten, Rochebrune [luitenant kolonel], Lamb. van Rosmalen [collecteur], des Roques [directeur generaal], N.Rhezand [kapitein], de Ruë [luitenant kolonel en commandeur van de Knokke], Louis de Renesse van Baar [majoor], P.Remij [majoor], Willem van de Roer, du Rier [commies generaal], Louis du Rier [fiscaal], van Renssen [kolonel], B.Repelaar [kwartierschout van Peelland], Dirk de reuk, Corn. van Roijen [vaandrig], Ripperda [envoijé van de Staten Generaal aan het hof van Spanje], du Rier [contrerolleur], J.Rijtman [aannemer], David Reijd [majoor der Grisons], Jan Ribbers [aannemer], N. de Rosier c.s., de Heer van Rijnestein, Jean de la Riviere [ingenieur], Prades la Ramiere, Frans Robert [aannemer], H.B. van Rantzauw [kolonel], Herman Robers [kapitein], Anrd. Rumpelaar [aannemer], Hend. van Raams [aannemer], Cornelis Reijer [aannemer], D.Rietsma [luitenant], Gerlacus Ruring [predikant], Frederik Ruering [majoor]Rosenrol [luitenant kolonel], Rebinder [luitenant kolonel], Bern. de Roij [ingenieur en kapitein], Herman Rebus [kapitein], Amelis Rogier [schoolmeester], Johan de Rees [pachter], Jacob Rijsenburg [de weduwe van aannemer – zie Giesenburg], Jacob Romijn [postiljon], Gisbertus Rumpf [predikant te Eijsden], Johan de Rees [pachter], M.M.Rossein, Willem Regtering [vuurwerker], de Heer Graaf van Regteren [gedeputeerde van de Staten Generaal te Antwerpen], van Ripperda [brigadier en commandeur van Namen], Rijswijk [kapitein], Rivecourt [ritmeester], van Rechteren [kolonel]


letter S

de generale staaten, Schotland, de Koning Augustus van Polen churfurst van Saxen, Switserland, de provincie van stad en lande, Swoll, Sluijs in Vlaanderen, Steenbergen, Stevenswaerd, Soutleeuw, synoden, subsidien, schippers en scheepen, Sigterman [kolonel], Pieter Stolwijk [ontvanger van het hospitaal te Mons en commies], N. de Serre [luitenant kolonel en commandeur te Meenen], Samuel van Schagen [landsadvocaat], N.Sabé [majoor te Kampen], P de Spina [resident te Frankfurt], N. van Schrik [kapitein], N. van Someren [kolonel], H.Hofman van Someren [kapitein], L.Sambeel [auditeur militair], N.Stembor [luitenant], Stembor [commies], N. van Slegt [auditeur], N.Stuten [ingenieur], N. van Son [collecteur – de weduwe], Heer van Sande [minister van de Hertog van Mecklemburg], M.B. van Sluise [Vrouw van Houpertingen], J.Crahaij en R.Slype [pachters], van Slijpe [rentmeester], P.W. van Sijtzama [kapitein], Nicolaas Seldens, C.Star [vaandrig], Swattendijk [secretaris van Montfort], Schiltknegt [ingenieur], Nicl. Saldenus [gewezen ontvanger], Govert Sonnemans [kapitein], Adr. van Son [ritmeester], Hendr. Sickinge [kapitein], mr. Jacob Surendonk [landsadvocaat], N. van Slingeland [ontvanger], Josephus van Slingeland [koopman], A.Snetlaken [predikant], N.Sacca [commissaris van de logementen te Doornik], W.Stempel [aannemer], Willem Spiering [commies van het magazijn te Namen], Spaan kolonel commandeur te Damme], Smits en Sininia [commissarissen van deciseurs van de Staten Generaal], Laurens Stevens [koopman te Deinse], Joh. Schulter [te Roermond], C.J.Stickers [koopbrouwer te Breda], Schuijl [fugitieve rentmeester], Jarig Sprottinga [vaandrig], J.Satingk [commies te Brevoort], Johan Simons [chirurgijn], Willem van Strijp [procureur], N.Schimmelpenning van der Oije [ontvanger], Schimmelpenning [aannemer], Jacob Sprumglij [aannemer], de weduwe Schellings, Hendr. Stakenburg [koopbrouwer], Carel Smitz [burger te Breda], Pieter Smits [pulvermaker], Pieter van Swerius [generaal wagenmeester], de heer van Sonsbeek [gecommitteerde van de Ed: Mo:], Antony Steffens [luitenant], N.Schak [luitenant], Otto Fred. Schak [majoor], Michiel Stol [aannemer], Charles van Swanenburg [kapitein], Liven Stevens [majoor te Isendijk], Jan Jacob Swartz [luitenant kolonel], Rud. Ant. Salisch [kapitein], Ant. Sonsbeek [ondermajoor te Namen], Barth. de Schepper [kapitein], N.Sloot [vaandrig], N.Suchtelen [vaandrig], Adriaan van Sevender, L.Seijgers [luitenant van de artillerie], Smit [luitenant kolonel], Smith [griffier van de leenhof te Brugge], Andr. Schijven [verpondingsbeurder], David Sinclair [kapitein], George Stebburn [kapitein], Willem Slingerlant [ingenieur], de weduwe van wijlen predikant Simon, Wilke van Saling [aannemer], Henrij Saudain [partizaan], Johan Scholte [kapitein], Gerard van Sandvoort [gewezen admodiateur], Isabella Gallo Salamanca, Adolph van Schaik, Schook [overleden commies], D.Schutz [vaandrig], van Schmeling [brigadier], Stilte [ontvanger], Jacobus Soet [predikant], Fred. Spanheijm [overleden ontvanger], Jan Stakebrand [luitenant], Seriaci [kapitein], A. Graaf van Schellart [luitenant generaal], Senserff [koopman]
letter T

Traarbach, Thiel, St. Truijen, tollen, thienden, N.Taats van Amerongen [commandeur te Warneton en luitenant kolonel], N. van Tengnagel [rentmeester], Germain Tousain [partizaan], N.Termeer [commies], N.Taurinus [commies te Breda], N.Tophman [commies te Yperen], A.Thomasius [griffier], Jan Temsveld [pachter], mr. Nicl. Thierens [procureur generaal van de Raad van Brabant], Rud. Thoma [predikant op d’Eede], des Tombes [rentmeester te ’s-Hertogenbosch], Gerard Thielen [directeur van het hospitaal te Maastricht], Pieter Tamé de jonge, Hendr. Tollenaar [predikant], Jacob Tiers [aannemer], L.T.L. Theeben [kapitein], Timmerman [koopman te Gent], Louis Tessiedre [ondermajoor te Namen], Olivier Thomson, N.Tichler [ontvanger], Theod. Timmber [aannemer], van Til [luitenant kolonel], S.Tamminga [majoor te Grave], Willem du Tour, Anna Clara Tagges, H. van Tengnagel [commandeur], Frans Thoma c.s.letter U

de provincie en stad van Utrecht, Daniel des Ulins [luitenant kolonel], Urman [aannemer te Bergen op Zoom],


letter V

Vrankrijk, de provincie van Vriesland, den Raad van Vlaanderen, Vlaanderen, de magistraat ’s lands van de vrije, Venlo, Veurne, ’t land van Valkenburg, T.Vink [ingenieur], Diderik Vink [commies van ’t magazijn te Huij], Gerard Vink [auditeur te Yperen], Corn. van Vrijbergen [ontvanger], Thomas de Vienne [pachter], de Vos [sluismeester te Meenen], Jan de Vos [aannemer te Philippine], N. van Vos [vaandrig], de Villages [majoor generaal en commandeur te Breda], N. le Vraij [commies in de citadel te Luik], Joh. Vissers [deurwaarder te ’s-Hertogenbosch], Eliza Visscher [burger van Bergen op Zoom], N.Verster [ontvanger], Samuel de Vije [ingenieur], N. de Vicouse [generaal majoor en commandeur van Mons], Will. Verheeven [voorlezer te Ostende], Johan Fred. Volkershoven [kolonel], N.Verpoorte [kolonel], Gibe Vermeulen ]pachter van landen], Leon Vermeulen [erfgenamen van de klerk -], Franc. Vermeulen [sluismeester te Sas van Gent], Charl. le Vasseur [pachter te Doornik], Math. de la Voute [predikant te Yperen], Vegelin van Claarbergen [rentmeester], de Heer Vegelin van Claarbergen [gewezen gedeputeerde te velde van de Staten generaal], Willem L. van Vierssen [luitenant kolonel], Godse Verhoof [extraordinaris vuurwerker], Volbergen [erfgenamen van ontvanger generaal -], erfgenamen van wijlen Hend. van Veldhoven, Samuel Voltelen [secretaris te Sint Michielsgestel], Jan Vermeer [hospitaalmeester te Meenen], Jan Verhagen [postknecht], Fr. Verhagen pachter te Nieuwkuijk], Mart. Verschuur [aannemer te Sluis], de weduwe van Corn. Vergouwen [pachter], A.v.Veurden [aannemer te Sluijs], Margareta Graswinkel weduwe van wijlen Joh. Franc. Valera, Daniel Verhaik, Jan Vernink [aannemer], Villars [aannemer], mr. Franc. Vogelvanger [advocaat], Willem Veelker [luitenant], Hend. Verhorst [aannemer te Grave], Jacoba Maria de Have markies van Villarnouil, Willem Vonk [ontvanger], Nicl. de vries [vaaandrig], D. van Veen [aannemer te ’s-Hertogenbosch], Jan Verhaast [luitenant wagenmeester], N.Verbies [predikant bij het corps naar Engeland]N.Vinox [kapitein], Jan de Voogd, A. de Vlim [provoost te Sluijs], P. la Vigne [kapitein], A.W.Verbeek [collecteur der beden te Mierlo], Dennis Vermasen [koopman], de weduwe van kapitein du Val, Don Valero [commies van de artillerie]


letter W

den Hertog van Wirtemberg, Westphaalschen creijts, Wedda en Westwoldingerland, Wageningen, Willemstadt, Warneton, Weert Nederweert en Wessem, Warwijk, van Welderen [brigadier en commandeur te Meenen], de Heer van Welderen gewezen commissaris deciseur te Maastricht], C. van Wezel [schout van Willemstad], van Wezel [ontvanger te Bergen op Zoom], J.B. Walther [kapitein], Winterkamp [commies te Nijmegen], Cornelis van Willegen, Peter van Wijnoxbergen [deurwaarder], N.Wichers [kolonel en commandeur te Roermond], J.Wichers [commandeur van de Langakkerschans], Willem Wittens [kapitein], Wassenaar [generaal majoor en gouverneur van Bergen op Zoom], Alexand. Webster [schoolmeester], Joh .de Wilde [directeur van de artillerie], N.Wolf [weduwe van wijlen de hospitaalmeester -], D. de Wiedenbrug [kapitein], N.Winsengenrode [vaandrig], Gerrit de Wit [provoost], Corn. van der Wielen [majoor], Math. Wyckaart [fiscaal militair van Zeeland], J. van Wijkhuijs [aannemer], Augustus de Waal [predikant], N. Wolfson [majoor te Hulst], Hendrik Wijnen, Wentholt [ontvanger], Wichersheim [cornet], Waltrop [vaandrig], Wittinski [kapitein], de Heer J.H. van Wassenaar, Jan M. Woestinghoven [ingenieur], Corn. Wevering [landsadvocaat], Allard van Wijk [vaandrig], Baron N. van Wolfskeel, Barthol. van Wijngerdenletter IJ

N.IJssel [brigadier kolonel der artillerie], N.IJssel [kapitein]


letter Z

de provincie van Zeeland, Zutphen, zeewerken, ’t contrazegel, ’t klein zegel, Christ Zeigerer [kapitein luitenant], Pieter Zeeuw, Adriaan van Zevender [drossaard van het Oostkwartier te Bergen op Zoom]


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER


BHIC toegang 178 inv.nr. 285 Resoluties van de Raad van State dienstjaar 1715 [deel 2]


1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina