Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 186.7 Kb.
Pagina3/3
Datum22.07.2016
Grootte186.7 Kb.
1   2   3

Trefwoordenregister – dat letterlijk is overgenomen van de microfiches en achter elk item staat de paginering van de index aangegeven en bij dat item volgt dan op de aangegeven pagina een zeer uitgebreide specificatie;de voornamen staan achter de familienamen vermeld – bij ‘op’ bedoelt de schrijver ‘zie ook onder’- overigens is het bepaald niet zo dat werkelijk elke persoonsnaam in dit resolutieboek is opgenomen in de index….de akten uit de Meierij laten dit al duidelijk zien als men het trefwoordenregister erop naslaat; de alfabetische volgorde is over het algemeen behoorlijk verstoord……!!!
letter A

rivier de Aa, Aalst, aangehaalde magasijnen, aannemers [24 pagina’s], aanstellinge, aanwasch, Aarle, Aarnhem, abdisse, abdijen, Abscampen, Absdale [polder], abt, absente heeren, absente officieren, abusen en excessen, accoorden, acte [3 ½ pag.], actie, acquit en duplicaat, adjudant, adjudantscommissie, administratie van fortificatiepenningen, admiraliteiten, admodiatie [zie pagters], advis, advocaat fiscaal, affuiten, affuitenwerk, afgebroken bruggen, afgegraven gronden, afrekeninge, afslag, agent, Agio, agterstallen, agterstallige tractementen, agterstallige verpondingen, Aijmont [zie boekverkoopers], Aken, Alem. Alemschendijk,, Anhalschen tol bedienden, apothecar, appoinctment, arbeidsloon, arme gasthuis – zie Sluis in Vlaanderen, Arredondo, arrest, arrierages, artillery [2 pag.], assignatie, assistent boodens, assistenten – zie quartierschout, Asten, Ath, attestatien, auditeur, auditeur militair [2 pag.], auditeur en monstercommissaris, Araux [Graaf van -], Axel


letter B

Baakel, Baarle Nassau, Bacquere de, bannaalmolen, baracque, baracquen, barge, Baron, Baronesse, baronije van Breda, Bat, bataille van Almanza [2 ½ pag.], Becanus, beddegoed van ’t Land, bedienden van ’t leeger, Beerends – zie krijgsraad, Beesel, begijnen te Rees, Bellevue de, Bellingwolderschans, Benting van Witgenstein, Bentijn, Berg van den, Bergeijk, Bergen op Zoom, Beringen, Berlicum en Middelrode, beroep, Bertrand, beschrijvinge, besteeding, Beuchem van, Bien de – zie pallisaden, bier, bieren, bierbrouwers, Biervliet, Bisschop van Munster, bisdommen Metz Toul Verdun – zie contributien, biscuit, bijslag, Blaarthem, Blankaart, Bleigny, Blerik, blikke doosen of druiven, Bodinkhuizen, Boekholt van, boekverkooper, bok, Bombaij, Bon, Bonaarts, Bont de, boode[n], boodens assistentien, Boom de, boomen, boot, bootsgesel, borg, borgtogt, Borgharen, Bosch, ’s-Hertogenbosch, Bosch, boschhoedersplaats, Bossier, Bottel [hoeve onder Deurne], Boulaart, Bourtange, Bout, Brabandschen landtol, Braat, brand en kaarsen, Bratz – zie wagenmeester generaal, Breda, Bredevoort, Bremenschen fortificatiën, Breugel van, brieven van voorschrijven, brigadier [3 ½ pag. met namen], brik of broksteen, Brocades, Broekaart, brood, brouwers, brouwersgilde, brug, bruggetie, Bruin de, Bruinswijk van, Buggenum, Buik, Buis, buitenlandsche ingelanden, Bunde, Bunnikhausen van, burgergasthuis te Bergen op Zoom, buskruit [pulver], Buvon – zie chirurgijn


letter C

Caan, cabinet, cadets, Cadier, caleijweg, calotte, Cambresis, Campen, canoniers, Capelle, capucijnermonnik, cargadoir, carmeliten, Caron – zie adjudantscommies, Cartel, casematten, cassatie, Casserijn, Castein, castelein, casteleine, casteleinijen, Casteren, Casterenschen waatermolen, cautie, cavallery, cement fort Isabella, ceremonieel of losschen van ’t kanon in de frontieren, certificatien, Ceulen – Keulen, changement, Cheur Paltzische troepen, chirurgijn, cijns[en], Clairmond [Graaf van -], Clarapolder, classis, clercq, Cummen, clooster van St.Geertruijd en Tolbrug, cloostershuijsinge, Coehoorn van Hauwerda, Coevorden, collateraal of regt van collateraal, collecteur, Collen van, collegium qualificatum, Coljarts, collonel Cronstrom, collonel [12 pag. met namen], colonien, combinatie. commandeur, commis de Beaufort, commis [9 pag. met namen], commissaris, commissie[n], compagnie, comparuit, comptoiren, Condé – schippers, conducteurs, conferentie, confiscatie en ontslag daaruit [4 pag.], conseilleur en directeur, consent[en], Constapel, contagieuse siekte – zie paarden, contract, contractant, contributien [26 pag.], controlleurs, conventen van Uilenburg, Tolbrug [er staat Tolburg], Cools, cornet, correspondent, corps de guardes, Cortrijk en Meenen, Cosson, coursse, Cox, Crevecoeur, Cromvoirt en Esch, Crugten, curassen – zie harnassen


letter D

Daanens, dagvaardinge, Daalem, dam, Damme, Damme van, datum, decharge, declaratie[n], declaratoit, dedomagement, Deedel van, Deedem van, deekens, Deensche batillons, default, defectieusheid, depeche, deputatis synodi, deurwaarder, Deventer, Dielisse – zie Geffen, defferenten, Diependijk, diminutie, directeur, dispensatie, doctor, doctoren chirurgijns en apothecars, Doesburg, Doijs, doleantie, domcapittel van Luik, domicent – zie secrete correspondentie, Dommelen, Dongen [baronie van Breda], doopboeken, Doorenhage, Doorenhegge, doosen – zie blikke doosen, Dordrecht, douceur, Douglas, dragonders. Drimmelaars scheepen – zie declaratie, drossard, Droux Le, Druinen/Drunen, druiven – zie blikke doosen, dubbelde interessen, ducaten, Duinkerke, Duisel, Duist van Voorhout, duplicaat, Duren en Viset


letter E

eed, Eersel, Egt, Eigen [polder van der -], Elburg, Elmt, Els van, emolumenten, Empel, Engelsche dragonders [Waalwijk] en Schotschee squadrons [Gorcom], Enschot, enveloppe, envoijé extraordinaris, equipagemeester, equipage en fourage, erfgenamen, erfpagt, erfprins, Esch, escorte, Espendonk, essaieur, Etten, exaten – zie voogden, excessen, excusen, executoriaal generaal, exemtie, expressen, extract, extraordinaire bedienden, ezel – zie houten ezel


letter F

Fagnolles, Farasin – zie doctor, Fariseau, fascinen, Fassoul, Febris Hectica zie verlof, Feeling zie commis of conducteur, Fiers, fiscaal Bidlo, formulieren, fort St.Andries, fort St.Michiel, fortificatiën en magasijnen, fourage, fouragegelden, fouragereserves, fourage- en equipagegelden, fraudes, Frederking, fundatie, furnitures


letter G

gage, Gansoijen, guarde du corps, gasthuis, geannoteerde landen, gecommitteerde, gedelabreerde regimenten, gedeputeerde staten, gedeputeerden te velde, Geenenhof, geestelijke verduisterde goederen, Geffen, gekken op ’s lands huis te Stevensweert, geld, Geldermalsen van [Heer] – 4 ½ pag., Geldrop [er staat Geldorp], Gemen, gemeene middelen, generaal van Salisch, generaal, generaal majoor, generale petitie [3 pag.], geordende personen, Geerards, gereduceerde schellingen, gereformeert kapitein, Gersdorf, Gestel, gevangen soldaat, gevangen straatschender, gevangens criminele, geweer en patroontassen, geweldige provoost, geweldigerhuis – zie Maastricht, gewincijnzen abdij van Postel, Gielen – zie hoeve genaamd Geenen Hof, gilde – koopbrouwersgilde in Breda, Gils van, Gilze en Rijen, Ginneken en Bavel, Girad, Gierbrugge te Venlo, Gijsberts, Gijselings, Glabbeek, Golts, Gompers, Goort, Gorcom [vgl. Gorichem], Gorcom van, Gorcum van, Gorp van, Gotte de, goud, gouverneurs en commandanten, gouverneurshuis [met namen], graanen, Graave, Granjou en Groeningen – zie apothecar en hospitaaalmr., Grans Maison, gratie, gratificatie, Greef de, Greefraad van, Grevendorf, Greestraat, grientenaanwasch, Groeningen, Groeningen van, Groenendijk, groenlakens, Groot de, grooten weg of heirbaan, guarnisoenshospitaals, gruitpagt, gritters – zie koopbierbrouwers, Guichet, guides-kapitein


letter H

Haage en Ginneken, Haalen van, Haan de, Haanswijk van, Haaren, Haar Hoog Mogende gecommitteerden, Haarsolte van, Halez, Hamer de, handgrenaden, handlangers, handmortieren, hauwitzergrenaden, harnassen, Hartman, Hasselt, Hazuir d’, Hees, Heese Leende Deurne, Heikoop, Heisnbergen van, Helden, Hedevier, Helmond, heirbaan, Hemert van, Hermans, Hertog van Savoije - van Wirtenberg - van Vendôme - van Marlbourg, Hervelt van, Hessen Casselsche troepen, Hetterman, Heurn van, Heusden, Hilvarenbeek, Hinsbeek, Hintem – zie Diependijk, hoepen, Hoeve[n], hoevenaars, Hof van Overquartier van Gelderland, Holst van, hooftkussen – zie spiegels, hoofttractement, Hooge en Laage Mierde en Hulsel, hooi, hoornwerk, hoptienden, hospitaal, hospitaaalsdirecteur, hospitaalmeester, hospitaalontvangers, hospitaalrekening, hospitaalschulden, Houjet, houte beschoeijing, houten ezel, Huij, Huiberts, huis, huisje, Hulst, Hulsterambagt, hussaren [4 pag.], hutmeester, huursbetalinge, huurscontinuatie


letter I

Ieren, Immings weduwe, impost, impostmeester, incompleetheid, indaging, ingenieurs [met namen], injurieproces, inquartiering, inspecteur, instructie, intendant, intercessie, interessen, interpretatie, inventeur, Isabelle [fort]


letter J

jaar, jaarwedde, jagt, jagtverbod, Jesuit, jus patronatus [Berlicum]


lerrer K

kaaij, Kaasenbrood, kachels, kalklesser, kalkleverancier, kamerbewaarder, kanon, kanoniers, kanonpaarden, kanoniken [vgl. kanunniken], Kant, kapteins [10 pag. met namen], kapitein-luitenant, Karel Rudolf Hertog van Wirtenberg, karren, kasjes, kasteel, Keisersveld, kerk, kerken, kerkenraad, kerkelijke inkomsten, kersdag [= kerstmis], Kervel van, Kessel Keulen, Kille of Muiden, kind[eren], kleeding en monteering, kleine specien, Klinkgraaf, klok, klooster[s], Klukers, Knegtsel, Knippenberg, koeijbeesten, kogels, Koning van Portugal, Kooijman, koolen teer en loot, koopbierbrouwers, koorenpagt, kosten en misen van justitie, kostpenningen en vragtpenningen, koussen en schoenen, Kranenburg, krankbesoeker, Kriekaart, krijgsbehoeften, ktijgsgevangenen in de bataille van Almanza[3 pag.met namen], krijsgevangenen Fransche officieren [11 pag. met namen], krijgsgevangenen Spaansche en Beijersche officieren, krijgsgevangene soldaaten, krijgsraad, krijtende schulden, kruiwagens


letter L

laadgereedschap, laboratorium, La Martinerie, Lambert, lampetten, Land van Cuik, Landen van Overmaase, landcommandeur, landrentmeester, Langakkerschans, Lange, Langstraat, La Valette, ledeikanten, Lepeel van, leepels en wisschers, leeningen uit de fondsen te remplaceren, Leeuwen van, legerlasten, leijen – zie klooster van ter beeke, Leli, Lelion, Lemsen van, Lent, Le Rond, leverancier, Levesque, Levin, Lieroot, Lieshout, Limburg, linie, linnen, liquidatie, Lit en Littoijen, luitenant, luitenant generaal [3 pag. met namen], luitenant collonel [3 pag. met namen], lijst[en] 5 pag., Lobbrigt, logement, logementen en servities, logeringe, Lom van, Lommel, Loon op Zand, lootse – zie Bergen op Zoom, lootsen en declaratien, Lubomirskij, Luik [4 pag.]


letter M

maandgeld, maandstaaten, Maaren, Maarheese & Surendonk, Maas, Maasbragt, Maaseik, Maastricht, machine, magasijn, magistraten, magistraatsbestelling, major, major de brigade, mandament crimineel, mandement penaal, manslag, manuscripten, Marquisat, marsch, Marenschendam, Martens, matrassen, Mechelen, medicament, meel en roggemeel, Meenen [3 pag.], Meerssen, Meij de, meiboom, Meijerije, Meijers, metale stukken, metser, Metz Toul Verdun, meubelbewaarder, meubellijst, St.Michielsgestel, Middelbeers e.o., Mierlo, Mikhoud, Millingen van, minen, mineurs, mineurskaptein, Moergestel, Moerschans, molens, molenaars, molenpagter, molensteen – zie Castreschen watermolen, Monlart, monstering, monstercommissaris, monsterrollen, Montfoort, mout, Muide en Kille, muntmeesters generaal, musquetten, musquetloot


letter N

Naarden, Namen, Nassau, Nath van der, Nedersel, Neeren van, negotiatie, Nesle, nieuwjaar, Nimwegen, Nistelrooij, Noeij, Noijelles [Graaf van -], Noortgeest, novale tienden, Nunen


letter O

obligatie, octrooij, octrooijscontinuatie, St.Oedenrode, Oerle, Ommelen van, ondermajor, ondermijning, ondervuurwerker, Onse vrouw Bezuiden , Onssel van, ontfanger generaal [met namen], ontfangers [vele pagina’s], ontfangers der contributien, ontleeninge, ontslag, oorlogsbehoftens, Oorschot Ortman, Oostende, Oosterhout, Oosterwijk, Oostelbeers, opsiender, opsigter, ordonnantiën, ordinair onderhoud, ordinaire emolumenten, originele missive, ossen en ossehuiden, Oudenaarde, Overmaase, Overquartier van Gelderland


letter P

paalen, paard – zie trompetterspaard, paarden, paardedieverij, pagt, pagter [4 pag.], pakken kleederen, pakwerk te Venlo, palissaden, Pangaaart van, ‘sPapen, pardon, parochiën, partije, partisan, pascedullen, pasporten [3 ½ pag.], pastor, pastorale tienden, pastorij, patacons, patent[en], patroontassen en geweer, pauken en standaarden, peegel, Peelland, penningmeester, pensioen[en], personaatschap, Pellisier, petitie, Pettegem van, Philippine, picquets en fascinen, pieken – zie snaphaanen en bajonetten, Pieters, Pijl, pistool/pistolen, plaatsmajot, placcaat, pleidoije[n], plenipotentiaris, plondering, paenaal – zie mandament paenaal, Pol van, polders [4 pag. met namen], Pollaart, ponden sterlings, ponten, pontkarren, pontpaarden, Poolsch edelman – zie gratificatie, portier, portie, portie in gremio, Portugal [koning], postillon, postmeesters, Postwijk - koopman te Roermond, potas, Poudrooijen, predicanten [7 pag. met namen], predicantshuis, predicantstractement, premie, presiderend raad, pressen, priesters – zie doopboeken, Prins – zie erfprins + namen, prior van St. Elisabeth, prijsen en buiten, proces communicatoir, proces verbaal, processtukken, procureur, prolongatie, protomedicus, provideergelden, provederie, provediteur generaal, provincie en provincien [met namen], provisien, provoost generaals lieutenant, Pruissischen intendant, Pruissische regimente, Pruissische troepen, Pudepiese, Pulle, pulver, pulvertonnen, pulvertonneties, pulvervaties, Put van, Putten


letter Q

quartier, quartiermeester, quartiermeester generaal, quartiermeestersplaats, quartierschout, quartiertaux, quitanciegeld, quohieren der tienden


letter R

raad van financie, raad fiscaal, raad van staaten, raad van Vlaandre, raderen, Rambure, rang, rantsels, rantsoen, rantsoengelden, Ravensbosch, recepissen, recommandatie, recompenseren, recruteringe, recrutgeld, rector der Latijnse Scholen, redons – zie Luik, reductie en remissie, reegen, regimenten [11 pag. met namen], register, reglement, regt, Reigersvlied, Reinold, reisgeld, reiskosten en equipage, rekeningen, rekenkamer, religieusen in de kloosters, remissie, remissies continuatie, rencontre, Renswoude, renten, rentieren, rentjes, rentmeesters [3 pag. met de namen], rentmeestersplaats, rentmeester generaal, renunciatie-acte, Replaar, represaille, repressalien, reserves – zie fourage, residenten [4 pag. + namen] resolutie, restcedullen, retorsie, Reuk de, Reusel, Revue – zie krijgsgevangenen, Rhee de, Rheede an, Rienen van, Riethoven Steensel en Westerhoven, Rijp van, rijshooft, Rijskervr, rijsleverancier, rijsschipper, rijswerken, Rijssel, Rithmeester [2 pag. + namen], Roede vn Meenen, Roermonde [3 pag.], roggemeel, rolpaarden, rondstokken, Roomsch Pastor, roode of grauwe loop, Roos en Van der Wel, Roover, Rooverschans, Roseboom, Rosendaal en Nispen, Rosmalen, Roosteren, Rotterdam – zie diminutie, Rouquet – erfgenamen, ruiter


letter S

Saarlouis, Sabelo, sak fabriq en kosterrenten gerven en brooden, salaris en verschotten, salueren met kanon, Saxische troepen, Saxen Gothasche overgenomen troepen in Italië, sauvegardes, Schaatsberg [baron van -], schanskorven, schellingen, scheepen, Scheepers – zie tiendepachters, scheepmaker – zie smit, scheepstimmerman, scherpregter, schilderijen, Schimmelpenning, schip, schippers [met namen], Slegt of Schlegt – zie auditeur militair, Schmettau, scholtus van Kessel, Schonk, Schook, schoolmeesters [+ namen], Schoondijke, schorren en aanwaschen, schouw, secretaris, secrete correspondentie [2 pag. + namen], secours, sententies [+ namen], sequestratie, sergeanten, sergeant major [3 pag. met namen], serviesgeld, servietten, sessie, ’s-Hertogenbosch, sieke en gequestste soldaaten, Sikkingen – Vrouwe van Kranenburg, Sint Andries [fort], Sint Anne Ter muiden, Sint Antoni [fort], Sint Donaas [fort], Sint Gerlach [religieusen], Sint Jan Steen, Sint Jans Gasthuis [Brussel], Sint Michiel [fort], Sint Pieters Berg, sloot, sluis, sluisjes en duikers, Sluis in Vlaanderen, Smit, smitswagen, Smits, snaphaanen en bajonetten, Soffarts, soldaat [met namen], soldijen, solliciteur, Son en Littoijen, sortiesluis – zie Venlo, Spankheim, spek, spiegels, Spiering [baron van -], Spillenaar – zie W.Kooijman, spion, staat, staaten, Staaten van Braband e.a., stadhouder, stal en corps de garde, Stampersgat, Stand daar Buiten, Steenteringe, steen[en], steenbakster, Steenbergen, steenleverancier, steenevloer, steenen weg, Steensel Kessel en Middelbeers, Stevensweerd [3 pag.], Stegman, Sak – zie proces, stelhouten handspeeken, stempels van zeegels, Stiphout, Stokvis – zie Oosterwijk, stoppeldijke, straatroover[s], Strijp, stroo, student, stuiver per man, subsidien [3 pag. + namen], Suiger, Sundert, surcheance, Surendonk mr. advocaat, surplus, Swalmen en Aalst, Swalmen en Asselt, Swanenburg van, Swartmakers, sweert – zie jagt, Swinkens, Swolgem


letter T

tabellen, tafel in de raadkamer, tafelgeld, tarif, du Tartre, tauxatieacte, Tavenner, Temet, Tenaille, Ter Heide, termineren, Teteringen, thesaurier generaal, tienden [pastorale, personaattienden, hoptienden, tiendpagters], Tilburg, titul, toeleg, togtpaarden, tol[len], Tolbrugsklooster, Tongeren, Tophman, Toulon, Traarbach, tractement, tragels in de Isabellapolder, translateur, transportscheepen, trasleveancier, troepen van den Staat, Tromp weduwe Gans, trompetter van den Staat, trompetterspaard, tugthuis [Breda], turf en kaarsen, turfschuur [opt Groot Pas te Sluis, turfvoeders, Tussenbroek van, twintigsten en veertigsten penning


letter U

Udenhout en Berkel Enschot, uitwisseling, Ulenburg vgl .Uilenburg, Ummelen van, universiteiten


letter V

vacante plaatsen, le Vasseur d’Ardenai, vast en beededag, veer, veertigsten en twintigsten penning, Veldhoven, Veldhuis, veldkas, veldmaarschalk Heer van Ouwerkerk [4 pag.], vendrig, Venlo [6 pag.], Venloon of Loon op Zand, Venraaij, venusziekte, verbaal, Verbeek, Verbois, verfoeijlijke zonde, Vergé, vergoedinge[n], vergraven landen, Verhaast, verhypothequeerde hofsteede, verlof [ 2pag. + namen], verlofsprolongatie, verloven, Vermeulen, vermindering, verpagtinge, verpondingen, verpondinggaarder, Verrèl, verschil, verschikking, verschotten, Versteegen, versterking, Vervoorn en N. du Cocq, verwisseling, verwulfsels, vier grooten vlaams, Vierssen Lobrigt en Grevenraad, vier stuivers toeleg of douceur, vier stuivers daags, vier stuivers ter week, Vigneau, van Villers – zie quartierschout, Vincent, Vink, vinnen hooij, Viset en Maseik, visie en extract, visitatie, visscherij, vivres, vijandelijke partijen, vijftig duisend guldens, Vlaamsche kerken, Vlissingen, vloer, vloersteenen, Vlodorp, De Vois, voleurs en vagebonden, Vollens, Volkershoven, vonnis [+ namen], voogden, voorleeser, voorstanders, vragtkoets tussen Luxemburg en Brussel, Vregge van, Vrijbergen van, vrije compagnie [5 ½ pag.], vrugten pagten cijnsen en renten, vuur, vuur en ligt, vuurwerker


letter W

Waalwijk, Waard vgl. Weert en Nederwaard, wagens, wagendienst[en], Wagenmakers, wagenordonnantie, wanbetaling, waterbak en waterleiding, watergeld, watermolen, Wateringe Reigersvlied, Waterschans, weduwe [3 pag. + namen], weduwvrouw, Weesel – zie aannemer, weg, De Weijer, Wernhout, Wielen en Assen, Willemstad, Wllis – zie aannemer, Wilman, windmolen, winterdienst, winterquartieren, wijn, Wirtenbergsche subsidien, wissels, wisselbrieven wisselgeld, Witsenburg, Wittenhost van, Woensel, Wouw, wulfsels, Wulpen en van der Lingen [polders]


letter IJ

ijkbrieven, ijenboomen, IJsendijke, ijser, ijsere calotten, ijsere roosters


letter Z

Zas van Gent [5 pag.], zeegel, zeegels calange, zeekapitein, Zeeland, zeesluis, zijl, zoute bij fort St.Donaas, Zoutleeuw, Zuiddiep, Zuidfort, Zutphen, Zwitsers, Zwitsersche monsterrollen, Zwitsersche regimenten, Zwol [1 ½ pag.]


EINDE VAN DIT INVNTARISNUMMER


BHIC toegang 178 inv.nr.264 Resoluties van de Raad van State dienstjaar 1707 [2e deel]

1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina