Respect voor de verscheidenheidDovnload 52.85 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte52.85 Kb.
Startviering 1 september 2008 schoolhoeve Axelwalle

Respect voor de verscheidenheid

Welkom


Hartelijk welkom op de eerste viering van het nieuwe schooljaar. Na de zonovergoten vakantie zijn wij weer helemaal terug om er een jaar van te maken om nooit te vergeten. Ieder van ons start met zijn eigen verwachtingen. De ene is superambitieus, de ander heeft er helemaal nog geen zin in. Nog een andere leerling hoopt dat hij op deze school betere kansen krijgt, niet gepest wordt. Onze verscheidenheid die zich toont in taal, kennis, karakter, huidskleur verdient respect; geen afgunst of discriminatie. Samen willen wij dit schooljaar respect opbrengen voor deze verscheidenheid en ze volop kansen geven.

Verwelkoming eerstejaars door een tweedejaarsleerling


Beste eerstejaars,
wij, de ervaren tweedejaars,
willen jullie verwelkomen

in het eerste jaar.


Twaalf maanden geleden

zaten wij hier ook voor het eerst.


En je ziet het: wij hebben het overleefd.
Meer nog, we hebben een prachtig schooljaar meegemaakt, hoewel we blij zijn dat we nu in het tweede jaar zitten.
We wensen jullie allemaal veel geluk!


Zand en steen


Een verhaal vertelt over twee vrienden die door de woestijn liepen. Op een moment tijdens de reis kregen ze slaande ruzie. De ene vriend sloeg de andere in het gezicht. Degene die geslagen werd, was gekwetst, maar zonder iets te zeggen, bukte hij zich en schreef in het zand: Vandaag sloeg mijn beste vriend me in het gezicht. Ze liepen verder totdat ze een aan een oase kwamen. Diegene die was geslagen raakte vast in de modder en dreigde te verdrinken, maar zijn vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen schreef hij op een steen: Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven. De vriend die had geslagen vroeg hem: Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand, en nu schrijf je op een steen. Waarom? De andere vriend antwoordde: Als iemand ons pijn doet moeten we het in het zand schrijven, zodat de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds voor ons doet, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen. Leer om je pijn in het zand te schrijven en om je goede ervaringen in steen te graveren.


Hier ben ik – kijk naar mij

Nergens wil ik liever zijn dan hier

Hier ben ik – alleen jij en ik

En vandaag komen onze dromen uit

’t is een nieuwe wereld – een nieuwe start

’t is een leven op het ritme van een jong hart

’t is een nieuwe dag – een nieuw plan

Ik wacht op jou

Hier ben ik

Hier zijn wij – we begonnen juist

Na al die tijd is onze tijd gekomen

Hier zijn wij – nog altijd sterk

We horen thuis op deze plaats

’t is een nieuwe wereld – een nieuwe start

’t is een leven op het ritme van een jong hart

’t is een nieuwe dag – een nieuw plan

Ik wacht op jou

Hier ben ik

Hier ben ik – dicht bij jou

En plots is de wereld helemaal nieuw

Hier ben ik – waar ik blijf

Niets staat in onze weg

Hier ben ik – kijk naar mij

Here I am (Bryan Adams)

Here I am - this is me


There's no where else on earth I'd rather be
Here I am - it's just me and you
And today we make our dreams come true
It's a new world - it's a new start
It's a live with the beating of young hearts
It's a new day - it's a new plan
I've been waiting for you
Here I am
Here we are - we've just begun
And after all this time - our time has come
Ya here we are - still going strong
Right here in the place where we belong
It's a new world - it's a new start
It's a live with the beating of young hearts
It's a new day - it's a new plan
I've been waiting for you
Here I am
Here I am - next to you
And suddenly the world is all brand new
Here I am - where I'm gonna stay
Now there's nothing standing in our way
Here I am - this is me

Tekst naar de 'toren van Babel'


Toen de mensen nog niet lang op de wereld waren, dachten sommigen: ”wij moeten rijk en machtig worden. Als we nu ieders neus eens in dezelfde richting zouden zetten? Als iedereen nu eens dezelfde leider heeft, dezelfde taal spreekt en dezelfde woorden gebruikt? Als iedereen nu eens hetzelfde eet en drinkt, hetzelfde kent, hetzelfde doet en denkt? Eén familie die voor hetzelfde vecht en leeft, die met ons weet wat belangrijk is.” Nadat de mensen uit het oosten weggetrokken waren, vonden ze de vlakte in Sinear en vestigden zich daar. Ze zeiden: ”Kom, laten we stenen maken en ze harden in het vuur.” Nu zeiden ze: “Laten we een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot aan de hemel reikt, dan zal iedereen weten wie het rijkst en machtigst is op aarde.”
Toen zag God wat de mensen van de wereld wilden maken, Hij werd verdrietig. God sprak: “Nu zijn ze één volk, ze lopen achter dezelfde leider aan, ze denken allemaal hetzelfde en ze gebruiken dezelfde woorden. Laten we neerdalen en hen op verschillende talen, woorden en gedachten brengen, zodat de één anders hoort, denkt en voelt dan de andere.”
Zo kwam er een eind aan de bouw van de stad. In Babel gaf God de mensen de verscheidenheid, de diversiteit. En de mensen dankten God. Ze waren verwonderd hoe anders mensen wel konden zijn. Vanaf die dag werden mensen nieuwsgierig. Ze ontdekten dat er altijd heel veel manieren kunnen zijn om naar onze wereld te kijken, om over ons leven te praten.

Een woordje toelichting…


We zijn alweer gestart. Met veel mensen op weg. Ieder met zijn eigen verhaal, talent, dorp en stad, taal en eigenaardigheden. Je zou kunnen denken: we kneden daar allemaal dezelfde poppetjes van, klaar om ergens aan de band in een fabriek zo hard mogelijk te werken. We maken er mensen van die allemaal hetzelfde denken en doen, die dezelfde interesses delen. En op sommige plaatsen in de wereld werkt het ook zo. En de mensen in Babel hadden het ook zo gezien. Ze wilden niet alleen hun scholen zo maken, maar heel hun wereld. En als Gods niet ingegrepen had, zo stond in de bijbel, dan was 't ook zo geworden: één wereld, één volk, één leider. Maar God komt tussen beide. Hij toont de mensen dat ze fout zijn. Waar alle mensen hetzelfde denken, spreken en doen, daar is geen leven meer. Als er niemand is die een ander tegenspreekt, die anders denkt, het eens op een andere manier doet, of als er niemand is die een ander aan 't denken zet, dan is vooruitgang onmogelijk. Hoe kan je nu iemand bewonderen die juist hetzelfde is als jezelf? Waarover kan je praten met iemand die juist hetzelfde zegt en denkt? De verschillen tussen mensen maken het leven boeiend. Pas als die verschillen met respect hun plaats krijgen, wordt het leven in groep mogelijk. In groepen waar mensen zich moeten plooien naar de grootst gemene deler, is echt leven uitgesloten. Waar de rijke verscheidenheid alle kansen krijgt, daar kunnen mensen verwonderd om zoveel verschillen, creatief zoeken naar vernieuwing.

Daarom daag ik u uit om in onze school eens goed rond te kijken en om blij te zijn dat daar zoveel verschillende mensen in zitten. Ik daag alle leraars uit om aandacht te hebben voor al die verschillen. Ik daag hen uit om hun leerlingen niet te willen kneden naar hun hand, maar om de rijke verscheidenheid in de klas en de school alle kansen te geven.


C
Vanaf de dag
dat wij op deze planeet komen
en stralend in het zonlicht stappen
is er meer te zien
dan we ooit zullen zien,
meer te doen dan we ooit kunnen doen.

Sommigen zeggen:


eet of je wordt opgegeten
Sommigen zeggen:
leven en laten leven,
maar allemaal zijn ze 't met elkaar eens als ze in de massa opgaan:
je zou nooit meer mogen nemen
dan je zelf geeft.

In de cirkel van het leven


gaat het om het rad van fortuin,
om het overbrengen van vertrouwen,
gaat het om de band van hoop
totdat we onze eigen plaats vinden
op de weg die zich ontrolt
op de cirkel, de cirkel van het leven.

Sommigen onder ons vallen


langs de kant van de weg
en sommigen onder ons
reiken naar de sterren
en sommigen onder ons slaan zich
doorheen al onze problemen
en sommigen onder ons
moeten met hun littekens leven.

Er is zoveel meer dat wij aankunnen,


meer te vinden dan er ooit gevonden werd,
maar de stralende zon
aan de saffierblauwe hemel
houdt groot en klein vast
in een eindeloze cirkel

ircle of life (Elton John)


From the day


we arrive on the planet
and blinking, step in het sun
there's more to be seen
than can ever be seen,
more to do than can ever be done

Some say:


eat or be eaten
Some say:
live and let live,
but all are agreed
as they join the stampede:
you should never take more
than you give.

In the Circle of Life


it's the wheel of fortune,
it's the leap of faith,
it's the band of hope,
till we find our place
on the path unwinding
in the Circle, the Circle of Life

Some of us fall


by the wayside
and some of us
soar to the stars
and some of us sail
through our troubles
and some
have to live with the scars

There's far too much to take in here,


more to find than can ever be found,
but the sun rolling high
through the sapphire sky
keeps the great and small
on the endless round

Voorstelling jaarthema: verbondenheid

Met onze Pastorale Werkgroep willen we dit jaar een ‘rode draad’ laten lopen doorheen het schooljaar. We willen dit doen aan de hand van een teken: de ampersand. Dit is een teken waarmee we verschillende zaken, soms tegenstellingen, met elkaar willen verbinden. Zo hopen we wat eenheid en harmonie te brengen in onze wereld, in onze school, in ons eigen leven.

1-15 sept.: ik & wij

Vandaag is het 1 september. We zijn terug begonnen aan een nieuw schooljaar, elk met zijn of haar eigen verhaal. Het zal voor ieder van ons (maar vooral voor al onze ‘nieuwelingen’) een opdracht worden om zich in te passen in de nieuwe groep. Maar ook voor de ‘anciens’ onder ons zal dit opnieuw een stukje aanpassing vragen.

15 sept.-15 okt.: oorlog & vrede

Ieder jaar vindt ‘eind september - begin oktober’ in Vlaanderen de Vredesweek plaats. Dit jaar zal de Vredesweek onze aandacht vragen voor de wijze waarop de media en de vrede aan elkaar gelinkt zijn. Vrede in de grote wereld, maar ook dichter bij ons, in onze klas, bij ons thuis, in ons hart.

15 okt.-15 nov.: leven & dood

Dit thema sluit nauw aan bij het vorige. Het is de tijd waarin we het afsterven van de natuur van heel dichtbij ervaren. Het is de tijd van Allerheiligen en 11 november (de dag waarop we het einde van de eerste wereldoorlog herdenken, toen men uitschreeuwde: ”Nooit meer oorlog!”). We zijn nu precies 90 jaar later, maar oorlog is er helaas nog altijd, ergens! We willen stil staan bij de vergankelijkheid en de kwetsbaarheid van het leven.

15 nov.-15 dec.: rijk & arm


We naderen het einde van het jaar en kijken uit naar Kerstmis en de Kerstvakantie. Toch niet zonder even stil te staan bij het lot van steeds meer mensen in onze samenleving, die steeds dieper in de miserie en de armoede terechtkomen. In deze adventstijd willen we samen met actie Welzijnszorg aandacht besteden aan de gezondheidskloof tussen arm en rijk die steeds groter wordt. Gezondheid is een kostbaar goed, voor iedereen. Het wegwerken van onrechtvaardige gezondheidsverschillen wordt een uitdaging voor de komende campagne van Welzijnszorg.
jan.: oud & nieuw
Januari, de maand waarin we ieder die we tegenkomen een ‘gelukkig nieuwjaar’ toewensen. Een maand waarin we ook op tv terugblikken op de hoogte- en dieptepunten van het voorbije jaar. Het is de tijd van het jaar waarin verleden en toekomst samenkomen.
feb.: ik & jij
Jullie zijn allemaal jonge mensen, volop in de groei van je leven, maar alleen gaat dit allemaal niet zo goed. Het voelt zo goed wanneer je iemand dicht bij jou hebt staan. In deze maand waarin we Valentijn vieren, willen we speciaal attent zijn voor een vriend of vriendin, want kleine attenties kunnen zalige, onvergetelijke momenten worden.
ma.: noord & zuid
De krokusvakantie met Aswoensdag (laatste week van februari) geeft de start aan de vastentijd, een voorbereiding naar het feest van Pasen. Het is de tijd van het jaar waarop actie Broederlijk Delen ons ieder jaar opnieuw gevoelig maakt voor solidariteit tussen Noord en Zuid. Vorig jaar stond Haïti in de kijker, dit jaar zal dit India zijn. We rekenen opnieuw op jullie steun om dit project goed te doen lukken.
apr.: hemel & aarde
De lente is opnieuw volop in het land. We zien hoe de natuur opnieuw haar best doet om nieuw leven en kleur te geven aan onze planeet. En toch, toch hebben we te weinig respect voor dit jaarlijkse wonder. Is het luiheid of onverschilligheid, is het pure hebzucht, egoïsme of enkel onbewust dat we zò vaak zò onverantwoord en zorgeloos omgaan met ons milieu?
mei: ouders & kinderen
Meimand, vroeger bij voorkeur Mariamaand genoemd (omdat toen veel mensen op bedevaart trokken (en nu nog altijd!) naar Mariaoorden), is tegenwoordig de familiemaand bij uitstek. We vieren Moederkesdag en komen met de familie bijeen op een communie- of lentefeest. De barbecues komen terug buiten. Allemaal gelegenheden om wat ons als gezin en familie aan elkaar bindt, eens feestelijk of met een attentie uit te drukken.
jun.: arbeid & vakantie
We naderen het einde van het schooljaar, dat nu nog helemaal voor ons ligt. Wat zal het worden? Zal ik er door zijn? Veel zal afhangen van je inzet. In juni zal nog een laatste inspanning gevraagd worden, alvorens te kunnen genieten van een deugddoende vakantie.
We hopen alvast dat het een goed jaar voor jou mag worden, waarin je als jonge mens mag groeien tot een bewust en verantwoordelijk iemand. Laat er ons samen, als vrienden (zoals in het volgende lied), werk van maken.

Anytime you need a friend (Mariah Carey)


If you're lonely Als je eenzaam bent
and need a friend en een vriend nodig hebt
and troubles seem like en het lijkt alsof je problemen
they never end nooit zullen ophouden
just remember onthou dan goed
to keep the Faith dat je moet blijven vertrouwen,
and love will be there dan zal de liefde
to light the way je weg verlichten

Anytime you need a friend Telkens als je een vriend nodig hebt


I will be here zal ik er zijn
you'll never be alone again je zal nooit meer alleen zijn
so don't you fear wees dus niet bang
even if you're miles away zelfs als je mijlen ver weg bent
I'm by your side sta ik aan je zijde
so don't you ever be lonely wees dus nooit eenzaam
love wil make it alright liefde zal het goedmaken.

When the shadows are closing in Als schaduwen je insluiten


and you spirit dinishing en je levensmoed afneemt
just remember you're not alone onthou dan dat je niet alleen bent
and love will be there en liefde zal er zijn
to guide you home om je naar huis te begeleiden.

Anytime you need a friend Telkens als je een vriend nodig hebt...

If you just believe in me Als je maar gelooft in mij
I will love you endlessy zal ik oneindig veel van je houden
take my hand neem mijn hand
take me into your heart neem me op in je hart
I'll be there forever baby ik zal er altijd voor je zijn
I won't let go ik zal je niet loslaten
I'll never let go ik zal je nooit loslaten

Anytime you need a friend Telkens als je een vriend nodig hebt...


Bezinning: in welke schoenen stappen we dit jaar?


Wij behoren tot die grote groep scholieren en leerkrachten die deze week uitgezonden worden om een nieuw schooljaar in te stappen. Met welke schoenen gaan we dit doen?

Sommigen staan net in hun kinderschoenen. Er worden onzekere passen mee gezet: men is vreemd, onzeker. Alles is nieuw. De drager zoekt naar veiligheid en geborgenheid.

Baskets worden gedragen door wie de kinderschoenen ontgroeid zijn.
Jonge mensen die sportief in het leven staan volgen niet altijd de kortste weg, maken omwegen, dwalen af, willen ongebaande wegen gaan. Tot grote zorg van hun ouders en opvoeders. Deze schoenen verslijten vlug, omdat jonge mensen in hun snelle vaart bruusk keren, plots stoppen en botsen.

Soms is het goed te kiezen voor bergschoenen.


Bergschoenen worden niet altijd gedragen, enkel bij grote inspanningen, een lange weg, een zware klim om moeilijke toppen te bereiken. Voor sommige onder ons is schoollopen zo'n zware opgave. Mensen die kiezen voor bergschoenen zijn mensen die iets aandurven, die van aanpakken weten, die niet bij de pakken blijven neerzitten. Zij gaan met veel wilskracht het nieuwe schooljaar tegemoet. Taaie volharders zijn het.

Wie kiest voor damesschoenen met hoge hakken geraakt waarschijnlijk niet goed vooruit. Misschien is dat ook niet de bedoeling. Ze worden gedragen door mensen die zich wat hoger willen plaatsen, die het beter weten, die alles schijnen te kennen, die zich beter achten. Hoge hakken bieden weinig stabiliteit. Je loopt het risico te vallen of je voet om te slaan.

Het is verstandig soms eens laarzen aan te doen.
Ze worden gedragen voor het vuile werk, door veldwerkers: landbouwers op het land, huismoeders en – vaders die schoonmaken, de brandweer.... In hun 'vuil' werk leveren zij prachtig resultaat. Ook al is het vaak ondankbaar werken voor anderen.

Soms is het nodig balletschoentjes aan te trekken.


Balletschoentjes verwijzen naar soepelheid. Ze doen ons denken aan lenigheid. Op school oefenen we ons lichaam om lenig te blijven, oefenen we onze geest in soepelheid en ons hart in barmhartigheid. Het is niet altijd eenvoudig om in onze klas soepel te blijven in alle omstandigheden, om niet vast te roesten in enge standpunten, om niet te blijven steken in eigen gelijk.


Sommigen zullen kiezen voor soldatenschoenen.
Ze worden gedragen door mensen die in de pas moeten lopen, die weinig bewegingsvrijheid hebben, die moeten doen wat anderen hen opdragen. Het zijn vaak kuddemensen zonder persoonlijkheid, die zich laten meedrijven door wat 'men' zegt en wat de reclame voorhoudt. Ook onder ons zijn er zulke mensen, die liever zelf niet denken en geen verantwoordelijkheid nemen.

De meesten kiezen voor gemakkelijke, alledaagse schoenen.


Ze zijn gemakkelijk en klassiek, maar ook stevig en ze kunnen tegen een stootje. Ze doen denken aan het gewone leven van elke dag. Ze spreken van trouw, volgehouden inzet. Trouw vraagt moed, je moet tegen een stootje kunnen.

Welke schoenen draag jij? Misschien nog wel een paar dat niet vermeld is: teenslippers, sandalen, pantoffels, zwemvliezen,... noem maar op...


Eén ding is zeker: hoewel jouw schoen een andere impact op de weg heeft dan de mijne, zullen we die weg toch samen gaan.
Ieder op zijn manier en zo zal er iets groeien.

Wij zijn allemaal maar doodgewone mensen (Geena lisa en Sergio)


doodgewone helden

Als je riemen hebt dan moet je roeien


Als je vleugels hebt sla ze dan uit
Als je tranen hebt laat ze dan vloeien
Want wat er in zit moet er uit

Als het donker wordt zoek dan de sterren


Als de avond valt roep dan de maan
Als ik niet bij je ben, kijk in de verte
Want in de verte zal ik staan

Wij zijn allemaal maar doodgewone helden


Ergens zijn we allemaal gelijk
Toch zijn wij niet helemaal dezelfde
Maar wij zijn allemaal van vlees en bloed

Als jij daar zin in hebt dan moet je schelden


Als jij daar zin in hebt schreeuw het dan uit
Als jij daar zin in hebt kan dat je helpen,
Want als het in je zit dan moet het er uit

Want wij zijn allemaal maar doodgewone helden


Ergens zijn we allemaal gelijk
En toch zijn wij niet helemaal dezelfde
Maar wij zijn allemaal

Wij zijn allemaal gewoon en toch bijzonder


Ergens zijn we allemaal gelijk
Want ieder is op zijn manier een wonder
Want wij zijn allemaal van vlees en bloed

Als je handen hebt sla ze dan samen


want wat we samen doen maken we sterk
Wat je teveel hebt gooi het door de ramen
Want als het in je zit dan moet het eruit

Wij zijn allemaal maar doodgewone helden


Ergens zijn we allemaal gelijk
En toch zijn wij niet helemaal dezelfde
Maar wij zijn allemaal

Wij zijn allemaal gewoon en toch bijzonder


Ergens zijn we allemaal gelijk
Want ieder is op zijn manier een wonder
Want wij zijn allemaal van vlees en bloed
Van vlees en bloed (X3)

Voorbeden


Er is een gebed van een wijze indiaan, Grote Manitou, dat luidt als volgt:
" Laat mij nooit oordelen over mijn medemensen
zonder dat ik minstens veertien dagen in hun schoenen heb gestaan".
Moge deze wijsheid ons samenleven in het komende schooljaar tekenen.

Geef ons leerkrachten die geen schrik hebben van de leerlingen, die niet bang zijn van de slimme of de stille leerling, ook niet van de speelse of de kritische leerling.


Geef ons leerkrachten die echt aanwezig zijn in hun les, die zich laten kennen in wie ze zijn, in wat ze willen en van waaruit ze leven, die interesse hebben voor hun vak en vooral voor ons, en tenslotte geef ons leerkrachten die bereikbaar zijn als we het moeilijk hebben.

Geef ons leerlingen


die niet alleen werken als en omdat het moet,
maar die durven vragen stellen,
die proberen initiatieven te nemen,
die willen praten en overleggen met anderen,
die kunnen luisteren naar andere meningen,
die iets over hebben voor elkaar,
die diep in hun hart
het beste van zichzelf durven bovenhalen.


Er komt een tijd
dat we een zekere oproep nodig hebben
dat de wereld een moet worden
er sterven mensen
en het is tijd om het leven een handje te helpen
het is de grootste gave van allemaal
we kunnen niet elke dag blijven doen alsof
dat iemand ergens snel verandering zal brengen
we zijn elk een deel van Gods grote familie
en de waarheid ken je
liefde is alles wat we nodig hebben
we zijn de wereld, wij zijn de kinderen
we zijn diegenen die een mooiere dag maken
dus laat ons beginnen te geven
er is een keuze die we maken
we redden ons leven
het is waar, jij en ik maken betere dagen.
zend hen je hart
zodat ze weten dat iemand om hen geeft
en hun leven zal sterker zijn en vrij
zoals God ons toonde door van stenen brood te maken
dus we moeten allen een helpende hand geven
wij zijn de wereld
wanneer je uitgeblust bent
er lijkt geen hoop te zijn
maar als je maar gelooft
dan is er geen manier om te mislukken
laat ons beseffen dat verandering enkel komt
als we samenwerken
wij zijn de wereld...

We are the world

There comes a time


When we need a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
And it's time to lend a hand to life
The greatest gift of all
We can't go on pretending day by day
That someone somewhere will soon make a change
We are all a part of God's great big family
And the truth you know
Love is all we need
We are the world, we are the children
We are the ones, who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our on lives
It's true, we make a better days just you and me.
Send them you heart
So they know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stone to bread
So we all must lend a helping hand
We are the world...
When you're down and out
There seems no hope at all
But if you just believe
There's no way we can fall
Let us realize that a change will only come
When we stand together as one
We are the world...

Wensen
Om die droom van een wereld waarin verbondenheid leeft samen waar te maken, willen wij tot slot van dit moment de volgende wensen uitspreken voor een mooi werkjaar:


We wensen je…

…sterke schouders om de zorgen van vandaag en morgen te dragen

en om de pijn te ondersteunen die je voelt.
We wensen je…

…alerte oren om de roepstem van je hart te horen en om de noden van je buren te herkennen.


We wensen je…

…onvermoeibare voeten om je eigen levensweg te stappen en om de mens die je verwacht te bezoeken.


We wensen je…

…stralende ogen om het mooie in de schepping te zien en om de Heer in de mens naast je te ontmoeten.


We wensen je…

…open handen om wat mensen je in vertrouwen bieden te ontvangen en om je eigen overvloed te delen.


We wensen je…

…een glimlach om je grote en kleine zorgen te relativeren en om wie stil langs de weg blijft zitten aan te moedigen.


We wensen je…

…een kloppend hart om biddend te danken in de geborgenheid van de Heer;een hart, ruim genoeg voor wie er even wil schuilen.

Enkele praktische mededelingen


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina