Resultatenrekening werkgroep 18 e eeuw 2014 Uitgaven 31-12-2013 31-12-2014 begroting-2014Dovnload 25.94 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte25.94 Kb.
RESULTATENREKENING WERKGROEP 18E EEUW 2014

Uitgaven 31-12-2013 31-12-2014 begroting-2014
Tijdschrift DAE

algemene kosten € 945 € 340,85 € 1.000

verzending buitenland - - - 1.654,37 - -

redactieassistent - 1.500 - 1.500,- - 1.500


Website - 13 - 94,90 - 100
Bestuurskosten - 933 - 2.270,92 - 1.000

ISECS


jaarlijkse bijdrage - 966 - 1.000,09 - 950

jaarvergadering - 1.937 - - - 600

ISECS-meeting Rotterdam - 9.162 - - - -

St. ISECS-2015 - 14.892 - 5.048,60 - 5.000


Congres

Vrede van Utrecht - 10.177 - - - -

congres-2014 - - - 5.649,47 - 4.000

congres-2015 - - - 64,50 - -


Burgerhartlezing - 4.330 - 1.717,55 - 3.000
Diversen - 460 - 69,50 - 500

scriptieprijs - - - 628,80 - -

bankkosten - - - 233,67 - -

------------ ---------------- ---------------

Totaal € 45.315 € 20.273,22 € 17.650

======= ========= =========Inkomsten 31-12-2013 31-12-2014 begroting-2014

Contributie leden € 6.563 € 6.275,-- € 6.500


Abonnementen instellingen - 3.198 - 2.765,-- - 3.200
Subsidies

Vrede van Utrecht - 5.010 - - - -

ISECS-meeting - 4.000 - - - -

Burgerhartlezing - 2.000 - - - 1.000

congres-2014 - - - 750,-- - 2.000

Mij Ned. Letterkunde - 2.200 - 2.200,-- - 2.200


Inschrijvingen congres

Vrede van Utrecht - 1.896 - - - -

ISECS-meeting - 345 - - - -

Burgerhartlezing - 195 - - - 500

congres-2014 - 430 - 790,-- - 500

congres-2015 - - - 230,-- - -


diversen - 1.143 - 114,95 - 600

rente - - - 624,70 - -


negatief resultaat - 18.335 - 6.523,57 - 1.150

------------ ----------------- -------------

Totaal € 45.315 € 20.273,22 € 17.650

======= =========== ========

TOELICHTING OP DE RESULTATEN VAN DE WERKGROEP IN HET BOEKJAAR 2014.

-in het boekjaar 2014 sluit de Werkgroep haar boeken af met een negatief resultaat; het negatief saldo van € 6523,- is een goede € 5300,- hoger dan in de begroting-2014 was voorzien.


-ook in 2014 werden de kosten van het tijdschrift De Achttiende Eeuw voor een groot deel gedragen door HolaPress Communicatie in Valkenswaard. De Werkgroep is dhr. Peter Latjes dankbaar voor de ondersteuning van deze activiteiten.
-het hogere negatief resultaat is voor een groot deel veroorzaakt door de verzendkosten van het tijdschrift naar het buitenland en hogere kosten van het bestuur, het congres en de Burgerhartlezing; verder hebben enkele tientallen leden en instellingen de contributie nog niet voldaan; herhaalde aanmaningen zijn en worden verstuurd.
-rekening houdend met de door de ALV van 24 april 2013 goedgekeurde voorzieningen op de balans bedraagt het eigen vermogen van de Werkgroep ca. € 36.000,-.
-het aantal leden bedraagt 289; 82 instellingen zijn geabonneerd op het tijdschrift.
-de administratie van de Werkgroep is gecontroleerd en goedgekeurd door de leden van de kascommissie, dr. Frits van Dulm en dr. Lex Raat.
-Dhr. Van Dulm en dr. Henk Boels hebben eveneens de boeken van de Stichting ISECS-2015 gecontroleerd en in orde bevonden.

Ten Boer, 19 januari 2015


Dr. Henk Boels, penningmeester Werkgroep 18e Eeuw.

BALANS WERKGROEP 18E EEUW 2014
Activa 31-12-2013 31-12-2014 Passiva 31-12-2013 31-12-2014
Postbank NL € 7.825,06 € 2.553,92 eigen vermogen € 37.963,57 € 36.440,50

bpostbank België - 5.960,40 - 6.583,77 reservering ISECS (1) - 10.000,-- - 10.000,--

Postbank spaarrek. - 39.178,11 - 37.302,81 reservering ISECS (2) - 5.000,-- - -

--------------- --------------- --------------- ---------------

Totaal activa € 52.963,57 € 46.440,50 Totaal passiva € 52.963,57 € 46.440,50

========= ========= ========= =========

(1) Goedgekeurd door de ALV van 24 april 2013 bij behandeling van de begroting-2013; het bedrag zal in 2015 worden overgemaakt naar de rekening van Stichting ISECS-2015; het bedrag is daarom als voorziening op de balans geplaatst.
(2) Goedgekeurd door de ALV van 24 april 2013 bij behandeling van de begroting-2013; het bedrag is in 2014 naar de rekening van Stichting ISECS-2015 overgemaakt.

BEGROTING WERKGROEP 18E EEUW 2015Uitgaven begroting-2014 31-12-2014 begroting-2015
Tijdschrift DAE

-algemene kosten € 1.000 € 340,85 € 1.000

-verzending - - - 1.654,37 - 1.900

-redactie-assistent - 1.500 - 1.500,-- - 1.500

Website - 100 - 94,90 - 100

Kosten bestuur - 1.000 - 2.270,92 - 1.500

ISECS

-jaarlijkse bijdrage - 950 - 1.000,09 - 1.000-jaarvergadering - 600 - - - -

-St. ISECS-2015 - 5.000 - 5.048,60 - 10.000

-idem: onvoorzien - - - - - 1.000

Congres


-2014 - 4.000 - 5.649,47 - -

-2015 - - - 64,50 - 4.000

Burgerhartlezing - 3.000 - 1.717,55 - 1.700

Scriptieprijs - - - 628,80 - 300

Bankkosten - - - 233,67 - 250

Diversen - 500 - 69,50 - 100

----------- -------------- -------------

Totaal € 17.650 € 20.273,22 € 24.350

======= ========= ========
Inkomsten
Contributie leden € 6.500 € 6.275,-- € 6.300

Abonnementen instellingen - 3.200 - 2.765,-- - 2.800

Subsidies

-congres-2014 - 2.000 - 750,-- - -

-congres-2015 - - - - - 2.000

-Burgerhartlezing - 1.000 - - - -

-Mij Ned. Letterkunde - 2.200 - 2.200,-- - 2.200

Inschrijvingen congres

-Burgerhartlezing - 500 - - - -

-congres-2014 - 500 - 790,-- - -

-congres-2015 - - - 230,-- - 200

Rente - - - 624,70 - 300

Diversen - 600 - 114,95 - 200

Negatief resultaat - 1.150 - 6.523,57 - 10.350

----------- --------------- --------------

Totaal € 17.650 € 20.273,22 € 24.350

====== ========= ========

TOELICHTING BEGROTING-2015


-de begroting is gebaseerd op het resultaat van het boekjaar-2014.


-evenals in voorgaande jaren is ervan uitgegaan dat de kosten voor het tijdschrift door HolaPress Communicatie zullen worden gedragen; die betreffen opmaak, druk en versturen naar binnenlandse leden en instellingen.
-uitgegaan is van 205 gewone leden en 74 studenten, AIO’s en gepensioneerde leden
-uitgegaan is van 71 (betalende) institutionele leden (5 leden zijn vrijgesteld van contributiebetaling).
-contributie: €25,-- gewone leden, € 19,50 studenten ed., € 39,50 institutionele leden.
VOORSTEL ALV:


  1. goedkeuring financiële rekening van Werkgroep 18e Eeuw 2014.

  2. begroting-2015 vaststellen.

  3. contributie voor 2015 bepalen zoals in de begroting is verwerkt.

  4. decharge van penningmeester dr. Henk Boels.

  5. benoeming kascommissie-2015.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina