RevisietabelDovnload 269.27 Kb.
Pagina1/9
Datum22.07.2016
Grootte269.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Veiligheidsmanagement

Systeemhandboek............
Versie 0.1

Revisietabel


Versie

Effectieve datum

Veranderingen

0

Index


Revisietabel 2

Index 3


Lijst met afkortingen 5

Voorbeeld: Veiligheidsbeleidsverklaring 7

Veiligheidsdoelen 7

Organisatie 8

Organogram 8

Functiebeschrijvingen 9

Voorzitter bestuur/Eigenaar 9

Veiligheidsmanager 9

Instructeur 9

Leden 10


Veiligheidsmanagementvergaderingen 10

Voorvalmanagement en onderzoek 11

Te melden voorvallen: 11

Risico management 12

Manier 1 12

Manier 2 12

Manier 3 14

Safety Assurance 15

Mitigerende maatregelen 15

Jaarlijkse toetsing 15

Behalen van de doelen 15

Veiligheidstraining 15

Voorzitter bestuur, bestuur en eigenaar 16

Veiligheidsmanager en ander veiligheidspersoneel 16

Instructeurs en vliegend personeel 16

Leden, studenten etc. 17

Veiligheidspromotie 17

Doel 17


Middel 17

Bijlagen 18

Bijlage Veiligheidsbeleidhandboek 22

Algemeen 22

Bijlage Hoofdstuk 1 Veiligheidsbeleidsverklaring 22

Veiligheidbeleidsverklaring 23

Bijlage Hoofdstuk 2 Veiligheidsdoelen 23

Bijlage Hoofdstuk 3 Organisatie 24

De Veiligheidsmanager 24

Bijlage Hoofdstuk 4 Voorvalmanagement en onderzoek 24

Bijlage Hoofdstuk 5 Risicomanagement 24

Het gebruik van de effecttabel 25

Bijlage Hoofdstuk 6 Safety Assurance 25

Bijlage hoofdstuk 7 Veiligheidstraining 25

Bijlage Hoofdstuk 8 Veiligheidspromotie 25

Bijlage bevindingenregister 27

Bijlage Gevarenregister 27

Voorvalregister 29

Voorvalregister 29Lijst met afkortingen

BR Bevindingenregister

GRF Gevarenregistratieformulier

GR Gevarenregister

SMS Veiligheidsmanagement systeem (Eng.)
VM Veiligheidsmanager
VMS Veiligheidsmanagement systeem
VMSH Veiligheidsmanagementsysteemhandboek
VRF Voorvalregistratieformulier
VR Voorvalregister
Lijst met definities
Gevaar Een conditie die of een object dat kan zorgen voor letsel, schade aan materiaal en voorwerpen, de verwoesting van materiaal en voorwerpen of de reductie van de bruikbaarheid van materiaal en voorwerpen.
Mitigerende maatregelen Maatregelen genomen om het risico van de gevolgen van een geïdentificeerd gevaar te beperken.
Risicomanagement Het identificeren van gevaren, het kwantificeren van risico’s en het vaststellen van mitigerende maatregelen die tot doel hebben het risico terug te brengen naar een zo laag mogelijk, acceptabel niveau.
Veiligheidsbeleidsverklaring Document waarin het veiligheidsbeleid van de organisatie wordt uiteengezet. Deze verklaring is bekend bij iedereen die tot deze organisatie behoort en is ondertekend door de voorzitter/eigenaar /CEO.
Veiligheidsmanagementsysteem Een systematische, proactieve aanpak van het managen van de veiligheid, inclusief de noodzakelijke organisatiestructuren, verantwoordelijkheden, procedures en beleid


Voorbeeld: Veiligheidsbeleidsverklaring


.......streeft ernaar om onze luchtvaartactiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat wil zeggen dat wij vliegen met luchtwaardige luchtvaartuigen (helikopters, micro light aeroplanes, ballonnen etc), bestuurd door competente vliegers na een goede vluchtvoorbereiding. Verder zullen wij alle op ons van toepassing zijnde regelgeving naleven en de risico´s die inherent zijn aan vliegen zo veel mogelijk inperken. Ons streven is dan ook:  • Geen ongelukken,

en daarom stimuleren wij  • het vergroten van de kennis over veilige vluchtuitvoering bij onze klanten, leden, en medewerkers,

  • een omgeving waarbij veiligheid voorop staat en een tweede natuur is.

Om dit te bereiken zetten wij alle benodigde middelen in. Hiertoe behoort het introduceren en hanteren van een veiligheidsmanagement systeem. Dit houdt in dat wij ons systematisch en voortdurend verbeteren op het gebied van de veiligheid. Wij hebben hiertoe een Veiligheidsmanager aangesteld die het Veiligheidsmanagementsysteem implementeert en onderhoudt.

Een belangrijk onderdeel van een veiligheidsmanagement systeem is het hebben van de juiste cultuur binnen onze organisatie. Wij creëren een cultuur waarbij het leren van voorvallen centraal staat en het eerlijk erkennen van fouten gezien wordt als een kans om te leren en als mogelijkheid om de veiligheid van onze luchtvaartactiviteiten te vergroten. Bij het onderzoeken van voorvallen staat dan ook het identificeren van de oorzaak van het voorval centraal en niet het individu. Zo kunnen wij iets aan de oorzaak doen en zal hetzelfde voorval niet nog eens gebeuren. De schuldvraag is daarom niet aan de orde, behalve als er sprake is van nalatig en roekeloos gedrag.
Wij treden op tegen het moedwillig begaan van overtredingen tegen de (Nederlandse) wet- en regelgeving en tegen onze eigen regels. Dit ongewenste gedrag tolereren wij niet.
Om te kunnen leren van voorvallen is het nodig dat u uw voorvallen aan ons rapporteert. Ook zouden wij u willen vragen geïdentificeerde gevaren te rapporteren. Dat is in ons gezamenlijk belang. Wij vragen dan ook om uw uitdrukkelijke medewerking! Wij garanderen daarbij de anonimiteit van de melder.

De resultaten van de onderzoeken naar voorvallen en geïdentificeerde gevaren, plus de maatregelen die wij nemen naar aanleiding hiervan, publiceren wij (op het mededelingenbord, in ons clubblad, op onze website, etc. ) zodat u hier uw voordeel mee kunt doen. De maatregelen genomen naar aanleiding van geïdentificeerde gevaren publiceren wij uiteraard ook.

Een veilige omgeving creëer je samen!
Ik dank u voor uw medewerking,
Het bestuur,
Handtekening

Dhr. P. Piloot,

Voorzitter  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina