RevisietabelDovnload 269.27 Kb.
Pagina2/9
Datum22.07.2016
Grootte269.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Veiligheidsdoelen

Zoals in de veiligheidsbeleidsverklaring al is gemeld zijn onze doelen:


- Geen ongelukken,
- Het vergroten van de kennis over veilig opereren bij onze klanten, leden, en personeel en
- Het stimuleren van een omgeving waarbij veiligheid voorop staat en een tweede natuur is.
Om dit te bereiken introduceren wij een Veiligheidsmanagementsysteem waarbij wij op systematische wijze gaan werken aan bovenstaand streven en daarmee beogen we een verbetering van de veiligheid.
Daar bovenstaand streven een hoog abstractie gehalte heeft, hebben wij praktische indicatoren gedefinieerd en doelen gesteld. Deze doelen dienen behaald te worden binnen de genoemde tijdsgrens.

Indicatoren Doel


VMS ingevoerd Veiligheidspersoneel aangewezen en taken verdeeld voor maand 2
VMS ingevoerd Veiligheidsbeleidsverklaring aangepast en verspreid voor maand 2

VMS ingevoerd Voorvalmanagement en onderzoek geïnstalleerd voor maand 4


VMS ingevoerd VMS handboek aangepast voor maand 6
VMS ingevoerd Eerste veiligheidsmangementvergadering gehouden voor maand 6
VMS ingevoerd Iedereen getraind in VMS applicatie voor maand 12
VMS ingevoerd Eerste Safety Assurance audit uitgevoerd en afgehandeld voor maand 12
VMS ingevoerd Eerste risicomanagementsessie uitgevoerd en afgehandeld voor maand 12
Voorvalmanagement Alle voorvallen onderzocht binnen 1 maand na binnenkomst
Voorvalmanagement Alle resultaten van voorvalonderzoek gepubliceerd binnen 3 maanden na binnenkomst
Risicomanagement Alle goedgekeurde mitigerende maatregelen zijn ingevoerd binnen de gestelde termijn
Incidenten Een 10 % reductie in voorvallen in de drie meest gebruikte incidentcategorieën voor maand 24
Gevaren Een aanzienlijke reductie van het risiconiveau van de top 3 risico’s voor maand 24

Organisatie

Hier wordt de organisatie beschreven en de functies van de mensen die een rol hebben in het VMS


Organogram

V

Voorzitter

oorbeeld:Bestuur


Veiligheidsmanager


Instructeurs

Functiebeschrijvingen

Voorzitter bestuur/Eigenaar


Is ook de voorzitter van de drie maandelijkse VMS vergadering


 • Verantwoordelijk voor de veiligheid van de operatie

 • Verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van luchtwaardige luchtvaartuigen

 • Verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van voldoende mankracht en andere middelen om een effectief VMS te bewerkstelligen

 • Verantwoordelijk voor het beperken van de risico´s inherent aan het vliegen

 • Verantwoordelijk voor het aansturen van de Veiligheidsmanager

 • Verantwoordelijk voor het promoten van een juiste veiligheidscultuur binnen de organisatie

Veiligheidsmanager


Is ook de Secretaris van de drie maandelijkse VMS vergadering

 • Verantwoordelijk voor het inrichten van het VMS

 • Verantwoordelijk voor het aansturen van het VMS en de verschillende componenten

 • Verantwoordelijk voor het doen of laten doen van voorvalonderzoek

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen naar aanleiding van voorvalbevindingen of risico identificatie

 • Verantwoordelijk voor het onderhouden van de VMS documentatie

 • Verantwoordelijk voor de agenda en de notulen van de VMS vergadering

 • Verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen geconstateerde risico´s bij de voorzitter van het bestuur/eigenaar

 • Verantwoordelijk voor het geven van veiligheidsadvies aan het bestuur/eigenaar

 • Verantwoordelijk voor het promoten van een juiste veiligheidscultuur binnen de organisatie

 • Verantwoordelijk voor de communicatie met de organisatie wat betreft veiligheidszaken

Instructeur


Is ook lid van de driemaandelijkse VMS vergadering

 • Verantwoordelijk voor het promoten van een juiste veiligheidscultuur binnen de organisatie en vliegerschap van de leden

 • Verantwoordelijk voor het introduceren van het VMS bij ( nieuwe) leden, klanten waarbij de nadruk ligt op het onder de aandacht brengen van de verplichting naar de organisatie toe om voorvallen te rapporteren

Leden


Van onze leden verwachten wij dat zij kennis nemen van de veiligheidsmededelingen op het mededelingsbord (clubblad) en dat zij onveilige voorvallen melden door middel van het VRF en gevaren melden door middel van het GRF. Zie ook 'voorvalmeldingen en onderzoek' en ‘risicomanagement manier 3’ verderop in dit hoofdstuk. Verder verwachten wij dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving welke op dat moment van toepassing is en aan de aanvullende regels zoals vastgelegd.

Veiligheidsmanagementvergaderingen


Het is verplicht voor de leden van de vergadering om VMS vergaderingen bij te wonen. Indien verhinderd laat men dit op tijd weten aan de Secretaris. De vergadering vindt minimaal elke drie maanden plaats. De secretaris stuurt de agenda van de vergadering tijdig naar alle deelnemers samen met de notulen van de vorige vergadering.
De notulen van de vergadering bevatten:

 • Een presentielijst

 • De onderwerpen die besproken werden

 • Oude actiepunten die konden worden afgesloten

 • Actiepunten die meegenomen worden naar de volgende vergadering en de laatste stand van zaken

 • Nieuwe actiepunten en de eigenaar van de te nemen actie

De agenda en de notulen worden 5 jaar bewaard.

De agenda bestaat ten minste uit: • Rondvraag of iedereen het eens is de notulen van de vorige keer

 • De gevaren die zijn geïdentificeerd en de eventueel voorgestelde mitigerende maatregelen

 • Bespreking van de incidenten die hebben plaatsgevonden en de stand van het onderzoek

 • De bevindingen naar aanleiding het onderzoek

 • Een voorstel van de mitigerende maatregelen naar aanleiding van de bevindingen die herhaling van het voorval dienen te voorkomen of de ernst van de uitkomst van een eventueel voorval dienen te verminderen

 • Geconstateerde negatieve trends en mogelijke mitigerende maatregelen

 • Bevindingen naar aanleiding van Safety Assurance sessies en mogelijke mitigerende maatregelen

Wie neemt er aan deel en wat is zijn functie:


 • De voorzitter of eigenaar van de club of school - Voorzitter vergadering

 • De VM - Secretaris

 • Vertegenwoordigers van operationeel personeel/leden


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina