RevisietabelDovnload 269.27 Kb.
Pagina4/9
Datum22.07.2016
Grootte269.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Manier 3


Tijdens de dagelijkse operatie kan het zo zijn dat clubleden gevaarlijke situaties opmerken. Deze gevaarlijke situaties hoeven nog geen voorval te hebben veroorzaakt. Die gevaarlijke situaties worden aan de VM gemeld met het gevarenmeldformulier (GMF). De gevaren worden door de veiligheidsmanager beoordeeld; Hij stelt vast of de gemelde gevaren goed verwoord zijn en past dit eventueel aan, daarna doorloopt hij stap 2 t/m 9 voor dit gemelde gevaar. Wanneer dit klaar is, wordt het besproken in de Veiligheidmanagementvergadering. Hier wordt gekeken of alle leden zich kunnen vinden in het risiconiveau, en de mitigerende maatregelen. Ook wordt besproken wat de volgorde van invoering zal zijn voor de mitigerende maatregelen en de tijdslijn voor de invoering

Safety Assurance
Mitigerende maatregelen

Safety Assurance zal de vraag beantwoorden of de doorgevoerde mitigerende maatregelen werken. Dit zijn de maatregelen die naar aanleiding van een voorval of naar aanleiding van een gevaar identificatiesessie genomen zijn. De vraag die hierbij beantwoord moet worden is of deze maatregelen het eerder vastgestelde risiconiveau naar beneden hebben gebracht.


Deze vraag wordt ten eerste gesteld, en wordt beantwoord, kort na invoering van de maatregel. Daarna zal deze vraag jaarlijks terugkerend worden gesteld door de VM. Tijdens deze safety assurance sessies wordt getoetst of de mitigerende maatregel werkt. Dit kan gedaan worden op verschillende manieren en hangt volledig af van de aard van de mitigerende maatregel. De VM kan bijvoorbeeld interviews afnemen, (les)materiaal bekijken, de operatie bekijken etc.
Bij grote veranderingen worden de maatregelen ook opnieuw bekeken door de VM om te kijken of de veranderingen invloed hebben op de maatregelen (en daarmee op het risiconiveau van eerder geïdentificeerde gevaren) en welke invloed dit is.

Jaarlijkse toetsing

Alle eerder ingevoerde maatregelen worden hierbij getoetst. De vragen die beantwoord worden, zijn: • Werken de maatregelen zoals ze behoren te werken?
 • Hebben ze nog steeds het beoogde effect op het gevaar?
 • Is het risico dat deze maatregelen beperken nog steeds op hetzelfde niveau?
 • Hebben de maatregelen geen nieuwe gevaren ge├»ntroduceerd?

Als deze vragen niet met Ja beantwoord kunnen worden, wordt een bevinding geschreven.


Deze bevinding wordt door de VM aangeboden aan het bestuur/ de eigenaar en deze zal het binnen een vooraf besproken, en vastgelegde tijdsduur oplossen d.m.v. het instellen van mitigerende maatregelen die ook in het bevindingenregister worden opgenomen. De VM bewaakt de uitgezette tijdslijn voor het sluiten van de bevinding (Dit is inclusief de invoering van de mitigerende maatregelen).

Behalen van de doelen

De tweede manier waarop Safety Assurance wordt toegepast is in het continu monitoren van het behalen van de doelen die de organisatie zich gesteld heeft. De VM bewaakt dat de doelen die gesteld zijn behaald worden. Mocht dit niet het geval zijn, of mocht dit dreigen te gebeuren, zal de VM via het bestuur of eigenaar ingrijpen en er zal een bevinding geschreven worden in het bevindingenregister door de VM. Daarna zullen er mitigerende maatregelen ingevoerd worden, in samenspraak met de verantwoordelijke voor het behalen van het doel, om ervoor te zorgen dat het doel alsnog gehaald wordt. Deze mitigerende maatregelen worden dan in het bevindingenregister bij de bevinding genoteerd.


Veiligheidstraining

Voordat mensen actief zijn binnen de organisatie volgen zij eerst een veiligheidstraining. Welke veiligheidstraining zij volgen hangt af van hun functie binnen de organisatie. Verder wordt bijgehouden wie training heeft ontvangen en welke training iedereen heeft ontvangen.


Iedereen heeft verantwoordelijkheden binnen het VMS maar het soort training verschilt per groep.
De verschillende groepen zijn als volgt te onderscheiden:

 • Veiligheidsmanager en ander veiligheidspersoneel • Leden, studenten etc.

Voorzitter bestuur, bestuur en eigenaar

Zij ontvangen een briefing over de volgende onderwerpen:

 • Het Veiligheidsbeleidshandboek van de organisatie
 • Hun aandeel en verantwoordelijkheden binnen het VMS, de Veiligheidsmanagementvergadering en de veiligheidscultuur van de organisatie

De VM geeft deze briefing aan het begin van het jaarlijkse vliegseizoen.


Veiligheidsmanager en ander veiligheidspersoneel

Zij ontvangen training in de volgende onderwerpen: • Het VMS framework


 • Het Veiligheidsbeleidhandboek • Risicomanagement
 • Gevaaridentificatie
 • Voorvalonderzoek
 • Veiligheidscultuur

(Om de benodigde kennis te vergaren zal een externe cursus gevolgd worden.)Instructeurs en vliegend personeel

Zij ontvangen training in de volgende onderwerpen: • Het VMS framework

 • De verschillende componenten van het VMS van de organisatie

 • Het Veiligheidsbeleidhandboek van de organisatie

 • Risicomanagement

 • Gevaaridentificatie

 • Veiligheidscultuur

Deze VM geeft deze training aan het begin van het jaarlijkse vliegseizoen.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina