RevisietabelDovnload 269.27 Kb.
Pagina5/9
Datum22.07.2016
Grootte269.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Leden, studenten etc.

Zij ontvangen een briefing over • Het VMS framework

 • De verschillende componenten van het VMS van de organisatie

 • Het Veiligheidsbeleidhandboek van de organisatie

 • Gevaaridentificatie

 • Veiligheidscultuur

 • Te melden voorvallen en gevaren en de te gebruiken formulieren

Deze briefing wordt aan het begin van het jaarlijkse vliegseizoen gedaan door de instructeurs of ander vliegend (beroeps) personeel voor bestaande leden. Nieuwe leden krijgen wanneer zij lid worden, voordat zij gaan vliegen, deze briefing.


Veiligheidspromotie
Doel

Het doel van veiligheidspromotie is: • ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van het VMS

Hiertoe is er niet alleen veiligheidstraining ingesteld. Alle veranderingen in de structuur van het VMS en belangrijke beslissingen genomen in de veiligheidsmanagementvergaderingen worden gecommuniceerd met leden, studenten en instructeurs.

 • ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van informatie die van invloed is op de veiligheid

 • ervoor zorgen dat iedereen weet waarom bepaalde maatregelen genomen zijn

Indien mensen weten dat er door hun melding maatregelen genomen worden zet dit aan tot rapporteren.

 • ervoor zorgen dat iedereen weet waarom bepaalde veiligheidsprocedures zijn geïntroduceerd of zijn veranderd.

Wanneer mensen de reden kennen van bepaalde veiligheidsprocedures zullen zij eerder geneigd zijn zich aan deze maatregelen te houden.

Dit zorgt ervoor dat mensen op de hoogte zijn van veiligheidsinformatie die ze misschien op eigen gelegenheid niet hadden gevonden. Dit zorgt voor een vergroting van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie.


Middel

De organisatie gebruikt de veiligheidspagina van de web site/ het veiligheidsmededelingsbord in de gemeenschappelijke ruimte om veiligheidsinformatie over te brengen. De organisatie onderscheidt twee soorten veiligheidsinformatie; veiligheidskritische informatie die voor de eerstvolgende vlucht of zo spoedig mogelijk bekend moet zijn en informatie waarbij de tijdsfactor minder kritisch is.

Van de leden en klanten wordt verwacht dat zij voor elke vlucht/vliegdag het mededelingsbord of de website bekijken!

Veiligheidskritische informatie die voor de eerstvolgende vlucht of zo spoedig mogelijk bekend moet zijn wordt geprint op rood papier en wordt het op het veiligheidsmededelingsbord gehangen gedurende een maand. Na deze maand wordt de informatie in de rode ordner opgeborgen. Het is voor iedereen verplicht, die langer dan drie weken niet aanwezig is geweest, voor de vlucht ,deze ordner door te nemen om zich op de hoogte te stellen van nieuwe veiligheidskritische informatie. Veiligheidskritische informatie die niet meer relevant is wordt uit de ordner verwijderd door de VM. Voorin de ordner is een lijst met alle onderwerpen van de veiligheidskritische informatie opgenomen zodat het duidelijk is of de ordner compleet en volledig is.

Informatie waarbij de tijdsfactor minder kritisch is, is ook op het veiligheidsmededelingsbord te vinden. Voorbeelden van veiligheidsinformatie waarbij de tijdsfactor minder kritisch is, zijn:

- Resultaten van voorvallenonderzoek, mitigerende maatregelen, geleerde lessen • Resultaten van gevaarmeldingen, mitigerende maatregelen

 • Resultaten van gevaaridentificatie sessies

 • Veranderingen in (Veiligheids)procedures ( niet tijd-kritisch)

 • Veiligheidsbeleidsverklaring

 • Veiligheidsdoelen

 • Interessante artikelen uit de bladen

 • Interessante veiligheidsontwikkelingen op andere velden

Bijlagen

- Voorvalregistratieformulier


- GevarenregistratieformulierBijlagen


Bijlage Veiligheidsbeleidhandboek
Algemeen

Hoewel een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) niet is vereist voor de kleine, niet commerciële luchtvaart, ziet de Inspectie Verkeer en Waterstaat de invoering van een VMS juist voor deze diverse groep als een waardevolle stap in het verbeteren van de veiligheid. Hiertoe heeft IVW het VMS Light gecreëerd. Het invoeren van VMS Light is op geheel vrijwillige basis.

Het Veiligheidsbeleidhandboek is een belangrijke pilaar van het VMS Light. Hierin staan alle componenten van het VMS Light beschreven evenals de processen die deel uitmaken van het VMS Light en de functieomschrijvingen van de betrokken personen. Alle leden, klanten en personeel hebben hierdoor toegang tot deze informatie.

Het is de bedoeling dat daar waar puntjes (…..) vermeld zijn in het handboek de eigen naam van de organisatie wordt ingevuld. Ook daar waar ‘school/club’ staat haalt men de niet van toepassing zijnde term weg.

Verder is het handboek geschreven aan de hand van ICAO document 9859 “Safety Management Manual” en adresseert het alle componenten van een VMS. Verder houdt het Veiligheidsbeleidhandboek rekening met de EASA CRD 2008-22C en wel de “Requirements for small organizations”.

Op de volgende gebieden wijkt het VMS Light af van de EASA CRD :
 • Het handboek bevat geen Emergency Response Plan. Er bestaat namelijk al een “Checklist Calamiteiten” voor de kleine luchtvaart. De AIC-B’s die hierop betrekking hebben zijn bijgesloten en dienen als een verdere leidraad voor het ontwikkelen van een eigen calamiteiten plan of checklist. De link: http://www.civ.zweefportaal.nl/docs/checklist_calamiteiten_civ_vs_1_aug06.pdf

 • EASA CRD 22C beschrijft geen Safety Manager voor kleine organisaties. Toch is hier wel, in lijn met ICAO, voor gekozen om iemand aan te wijzen die zich specifiek bezig houdt met het faciliteren van het VMS Light.

 • EASA CRD 22C beschrijft geen veiligheidsmangementvergadering voor kleine organisaties. IVW heeft er, in lijn met ICAO, wel voor gekozen dit proces te beschrijven om het systematische overleg over veiligheidszaken te bevorderen.

 • EASA CRD 22C beschrijft geen “Management of change” voor kleine organisaties. Dit is dan ook niet in dit systeem verwerkt..

 • EASA CRD 22C schaart het kwaliteitssysteem (Compliance Monitoring) onder het Veiligheidsmanagement systeem. Het VMS Light is alleen ontwikkeld voor het managen van veiligheid en niet van kwaliteit. Veel organisaties hebben al een goedwerkend kwaliteitssysteem. Safety assurance wordt echter wel beschreven volgens ICAO en maakt deel uit van het VMS. Safety Assurance maakt geen deel uit van CRD 22C voor kleine organisaties.

 • De gevaren die het uitbesteden van werk aan derden, bv. onderhoud, oplevert worden niet apart besproken maar zijn een factor die meegenomen moet worden wanneer men het risicomanagement voor de hele organisatie doorloopt.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina