RevisietabelDovnload 269.27 Kb.
Pagina6/9
Datum22.07.2016
Grootte269.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Bijlage Hoofdstuk 1 Veiligheidsbeleidsverklaring
De Veiligheidbeleidsverklaring

Het bestuur of de eigenaar zal het veiligheidsbeleid uitzetten. De veiligheidsbeleidsverklaring verwoordt dit beleid naar de klanten, de leden en het personeel. Het complete veiligheidsbeleid wordt beschreven in het Veiligheidsbeleidhandboek.


Het bijgevoegde document geeft een blauwdruk voor de veiligheidsbeleidsverklaring.

Overigens kunnen aan dit document ook zaken worden gevoegd die specifiek betrekking hebben op uw club of bedrijf. Zo zal bij een zweefvliegclub de operatie van de lier toegevoegd kunnen worden en bij een ballon de veiligheid van de omstanders bij het opstijgen. Deze aanvullingen mogen echter geen afbreuk doen aan de verklaringen van de blauwdruk.


De veiligheidsbeleidsverklaring wordt aan iedereen in de organisatie gecommuniceerd (leden, klanten, gasten en personeel). Dit kan door het document bijvoorbeeld op te hangen in een gemeenschappelijke ruimte. Ook is de verklaring opgenomen in het Veiligheidsmanagement handboek.
Verder zal de veiligheidsbeleidsverklaring elke twee jaar opnieuw worden vastgesteld zodat de informatie valide blijft en up-to-date is.

Voorbeeld:

Veiligheidbeleidsverklaring

.......streeft ernaar om onze luchtvaartactiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat wil zeggen dat wij vliegen met luchtwaardige luchtvaartuigen (helikopters, micro light aeroplanes, ballonnen etc), bestuurd door competente vliegers na een goede vluchtvoorbereiding. Verder zullen wij alle op ons van toepassing zijnde regelgeving naleven en de risico´s die inherent zijn aan vliegen zo veel mogelijk inperken. Ons streven is dan ook:  • Geen ongelukken,

en daarom stimuleren wij  • het vergroten van de kennis over veilige vluchtuitvoering bij onze klanten, leden, en medewerkers,

  • een omgeving waarbij veiligheid voorop staat en een tweede natuur is.

Om dit te bereiken zetten wij alle benodigde middelen in. Hiertoe behoort het introduceren en hanteren van een veiligheidsmanagement systeem. Dit houdt in dat wij ons systematisch en voortdurend verbeteren op het gebied van de veiligheid. Wij hebben hiertoe een Veiligheidsmanager aangesteld die het Veiligheidsmanagementsysteem implementeert en onderhoudt.

Een belangrijk onderdeel van een veiligheidsmanagement systeem is het hebben van de juiste cultuur binnen onze organisatie. Wij creëren een cultuur waarbij het leren van voorvallen centraal staat en het eerlijk erkennen van fouten gezien wordt als een kans om te leren en als mogelijkheid om de veiligheid van onze luchtvaartactiviteiten te vergroten. Bij het onderzoeken van voorvallen staat dan ook het identificeren van de oorzaak van het voorval centraal en niet het individu. Zo kunnen wij iets aan de oorzaak doen en zal hetzelfde voorval niet nog eens gebeuren. De schuldvraag is daarom niet aan de orde, behalve als er sprake is van nalatig en roekeloos gedrag.
Wij treden op tegen het moedwillig begaan van overtredingen tegen de (Nederlandse) wet- en regelgeving en tegen onze eigen regels. Dit ongewenste gedrag tolereren wij niet.
Om te kunnen leren van voorvallen is het nodig dat u uw voorvallen aan ons rapporteert. Ook zouden wij u willen vragen geïdentificeerde gevaren te rapporteren. Dat is in ons gezamenlijk belang. Wij vragen dan ook om uw uitdrukkelijke medewerking! Wij garanderen daarbij de anonimiteit van de melder.

De resultaten van de onderzoeken naar voorvallen en geïdentificeerde gevaren, plus de maatregelen die wij nemen naar aanleiding hiervan, publiceren wij (op het mededelingenbord, in ons clubblad, op onze website, etc. ) zodat u hier uw voordeel mee kunt doen. De maatregelen genomen naar aanleiding van geïdentificeerde gevaren publiceren wij uiteraard ook.

Een veilige omgeving creëer je samen!
Ik dank u voor uw medewerking,
Het bestuur,
Handtekening

Dhr. P. Piloot,

Voorzitter

Bijlage Hoofdstuk 2 Veiligheidsdoelen

De veiligheidsindicatoren en -doelen die hier vermeld staan, zijn mogelijke indicatoren en doelen en kunnen aangepast worden aan de organisatie. Te denken valt hierbij aan andere tijdslimieten maar het is ook mogelijk de vermelde indicatoren te splitsen in verschillende, lower level indicatoren of indicatoren op een ander gebied.

Houd bij het definiëren van indicatoren altijd in gedachten dat indicatoren SMART moeten zijn d.w.z. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Redelijk, Tijdelijk.

Verder zullen de doelen de goedkeuring moeten hebben van de verantwoordelijke voor het behalen van het doel. Hij of zij moet achter de indicator staan en achter de tijdspanne.


De doelen en indicatoren zullen veranderen naarmate het VMS Light zich verder ontwikkelt en worden hierdoor steeds aangepast aan de laatste stand van zaken. Dit zorgt ervoor dat wij ons continu verbeteren op het gebied van de veiligheid.

Verder zullen de indicatoren altijd bestaan uit enerzijds indicatoren die slaan op de werking van het VMS Light en anderzijds uit indicatoren die slaan op onderwerpen/trends die we managen middels het VMS Light.

Om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald worden is het noodzakelijk om een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het behalen van het doel. Dit is niet de Veiligheidsmanager maar kan iemand van het bestuur zijn of de eigenaar. Deze persoon zal tussentijds steeds verslag uitbrengen over de stand van zaken bij het behalen van het doel in de Veiligheidsmangementvergadering. Dit zorgt ervoor dat de tactiek tussentijds bijgesteld kan worden mocht dit noodzakelijk zijn voor het behalen van het doel. De VM zal het proces bewaken en bewaken dat de doelen behaald worden. Zie bijlage Hoofdstuk 6 Safety Assurance

Bijlage Hoofdstuk 3 Organisatie

Het gepresenteerde organogram is een voorbeeld. Het is de bedoeling dat het aangepast wordt aan de eigen organisatie. Wanneer verschillende soorten kaders en lijnen gebruikt worden in het organogram moet de betekenis hiervan erbij verklaard worden.

Het is ook mogelijk om in dit hoofdstuk te verwijzen naar een andere plek waar de functie omschrijvingen en de organisatie vastgelegd zijn, zolang de veiligheidstaken maar voldoende beschreven zijn.

De functieomschrijvingen in het handboek bevatten de minimale taken die vervuld worden. Uiteraard staat het vrij hier ander veiligheidstaken aan toe te voegen.

De veiligheidsmanagementvergaderingen die hier besproken worden, geven de minimale inhoud weer van deze vergaderingen. Deze vergaderingen zijn hoofdzakelijk bedoeld om de besluitvorming over veiligheidszaken te faciliteren. In kleine clubs/scholen kan dit natuurlijk ook op een minder formele manier ingevuld worden. Aangeraden wordt hierbij wel om notities bij te houden over de besluitvorming daar dit als referentie in de toekomst kan dienen.

De Veiligheidsmanager


De Veiligheidsmanager is de persoon in de organisatie die het Veiligheidsmanagementsysteem faciliteert en uitdraagt. Om dit effectief te kunnen doen is het niet alleen belangrijk dat deze persoon genoeg tijd kan besteden aan deze functie maar zijn ook een aantal persoonlijke kenmerken belangrijk.

De VM moet bij voorkeur:  • voldoende autoriteit hebben binnen de organisatie

  • benaderbaar zijn

  • voldoende kennis hebben over de operatie van de organisatie

  • affiniteit hebben met Veiligheidsmanagementsystemen

Deze eigenschappen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het VMS op een goede manier ingebed wordt in de organisatie. In veel organisaties zal hiervoor een cultuuromslag moeten plaatsvinden. Dit kan alleen als de VM de steun heeft van het bestuur en de leden. Verder zal de VM voldoende kennis moeten hebben om de taken gerelateerd aan het VMS uit te voeren. Voor details zie het hoofdstuk Veiligheidstraining in het VMSH.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina