RevisietabelDovnload 269.27 Kb.
Pagina7/9
Datum22.07.2016
Grootte269.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Bijlage Hoofdstuk 4 Voorvalmanagement en onderzoek

Geen verdere opmerkingen.Bijlage Hoofdstuk 5 Risicomanagement

De luchtvaart kent vele gevaren. Risicomanagement biedt een gestructureerde wijze om potentiële gevaren terug te brengen tot een aanvaardbaar, gedocumenteerd risiconiveau. Het is de bedoeling dat dit risiconiveau naar een zo laag mogelijk peil gebracht wordt, uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de kosten van het doorvoeren van een mitigerende maatregel en het effect dat deze heeft op het risiconiveau. Voordat we echter het risiconiveau, dat een bepaald gevaar oplevert, kunnen managen naar een acceptabel niveau zullen we eerst de potentiële gevaren moeten kennen. Bij het identificeren van gevaren kan men tegen een aantal moeilijkheden aanlopen:  1. Het niveau van het geïdentificeerde gevaar is te laag en een gevaar op een hoger niveau wordt daardoor over het hoofd gezien.

  2. Het niveau van het geïdentificeerde gevaar is te hoog en daardoor zijn de mitigerende maatregelen erg lastig te implementeren. Dit kan overweldigend zijn en daardoor gebeurt er niets met de maatregelen.

  3. Het gevaar wordt gedefinieerd als het ontbreken van een maatregel.

Ad1 en 2 : Naar aanleiding van een brainstormsessie wordt bijvoorbeeld het volgende gevaar benoemd: Een kuil voor de deur van de hangaar. Een mitigerende maatregel zou kunnen zijn om deze kuil te repareren. Stel club x zorgt ervoor dat dit gebeurt. De volgende keer is er weer een kuil of een ander klein gebrek en zo bestaat het register straks uit honderden gevaren met als resultaat dat men steeds “brandjes blust”en de werkdruk voor de VM heel hoog wordt. Wanneer men één niveau hoger was gegaan en het gevaar als volgt had benoemd: De slechte staat van het (eigen) terrein, dan had men andere (betere) mitigerende maatregels benoemd die waarschijnlijk ook andere kuilen en misschien wel hobbels of slechte drainage van het terrein hadden geadresseerd met een beter beheer van het veld als gevolg. Dit is dus de betere optie.

Een voorbeeld van een te hoog abstractie niveau is wanneer het gevaar “de toestand van vliegvelden”was geweest. Hierbij is het abstractie niveau zo hoog dat men niet weet welke maatregelen men moet definiëren en wanneer men dit toch heeft gedaan, de klus van het toepassen overweldigend kan zijn.
Ad 3 Een voorbeeld: Het gevaar is ‘het ontbreken van een slagboom naar het vliegveld toe’. Dit is dus onjuist. De juiste definitie van het gevaar is: Het gevaar dat ongeautoriseerde personen zo het vliegveld op kunnen lopen. Een mitigerende maatregel kan een slagboom zijn.

Het gebruik van de effecttabel


Een enkel onderdeel van de definitie, genoemd in de effecttabel, geeft al voldoende indicatie voor het effectniveau.

Vb. Wanner de consequentie van een bekend gevaar het volledige verlies van het luchtvaartuig inhoudt en er geen doden of gewonden bij zijn gevallen is dit toch een zeer groot (A) effect.Bijlage Hoofdstuk 6 Safety Assurance

Safety Assurance gaat de vraag beantwoorden of de activiteiten, die binnen het VMS Light ontplooid worden, de veiligheid van de operatie ook daadwerkelijk vergroten. Hiertoe onderscheiden we twee manieren. Bij de eerste manier kijken we of de mitigerende maatregelen die we hebben ingevoerd werken. Bij de tweede manier controleren we of de veiligheidsdoelen die we ons gesteld hebben, gehaald worden. Wanneer we beiden positief kunnen beantwoorden kunnen we stellen dat ons VMS Light werkt.Bijlage hoofdstuk 7 Veiligheidstraining

Veiligheidstraining is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn binnen het VMS. Dit is verder een belangrijke methode om de juiste veiligheidscultuur te bevorderen.Bijlage Hoofdstuk 8 Veiligheidspromotie

Veiligheidspromotie is een belangrijke manier om kennis die vergaard is binnen en buiten de organisatie te delen.

Ook wordt hiermee de juiste veiligheidscultuur gepromoot. Leden/studenten zullen eerder voorvallen en/of gevaren melden als zij weten dat naar aanleiding van hun melding actie wordt ondernomen door de organisatie.
Er zijn meerdere methoden om veiligheid op een effectieve manier te promoten.

Een verschil moet worden gemaakt tussen tijdskritische veiligheidsinformatie die voor de eerstvolgende vlucht of zo spoedig mogelijk bekend moet zijn en informatie waarbij de tijdsfactor minder kritisch is.

Dit verschil moet voor de betrokkenen van club/school meteen duidelijk zijn door, of een verschil in het communicatiekanaal, of door een duidelijk verschil in lay-out.
De methoden die gebruikt kunnen worden zijn:

- Veiligheidspromotiebord of website voor algemene veiligheidsinformatie waarbij de tijdsfactor minder kritisch is zoals resultaten van onderzoeken, het overbrengen van interessante informatie, etc

- Veiligheidspromotiebord of email voor kritische informatie

Wanneer gebruikt wordt gemaakt van een veiligheidspromotiebord of plek in een briefing ruimte of een ruimte waar iedereen voor elke vlucht komt, is het verplicht dat voor een vliegdag de informatie op dit bord bekeken wordt.

Ad veiligheidsbord: Alle andere informatie die betrekking heeft op de veiligheid wordt op het veiligheidsbord gehangen, eventueel met steeds andere lay-out (bijvoorbeeld kleur papier) wanneer het gaat om een ander soort informatie. Deze lay-out wordt dan wel in dit handboek beschreven. Ook zou voor deze informatie een veiligheidstijdschrift gecreëerd kunnen worden in plaats van gebruik te maken van een veiligheidspromotiebord.
In plaats van een veiligheidspromotiebord kan ook gebruik worden gemaakt van email. Los van de gebruikte methode van het verspreiden van veiligheidskritische informatie moet er altijd gebruik gemaakt worden van de hierboven beschreven ordner.
Wanneer de club gebruik maakt van een website kan deze ook gebruikt worden voor tijdskritische veiligheidsinformatie. Hierbij is het publicatiebeheer belangrijk; niet (meer) relevante informatie moet z.s.m. verwijderd worden, of moet voorzien zijn van een geldigheidsdatum. De website is dan ook te bekijken in het clubgebouw of hier wordt gebruik gemaakt van een ordner.1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina