Risicoanalyse : Werken met een afkortzaagDovnload 45.41 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte45.41 Kb.
Risicoanalyse : Werken met een afkortzaag


Activiteit

Arbeids-middelen

Categorie personeel

risico's

Risico-evaluatie

Preventiemaatregelen

W

B

E

R

Werken met een afkortzaag

Afkortzaag

Schrijnwerker

Rechtstreeks contact met zaagblad.

Gebruik van een juist geplaatst beschuttingstoestel. De zaag van een afkortzaag moet afgeschermd worden door een vaste gedeelte en een beweegbaar gedeelte. Het vast gedeelte schermt het niet-werkende deel van de cirkelzaag af. Op de vaste beschermkap moet de draairichting van het zaagblad aangeduid zijn.

Een afzuigsysteem voorzien of de tafel reinigen met een handborstel.

De grond moet vlak zijn en de toegangswegen vrijgemaakt

De verlichting moet voldoende zijn. Een bijkomende verlichting van de werkpost voorzienVallen van de plank

Ondersteuningen gebruiken

Rechtstreeks contact met de onderdelen in beweging

Aangepaste goed sluitende kledij.

Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren met de machine buiten spanning.Het wegslingeren van diverse voorwerpen

Het hout controleren voor het zagen.

Een stofafzuiging gebruiken voor het houtstof en de spaanders.

Zorgen dat er voldoende luchtde­biet is aan de mondopening van de stofafzuiging zodat er een goede afzuigbeweging is.


Uiteenspringen van het gereedschap

De maxime zaagsnelheid en rotatiesnelheid van de zaag niet overschrijden.

Zaag regelmatig slijpen.

Beschadigde zagen verwijderen

Activiteit

Arbeids-middelen

Categorie personeel

risico's

Risico-evaluatie

Preventiemaatregelen

W

B

E

R

Werken met een afkortzaag

Afkortzaag

Schrijnwerker

Lawaai en trillingen

De stofafzuiging verbinden via een aangepaste flexibele afzuigleiding.
(= van het anti-statische type of geaard). Geen regenafvoerbuizen.

Lawaaiarme zagen gebruiken.

Goede uitbalancering van de draaiende delen.


Brand en ontploffing

De opeenhoping van houtstof vermijden door een goede stof­afzuiging te gebruiken.

De stofafzuiging bouwen volgens de regels van goed vakmanschap

De elektrische toestellen hebben een minimum beschermingsgraad van IP 4X in machinale schrijnwer­kerijen en IP 55 op de plaatsen waar fijn stof geproduceerd wordt.

De verlichtingsarmaturen zijn eveneens aangepast (IP55)

De stopcontacten zijn IP 44.

De elektrische installatie bevei­ligen met zekeringen en automa­tische differentieelschakelaar van maximum 300 mA.

Voldoende en gemakkelijk bereik­bare blusmiddelen (schuimblusser of CO2-blusser)


Schadelijkheid

Een goede stofafzuiging

Een goede lichaamshygiëne, handen wassen voor het eten.


Activiteit

Arbeids-middelen

Categorie personeel

risico's

Risico-evaluatie

Preventiemaatregelen

W

B

E

R

Werken met een afkortzaag

Afkortzaag

Schrijnwerker

Het ongewild in gang schieten van de machine

Schakelaar beschermen tegen on­gewilde inschakeling door gebruik te maken van een schakelaar van het dodemanstype dat bij het los­laten ervan de stroom uitschakelt.

Het voorzien van een elektromagnetische contactor (bv. minimumspanningsschakelaar)


Mogelijk aanpassing schakelaar noodzakelijk ofwel deze plaatsen ter hoogte van het stopcontact waarop de afkortzaag is aangeslo­ten.

Contact met de zaag door stroboscopisch effect.
Noodsituatie

De afkortzaag moet voorzien zijn van een beweegbare beschermkap die bij niet gebruik het zaagblad afschermt.

Schakelaar van het dodemans­type.Elektrocutie

De elektrische installatie in overeenstemming met de elektrische voorschriften.

Aarding van de machine.Net is beveiligd door een differentieelschakelaar.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina