Roden-leek en omstrekenDovnload 81.11 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte81.11 Kb.
NIEUWSBRIEF


23e jaargang no. 2, mei 2009
FILATELISTENVERENIGING "RODEN-LEEK EN OMSTREKEN"

Aangesloten bij de Federatie IV Philatelica en de K.N.B.F.

Ingeschreven bij de K.v.K. te Meppel, nr. 40048872
voorzitter J. Gerritsen

Appelhof 25, 9356 BT Tolbert

tel. 0594 515 331
secretaris W. van der Velde

Groningerweg 32, 9321 TC Peize

tel. 050 503 2608

e-mail: sec@filatelistenrodenleek.nl


penning- I.A. van der Meulen

meester Tuinmanslaan 41, 9351 TP Leek

tel. 0594 515 223
2e secr, P. Both

jeugd Oost Indie 50, 9354 TE Zevenhuizen

tel. 0594 632 021
P.R. mw. C.W.P. van Leeuwen

Faunalaan 6, 9301 KG Roden

tel. 050 534 3470
nieuwtjes- R.J. Oberink

dienst Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden

tel. 050 501 9547
rondzend- B. Peeterse

verkeer Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH Leek

tel. 0594 517 721
Gironummer penningmeester (algemeen) : 3946600

t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek e.o. te Leek

Gironummer nieuwtjesdienst : 4375769

t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek Nieuwtjes te Roden

Gironummer rondzendverkeer: 3930065

t.n.v. RZV Fil.Ver. Roden-Leek te Leek


Website www.filatelistenrodenleek.nl

=================


VAN DE VOORZITTER
=================

Nu u dit leest, beseft u misschien hoe snel de tijd gaat. Want dit is dan alweer de laatste “Nieuwsbrief” van het seizoen 2008-2009. De laatste verenigingsavond is in aantocht en wel op 20 mei.


Dit jaar gaat de vereniging niet helemaal in zomerslaap, want we organiseren nog een ruil/instuifmiddag op donderdag 9 juli.
Voor het seizoen 2009-2010 is het bestuur druk bezig om een program-ma op te zetten. Uw inbreng en suggesties zijn en blijven van harte welkom.

Het is nog altijd zo dat een vereniging geen lang leven is beschoren als de leden niet mee blijven denken, nee, we moeten het samen blijven doen. Dus blijf meedenken a.u.b.


Dan wenst het bestuur u en de uwen een heel geslaagde vakantie, met misschien wel een filatelistische meevaller. Doe voorzichtig op de weg zodat u gezond en uitgerust weer aan het nieuwe seizoen kunt beginnen.
Tot 20 mei.

Jan Gerritsen.Clubavonden seizoen 2009-2010
2 september: lezing 3 februari: lezing

7 oktober: lezing 3 maart: ALV

4 november: grote clubveiling 7 april: minilezingen

9 (!) december: lezing 19 mei: lezing

6 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
en op donderdagmiddag 9 juli a.s. houden we weer een instuifmiddag van 14.00-16.30 uur.

Clubavond mei
Graag nodigen wij u uit voor de eerstvolgende clubavond. Deze zal worden gehouden op woensdag 20 mei in het gebouw "Op de Helte" in Roden. De zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent dan in de gelegenheid om in alle rust uw nieuwtjes en uw bestellingen af te halen.

Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en de agenda is als volgt:


1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Verslag vorige clubavond.

4. Filatelistisch allerlei.

5. Lezing door de heer Schukking uit Leek:

“Papieren of digitale catalogus?”

6. Rondvraag.

7. Sluiting.


Ons lid de heer L. Schukking zal u het een en ander vertellen over de mogelijkheden die de bij de NVPH-catalogus behorende CD biedt om uw verzameling Nederland (en wat u daarvan nog mist) bij te houden.

Verslag clubavond 1 april 2009
Om acht uur opende voorzitter Gerritsen het eerste deel van deze avond: de buitengewone ledenvergadering waarvoor 53 leden de presentielijst tekenden. De kascommissie bracht nu verslag uit en stelde de leden voor het bestuur décharge te verlenen over 2008. Dit werd met instemmend applaus aanvaard, waarna niet veel later de ledenvergadering werd gesloten en de normale clubavond kon beginnen.
Na een woord van welkom voor de spreker, de heer Flentge, ons nieuwe lid de heer Leij en het belangstellende echtpaar Hekkema werd het altijd interessante “filatelistisch allerlei” behandeld. Uit de juiste oplossingen van de Kerstpuzzel van mevrouw Van der Wiel werd de heer Schaafsma als gelukkige winnaar getrokken: hij ontving een aardige attentie.

Bij de miniveiling kon Schaafsma meteen weer in actie komen: hij zag kans 19 van de 21 kavels van eigenaar te laten verwisselen, met een bruto-opbrengst van 165 euro.


Na de pauze hield de heer Flentge een boeiende lezing over plaatfouten, met veel voorbeelden en uitgebreide toelichting. De gratis verloting aan de hand van Bingonummertjes verliep vlot, zodat iedereen (behalve het bestuur en helpers) om kwart over tien huiswaarts kon keren.

Instuifmiddag
Op donderdag 9 juli aanstaande is er weer een instuifmiddag in “Op de Helte” in Roden. Aanvang 14.00 uur, einde rond 16.30 uur.

Hebt u suggesties voor de invulling van deze middag, dan verneemt het bestuur deze graag.Begin juli ontvangt u nog een extra convocatie voor deze middag, maar het is verstandig om de datum nu alvast in uw agenda te noteren.

Miniveiling 20 mei


Kavel

NVPH

Omschrijvingcat.w.

inzet

1

27

Koning Willem III,puntstempel 44

O

14,00

3,50

2

30-33

Cijferzegels 1876-1894

O

6,2

1,5

3

41

Prinses Wilhelmina

O

17,5

4,5

4

102-103,106

Hulpuitgifte 1918-opruiming 1921

O

16

3,5

5

132-133

Opruiming 1923

O

26,5

7

6

602-606

Zomer 1953

XX

33

7,5

7

745-746

Europa 1960 en 1968

XX

8,5

2
906-9078

1015-1019

Rode Kruis 1972 + boekje

XX

10,8

2,5

9

V1542-1543

Vel decemberzegels 1992

XX

16

3,5

10

203-207

Rode Kruis 1927, serie op brief
35

8met speciaal stempel, zonder adres
11

R 98,R101

Kind 1933,roltanding

O

40

10

12

P 27

Portzegel

O

35

9

13

P67a,68a

Portzegels,keerdrukparen,

XX

50

12zonder tussenstrook14

P 80-106

Portzegels

O

17,4

4

15
FDC 226 en 226a,Zomer 1985
7,5

1,5zonder adres16
Prestigeboekje Feyenoord6aanschafprijs 9,9017
12 briefkaarten, Diergaarde5Blijdorp,bedreigde dieren, in 2006

beperkt verkrijgbaar. Leuk kavel18
2 enveloppen Geuzendam 27,31

XX

11

2,5


Duitse Rijk19

Mi686-688

Op kaartje met bijzonder stempel
17

4Automobilausstellung,Berlin 1939
Denemarken20

Mi 222-227

H.C.Andersen,serie op brief1adres zwartgemaakt,catw.z. 4,50


21

Leeg Importa-album,96 FDC's10bekijken!22
Michelcatalogi Europa 2004-200515De laatste Europacatalogus, die nog


in 4 delen verscheen. Hoge aanschafwaarde


Manco’s
Vooral thematische verzamelaars ontdekken soms zegels, die zij bij-zonder graag in hun verzameling willen opnemen.

Wist u dat de Nieuwtjesdienst vaak deze zegels kan leveren, omdat zij goede contacten heeft met een aantal gespecialiseerde handelaren?

U bespaart zo verzendkosten en ook kleine bestellingen kunnen worden uitgevoerd.

Maak uw wensen kenbaar aan de Nieuwtjesdienst en geef bij voorkeur de Michelcatalogusnummers op of de datum van uitgifte. Raadpleeg zo nodig de catalogi die in het bezit zijn van de vereniging.


Schriftelijke veiling
Ook dit jaar is er weer een schriftelijke veiling, waarin een aantal duurdere zegels wordt aangeboden; u treft de afbeeldingen aan in het midden van dit blad.

Hebt u belangstelling, stuur dan uw bod voor 15 juni naar F.V. Roden-Leek, Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden. De kavels zijn te bezichtigen op de clubavond van 20 mei of na telefonisch overleg (050 501 9547).


Toelichting.

De inzetprijs van een kavel bedraagt bijvoorbeeld 100 euro. U wilt het kavel erg graag hebben en biedt 180 euro. Het hoogste bod van de andere bieders is 150 euro, waardoor u het kavel krijgt toegewezen voor 155 euro. U zit in dit geval dus niet vast aan uw maximale bod, maar krijgt het toegewezen voor het één hogere bod.

Er worden geen extra kosten berekend, zoals tafelgeld of provisie.
nr. NVPH Omschrijving cat.w. inzet
1. 13-18 O Wapen 1869-1871 300 80

2. 29 O Koning Willen III 135 32

3. 47 O Prinses Wilhelmina 175 42

4. 80 O Koningin Wilhelmina 900 200

5. 104 O Opruiming 150 40

6. 105 O Opruiming 150 40

7. 130 O Jubileum 300 80

8. 131 O Jubileum 250 70

9. 371 O Guilloche 100 45 10

10. 372 O Guilloche 250 55 12

11. 373 O Guilloche 500 50 11

12. LP 12/13 O Luchtpost 300 80

13. PW 1-10 O Postbewijszegels 450 125

Dank u wel, Shell…
Onlangs kreeg onze vereniging van het Shell-pensioenfonds een donatie van E. 300. Onze voorzitter, oud-Shellmedewerker, wist dit te regelen. Oprecht zeggen wij daarom: “Dank u wel, Shell”.
Wist u dat?
De beide hierna afgebeelde brieven zijn gestuurd naar een adres in het buitenland en gefrankeerd met zegels van de serie kinderpostzegels 1950.

Brief 1 is gestuurd naar een adres in Duitsland en is gefrankeerd met vier zegels met een totale waarde van 20 cent. Brief 2 is beplakt met drie zegels ter waarde van 10 cent en had als bestemming Brussel.

De vraag is nu: is de ene brief overgefrankeerd of is voor de andere te weinig betaald?
Het antwoord is voor u waarschijnlijk een verrassing: beide brieven zijn juist gefrankeerd!

De brief naar Duitsland kostte zoals alle brieven naar het buitenland in 1950 20 cent. Voor België en Luxemburg gold echter een speciaal tarief, gelijk aan het tarief voor een binnenlandse brief. Dit goedkopere tarief werd al in 1875 ingevoerd en liep tot 1-7-1964.

Niet iedere briefschrijver was natuurlijk hiervan op de hoogte, veel post werd daarom “gewoon” gefrankeerd volgens het tarief buitenland.
Wilt u meer weten over tarieven? Raadpleeg dan de catalogus “Postzegels op brief” van de auteurs Buitenkamp en Muller, aanwezig in onze verenigingsbibliotheek.

Nieuwe leden
We blijven groeien: de heer Leij uit Roden en mevrouw Van Zonneveld uit Tolbert hebben zich sinds de vorige Nieuwsbrief gemeld als lid van Roden-Leek. Van harte welkom!

Maandblad Filatelie
Het bestuur gaat ervan uit dat alle leden nu het maandblad ontvangen; het nummer van april moet in het bezit van elk lid zijn.

Als dit onverhoopt voor u niet het geval is, dan willen we dat graag zo snel mogelijk rechtzetten.

Neemt u daarvoor contact op met onze secretaris (en dus niet direct met de administratie van het maandblad).

Leuke wetenswaardigheid
Het verzamelen van postzegels is bijna net zo oud als de postzegel zelf. In 1841, een jaar na het verschijnen van de eerste postzegel, stond er een advertentie in de “Londoner Times”, waarin een jonge dame voor het behangen van haar kamer postzegels zocht. Zij bezat er reeds 16.000 en verzocht lezers om haar de niet meer te gebruiken kleine dingetjes toe te sturen, “these otherwise useless little articles”.

Hoeveel reacties deze dame op haar advertentie kreeg, is helaas niet bekend.Zoekhoekje
Eén van onze leden bezit een ansichtkaart van het vierlandenpunt, waarover hij graag iets meer wil weten.

Op de afgebeelde ansichtkaart (aan de achterzijde afgestempeld in 1923) ziet u het vierlandenpunt in Limburg afgebeeld, met op de voorgrond een aantal militairen en postbestellers. Onderaan staat: “Hartelijke groeten van Nederland, Deutschland, Belgien, Neutral-Gebiet.”

De vier afbeeldingen van postzegels zijn van Duitsland (Germaniazegel), van Nederland (Koningin Wilhelmina type Bontkraag), van België (Koning Albert) en een “neutraal gebied”-zegel (Kelmiser Verkehrs Anstalt, Kelmis Moresnet).

Weet u iets meer over deze kaart, laat het dan even weten!Uit onze bibliotheek:

de vierkantstempels van Nederlands-Oost-Indië 1892-1916
In de filatelistische pers is ruim aandacht besteed aan het verschijnen van de nieuwe “Geuzendam”, de catalogus van de postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen.

Veel minder bekend is een andere catalogus van deze postzegelhandelaar uit Den Haag, getiteld “De Vierkantstempels van Nederlands-Oost-Indië 1892-1916”. Deze verscheen al in 1976.


Vierkantstempels werden op 15 april 1893 op alle postkantoren in Nederlands-Indië in gebruik genomen. Zij vervingen de kleinrond- en nummerstempels.

Voor 1893 moesten de postzegels niet alleen worden afgestempeld met een nummerstempel, maar moest op het poststuk ook een datumstempel worden aangebracht.

Het vierkantstempel nam de functie van beide stempels over. Kantoor-naam en datum waren aanwezig en het zegel werd dusdanig vernietigd (ontwaard) dat het geen tweede keer kon worden gebruikt.

Het stempel werd aanvankelijk alleen verstrekt aan postkantoren en niet aan hulpkantoren. De invoering ervan geschiedde geleidelijk; bij elk stempel hoorde een reeks blokjes met dag-, maand- en jaarcijfers.


Natuurlijk waren ook deze stempels onderhavig aan slijtage, de scherpte van de afdruk ging dan verloren. Vervangende stempels konden licht afwijken van het originele exemplaar, b.v. in formaat, lettergrootte en letterstand.

Op de afbeeldingen ziet u drie vierkantstempels van Amboina (Ambon):
  • type 1 kent vrij grote letters (1893-1903).

  • type 2 heeft in verhouding smallere letters (1903-1910).

  • type 3 heeft o.a. kleinere letters.

Wie zich in dit onderwerp wil verdiepen, zal een bijzonder aardig verzamelgebied ontdekken.Uitslag Kerstpuzzel
De catalogusnummers van de 12 afgebeelde zegels waren:

1317, 1822, 122-129, 278, 1972, 994, 773, 787, 1052, 1179, 1681, 1733.Het zit het nu precies?
Op maandag 23 februari jl. stond in het Dagblad van het Noorden een verslag van de postzegelmanifestatie Noord’09 (in sporthal De Hullen in Roden) met een grote foto van een brief waarvan de journalist vermoed-de dat het “iets moois” moest zijn. De reporter was overduidelijk geen filatelist, maar hij had wel gelijk. Er werden tal van vragen over de brief gesteld en hopelijk geeft de volgende informatie de nodige antwoorden.
De afzender van de brief was NV Polak en Schwartz’s Essencefabriek in Zaandam. Omdat bedrijven vroeger ook al niet graag de kas van de PTT spekten, mag men aannemen dat de brief juist was gefrankeerd. Deze frankering was f. 3,47½ en is voldaan met vier zegels, te weten:

de opruimingsuitgifte nr. 104 (f. 2,50 opdruk op zegel nummer 80), roltanding R47 (koningin Wilhelmina type Veth 12½ c), koningin Wilhel-mina Handel en Verkeer 80 c en een kinderzegel uit 1934 van 5 cent.

Het tarief kan als volgt worden verklaard: tarief buitenland 12½ c, aantekenrecht 15 c, luchtpostrecht f. 3,20 (80 cent per vijf gram; het gewicht van 20 gram stond op de brief aangegeven).

Verder op de brief aanwezig het aanteken- en luchtpoststrookje.

Interessant is de aangegeven route: luchtpost (par avion) via Toulouse, Casablanca-Dakar-Natal-Rio de Janeiro per Air France. Datum verzen-ding: 15-2-1935, aankomst in Valparaiso (Chili) 20-2-1035.

Dan de meest gestelde vraag: “Wat is die brief ongeveer waard?” Voor dit soort zeldzame brieven geldt altijd een liefhebbersprijs (of oneerbie-dig gezegd: wat een gek er voor geeft), maar 750 euro is wel het minimum. Een echte verzamelaar doet zo’n topstuk voor dat bedrag echter nooit van de hand…Ding, dong……………………
Na een voorspoedige reis kwamen vier leden van onze vereniging in Den Haag aan om een bezoek te brengen aan het Museum voor Commu-nicatie. De tentoonstelling “60 jaar langs de deur met Kinderpostzegels” was het doel van ons bezoek. We hadden ons er veel van voorgesteld.
Vanaf 1948 kwamen kinderen langs de deur om bestellingen op te halen om ze later weer af te leveren. De tentoonstelling bestaat uit een straat waar men bij diverse deuren kon aanbellen en achter elke deur waren verschillende emissies te bewonderen. Ook de diverse schetsen en druk-proeven waren te zien. De bijbehorende kinderbedankkaarten werden eveneens getoond. Op een film kon je de diverse “goede doelen” zien.
Ons lid de heer B. Peeterse bezocht de speciale studiezaal, waarvoor heel ver van te voren een afspraak gemaakt moest worden. Hij heeft de uitgiften van Nederlands-Indië ten tijde van de Japanse bezetting mogen bekijken. Helaas moest hij om half één de ruimte verlaten, omdat het personeel ging lunchen. Dat hebben wij vieren toen ook maar gedaan.
Met elkaar hebben we “Alles werkt” op de proef gesteld. De telex werkte, nadat wij hem gerepareerd hadden en bij het postkantoor heeft Bert Schukking onze post “afgestempeld”. De andere exposities waren niet de moeite waard en hadden volgens ons niets met communicatie te maken. Helaas beschikte het museum niet over een speciaal stempel, zo-dat wij de kaarten aan het thuisfront in een “gewone” brievenbus hebben gedaan.

Op de terugreis lieten we onze gedachten gaan over een volgend, succesvoller uitstapje.

Claartje van Leeuwen en Tineke Oberink


  • Op elke eerste woensdag van de maand (met uitzondering van de zomermaanden) is er een clubavond in het gebouw "Op de Helte” in Roden, tel. 050 501 9390.

Voorafgaand aan een clubavond ontvangen de leden een convocatie.


  • Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een doos rondzendboekjes.

Leden kunnen voor intern en extern rondzendverkeer eigen boekjes inleveren.


  • Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van Neder-landse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort in abonnement te nemen.
  • Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullings-bladen en dergelijke bestellen.

De korting op de normale winkelprijs bedraagt doorgaans 15 %.


  • De vereniging beschikt over een uitgebreide bibliotheek, eigen catalogi en filatelistische apparatuur. Alles wordt gratis aan de leden uitgeleend.

Onder andere betreft dit:

- de speciale catalogus Nederland (NVPH),

- wereldcatalogi (Michel, in het Duits),

- het Handboek Postwaarden Nederland,

- een fluorlamp,

- een electronische tandingsmeter,

- een watermerkzoeker.
Ook bezit de vereniging een laptop en een beamer om daarmee

tijdens de clubavonden een presentatie te verzorgen.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat te zijn ingediend.
  • De contributie voor het jaar 2009 bedraagt € 20,00 inclusief een abonnement op het landelijke maandblad "Filatelie".


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina