Roden-leek en omstrekenDovnload 107.66 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte107.66 Kb.
NIEUWSBRIEF
20e jaargang no. 2, mei 2006
VOORZIJDE OMSLAG

FILATELISTENVERENIGING "RODEN-LEEK EN OMSTREKEN"
Aangesloten bij de Fed. IV Philatelica en de NBFV

Ingeschreven bij de K.v.K. te Meppel nr. 40048872


voorzitter J. Gerritsen

Appelhof 25, 9356 BT Tolbert

T: 0594 515 331
secretaris W. van der Velde

Groningerweg 32, 9321 TC Peize

T: 050 503 2608

E: sec@filatelistenrodenleek.nl


penning- I.A. van der Meulen

meester Tuinmanslaan 41, 9351 TP Leek

T: 0594 515 223
jeugdzaken P. Both

Oost Indie 50, 9354 TE Zevenhuizen

T: 0594 632 021
publiciteit mw. C.W.P. van Leeuwen

Faunalaan 6, 9301 KG Roden

T: 050 534 3470
nieuwtjes- R.J. Oberink

dienst Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden

T: 050 501 9547

rondzend- B. Peeterse

verkeer Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH Leek

T: 0594 517 721


Gironummer penningmeester : 3946600

t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek e.o. te Leek

Gironummer nieuwtjesdienst : 4375769

t.n.v. Fil.Ver. Roden-Leek Nieuwtjes te Roden

Gironummer rondzendverkeer: 3930065

t.n.v. RZV Fil. Ver. Roden-Leek te Leek


Website : www.filatelistenrodenleek.nl

===================


Van de voorzitter
===================
Voor u ligt het tweede nummer van dit jaar.

Het is mei, behalve dat de vogels dan een ei leggen, begint tevens voor vele verenigingen de zomertijd van het verenigingsjaar.

We gaan dus op vakantie. En als u ook maar even in de gelegenheid bent, doet u dan mee aan de vakantiekaar-tenwedstrijd. Misschien wint u dit jaar zelfs de prijs die daaraan is verbonden. Dus doen en stuur een kaart.
Verder wil ik bij deze onze adverteerders hartelijk bedanken voor hun steun aan onze vereniging.

Dus dames en heren: als u iets nodig hebt, denk dan als het mogelijk is eerst aan hen.


Dan rest mij alleen nog u allen een prettige en goede vakantie toe te wensen en doe vooral voorzichtig op weg naar uw vakantiebestemming en terug, want een uurtje eerder aankomen weegt niet op tegen een ongeluk dat zoals u weet in een klein hoekje zit.

Tot ziens in september.

Jan Gerritsen.
*****
Vakantiekaartenwedstrijd
Ook dit jaar houden wij onze traditionele vakantie-kaartenwedstrijd.

Stuur vanaf uw vakantie-adres een kaart met een orginele afbeelding, frankering of afstempeling naar een bestuurslid en u dingt mee naar een fraaie prijs.

Dit geldt echter niet voor kaarten die zijn belast met strafport…

U kunt inzenden tot 1 oktober 2006.

Graag nodigen wij u uit voor de eerstvolgende club-avond. Deze zal worden gehouden op woensdag 17 mei in het gebouw "Op de Helte" in Roden. De zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent dan in de gelegenheid om in alle rust uw nieuwtjes en uw bestellingen af te halen

Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en de agenda is als volgt:


1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Verslag vorige clubavond.

4. Filatelistisch allerlei.

5. Miniveiling.

6. Presentatie jeugdleden.

7. Lezing door de heer Le Pair.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.
Ons lid de heer L. le Pair uit Roden zal de in de vorige convocatie aangekondigde lezing over Israël houden met behulp van onze beamer.

Na afloop is er natuurlijk de gratis verloting.

*****

Datums van clubavonden in het seizoen 2006-2007
Noteert u alvast in uw agenda de volgende woensdagen:
6 sep: lezing

4 okt: grote veiling (Nieuwsbrief)

1 nov: lezing “Bontkraag” door G. Holstege

6 dec: lezing (Nieuwsbrief)

3 jan: Nieuwjaarsbijeenkomst

7 feb: lezing

7 mrt: A.L.V. met opruimingsmarkt (Nieuwsbrief)

4 apr: …


16 mei: … (Nieuwsbrief)
Kavellijst voor de miniveiling
Nr. NVPH Omschrijving Cat.w. Inzet


1.

159

Wilhelmina 35c met watermerk

O

12,00

4,00

2.

203-07

Rode Kruis

O

35,50

11,00

3.

244-47

ANVV 1932

O

65,00

15,00

4.

248-51

Kind 1932

O

32,50

10,00

5.

R 94-97

Roltanding Kind 1932

O

42,50

13,00

6.

265-66, 269

Wilhelm/Juliana/Emma

O

12,00

3,50

7.

578-81

Van Riebeeck 1952

O

22,00

6,50

8.

655-59

Zomer 1955

O

22,00

6,60

9.

9 series Rode Kr.

tussen 795 en 2083

Xx

29,80

7,50

10.

1628-29

december 1994 vel 20

Xx

25,00

6,00

11.

1646

sterrenbeeld vel 10

Xx

12,00

4,00

12.

1909-18

Sail Amsterdam vel

Xx

12,50

3,50

13.

Blokjes Kind

1974,1975,1980,1981

Xx

15,15

5,00

14.

Suriname

257-73


Wilhelmina 1948 Harz

X

30,00

7,00

15.

Zwitser-land

Pro Juventute 1952 Michel 575-79

O

22,00

4,50

16.

Duits-land

37 briefkaarten Reich (1900-1930)

O

115

15,00

*****


Kort verslag van de clubavond van april 2006
Voorzitter Gerritsen opende even na achten, waarbij hij de aanwezigen, inclusief een gast van overzee welkom heette. Negen leden hadden laten weten niet aanwezig te kunnen zijn, maar de opkomst van 43 personen was weer hoog.

Adv


Na een uitgebreid filatelistisch allerlei was het woord aan veilingmeester Schaafsma, die 17 van de 18 kavels een nieuwe eigenaar bezorgde, met een bruto-opbrengst van ruim 130 euro.

De geplande hoofdactiviteit van de avond, een lezing over de postzegels van Israel, kon wegens andere verplichtingen van de spreker geen doorgang vinden. Mevrouw Van Leeuwen had zich gelukkig in recordtijd een inderhaast bestelde presentatie over Australië eigen gemaakt, zodat de aanwezigen toch een aangename avond hadden. Ook de gratis verloting na afloop droeg daar zoals gewoonlijk aan bij.

*****
Een succes
De “leesplankkaartenactie” die begin april gehouden werd, was een groot succes.

Alle 200 beschikbare kaarten plus de daarbij behoren-de ouderenzegels (thema “leesplankje”) waren in zeer korte tijd uitverkocht. Tal van te late bestellers visten jammer genoeg achter het net.

Ook de penningmeester was tevreden: hij kon 95 euro winst in de boeken bijschrijven.

*****


Verkoop van betere verzamelingen
Het ligt in de bedoeling van het bestuur om in sep-tember weer contact op te nemen met een veilinghouder om te praten over de verkoop van enkele betere verza-melingen.

Mocht u zelf overwegen om verzamelingen of duurdere zegels of brieven via een veiling te verkopen, dan kan dit via de vereniging worden geregeld. Het moet echter wel gaan om beter (=duurder) materiaal.Fila-Ede 2006
Ons lid R.J. Oberink nam met twee verzamelingen deel aan Fila-Ede 2006, een categorie twee tentoonstelling welke van 21 tot en met 23 mei in Ede werd gehouden.

Voor de verzameling “Voor het kind 1924-1941” ontving hij 66 punten, groot zilver in de klasse posthisto-rie.

De eenkaderverzameling “Berlijn, de gebruiksmogelijk-heden van de Goethezegels” kreeg 34 punten en werd bekroond met diamant, het hoogste dat aan een een-kaderverzameling kan worden toegekend. “Een leuk onderwerp”, oordeelde de jury, die geen aspecten kon noemen waarop kritiek mogelijk was.

*****
Onze ruilbeurs


De jaarlijkse ruilbeurs vindt plaats op zaterdag 21 oktober a.s. in het Dorpshuis te Tolbert en duurt van tien uur ’s morgens tot vier uur ’s middags.

Het is gebleken dat het Dorpshuis een uitstekende accomodatie is voor een ruilbeurs: genoeg ruimte, goed licht, geen parkeerproblemen en betaalbare consumpties. Handelaren en bezoekers waren vorig jaar dan ook erg tevreden en zijn zeker van plan om dit jaar weer te komen. Noteert u de datum alvast!

Bij onze penningmeester, de heer Van der Meulen, kunt u zich opgeven om voor een klein bedrag tafels te huren als u zelf als handelaar aanwezig wilt zijn.

*****
Uw wensen graag


De vereniging heeft budget voor de aanschaf van fila-telistisch materiaal, zoals catalogi. Hebt u wensen, laat dit dan even weten aan een bestuurslid.

Adv


Adv


Schriftelijke voorjaarsveiling
De vorige schriftelijke veiling was een groot succes. Alle kavels werden verkocht voor prijzen die aanzien-lijk hoger waren dan de inzetprijs.

Ook in deze schriftelijke veiling worden duurdere zegels van Nederland aangeboden. U kunt uw biedingen voor 1 juni sturen naar “FV Roden-Leek, Valkeniers-laan 1, 9301 KM Roden”.Op de clubavond in mei zijn de kavels te bezichtigen, eventueel kunt u ook een telefonische afspraak maken voor bezichtiging (050 501 9547).
De regels zijn als volgt:

  • de kavels worden toegewezen aan de hoogste bieder, voor een prijs die twee euro hoger is dan het op een na hoogste bod.

  • u bent geen provisie verschuldigd.

  • als u op meerdere kavels biedt, kunt u een maximum bedrag opgeven dat u in totaal wilt besteden. Geef wel aan welke kavels u het liefst wilt hebben!
1.

3

Willem III 15c Pr.ex.

O

150

40

2.

9

Willem III 15c punstst

O

40

10

3.

11

Willem III 25c Franco

O

125

30

4.

18

Rijkswapen 2,5 c 14-9-75

O

90

25

5.

29

Willem III 2,50 gld

O

135

35

6.

44

Wilhelmina 1 gld.

O

100

25

7.

47

Wilhelmina 2,50 gld.

O

175

52

8.

61 b

Wilh. Bontkraag T-B

o

100

30

9.

80

Wilh. 10 g A’dam 3-2-10

o

900

275

10.

99

Jub. 1913 2,50 gld.

o

60

15

11.

100

Jub. 1913 vijf gld.

o

50

13

12.

101

Jub. 1913 pracht ex.

o

1000

290

13.

R74-77

Kind 1926, 2-z rolt.

o

51

12

14.

347-49

Wilhelmina 1946. Pr.ex.

o

111

30

15.

592-95

ITEP-tentoonstelling

o

70

20

16.

P 3-12

Port

o

115

30

17.

P27-28

Port, pracht kwaliteit

o

195

55


Aan het woord is…
de heer J. Broere uit Roden, jaargang 1937.
Verzamelen doe ik al vanaf mijn achtste jaar. Mijn favoriete landen zijn Scandinavië en Engeland en koloniën. De Noordse landen, omdat ik het interes-sante landen vind, de mensen zijn boeiend en serieus. Ik ben een echte anglofiel en daarom heeft alles wat Engeland betreft mijn grote belangstelling.

Ik verzamel voornamelijk gestempelde zegels. Deze zijn postaal veel meer dan postfrisse zegels, die hun taak, waarvoor zij zijn aangemaakt, nooit vervuld hebben.


Korte tijd ben ik lid geweest van de vereniging in Drachten, maar toen wij naar Roden verhuisden werd ik lid van de postzegelvereniging in de Winsinghhof, ook al omdat ik de heer Stijfhoorn, de stuwende kracht achter deze vereniging, kende. Dat deze vereniging later fuseerde met de toenmalige afdeling van IV Philatelica vond ik een goede zaak.
De clubavonden bezoek ik vrij regelmatig. Het bestuur komt vaak met orginele presentaties. Zo vond ik de presentatie een jaar geleden door enkele jeugdleden van hun verzamelgebied erg interessant. Het was mis-schien wat beknopt, maar het initiatief verdient navolging.

Ook de lezing door de heer Van der Meulen vond ik geslaagd. Gewoon “uit het hart” verteld, zonder reke-ning te houden met officiële zegels en opvattingen. Jammer vond ik wel dat uit de zaal een “deskundige” commentaar leverde en vond dat het getoonde niet voldeed aan gangbare “tentoonstellingscriteria”.


Een negatieve ontwikkeling in de filatelie is naar mijn mening, dat steeds vaker zegels van FDC’s als gestempelde zegels worden verkocht, ook via het rondzendverkeer. Spijtig was ook het verdwijnen van het populaire blad “Mijn Stokpaardje”; het was een goed leesbaar filatelistisch tijdschrift, waarvan ik altijd heb genoten.

Ansichtkaarten en munten vind ik binnen onze vereni-ging niet noodzakelijk. Het is een ander terrein en versnippering van aandacht hoeft wat mij betreft niet.


Tot zover de heer Broere.

De redactie vond het een prettig gesprek, waarbij na afloop nog een paar oplossingen voor een moeilijk crytogram werden gegeven. Met name redacteurs echt-genote was hier erg mee ingenomen…

*****

Het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie
Toen tijdens de algemene ledenvergadering op 1 maart jl. voorzitter Gerritsen agendapunt 13 aankondigde, “uitreiking J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie” was er sprake van enige spanning in de zaal. Aan wie zou deze onderscheiding voor de eerste keer worden toege-kend?

De toekenningscommissie had het bestuur enige tijd daarvoor een voorstel gedaan, dat maar bij zeer wei-nigen bekend was.


De keuze bleek te zijn gevallen op Jaap Schaafsma, die binnen de vereniging vele jaren tal van functies heeft vervuld. Zo werd hij onder meer voorzitter in de tijd dat de vereniging een moeilijke periode kende waarbij zelfs over opheffing werd gesproken. Het is mede aan zijn inzet te danken dat de vereniging al jaren bruist van activiteiten. Nieuwere leden kennen hem natuurlijk ook als veilingmeester.
Dat de commissie een goed advies had uitgebracht, bleek uit het applaus waarmee de bekendmaking werd begroet.

Natuurlijk waren er bloemen voor zijn echtgenote, aangeboden door mevrouw La Crois, lid van de commis-sie. Ook werden er bloemen bezorgd bij mevrouw Kok in Zuidhorn, de weduwe van de naamgever aan de trofee. Zelf was zij helaas verhinderd bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Ook namens de redactie: Jaap, nogmaals van harte gefeliciteerd!
*****
Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind september en zal de kavellijst bevatten voor onze grote club-veiling. Uw bijdrage kunt u nog inleveren uiterlijk op de clubavond in september.

*****


Door leden gevraagd en aangeboden
Gezocht (1):

De ansichtkaart met de afbeelding van de Zomerzegels 2006 blok 1 postzegel 1 WIE IS DE WIJS-TE? of te leen voor het maken van een kopie.

 

Gezocht (2):In verband met het inventariseren van alle door de vereniging ondernomen acties ten behoeve van o.m. Omnifila, de Noordphila’s, de opening Abel Tasman Museum, H.N. Werkman, het huwelijk van Willem Alexander, de sluiting Postkantoor Roden en andere speciale gelegenheden zoek ik de enveloppen, bijzondere stempels, maxikaarten, tegels enz. enz. Eventueel te leen voor het maken van een scan/kopie.

 

Wie oh wie? En alvast bedankt!Henk Havinga, mandhhavinga@home.nl, 050 503 3391.

Adv


Adv
Aangeboden: restantje 1e dag enveloppen nrs. 169-323 vrijwel compleet, onbeschreven en 100% kwaliteit. De prijs is gelijk aan de postkantoorprijs (postzegel-prijs). Een mooie gelegenheid om uw verzameling aan te vullen.

Inlichtingen via de secretaris.

*****

Dirk Kuyt en zijn “maatjes
Op 1 mei verscheen er weer een persoonlijke postze-gel.

Bij vorige uitgiftes kon men op “tabje” zelf iets laten drukken, b.v. een hond of een verenigingslogo.

Nieuw is dat nu de eigen gewenste afbeelding op de postzegel zelf kan worden geplaatst.

Het voorbeeldzegel laat een foto van de voetballer Dirk Kuyt zien. Deze zegel is opgenomen in het verenigingsabonnement zegels en het velletje van 10 in het velletjesabonnement.

Nieuw en verrassend is echter dat er nog twee velle-tjes van 10 zegels zijn uitgekomen met foto’s van 20 verschillende voetballers. Deze velletjes, in luxe verpakking, worden door TPG-Post niet in abonnement geleverd en dus ook niet door de vereniging.

De prijs per set bedraagt E 12,50 en de postzegel-waarde is 20 x 0,39 = 7,80.

Leden die een setje willen hebben moeten dit zelf aan de nieuwtjesdienst kenbaar maken (tel. 050 501 9547).

De vereniging heeft maar een beperkt aantal setjes op voorraad en hier geldt dus “op is op”.

*****

Deed u nog nooit mee aan onze vakantiekaartenwed-strijd? Een goed idee: doe dit jaar ook eens mee!Wat een brief kan vertellen

Als iemand deze brief vluchtig bekijkt, denkt deze al gauw: wat zijn die postzegels er slordig opgeplakt, dus weg ermee.

Nee, een verzamelaar zal deze brief nader onderzoeken en wat is nu het verhaal van deze brief?

Als verzamelaar van gecensureerde post door de Duitsers, kwam ik onlangs in het bezit van deze brief welke door het censuurbureau Berlijn (b) werd gecen-sureerd.

De geadresseerde, Leo Arenz was een opvarende van het beroemde Duits pantserslagschip "Graf Spee" en hij werd eind 1939 in Argentinië geinterneerd. Daar Argentinië niet in oorlog was met Duitsland, werden hij en zijn mede-opvarenden niet krijgsgevangen ge-maakt, doch geinterneerd.
Wat is het verhaal van de "Graf Spee"?

De verliezen aan koopvaardijschepen in de Zuid-Atlantische Oceaan werden vanaf september 1939 steeds groter. Dit wees al geruime tijd op de aanwezigheid

Adv

van een Duitse kaper, waarschijnlijk een vestzak-slagschip in deze wateren. Drie Britse kruisers begonnen vervolgens dit gebied af te zoeken.Pas op 3 december 1939 gaf een Brits koopvaardij-schip, de "Doric Star" te kennen, dat zij door een klein, Duits slagschip werd aangevallen. Op dat moment waren de drie Britse kruisers 2000 mijlen verwijderd, doch het slagschip was gelokaliseerd!
Commodore Harwood was tot de overtuiging gekomen, dat er drie mogelijke bestemmingen konden zijn waar de "Graf Spee" zich op kon houden en hij dacht dat de monding van Rio de la Plata het meest waarschijnlijk was. Dus voer hij met zijn eskader deze richting op. Het is van belang te melden, dat de "Graf Spee" een veel groter gewicht aan granaten in één enkel salvo de lucht in kon vuren dan de drie Britse kruisers tesamen, hoewel die een grotere snelheid konden ontwikkelen en dus gemakkelijker manoevreren. De "Graf Spee" was echter zwaar bepantserd.
Op de morgen van 13 december werd de "Graf Spee" op-gemerkt. Weldra begon het zeegevecht en alle betrok-ken schepen liepen averij op. De "Exeter" trok zich terug, nadat haar laatste kanon buiten gevecht was gesteld, doch kon zich drijvende houden.

Commodore Harwood veranderde van taktiek, hij berekende dat zijn lichter geschut en torpedo’s op kortere afstand een meer beslissende uitwerking zouden hebben en besloot de vijand aan te vallen bij invallende duisternis met zijn twee overgebleven kruisers.

Het werd al spoedig duidelijk dat de gehavende "Graf Spee" van plan was in de monding van de Plata Rivier een toevlucht te zoeken. Op 14 december ging het schip daar voor anker en was dus ingesloten.
Op 17 december ‘s avonds had de "Graf Spee" het anker gelicht, het einde scheen nabij.

Het verliet de haven en zakte de riviermond af, waar het vervolgens in ondiep water door de bemanning op bevel van hogerhand tot zinken werd gebracht.

De bemanning werd vervolgens in Argentinië geinter-neerd, waar de Duitse commandant enige dagen later zich van het leven beroofde.

In maart 1946 gingen de 846 overlevenden terug naar Duitsland met het s.s. "Highland Monarch".


Vanaf maart 1942 werd de verzending van post naar en van krijgsgevangenen en geinterneerden door de Duitsers toegestaan. Deze brief werd in Berlijn gecensureerd.

Van Berlijn ging de post met DHL (Lufthansa) naar Lissabon. Deze plaats was voor de transito-post en met name de luchtpost naar zowel Noord- als Zuid-Amerika erg belangrijk

Datum vertrek poststempel: 04-06-1942

Datum stempel aankomst Buenos Aires: 19-08-1942


Joop de Ruiter

Nieuwtjesdienst tijdens de vakantiemaanden
Ook in de maanden mei tot en met augustus verschijnen weer nieuwe postzegels. Pas in september zou u deze op de clubavond kunnen afhalen, maar veel leden willen dit graag eerder. Dat kan!

U moet dan even contact opnemen met de heer Oberink en het materiaal zelf bij hem komen afhalen (Valke-nierslaan 1, Roden).

Opsturen kan ook, u betaalt dan echter de portokosten extra.

Als de waarde van uw voorraad tot boven vijftig euro stijgt, dan ontvangt u hiervan bericht. Het bedrag kan dan niet ongemerkt sterk oplopen.

*****

Het rondzendverkeer tijdens de vakantiemaanden
In de zomer ligt het rondzendverkeer stil. Te veel leden zijn dan afwezig.

Als u er prijs op stelt, kunt u echter toch een doos boekjes in huis hebben om rustig door te snuffelen. Neem contact op met de commissaris rondzendverkeer, de heer Peeterse, en het wordt geregeld.

*****
Onze adverteerders
Het zal u in de vorige Nieuwsbrief zijn opgevallen (en anders nu wel) dat er een aantal nieuwe adver-teerders aanwezig is.

Vergeet onze adverteerders niet bij uw aankopen en meldt dan zelfs dat u lid bent van onze vereniging en dat u hun advertentie hebt gezien. Het is een kleine moeite en het maakt duidelijk dat adverteren in een verenigingsblad zinvol kan zijn. Even doen.  • Op elke eerste woensdag van de maand (met uitzon-dering van de zomermaanden) is er een rookvrije clubavond in het gebouw "Op de Helte” te Roden, tel. 050 501 9390. Voorafgaand aan een clubavond ontvangen de leden een convocatie.
  • Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rond-zendverkeer een doos rondzendboekjes.

Leden kunnen voor intern en extern rondzend- verkeer eigen boekjes inleveren.


  • Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe uitgaven van Nederlandse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort in abonnement te nemen.
  • Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullingsbladen, en dergelijke bestellen. De korting op de normale winkelprijs bedraagt doorgaans 15 %.
  • De vereniging beschikt over eigen catalogi, boek-werken en filatelistische apparatuur, welke gratis aan de leden worden uitgeleend.

Onder andere betreft dit:

- de speciale catalogus Nederland (NVPH),

- wereldcatalogi (Michel, in het Duits),

- het Handboek Postwaarden Nederland,

- een fluorlamp,

- een electronische tandingsmeter,

- een watermerkzoeker.

Ook beschikt de vereniging over een laptop en een beamer om daarmee tijdens clubavonden een presen-tatie te verzorgen.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat te zijn ingediend.
  • De contributie bedraagt € 29,15 per jaar, inclu-sief een abonnement op het landelijke maandblad "Filatelie".

ACHTERZIJDE OMSLAGDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina