Roeping in de bijbelDovnload 9.89 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte9.89 Kb.
Roeping in de bijbel.
In het Oude en het Nieuwe Testament lezen we over mensen die overtuigd zijn dat zij rechtstreeks door God geroepen zijn, die onverwachts een persoonlijke godservaring gekregen hebben die hun leven een nieuwe wending gaf. Zo’n ervaring is moeilijk uit te drukken en de weergave ervan is dan ook moeilijk te begrijpen. We moeten dergelijke verhalen lezen vanuit een gelovig standpunt om er de diepere essentie van te begrijpen.
A. In het Oude Testament.

Een roepingsverhaal in het O.T. vertoont steeds een driedelige structuur:


1. De persoon in kwestie krijgt een zending, een taak van God.

Hij wordt door God geroepen en is bereid er onmiddellijk naar te luisteren (opdracht)


2. De persoon maakt opmerkingen, heeft bezwaren. Hij durft de taak niet aan, hij zoekt zelfs

uitvlucht (bezwaar)


3. God wijst de bezwaren af en overtuigt de persoon, geeft hem een teken van eeuwige hulp.

Dan pas durft de gelovige mens zijn taak aan. (weerlegging en teken)Opdrachten


1. Zoek deze structuur op in :

  1. de roeping van Mozes Ex.3,1-12 en 4,10-16 (zie bijlage)

  2. de profeet Jesaja Jes.6,1-13 (zie bijlage)

  3. Abraham Gen.12,1-4a (zie bijlage)

  4. Jeremia Jer.1,4-12 (zie bijlage)

2. Uit deze Oudtestamentische roepingsverhalen kunnen we afleiden dat een roeping

beantwoordt aan een concrete nood. Leg uit.
3. Verklaar concreet aan de hand van voorgaande teksten dat het doel van een roeping nooit

de enkeling alleen aanbelangt.


4. Ken je de verhalen rond de Exodus van de Israëlieten nog? Duid eens aan met een verhaal

dat Mozes het niet altijd even gemakkelijk had om zijn roeping te volbrengen.


B. In het Nieuwe Testament.

1. De roeping van de leerlingen.

a) de roeping van de eerste leerlingen: Mc.1,16-20 (zie bijlage)

b) de roeping van Levi: Lc5,27-32 (zie bijlage)
Opdracht.

1. Vind je de structuur van het Oude Testament terug in deze fragmenten uit het Nieuwe

Testament? Vat deze structuur samen.
2. De roeping van Maria.


  1. Lc.1,26-38 (zie bijlage)


Opdrachten.

1. Hoe beantwoordt Maria de oproep? Welke houding zit er achter deze woorden?

2. In de ‘roeping’ van Maria kan je ook de fasen van een roepingsverhaal uit het Oude

Testament herkennen. Zoek deze fasen op in Lc2,31-36.

3. Toon aan met volgende fragmenten uit het Nieuwe Testament dat haar roeping haar ook

veel pijn heeft gekost, dat ze haar taak niet altijd even duidelijk zag zitten.  1. Lc.2,41-50

  2. Lc.3,20-21,31-35

  3. Joh.19,25-27

4. Waarom mogen we Maria terecht ‘moeder van de gelovigen’ noemen?

5. Waarom aanvaarden de figuren uit het Nieuwe Testament gemakkelijker hun taak?

Waarin herken je jezelf het meest: in de roepingsverhalen van het Oude Testament of die

van het Nieuwe Testament?


Samenvatting Roeping.
Roeping in specifiek godsdienstige zin:

Is vanuit je christen-zijn geroepen worden door God om je, naar het voorbeeld van Jezus, in te zetten voor een betere wereld, voor alle mensen.


Roeping in de algemene zin:

Is het aanvoelen van de mens dat hij een bepaalde bestemming, levenstaak moet volgen, een innerlijke sterke drang die aangevoeld wordt.


Schema van een roepingsverhaal in het Oude Testament:

1. Roeping van een persoon door Jahwe.

2. Weigerachtige houding ten opzichte van de hem opgelegde taak.

3. God wijst de bezwaren af.

4. Aanvaarding van de taak.

Schema van een roepingsverhaal in het Nieuwe Testament:

1. Radicale roeping door Jezus.

2. Aanvaarding met een groeiend besef van de eigen opgave en de eigen mogelijkheden enbeperktheden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina