Romans volwassenen Romans voor volwassenenDovnload 0.71 Mb.
Pagina1/25
Datum22.07.2016
Grootte0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Romans volwassenen

Romans voor volwassenen:

  ABCDEFGHIJKL - MNOPQRSTUVWXYZ

Anderstalige romans:

  Duits

  Engels

  Frans


  Fries
Informatieve boeken voor volwassenen:

  Algemeen

  Wijsbegeerte

  Godsdienst

  Sociale wetenschappen

  Economie

  Rechtswetenschap

  Krijgswetenschap

  Psychologie

  Opvoeding en onderwijs

  Wiskunde   natuurwetenschappen

  Natuurkunde

  Biologie; algemeen

  Geneeskunde   gezondheidszorg

  Lichaamsoefening en sport

  Spelen   handarbeid   huishoudkunde

  Land  en tuinbouw

  Jacht en visserij

  Techniek

  Kunst

  Muziek   dans   toneel

  Taal  en letterkunde

  Taal  en letterkunde volgens afzonderlijke talen

  Belletrie

  Geschiedenis

  Land  en volkenkunde


Romans voor de jeugd:

  5 t/m 8 jaar

  9 t/m 12 jaar

  13 jaar en ouder


Informatieve boeken voor de jeugd

  Algemeen

  Wijsbegeerte

  Godsdienst

  Sociale wetenschappen

  Rechtswetenschap

  Opvoeding en onderwijs

  Natuurkunde

  Biologie; algemeen

  Geneeskunde   gezondheidszorg

  Techniek

  Kunst


  Taal  en letterkunde volgens afzonderlijke talen

  Belletrie

  Geschiedenis

  Land  en volkenkunde


Over deze aanwinstenlijst
Deze aanwinstenlijst bevat de gesproken boeken van het Loket aangepast-lezen die in de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 aan de collectie zijn toegevoegd. De lijst bevat romans, romans in vreemde talen, boeken in de Friese taal, informatieve boeken voor volwassenen, jeugdleesboeken en informatieve boeken voor de jeugd. De boeken zijn gesorteerd in verschillende categorieën. Binnen de categorie romans zijn de boeken gesorteerd op auteur. De jeugdleesboeken zijn binnen de leeftijdscategorieën - A B C - op auteur gesorteerd. De informatieve boeken zijn binnen het onderwerp op auteur gesorteerd. In totaal zijn ongeveer 2000 titels in deze lijst opgenomen.
Voor het selecteren van boeken
Aan gegevens zijn opgenomen:

  • auteur en titel

  • een korte inhoudomschrijving

  • de plaats van uitgave

  • de uitgever

  • het jaar van uitgave

  • eventuele oorspronkelijke titel

  • eventueel oorspronkelijk jaar van uitgave

  • het boeknummer (de a voor het boeknummer is een aanduiding voor audio)

  • genreaanduiding(en)

  • aanduiding V of J in combinatie met A, B of C

V = boeken voor volwassenen

J = boeken voor de jeugd

A = leeftijdscategorie t/m 8 jaar

B = leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar

C = leeftijdscategorie 13 jaar en ouder

- aanduiding 1 of meer dc = cdrom-schijfjes (omvang van het boek)

- duur van het boek (voorbeeld 10:17 = 10 uur en 17 minuten)

- stemaanduiding m/v (voorgelezen door een man/vrouw)


De genre-aanduiding geeft het soort roman aan. Zie ook lijst van afkortingen.

Sommige boeken zijn zowel bij de romans als bij de informatieve boeken ingedeeld. Ook komt het voor dat titels zowel bij de volwassenen als bij de jeugd opgenomen zijn.


Samenstellen van wenslijsten
U kunt volstaan met alleen het gewenste boeknummer te noteren op de bijgevoegde blanco wenslijst. Het is van belang dat u zoveel mogelijk boeknummers noteert. Daarmee bevordert u een vlotte doorstroming bij het uitlenen. Boeken die u met voorrang wilt ontvangen kunt u markeren op de wenslijst.

Indien u hulp nodig heeft bij het samenstellen van de wenslijst kunt u contact opnemen met afdeling klantencontact, telefoon: 070 – 3381 500. Mogelijkerwijs kan één van onze vrijwilligers hulp bieden. Ingevulde wenslijsten, voorzien van uw naam en adres kunt u opsturen naar:Loket aangepast-lezen

Wenslijst

Postbus 84010


2508 AA Den Haag
Fax: 070 – 3381 550

e-mail: klanten@aangepast-lezen.nl

Verklaring van afkortingen die u in de beschrijving kunt aantreffen:
bew. bewerkt samenw. samenwerking

bibliogr. bibliografie uitg. uitgave/uitgegeven

dl./dln. deel/delen verz. verzameld

dr./ herdr. druk/herdruk voorw. voorwoord

e.o. en ouder

...[et al.] en anderen

herz. herziene

inl. inleiding

lit. opg. literatuuropgave

oorspr. oorspronkelijke

red. redactie

S.l. plaats van uitgave niet bekend

s.n. uitgever niet bekend

[...] jaar van uitgave niet bekend


Lijst van gebruikte afkortingen die het genre van de roman aangeven
avon Avonturenromans

biog Biografieën

blin Romans over blinden

bybl Bijbelse romans

chri Christelijke romans

dete Detectives

dial Romans in dialect

dier Romans over dierenleven

dokt Doktersromans

erot Erotische romans

fami Familieromans

fant Fantastische verhalen

filo Filosofische romans

geha Romans over gehandicapten

gods Romans met godsdienstige achtergrond

grie Griezelromans

hist Historische romans

homo Romans over homosexualiteit

humo Humoristische romans

indo Romans spelend in Indonesië

jepr Jeugdproblemen

jood Romans over Joods leven

kath Rooms-Katholieke romans

kers Kerstverhalen

kind Romans over kinderleven

lief Liefdesromans

lite Literaire romans

niet Niet-ingedeelde romans

oorl Oorlogsromans

oudm Romans over oudere meisjes

paas Paasverhalen

poli Politieke romans

porn Pornografische romans

prot Protestants-Christelijke romans

psyc Psychologische romans

rass Romans over het rassenvraagstuk

real Realistische romans

reis Reisverhalen

sfic Science fiction

scho Schoolleven

sint Sinterklaasverhalen

soci Sociale Romans

spio Spionage romans

spor Romans spelend in de sportwereld

spro Sprookjes

strk Streekromans

sura Romans spelend in de West

thri Thrillers

verh Verhalen en novellen

verz Verzetsromans

vrou Romans over vrouwenleven

waar Waargebeurde verhalen

west Wild-west romans

zeel Romans over het zeelevenAanzien van Máxima, Het
Biografie in woord en beeld van Prinses Máxima vanaf haar eerste ontmoeting met Prins Willem-Alexander in 1999 tot en met begin 2007.
Utrecht, Spectrum, 2007
a412484 biog - V - 1dc 03:11 v
___________________________
Abbenes, Nico van / Coninck
Als in een stadje een wethoudster wordt vermoord, is de burgemeester een van de verdachten.
Afferden, De Vijver, 2006
a411694 dete poli - V - 1dc 04:24 v
___________________________
Acito, Marc / Hoe ik mijn collegegeld betaalde
Een aankomend acteur probeert via ongebruikelijke wegen het collegegeld voor de toneelschool bij elkaar te krijgen.
Amsterdam, Contact, 2006
Vert. van: How I paid for college : a novel of sex, theft, friendship & musical theater. - 2004
a408593 jepr - V - 1dc 11:44 m
___________________________
Acker, Rick / Monddood
Een advocaat krijgt van een Russische wetenschapper opdracht om te bewijzen dat deze eigenaar is van een kluis met inhoud.
Kampen, Kok, 2006
Vert. van: Dead man's rule. - 2005
a409027 thri prot - V - 1dc 13:32 m
___________________________
Ackroyd, Peter / Mary Lamb
Broer en zus Lamb denken in het laat 18e eeuwse Londen op het spoor te zijn van een onbekend manuscript van Shakespeare.
Amsterdam, Meulenhoff, 2006
Vert. van: The Lambs of London. - 2004
a408812 hist - V - 1dc 07:28
___________________________
Ackroyd, Peter / Shakespeare
Biografie van de Engelse toneelschrijver (1564-1616).
Amsterdam, Meulenhoff, 2006
a409650 biog - V - 2dc 29:46 v
___________________________
Adamo, Christine / Requiem voor een vis
Een jonge vrouw erft van haar vader wetenschappelijke onderzoeksgegevens over een prehistorische vis die de 'missing link' zou zijn tussen water- en landdieren en raakt verwikkeld in een weten-schappelijk conflict op leven en dood.
Breda, De Geus, 2006
a410949 thri - V - 1dc 15:01 v
___________________________
Adelmund, Martijn J. / Mysteries in Gelderland
Legenden, waargebeurde moordverhalen en onverklaarbare gebeurtenissen uit de provincie Gelderland.
Utrecht, Bruna, 2006
a411503 strk - V - 1dc 04:11 v
___________________________
Adelmund, Martijn J. / Mysteries in Groningen
Legenden, waargebeurde moordverhalen en onverklaarbare gebeurtenissen uit de provincie Groningen.
Utrecht, Bruna, 2006
a411374 strk - V - 1dc 04:11 v
___________________________
Adelmund, Martijn J. / Mysteries in Limburg
Legenden, waargebeurde moordverhalen en onverklaarbare gebeurtenissen uit de provincie Limburg.
Utrecht, Bruna, 2006
a411504 strk - V - 1dc 03:52 v
___________________________
Adelmund, Martijn J. / Mysteries in Nederland
Legenden, waargebeurde moordverhalen en onverklaarbare gebeurtenissen rond de voormalige Zuiderzee, het IJsselmeer en in Flevoland.
Utrecht, Bruna, 2007
a413792 strk - V - 1dc 03:53 m
___________________________
Adelmund, Martijn J. / Mysteries in Noord-Brabant
Legenden, waargebeurde moordverhalen en onverklaarbare gebeurtenissen uit de provincie Noord-Brabant.
Utrecht, Bruna, 2006
a409180 strk - V - 1dc 04:07 v
___________________________
Adelmund, Martijn J. / Mysteries in Noord-Holland
Legenden, waargebeurde moordverhalen en onverklaarbare gebeurtenissen uit de provincie Noord-Holland.
Utrecht, Bruna, 2006
a411505 strk - V - 1dc 04:18 v
___________________________
Adelmund, Martijn J. / Mysteries in Utrecht
Artikelen over mysteries en opzienbarende moordzaken in de provincie Utrecht vanaf de middeleeuwen tot heden.
Utrecht, Bruna, 2006
a410781 strk - V - 1dc 04:39 v
___________________________
Adelmund, Martijn J. / Mysteries in Zeeland
Legenden, waargebeurde moordverhalen en onverklaarbare gebeurtenissen uit de provincie Zeeland.
Utrecht, Bruna, 2006
a410635 strk - V - 1dc 03:52 v
___________________________
Adelmund, Martijn J. / Mysteries in Zuid-Holland
Legenden, waargebeurde moordverhalen en onverklaarbare gebeurtenissen uit de provincie Zuid-Holland.
Utrecht, Bruna, 2007
a412750 strk - V - 1dc 4:45 m
___________________________
Adolphsen, Peter / Bromsteen
Een bijzondere steen gaat van hand tot hand.
Amsterdam, Cossee, 2006
Vert. van: Brummstein. - 2005
a408975 niet - V - 1dc 2:10 v
___________________________
Ahern, Cecelia / De plek van de verloren dingen
Een specialiste in het vinden van vermiste mensen komt terecht in een andere dimensie waar zij vele verdwenen mensen en voorwerpen terugvindt; zelf wordt zij echter vermist in de reële wereld.
Amsterdam, Truth & Dare, 2007
Vert. van: A place called here. - 2006
a413843 lief psyc - V - 1dc 13:06 v
___________________________
Ahern, Cecelia / Voor altijd
Een man en een vrouw zijn reeds vanaf hun jeugd onafscheidelijk; na zijn verhuizing houden ze door jaren van huwelijken, geboorten en scheidingen heen contact.
Amsterdam, Truth & Dare, 2006
Vert. van: Where rainbows end. - 2004
a409156 psyc - V - 1dc 14:14 v
___________________________
Akkeren, Ruus van / De dans van de trom
Tegen de achtergrond van de woelige samenleving van het pas veroverde Mayaland Guatemala strijden in 1546 koloniale veroveraars, monniken en kerkvorsten en Maya-edelen om de macht.
Schoorl, Conserve, 2006
a412003 dete hist - V - 1dc 16:12 m
___________________________
Albom, Mitch / Nog een laatste dag
Een man krijgt de kans om nog een dag met zijn overleden moeder door te brengen.
Amsterdam, Anthos, 2007
Vert. van: For one more day. - 2006
a413000 psyc - V - 1dc 04:40 m
___________________________
Alexander, Alma / De gouden hemel
In een imaginair, op China lijkend, keizerrijk spelen vrouwen een bijzondere rol. Vervolg op: De gouden hemel, no. a401817
Amsterdam, De Boekerij, 2006
Vert. van: The embers of heaven. - 2006
a411692 vrou - V - 1dc 16:50 v
___________________________
Alexandra, Belinda / Wilde lavendel
Een 14-jarig meisje werkt zich op tot een wereldberoemde theateractrice in Parijs. Later komt zij bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog voor belangrijke en gevaarlijke keuzes te staan.
Vianen, The House of Books, 2006
Vert. van: Wild lavender. - 2004
a409776 oorl lief - V - 1dc 16:08 v
___________________________
Alfonso, Bené / Medicijnmeester
Drie jongens uit verschillende tijden (17e, 19e en 21e eeuw) hebben te maken met slavernij. De medicijn-meester is de schakel tussen hun verhalen.
Rotterdam, Lemniscaat, 2006
a409034 rass hist - V J C - 1dc 11:12 v
___________________________
Ali, Monica / Het blauw van de Alentejo
Losjes met elkaar verbonden verhalen over inwoners, expats en toeristen uit het fictieve, slaperige dorpje Mamarrosa in Alentejo, een arme streek in het zuiden van Portugal.
Amsterdam, Prometheus, 2006
Vert. van: Alentejo blue. - 2006
a410259 verh - V - 1dc 08:08 v
___________________________
Çaliskan, Aysel / De nootjes van het huwelijk
Levensverhaal van een in Nederland wonende Turkse immigrante.
Amsterdam, Thoeris, 2006
a411518 vrou - V - 1dc 10:27 v
___________________________
Al-Nahi, Donya / Niemand komt aan mijn kinderen
Een Britse vrouw beschrijft haar pogingen om door islamitische vaders naar het Midden-Oosten ontvoerde kinderen terug te brengen naar hun West-Europese moeders - waaronder ook haar eigen kinderen.
Baarn, De Kern, 2006
Vert. van: No one takes my children : the dramatic story of a mother's determination to regain her kidnapped son and daughter. - 2005
a409245 biog - V - 1dc 8:55 v
___________________________
Amatmoekrim, Karin / Wanneer wij samen zijn
Het wel en wee van drie generaties islamitische Javanen in Suriname.
Amsterdam, Prometheus, 2006
a410742 rass hist - V - 1dc 12:40 v
___________________________
Ambrose, Stephen E. / Band of brothers
De ervaringen van een groep Amerikaanse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa.
's-Gravenhage, BZZTôH, 2002
Vert. van: Band of brothers : E Company, 506th Regiment, 101st Airborne : from Normandy to Hitler's Eagle's Nest. - 1992
a411236 oorl - V - 1dc 16:07 m
___________________________
Amelink, Agnes / Fietsen met God
Meditatief dagboek van een gefietste pelgrimage van een domineesdochter, een bekeerde katholiek en een anglicaans priester naar Rome.
Amsterdam, Balans, 2007
a412269 reis - V - 1dc 9:09 v
___________________________
Anderson, Jodi Lynn / 3 vriendinnen, 1 fruitige zomer
Drie 16-jarige meisjes brengen hun zomervakantie door met het plukken van perziken. Ondanks hun totaal verschillende karakters ontstaat er langzaam een hechte vriendschap.
Baarn, De Fontein, 2006
Vert. van: Peaches. - 2005
a409837 oudm - V J C - 1dc 08:12 v
___________________________
Andriesse, Gauke / De dode opdrachtgever
Een Amsterdamse privé-detective doet bij het zoeken naar de dochter van een zakenman en haar vriend onthullende ontdekkingen over bedrijven die de minerale rijkdom van Congo plunderen.
Amsterdam, Atlas, 2006
a408286 dete - V - 1dc 06:54 m
___________________________
Andriesse, Gauke / De verdwenen schilderijen
Een privé-detective probeert een zeldzame verzameling schilderijen, tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gestolen van een joodse familie, op te sporen.
Amsterdam, Atlas, 2006
a409097 dete - V - 1dc 08:45 m
___________________________
Anema, Karin / De groeten aan de koningin
Een vrouw baant zich in haar eentje een weg door Suriname en raakt in de ban van de rijkdom en culturen van het betoverende binnenland.
Amsterdam, Atlas, 2006
a411363 reis - V - 1dc 10:30 v
___________________________
Anjou, Louise d’ / Een warme zomerwind
Samen met enkele andere leden van een grote familie zet de jonge fysiotherapeute Serena zich in om anderen uit de moeilijkheden te helpen.
Hoorn, Westfriesland, 2006
a412110 lief - V - 1dc 07:21 v
___________________________
Anna, Threes / De stille stad
Als een Nederlands meisje stage loopt in een wereldberoemd visrestaurant in Tokio, krijgt ze een hevige cultuurschok.
Amsterdam, Querido, 2006
a411291 psyc - V - 1dc 07:08 v
___________________________
Anscombe, Roderick / Het leugenspel
Een psychiater voert een uiterst subtiele oorlog met een patiënt, een rijkeluiszoontje, die verdacht wordt van het stalken van zijn lerares.
Amsterdam, Sijthoff, 2006
Vert. van: The interview room. - 2005
a409432 thri psyc - V - 1dc 10:51 m
___________________________
Antunes, António Lobo / Fado Alexandrino
Vier ex-militairen die gevochten hebben in de voormalige Portugese kolonie Mozambique, ontmoeten elkaar tien jaar na hun terugkeer naar Portugal in een restaurant in Lissabon.
Amsterdam, Ambo, 2007
a412761 lite - V - 2dc 28:20 m
___________________________
Appelman, Arnold / Schorum van 't Padje
Als een man na de dood van zijn moeder hoort dat hij geadopteerd is, probeert hij in zijn geboortedorp het raadsel van zijn afkomst op te lossen.
Utrecht, Gopher Publishers, 2006
a410562 strk - V - 1dc 08:12 m
___________________________
Appel, René / Hittegolf
Een jongen wordt verdacht van de moord op zijn vriendin. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden, geschikt voor mensen met leesproblemen.
Amsterdam, Eenvoudig Communiceren, 2006
a413877 thri - V - 1dc 01:25 m
___________________________
April / naar Virginia Andrews
Een opgroeiend meisje heeft nare ervaringen na de dood van haar vader.
Wordt gevolgd door: Meisje in de schaduw, no. a412477
Baarn, De Kern, 2006
Vert. van: April shadows. - 2005
a411351 fami - V - 1dc 13:24 v
___________________________
Archem, Johanne A. van / De advertentie
Na de dood van haar vader blijft Jantine achter met een grote schuld omdat ze haar broer en zus het erfdeel moet uitbetalen. Jantine ziet geen toekomst meer en besluit te reageren op een advertentie.
Kampen, VCL-West-Friesland, 2007
a412931 strk prot - V - 1dc 07:38 v
___________________________
Archem, Johanne A. van / Jaren van onzekerheid
Een jonge monteur bij een textielfabriek in Twente in de jaren dertig van de 20e eeuw ontdekt dat zijn familie een geheim met zich meedraagt.
Kampen, Zomer & Keuning familieromans, 2006
a410523 strk - V - 1dc 07:09 m
___________________________
Archem, Johanne A. van / Mensen van de grens
Het wel en wee van de bewoners van een Drents grensdorp die, om hun karig loon aan te vullen, smokkelen en, bij gebrek aan andere bezigheden, roddelen over rijk en arm.
Kampen, VCL West-Friesland, 2004
a400915 strk hist - V - 1dc 10:01 v
___________________________
Archer, Jeffrey / Het Van Gogh bedrog
Nadat een jonge kunsthistorica de verwoesting van het World Trade Center in 2001 heeft overleefd, probeert ze een zwendel rond een Van Gogh te voorkomen.
Baarn, De Fontein, 2006
Vert. van: False impression. - 2005
a409785 thri - V - 1dc 11:11 m
___________________________
Armstrong, Campbell / Het vagevuur
Een Amerikaanse politieman keert na dertig jaar naar Glasgow terug omdat zijn vader daar is vermoord.
Baarn, UMCO, 2006
Vert. van: The bad fire. - 2001
a411561 thri - V - 1dc 14:00 m
___________________________
Arthur, Randall / Breekpunt
Wanneer een gerespecteerde voorganger van een Bijbelgemeente op mysterieuze wijze verdwijnt, krijgen zijn vrouw en kinderen het hard te verduren van hun geloofsbroeders.
Hoenderloo, Novapres, 2005
Vert. van: Brotherhood of betrayal. - 2003
a405854 thri prot - V - 1dc 17:40 v
___________________________
Arvin, Reed / Dilemma doodstraf
Een officier van justitie in Nashville heeft net een aanklacht tegen een asielzoeker rond als tegenstanders van de doodstraf hem beschuldigen van een onterechte terechtstelling.
Houten, Van Holkema & Warendorf, 2005
Vert. van: Blood of angels. - 2005
a408515 thri - V - 1dc 13:16 m
___________________________
Aspe, Pieter / Alibi
Tijdens de opname van een film wordt het lijk van een onbekende gevonden in de auto van de hoofdrolspeler.
Antwerpen, Manteau Thriller, 2006
a411445 dete - V - 1dc 07:44 v
___________________________
Aspe, Pieter / Dood tij
Commissaris Van In van de politie in Brugge en zijn rechterhand Versavel steken zich in een wespennest als ze onderzoek doen naar de verkrachting van een meisje en een strandlijk.
Antwerpen, Manteau Thriller, 2006
a411225 dete - V - 1dc 8:03 m
___________________________
Aspe, Pieter / De Midasmoorden
De adjunct-commissaris van politie te Brugge wordt geconfronteerd met de moord op een Duitser en een bomaanslag op het standbeeld van Guido Gezelle.
Antwerpen, Manteau Thriller, 2004
a411215 dete - V - 1dc 08:47 m
___________________________
Aspe, Pieter / Zonder spijt
Commissaris Van In van de politie in Brugge vindt ‘n journalist vermoord in zijn woning en verneemt dat hij op het punt stond ophefmakende details over de Bende van Nijvel te publiceren.
Antwerpen, Manteau, 2006
a409437 dete - V - 1dc 08:57 v
___________________________
Aswani, Alaa al / Het Yacoubian
De levens van de bewoners van een flatgebouw in Caïro lopen sterk uiteen.
Amsterdam, Mouria, 2007
Vert. van: Imarat Yaqubiyan. - 2004
a412234 soci - V - 1dc 11:04 m
___________________________
Atari, Samira / Verkeerd verbonden
Een hardwerkende alleenstaande allochtone jonge vrouw heeft de neiging op foute mannen te vallen.
Amsterdam, Crossing Border Books/Rothschild & Bach, 2006
a410153 lief - V - 1dc 05:03 v
___________________________
Atwood, Margaret / Moreel verval
Elf subtiel met elkaar verbonden verhalen waarin een vrouw enkele gebeurtenissen uit haar leven, van kind tot oudere, beschrijft.
Amsterdam, Prometheus, 2006
Vert. van: Moral disorder. - 2006

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina