Romans volwassenen Romans voor volwassenenDovnload 0.71 Mb.
Pagina17/25
Datum22.07.2016
Grootte0.71 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

a412095 fami - V - 1dc 10:03 v
___________________________
Woolley, Lucy / Verlies mij niet
De vakantie van twee Londense gezinnen in Toscane wordt een nachtmerrie als twee tienerdochters verdwijnen.
Amsterdam, De Boekerij, 2005
Vert. van: Cooking up trouble. - 2005
a406631 fami - V - 1dc 09:56 v
___________________________
Woudenberg, René van / Als ik in Bagdad was geboren, was ik moslim geweest
Filosofische columns.Kampen, Ten Have, 2007
a412508 verh - V - 1dc 4:53 v
___________________________
Wright, Richard B. / Overspel
Als de collega, met wie hij een korte affaire heeft gehad, vermoord wordt, wordt een getrouwde redacteur in grote verlegenheid gebracht.
Breda, De Geus, 2007
Vert. van: Adultery. - 2004
a412243 psyc - V - 1dc 08:18 v
___________________________
Xinran / Verborgen stemmen
Veertien Chinese vrouwen vertellen het verhaal van hun vaak moeilijke leven tijdens en na de Culturele Revolutie (1966).
Amsterdam, Muntinga Pockets, 2005
a411297 vrou - V - 1dc 09:43 v
___________________________
Yalda / De langste nacht
Persoonlijk relaas van een Iraanse vrouw over het martelen en doden van politieke tegenstanders tijdens het bewind van de islamitische geestelijk leider Khomeini in de periode 1979-1989.
Amsterdam, Atlas, 2007
a412718 biog - V - 1dc 04:32 v
___________________________
York, Alissa / Vreemde ogen
Utah, 1857: een 14-jarig getraumatiseerd meisje wordt uitgehuwelijkt aan een veel oudere mormoonse paardenfokker en jager die al drie vrouwen heeft. Ze krijgt de opdracht de vele dieren op te zetten die hij tijdens de jacht buit maakt.
Amsterdam, Meulenhoff, 2007
a412236 hist west - V - 1dc 15:19 v
___________________________
Yrsa / Het laatste ritueel
Een advocate onderzoekt de gruwelijke moord op een student die zich bezighield met magie en hekserij.
Baarn, De Fontein, 2006
Vert. van: Þrija Tákni. - 2005
a411484 thri - V - 1dc 12:41 v
___________________________
Zamoyski, Adam / 1812
Beschrijving in verhalende vorm van de Russische veldtocht die uiteindelijk Napoleons keizerrijk de das om deed.
Amsterdam, Balans, 2005
a405231 hist - V - 2dc 31:48 m
___________________________
Zarraluki, Pedro / Het andere eiland
Een oorlogsweduwe, haar dochter alsmede een van contraspionage verdachte Duitser worden naar een vrijwel verlaten eilandje voor de kust van Mallorca verbannen.
Utrecht, Signature, 2006
Vert. van: Un encargo difícil. - 2005.
a411749 thri spio - V - 1dc 8:19 v
___________________________
Zee, Sytze van der / Anatomie van een seriemoordenaar
Op persoonlijke gesprekken gebaseerde beschrijving van de strijd van een seriemoordenaar om een levenslange gevangenisstraf te ontlopen.
Amsterdam, De Bezige Bij, 2006
a411472 biog - V - 1dc 12:26 m
___________________________
Zeppelin, Ilka von / Het gevoel dat er iets niet klopte
Herinneringen van de dochter van een Duitse nazi aan haar jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog en de jaren vlak erna.
Amsterdam, Cossee, 2006
Vert. van: Dieses Gefühl, da etwas nicht stimmte : eine Kindheit zwischen 1940 und 1948. - 2005
a412072 biog hist - V J C - 1dc 05:34 v
___________________________
Zevin, Gabrielle / Ergens
Als een vijftienjarig meisje na een ongeluk in het hiernamaals belandt, blijkt dit een erg verwarrende ervaring.
Amsterdam, Pimento, 2005
Vert. van: Elsewhere. - 2005
a411283 niet - V J C - 1dc 08:55 v
___________________________
Zigman, Laura / De slippendraagster
Na de geboorte van haar zoon geniet een pr-medewerkster van het moederschap. Wanneer haar man plotseling werkloos is geworden, krijgt zij de opdracht de comeback te realiseren van een oudere, onaangename filmster.
Amsterdam, Archipel, 2006
Vert. van: A wilderness of monkeys. - 2006
a409920 vrou - V - 1dc 07:50 v
___________________________
Zomeren, Koos van / De man op de Middenweg
Als alle schilderijen van een jeugd-vriend van de schrijver, een kunst-schilder, worden opgekocht via een advocaat blijkt een andere jeugd-vriend een vreemde rol te spelen.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2001
a412025 psyc - V - 1dc 08:13 m
___________________________
Zomeren, Koos van / Nog in morgens gemeten
Verslag in dagboekvorm van een onderzoek naar de dood van een jonge boer in 1951 in het dorp Herwijnen en naar de ontwikkelingen in het landschap rond het dorp als gevolg van de ruilverkaveling vanaf 1958.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2006
a409205 biog - V - 1dc 11:49 m
___________________________
Zwaan, Peter de / De voeder
Een misdadiger uit Denver leeft een verborgen leven sinds hij bij een casino-overval een rechercheur invalide sloeg.
Breda, De Geus, 2006
a409065 thri - V - 1dc 08:34 m
___________________________
Zwarte kat
Na de dood van haar tweelingbroer moet een jonge vrouw zich kleden als haar broer omdat de geesten van hun familie dat willen.
Vervolg op: Celeste, no. a407871
Baarn, De Kern, 2006
Vert. van: Black cat. - 2004
a408636 thri - V - 1dc 11:57 v
___________________________
Zwier, Gerrit Jan / Mijn Drenthe
Teksten van de samensteller en anderen over Drenthe.
Amsterdam, Atlas, 2006
a409179 strk - V - 1dc 09:25 m
___________________________
Zwigtman, Floortje / Kersenbloed
Een jongen moet op kostschool erg wennen aan de strenge regels en aan de manier waarop ouderejaars met schoolgenoten omgaan.
Rotterdam, Lemniscaat, 2007
a412749 hist - V J C - 1dc 03:16 m
___________________________

duits


Dürrenmatt, Friedrich / Die Physiker
In een psychiatrisch kliniek spelend toneelstuk met als thema de gevaren van een wetenschap, die de geleerden uit de hand gelopen is
Zürich, Verlag der Arche, 1962
a252810 - V - 1dc 3:00
Analoge opname
___________________________
engels
Ellis, Bret Easton / American psycho
Een seriemoordenaar vertelt gedetailleerd over de moorden die hij pleegt en over zijn leven.
London, Pan Books, 1991
a410352 thri - V - 1dc 16:34 m
___________________________
Greene, Graham / The third man
Het verhaal van een internationale smokkel in minderwaardige peniciline gesitueerd in het naoorlogse, door vier mogendheden bezette Wenen.
Groningen, Wolters/Noordhoff, 1972
a282212 - V - 1dc 4:30
Analoge opname
___________________________
Grisham, John / The partner
Na een enorm geldbedrag weggesluisd te hebben en zijn eigen begrafenis te hebben geënsceneerd, duikt een jonge Amerikaanse advocaat onder in Brazilië waar hij na vier jaar door de FBI gevonden en ontvoerd wordt naar de VS.
London, Arrow, 1997
a407438 thri - V - 1dc 11:56 m
___________________________
O'Hanlon, Redmond / Into the heart of Borneo
Verslag van een reis met James Fenton in 1983 naar de bergen van Batu Tiban.
Edinburgh, Salamander Press, 1984
a410357 reis - V - 1dc 08:41 m
___________________________
Rowling, J.K. / Harry Potter and the Deathly Hallows
In zijn zevende jaar aan Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry heeft Harry een zware taak: hij moet de resterende Horcruxes van Volde-mort opsporen en vernietigen. Vervolg op: Harry Potter and the half-blood prince, no. a405864
London, Bloomsbury, 2007
a412341 humo spro - V J B C - 1dc 23:45 m
___________________________
fries
Abma, Gerben / De Brek
Een jonge organisatiedeskundige heeft moeite met de organisatie van zijn privéleven.
Easterein, Koperative Utjowerij, 2005
a410508 psyc - V - 1dc 11:26 v
___________________________
Atsma, Wobbe / It liket op fleanen
Verhalen over gewone en bijzondere mensen.
Frjentsjer Franeker, Venus, 2006
a411602 verh - V - 1dc 13:38 v
___________________________
Bangma, Jelle / Skoare by FC Top
David en Jeffrey dromen ervan profvoetballer te worden. Op een dag kan David ervoor kiezen. Zal hij het doen of niet? Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 11 jaar.
Ljouwert Leeuwarden, Afûk, 2006
a413681 spor avon - J B - 1dc 2:33 v
___________________________
Boersma, Piter / Ritueel
Gedichten.
Easterein, Koperative Utjowerij, 2005
a411389 - V - 1dc 01:10 v
___________________________
Boomsma, Joop / Om fan dit lân te hâlden...
Gesprekken met godsdiensthistoricus en letterkundige Fokke Sierksma (1917-1977) over de Friese beweging en de Friese literatuur.
Frjentsjer Franeker, Venus, 2006
a414821 - V - 1dc 5:49 v
___________________________
Bootsma, Gosse / Razzia yn 'e Ripen
Dagboek van de auteur uit 1945.
Oudehaske, De Fryske Boekeklub, 2006
a409596 oorl biog - V - 1dc 03:29 v
___________________________
Bottema, Sjoerd / De stien
Een man en een vrouw schrijven elkaar over hun verbroken relatie.
Ljouwert Leeuwarden, Utjouwerij Fryslân, 2006
a411156 psyc - V - 1dc 02:24 v
___________________________
Brolsma, Reinder / Sate Humalda
Trilogie over het moeilijke boeren-leven rond 1900 in Friesland. Easterein, Koperative Utjowerij, 2004
a409595 strk fami - V - 1dc 14:54 v
___________________________
Brolsma, Ulke Hessel / Een slagje hier en daar
Nederlandstalige brieven van een Friese soldaat in de 10-daagse Veld-tocht in 1831, met commentaar in het Fries van een nakomeling.
Ljouwert Leeuwarden, Bornmeer, 2006
a411601 hist oorl - V - 1dc 7:32 v
___________________________
Claus, Marga / Lytse do
Een vrouw beschrijft haar gevoelens als haar dochter zwanger blijkt en zijzelf dus oma gaat worden.
Ljouwert Leeuwarden, Utjouwerij Fryslân, 2006
a413500 psyc - V - 1dc 8:43 v
___________________________
Dam, Eppie / Abe
Verhaal over de voetballegende Abe Lenstra (1920-1985)
Leeuwarden, Bornmeer, 2006
a412998 spor - J B - 1dc 4:19
___________________________
Dotinga, Jan / Fan bern, klúnkoek en tsjerken
Korte verhaaltjes met een knipoog.
Oudehaske, De Fryske Boekeklub, 2006
a411600 verh prot - V - 1dc 03:25 v
___________________________
Droom in blauwe regenjas
Keuze uit het werk van Friese dichters die debuteerden na 1990.
Amsterdam, Contact, 2004
a408846 - V - 1dc 03:10 v
___________________________
It each fan de griffioen
Nieuwe verhalen van hedendaagse Friese auteurs.
Ljouwert Leeuwarden, Utjouwerij Fryslân, 2006
a412042 verh lite - V - 1dc 06:51 v
___________________________
Elsschot, Willem / Tsiis
De lotgevallen van een ambtenaar die een nieuw leven tracht te beginnen als agent van een kaasimport-firma.
Amsterdam, Atheneum/Polak & Van Gennep, 2007
Vert. van: Kaas. - 1933
a413499 psyc - V - 1dc 04:12 v
___________________________
Ff foarlêze
Aantal verhalen voor kinderen.
S.l., Wurkgroep Primêr Underwiis, 2006
a414085 verh - J A B - 1dc 1:12 v
___________________________
Haan, Henk de / De lapkepoep
Een 19e-eeuwse Duitse marskramer wil duidelijkheid over de dood van zijn in Friesland verdronken vader.
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 2006
a411843 hist - V - 1dc 7:34 m
___________________________
Haan, Wieke de / Ophysje en delbêdzje
Korte vrolijke verhalen over wat oudere vrouwen en de kunstgrepen waarmee ze zich staande houden.
Ljouwert Leeuwarden, Bornmeer, 2006
a411787 verh humo vrou - V - 1dc 2:59 v
___________________________
Heeringa-Seepma, H. / Martsje lit it net sitte
Verhaal over een meisje van het Friese platteland. Wordt gevolgd door: Martsje koe it net witte, no. a200871
Boalsert Bolsward, Osinga, 1970
a200704 strk fami - V - 1dc 5:52 v
___________________________
Hem, Bouke van der / Stille tochten van Bouke van der Hem
Korte roman over historische moorden die plaats vonden op de grens van Groningen en Friesland.
S.l., S.n., 2006
a412845 dete - V - 1dc 02:54 v
___________________________
Hiemstra, Klaske / It rinnen fan Silke
Mede door de terminale ziekte van haar moeder wordt een rechtenstudente geconfronteerd met zichzelf.
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 2006
a411157 psyc - V - 1dc 05:33 v
___________________________
Hoekstra, Eric / Kening fan de junks
Een directeur van een maatschap-pelijke hulpverleningsinstelling zorgt vooral goed voor zichzelf.
Ljouwert Leeuwarden, Bornmeer, 2007
a414822 humo - V - 1dc 3:20 v
___________________________
Jong, Hanneke de / It ear fan Sven
Sven gaat met zijn opa mee in zijn zelfgebouwde raket de ruimte in. Ze komen terecht op een mistige planeet waar zij oma ontmoeten. Vanaf ca. 8 jaar.
Easterein, Koperative Utjowerij, 2006
a413882 spro - J A B - 1dc 01:36 v
___________________________
Jong, Steven H.P. de / Neam my mar Willem
Speelse navertelling, gesitueerd in een Fries dorp, van het verhaal van Reinaart de Vos.
Easterein, Koperative Utjowerij, 2006
a414917 spro - J C - 1dc 2:09 v
___________________________
Krol, Jaap / M/F
Een man en een vrouw spelen elke dag een paar potjes Monopoly.
Ljouwert Leeuwarden, Bornmeer, 2006
a412658 psyc - V - 1dc 5:45 m
___________________________
Landman, Riek / De leafdes fan Janne
Een jonge vrouw probeert het leven in een Amsterdamse commune in de jaren zestig, maar gaat al gauw naar Friesland terug. Vervolg op: De striid fan Marte, no. a405654
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 2006
a409424 fami strk - V - 1dc 09:32 v
___________________________
Lindgren, Astrid / De Bruorren Liuwehert
Sprookje over twee broers waarin de moeilijkheden over oorlog en dood worden behandeld. Vanaf het moment dat Kruimel in Kersendal komt is zijn leven een reeks van spannende avonturen
Ljouwert Leeuwarden, Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, 1985
Vert. van: Bröderna Lejonjärta. - 1973
a414793 spro avon - V J C - 1dc 06:29 m
___________________________
Meer,Age van der / Oerfeart
De schrijfster haalt twee voorouders naar deze tijd, om in een driegesprek te achterhalen hoe de familie vanaf 1619 werd gevormd.
Ljouwert Leeuwarden, Frysk en Frij, 2006
a411788 fami hist - V - 1dc 08:41 v
___________________________
Peanstra, Auck / Kening Aap
Friestalige verhalenbundel met 23 korte verhalen over dieren, gebaseerd op sprookjes, fabels en volksverhalen uit Nederland en andere landen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Ljouwert Leeuwarden, Afûk, 2006
a413501 spro verh - J A - 1dc 02:30 v
___________________________
Pietersen, Lieuwe / De frou yn it swart
Op de begrafenis van een oud-collega raakt een man in de ban van een mysterieuze jonge vrouw.
Oudehaske, De Fryske Boekeklub, Kristlik Fryske FolksBibliteek, 2006
a412090 thri - V - 1dc 5:43 v
___________________________
Ploeg, Durk van der / De hûnsdagen
Roman met humor, passie en tragi-komische taferelen.
Leeuwarden, Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, 2006
a414084 verh - V - 1dc 4:13 v
___________________________
Prins, Einte / Achter de skêrm
In 1939 wordt een Duitse soldaat, die verliefd is op een Friese getrouwde vrouw, aan de Noord-Friese kust opgepakt op verdenking van spionage.
Oudehaske, KFFB, 2007
a413682 oorl avon - V - 1dc 5:57 v
___________________________
Riemersma, Tr. / De fûgel
De verschijning van een ongewoon grote vogel veroorzaakt veel onrust in een Italiaans berdorpje.
Frjentsjer Franeker, Venus, 2006
a414916 dier - V - 1dc 1:58 v
___________________________
Rozendal, Anders M. / Moard oan 'e Monsmawei
Na een avondje doorzakken op het dorpsfeest maakt een man de volgende ochtend een wandeling waarbij hij het lijk van een vriendin van zijn vrouw vindt.
Oudehaske, De Fryske Boekeklub, 2004
a405843 dete - V - 1dc 7:23 m
___________________________
Sevenster, Simy / Ut 'e foarein
Schetsen van een Friese boerin over het boerenleven.
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 2006
a411844 strk verh - V - 1dc 06:21 v
___________________________
Speerstra, Hylke / De oerpolder
Bundel autobiografische relazen van het harde leven van boeren en arbeiders in een gehucht onder Workum in de 19e eeuw.
Ljouwert Leeuwarden, Bornmeer, 2006
a409597 verh strk - V - 2dc 25:15 v
___________________________
Tiemersma, Koos / It liet fan de ibis
Als in een Fries stadje een meisje vermoord wordt, valt de verdenking op een Nigeriaanse kunstenaar.
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 2006
a410859 dete - V - 1dc 11:21 m
___________________________
Tomke yn 'e bistetún
Liedjes en versjes
Ljouwert, Leeuwarden, Afûk, 2006
a414791 verh - J A - 1dc 00:31 v
___________________________
Veenbaas, Jabik / De wite ûle
Verhalen.
Ljouwert Leeuwarden, Bornmeer, 2006
a413971 verh - V - 1dc 05:47 v
___________________________
Venema, Doete / It lân fan Vera
Na de zelfgekozen dood van zijn vrouw gaat een man op zoek naar de achtergronden daarvan.
Ljouwert Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 2007
a413881 psyc - V - 1dc 06:46 v
___________________________
Vesaas, Tarjei / De fûgels
Aan de rand van een meer leeft een zwakbegaafde jongeman verzorgd door zijn zus, maar dan wordt deze verliefd.
Oudehaske, De Fryske Boekeklub, 2007
a414083 geha psyc - V - 1dc 8:40 v
___________________________
Vries, Geart de / Foar alles is in tiid
Biografie van de Friese schrijfster (1921- ).
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 2006
a411767 biog - V - 1dc 11:04 v
___________________________
Vries, Nyk de / Prospero
Een gitarist in een niet al te succesvol bandje verlaat Nederland om zich te storten in een wat onduidelijk baggerproject op een afgelegen plek in de Spaanse hooglanden.
Leeuwarden/Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 2006
a412972 avon psyc - V - 1dc 6:57 v
___________________________
Wiesel, Elie / De stêd fan it lok
Een Hongaarse jood overleeft de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog maar keert met levens-gevaar terug naar zijn geboorteplaats om een man op te zoeken die getuige was van de gruwelen.
Oudehaske, De Fryske Boekeklub, 2006
Vert. van: La ville de la chance. - 1962
a414820 jood oorl - V - 1dc 10:15 v
___________________________
Wijnstra, Mindert / It lân achter de heuvel
Bevat: It lân achter de heuvel ; Oarsprongsferhalen ; De foks ferliest syn hier wol, mar syn streken net ; Minsken binne al neat wizer
Ljouwert Leeuwarden, Afâk, 2006
a414792 spro verh - J B - 1dc 01:56 v
___________________________
Wolf, Henk / Youmir, soan fan in túnslang
Absurde novelle over een irritante jongen die bij toeval een persoonscultus ontketent.
Frjentsjer Franeker, Venus, 2006
a412999 fant - V - 1dc 02:38 v
___________________________

ALGEMEEN


Bouwmeester, Piet / De gouden greep van 'Woeste Willem'
Geschiedenis van het in 1946 opgerichte dagblad, dat in 2005 fuseerde met een aantal regionale kranten.
's-Hertogenbosch, Heinen, 2006
a412262 - V - 1dc 10:56 m
___________________________
Delft, Dirk van / De toppen van het kunnen
Portretten van 20 Nederlandse on-derzoekers op het gebied van natuur-kunde, wiskunde, soc. wetenschap-pen, talen, filosofie en geschiedenis.
Amsterdam, Bakker, 2006
a410596 - V - 1dc 10:11 m
___________________________
Heuvel, Aad van den / Dit was Brandpunt, goedenavond
Memoires van de Nederlandse televisiejournalist (geboren in 1935).
Soesterberg, Aspekt, 2005
a408467 biog - V - 1dc 14:51 m
___________________________
Maanen, Hans van / Een gezonde geest
Kritische beschouwingen over dubieuze wetenschapsjournalistiek in met name de dagbladen.
Amsterdam, Contact, 2007
a412798 - V - 1dc 07:45 v
___________________________
Wintertijd
Interviews uit het gelijknamige tv-programma met bekende Nederlanders over hun muzikale voorkeuren.
Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2006
a409911 - V - 1dc 09:19 m
___________________________
WIJSBEGEERTE
Bodar, Antoine / In zwakheid krachtig
Beschouwingen over de Bijbel, geloof in Christus en het christelijk leven.
Amsterdam, Anthos, 2004
a411516 - V - 1dc 06:47 m
___________________________
Byrne, Rhonda / The secret
Zelfhulpgids die uitgaat van de kracht van positief denken.
Utrecht, Kosmos, 2007
Vert. van: The secret. - 2006
a412762 - V - 1dc 05:33 v
___________________________
Chopra, Deepak / Het geluk in jezelf
De auteur beschrijft in theorie en praktijk hoe men het geluk kan vinden in zichzelf.
Haarlem, Altamira-Becht, 2006
Vert. van: Power, freedom and grace : living from the source of lasting happiness. - 2006
a411916 - V - 1dc 04:33 v
___________________________
Chopra, Deepak / Vrede is de weg
Methode om de tweestrijd tussen drang naar geweld en behoefte aan harmonie te bezweren.
Utrecht, Servire, 2005
a407097 - V - 1dc 10:10 m
___________________________
Dyer, Wayne / Inspiratie
Handreiking voor persoonlijke spirituele ontwikkeling.
Utrecht, Bruna, 2006
Vert. van: Inspiration. - 2006
a411769 - V - 1dc 9:39 v
___________________________
Feldman, Christina / De weg naar binnen
Aanwijzingen voor vrouwen om hun spirituele pad in zichzelf te zoeken.
Kampen, Ten Have, 2005
a408648 - V - 1dc 07:34 v
___________________________
Gilbert, Elizabeth / Eten, bidden, beminnen
Na een problematische scheiding maakt een jonge vrouw een spirituele reis naar Italië, India en Indonesië in een poging zichzelf te hervinden.
Amsterdam, Cargo, 2007
Vert. van: Eat, pray, love : one woman's search for everything across Italy, India, and Indonesia. - 2006
a413395 reis - V - 1dc 15:07 v
___________________________
Guest, Tim / De kleuren van de zon
Persoonlijk relaas over de vele jaren die de auteur, eerst als kind met zijn moeder en later als jong volwassene, heeft doorgebracht in diverse communes van Bhagwan-aanhangers in diverse landen.
Vianen, The House of Books, 2005
Vert. van: My life in orange. - 2004
a407557 biog - V - 1dc 11:18 m
___________________________
Karanika, Katerina / Ik ben geweldig, jij ook?
Praktische tips voor zelfvertrouwen.
Amsterdam, Muntinga Pockets, 2006
a410784 - V - 1dc 06:42 v
___________________________
Kushner, Harold S. / Als 't leven teleurstelt
Pastorale handreiking over het omgaan met teleurstellingen in het leven, mede aan de hand van de Bijbelse figuur Mozes.
Kampen, Ten Have, 2006
Vert. van: Overcoming life's disappointments. - 2006

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina