Romantiek in Islam الرومانسية في الإسلام باللغة الهولندية Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 158.82 Kb.
Pagina2/4
Datum20.08.2016
Grootte158.82 Kb.
1   2   3   4

Vrije tijd met vrienden:

Islam instrueert een Moslim om een gebalanceerd leven te leiden, het is belangrijk dat men een vorm van toegestane vrije tijdsbesteding uitzoekt, zodat men niet verveeld of lui raakt in hun religieuze doelen. De Profeet vzmh zei: “Laat het een uur en een uur zijn.

Een uitgebalanceerd leven is een delicate aangelegenheid; men moet nooit Allah vergeten hierbij. Gedurende de vroege periode van de Islam dachten de metgezellen van de Profeet vzmh dat Islam een serieuze religie was met geen mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding. Handhalah bin Hudhaim al-Hanafi ra zei: “Abu Bakr ra kwam me tegen en vroeg: ‘Hoe gaat het met jou O Handhalah?’ Ik antwoordde mismoedig: ‘Handhalah is een hypocriet geworden!’ Abu Bakr ra verbaasd door dit antwoord, riep uit: ‘Subhanallah! (Ver verwijderd is Allah van elke imperfectie) Waarom zeg je dit?’ Handhalah zei: ‘Als we met de Boodschapper van Allah vzmh zijn, dan herinnert hij ons aan Hemel en Hel alsof we het met onze eigen ogen kunnen zien, maar als we terug gaan naar onze families en daar druk mee bezig zijn, vergeten we wat hij ons gezegd heeft.’ Abu Bakr ra zei: ‘Voorwaar wij ervaren hetzelfde ook!’ En dus gingen Abu Bakr en Handhala naar de Profeet vzmh om advies in deze zaak te vragen. De Profeet vzmh, zei, toen hij dit hoorde: ‘Bij Degene in Wiens handen mijn leven is, als jullie in de zelfde religieuze conditie zouden blijven met jullie families, als jullie zijn in mijn nabijheid, dan zouden de engelen van de Hemelen naar beneden komen om jullie de hand te schudden! O Handhalah het is waarlijk een uur en een uur.’” (Muslim #2750)

Dit refereert aan het op een goede wijze iemands tijd verdelen en ook een pauze nemen. De Profeet ging nog een stap verder en gaf aan alle Moslims aan dat het brengen van geluk in het leven van je familieleden en hen zich gewaardeerd laten voelen, niet alleen een goede daad is, maar hogelijk gewaardeerd wordt door Allah! De Profeet vzmh heeft gezegd: Alles dat niets te maken heeft met het gedenken van Allah wordt geacht nutteloos tijdverdrijf te zijn, behalve vier dingen: Als men tijd doorbrengt met zijn familie, als men een paard traint, als men aan een race deelneemt en als men leert zwemmen.’ (Sahih al-Jami #4534)

De culturele perceptie van ‘lol hebben’ werd permanent gewijzigd toen de Metgezellen zagen dat de Profeet vzmh praktiseerde wat hij predikte. Jabir bin Samorah ra zei dat de Boodschapper van Allah vzmh niet de gebedsruimte verliet totdat de zon op was gekomen. Toen de zon opkwam, waren de mensen onder elkaar aan het praten,en soms hadden ze het over de pre-Islamitische gebeurtenissen en dan glimlachte de Profeet vzmh. (Muslim #2322)

De Profeet vzmh gaf ook duidelijk het belang van het nemen van een pauze aan en verplichtte zelfs de mensen om tijd voor zichzelf te nemen, en zich dan te vermaken met wettige vrije tijdsbesteding. Kijk naar wat de Profeet vzmh zei tegen Abdullah bin Umar ra: “O Abdullah, Ik hoor dat je gebeden verricht gedurende de nacht en vast gedurende de dag?” Hij zei: “Ja, dat is waar, O Boodschapper van Allah!” De Boodschapper vzmh zei tegen hem: “Doe dat niet, in plaats daarvan: vast en vast niet bij verschillende gelegenheden. Verricht gebeden en neem ook wat rust gedurende de nacht, want voorwaar, je lichaam heeft een recht over jou, je ogen hebben een recht over jou, je vrouw heeft een recht over jou en je gasten hebben een recht over jou. (Bukhari #1975)De vrouwen van de Profeet en vrije tijdsplezier

De Boodschapper van Allah vzmh was er zeer op gespitst om zijn familie te betrekken in de plezierige vrije tijdsbesteding. Als men dat doet, dan komt er een gevoel van liefde en respect onder de familie leden. A’ishah ra zei: “De Profeet vzmh zat en hoorde wat geluid van kinderen en mensen buiten. Er was een groep mensen samen rondom wat Abessijnen die aan het dansen waren. Hij vzmh zei, 'O A'ishah ra kom en kijk!' Ik legde mijn wang op zijn schouder en keek door de opening. Hij vroeg toen, 'O A'ishah, heb je genoeg gehad, heb je genoeg gehad?' Ik zei, 'Nee,' slechts om te zien hoeveel ik voor hem betekende, en ik zag hem zijn gewicht van de ene voet naar de andere verplaatsen (i.e. hij was moe maar wilde zo lang blijven staan als zij het spektakel wilde aanschouwen).” (Silsilah #7/818)

In een andere overlevering, A'ishah ra zei: "Bij Allah, Ik zag de Profeet vzmh bij de deur van mijn kamer staan, terwijl er Abessijnen met speren aan het spelen waren in de moskee. De Boodschapper van Allah vzmh hield zijn mantel als scherm voor mij zodat ik het schouwspel over zijn schouder kon bekijken. Hij bleef daar voor mij staan, totdat ik genoeg had gezien." (Ghayat al-Maram #385)1. De Profeet vzmh zag sommige dingen door de vingers om zijn familie een plezier te doen:

Allah bracht in de Profeet Mohammed vzmh de hoogste ethische code van manieren. De Profeet deed niemand verdriet en als hij onplezierig werd behandeld, dan zag hij dat door de vingers en werd niet hardvochtig jegens die persoon.

A’ishah ra zei: “De Boodschapper van Allah vzmh kwam naar mijn huis terwijl er twee meisjes aan het zingen waren. De Profeet ging liggen en draaide zijn gezicht naar de andere kant. Abu Bakr ra kwam bij me en zei: ‘Het geluid van Shaytan bij de Profeet vzmh?’ De Boodschapper van Allah vzmh draaide zijn gezicht naar hem en zei, ‘Laat hen.’” (Ibn Hibban #2504)

2. De wens van de Boodschapper om zijn familie gelukkig te houden:

Islamitische richtlijnen schrijven voor dat een Moslim een joviaal, goed gehumeurd persoon is; alhoewel dat dus het geval is, moet men er van af willen zien, om ‘practical jokes’ uit te willen halen, die een ander stress kunnen bezorgen. A’ishah ra zei: “De Profeet vzmh keerde terug naar mijn huis nadat hij de Baqee (begraafplaats) had bezocht en ik zei tegen hem, ‘Ik heb hoofdpijn!’ Hij antwoordde, ‘O A’ishah Ik lijd ook aan hetzelfde!’ Hij vzmh zei toen: “O A’ishah als jij vóór me zou sterven, dan zou ik je wassen, je in je lijkwade doen, voor je bidden en je dan begraven.” Korte tijd hierna, werd de Profeet vzmh voor de laatste keer ziek (en stierf). (Ibn Hibban #6653)

De Profeet vzmh was altijd heel joviaal met zijn familie. A’ishah ra zei: “Ik bezocht de Profeet vzmh terwijl hij in het huis van Sawdah ra was (een van zijn vrouwen) en ik had wat voedsel bij me dat ik gekookt had. Ik zei tegen Sawdah ra ‘Eet!’ maar zij weigerde. Ik dreigde haar toen, ‘Eet of ik pak het voedsel en smeer het op je gezicht!’ A’ishah ra deed toen haar hand in de saus en smeerde hiervan wat op haar gezicht, Sawdah deed hetzelfde en de Profeet vzmh lachte. (Silsilah #7/363)

3. Het gelach van de Profeet vzmh met zijn familie:

Lachen is een natuurlijke emotie. De Profeet vzmh lachte om de grapjes van zijn familie. Hij vzmh zei: “Lachen in het gezicht van je broeder is een bron van beloning.(Adab Mufrad #684)

A’ishah ra zei: “O Boodschapper van Allah ra als je in een vallei zou zijn en je zag een boom waarvan gegeten was en een boom waar nog niet van gegeten was, welke zou je kiezen om je kameel aan vast te binden?” De Profeet vzmh antwoordde, “Ik zou mijn kameel vastbinden aan de boom waar nog niet van gegeten was.” A’ishah ra plaatste de hint dat zij de enige vrouw was die maagd was toen de Profeet vzmh haar trouwde. (Bukhari #5077)

Zaken van intimiteit en compassie in Islam

Allah, de Verhevene, zegt in de Quran:

En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit jullie zelf echtgenoten voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt. (30:21)

Islam voorziet in de menselijke kant van de dingen waarmee men is opgevoed. Islam staat het niet toe dat de seksuele verlangens op een ongecontroleerde dierlijke manier uitgeoefend worden. Islamitisch schrijver, Muhammad Qutb heeft gezegd:

Er is geen probleem met het onderwerp seks in de Islam. Islam heeft regelgeving door middel waarvan men zijn natuurlijke behoeften kan uitoefenen [waaronder zijn seksuele verlangens] en weerhoudt hem daar niet van. De regels vastgelegd in Islam [die gaan over dit onderwerp] zijn vergelijkbaar met bruggen over een stroom; het blokkeert het water niet, maar zorgt er wel voor dat men heen en weer kan. Op deze wijze kunnen er ook andere doelen bereikt worden,die anders niet bereikt hadden kunnen worden (vóór dat de brug gebouwd werd]. Dit is precies waarop Islam doelt met de seksuele behoefte van de mens: het zorgt voor regels, en niet om te voorkomen of te onderdrukken, maar om het te organiseren en te reguleren, want dit zijn de grenzen en limieten van Allah. Allah zegt: “Overschrijdt niet de grenzen van Allah.” Dit zijn de grenzen die Allah als veilige limieten vaststelt, waarin de mens zijn energie kan kwijt raken, en waarmee goedheid zowel het individu als de gemeenschap beheerst.”3

De Profeet vzmh verbood het om de schoonheden van dit leven te veronachtzamen en als het ware in ballingschap te leven als een kluizenaar. Toen een Metgezel toestemming vroeg om een celibatair leven te leiden verbood hij dat. In een andere overlevering kunnen we terug vinden: 'Drie mensen kwamen bij de huizen van de Profeet vzmh en vroegen over de aanbidding van de Profeet vzmh. Toen men hen hierover informatie had gegeven, vonden zij dat weinig en zeiden: 'wij zijn niet zoals de Profeet vzmh; Allah heeft hem zijn vroegere en toekomstige zonden vergeven!’ Een van hen zei: 'Wat mij betreft, ik zal onophoudelijk bidden gedurende de nachten.' De andere zei: 'Ik zal onophoudelijk vasten en dit niet verbreken.' De laatste zei: 'Ik zal geen vrouwen benaderen.' De Boodschapper vzmh kwam en vroeg: 'Zijn jullie degenen die dit zeiden? Voorwaar, bij Allah, Ik ben degene die het meest Godvrezend is en vroom, maar ik vast en verbreek het vasten, ik bid en neem rust en ik trouw vrouwen, dus diegene die niet mijn sunnah aanhangt is niet van mij.' (Muslim #1401)

De Profeet vzmh beval de Moslims om te trouwen. Hij vzmh zei: O jeugd, diegenen van jullie die het zich kunnen veroorloven om te trouwen, trouw dan, want het is verhoogt jullie moraal en het is een bescherming tegen onwettige seks.(Bukhari #5065)

De Profeet vzmh informeerde de Moslims ook dat het huwelijk een daad van aanbidding is. Hij vzmh zei: “Als iemand van jullie zijn familie (i.e. vrouw) benadert dan is dat ook liefdadigheid (i.e. een daad die beloond wordt).” De Metgezellen ra zeiden: “O Boodschapper van Allah vzmh, als iemand van ons zijn vrouw verlangend benadert, krijgt hij daar dan een beloning voor?” De Boodschapper van Allah vzmh zei: “Krijgt een persoon geen zonde op zich als hij een (voor hem) onrechtmatige vrouw benadert? Op gelijke wijze wordt hij als hij zijn echtgenote benadert, beloond.” (Muslim #1006)

De compassie van de Profeet vzmh

Hier zijn enkele voorbeelden van de compassie van de Profeet vzmh jegens zijn familie:

1. De loyaliteit van de Profeet vzmh naar zijn familie:

De Profeet vzmh beval de Moslims , als zij een vrouw zagen die hen opwondt, om hun eigen vrouwen te benaderen om op deze wijze op een wettige manier deze gevoelens te kunnen vervullen. Door dit te doen beschermt een Moslim zich tegen het vervallen in zonde en het luisteren naar de influisteringen van de shaytan. Jabir bin Abdullah ra heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah vzmh zag een vrouw die hem aantrekkelijk voorkwam en hij ging naar het huis van Zainab ra en nadat hij vzmh eruit kwam zei hij:“Een vrouw wordt prachtig voorgesteld in de ogen van een man door de shaytan. Als iemand van jullie een vrouw ziet die hem aantrekkelijk toeschijnt, laat hem dan naar zijn familie gaan en deze verlangens bij zijn familie loslaten.” (Tirmidthi #1158)2. Het verlangen van de Profeet vzmh om zijn familie te zien:

Men zou niet te veel tijd bij zijn familie vandaan moeten zijn; als men moet reizen, dan zou men zijn best moeten doen om zo snel mogelijk weer terug te komen. De Profeet vzmh heeft gezegd:Voorwaar het reizen is een martelende ervaring, het verhindert iemand van zijn deel van slaap, voedsel en drinken. Als iemand van jullie zijn plichten heeft vervuld, laat hem zich dan naar huis haasten. (Bukhari #3001)3. Het onderhouden van de band van compassie tussen man en vrouw:

Het geven van een geschenk is echt een teken van liefde en vriendschap. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Geef geschenken, want voorwaar, dit verwijdert harde gevoelens uit de harten.(Tirmidthi 2130)

Om liefde goed geworteld te laten zijn in een familie, is het van belang dat men een cadeautje geeft als men terug komt van een reis. Er is overgeleverd: “Als iemand van jullie op reis gaat, laat hem terugkomen met een geschenk voor zijn familie. (Ibn Hibban #1/316)

4. De Profeet vzmh was attent naar zijn familie toe:

Attent naar je familie zijn is heel belangrijk en de behoeften van hen vervullen is een teken dat je een verantwoordelijke echtgenoot bent. Shaytan is er altijd op uit om een persoon kwaad te doen en hen weg te trekken bij dat wat goed is. De Profeet vzmh heeft gezegd: “De ogen plegen overspel en hun overspel is het kijken naar verboden dingen. De oren plegen overspel en hun overspel is het luisteren naar verboden dingen. De tong pleegt overspel en zijn overspel is het spreken tegen vreemde vrouwen. De hand pleegt overspel en zijn overspel is het aanraken van onwettige dingen. De voeten plegen overspel en hun overspel is het lopen naar datgene wat verboden is. Het hart wenst en verlangt; en daarna, zal men feitelijk overspel plegen of er heel dicht bij komen. (Muslim #2657)

De Profeet vzmh heeft een bewonderenswaardig voorbeeld nagelaten in dit opzicht. A’ishah ra zei: “Wanneer gelovige vrouwen migreerden en de eed van trouw gaven aan de Profeet vzmh, accepteerde hij deze al horend. De handen van de Profeet vzmh raakten nimmer de hand van enige vrouw aan.” (Ibn Majah #2342)

5. De Profeet vzmh vertrouwde zijn familie:

Elk individu die succes bereikt in zijn leven of een machtspositie bereikt, daar is men afgunstig op en hij zal vijanden hebben. Toen de hypocrieten het valse nieuws verspreidden over het verhaal van ‘Ifk’, waarin zij A’ishah ra beschuldigden van ontrouw, zei de Profeet vzmh: "O Moslims! Wie zal mij verlossen van deze man die mij pijn heeft gedaan met zijn kwaadaardige uitspraak over mijn familie? Bij Allah, Ik weet niets dan goeds over mijn familie!” (Bukhari #4750)6. De Profeet vzmh sprak openlijk zijn liefde voor zijn familie uit:

Khadijah had een onvergetelijke rol in het leven van de Profeet vzmh. Hij bleef haar herinneren en eren tot op de dag dat hij stierf.' A'ishah ra zei, "Ik heb me nooit zo jaloers gevoeld op enige vrouw van de Profeet vzmh als ik was op Khadijah ra omdat de Profeet vzmh haar zo vaak noemde." (Muslim #2435)

De Profeet vzmh zei ook over Khadijah ra, "Allah heeft me gezegend met haar liefde." En hij zei, "Ik hou van iedereen waarvan zij hield." A’ishah ra zei op een keer: “Heeft Allah je niet iets beters gegeven dan haar?” De Profeet saws antwoordde: “Nee, bij Allah, Allah heeft me niet een betere in haar plaats gegeven. Zij geloofde me, toen andere mensen me belogen. Zij hielp me met haar geld, toen andere mensen mij dit onthielden en alleen van haar had ik kinderen. (Bukhari #1575)

7. De Profeet vzmh verscheen altijd schoon als hij zijn familie ontmoette:

Een Moslim wordt opgedragen om zowel een hoge ethische en morele standaard te hebben als ook hygiënisch te zijn in al zijn zaken. De Profeet vzmh zei: “Als iemand van jullie seksuele gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw en daarna nogmaals wil, laat hem dan wudhu verrichten. (Muslim)

Toen hij daarnaar werd gevraagd , zei hij: “Het is zuiverder, beter en meer hygiënisch.” (Abu Dawood #219)

8. De Profeet vzmh was attent:

de ‘familie intimiteit’ is tussen twee individuen, de vrouw en de man. De Profeet vzmh verbood dat men zijn vrouw benaderde, als zij er nog niet klaar voor waren. Imam Ibn Qudamah, moge Allah hem genadig zijn, de Hanbali Jurist, merkte op dat de Boodschapper van Allah vzmh heeft gezegd: Begin niet met de gemeenschap totdat zij ook het verlangen voelt, zoals het verlangen dat jij voelt, opdat je niet je verlangen vóór dat van haar zult vervullen. (Mughni 8:136)

De Profeet vzmh verbood ook dat men zijn vrouw na de gemeenschap verliet, terwijl zij nog niet haar orgasme heeft gehad.

9. De Passie van de Profeet vzmh jegens zijn vrouwen:

Echte liefde is iets dat alle grenzen overstijgt. Het wordt tentoongespreid ongeacht de situatie waarin men zich bevindt, het fluctueert niet. Dit is een les die we leren uit het leven van onze geliefde Profeet vzmh. Urwa, moge Allah hem genadig zijn, zei: “Een man vroeg mij: ‘Kan een menstruerende vrouw mij bedienen?’ Ik antwoordde: A’isha ra vertelde me dat zij het haar van de Profeet vzmh altijd kamde als zij menstrueerde, en hij in Itikaf was (i.e. in de moskee verblijvend). Hij bracht zijn hoofd dicht bij haar in haar kamer en zij kamde dan zijn haar, terwijl ze menstrueerde.’” (Bukhari #2030)10. Verspreid nooit slaapkamer geheimen:

Het is verboden voor zowel de man als de vrouw om slaapkamer geheimen te verspreiden. De Profeet vzmh zei: Voorwaar, onder de ergste mensen voor Allah op de Dag der Wederopstanding is een man die zijn vrouw benadert voor seksuele gemeenschap en dan haar geheimen verspreidt.(Muslim #1437)

Asma bint Yazid ra zei dat ze de Profeet vzmh hoorde zeggen: Misschien vertelt een man wat hij doet met zijn vrouw (met anderen) of misschien informeert een vrouw iemand over wat zij deed met haar man?De mensen waren stil. Ik zei: “Ja! O Boodschapper van Allah voorwaar zowel mannen als vrouwen doen dat!" De Profeet vzmh zei: “Doe dat dan niet. Het is vergelijkbaar met twee duivels die elkaar ontmoeten op een pad en seks hebben terwijl de mensen ernaar kijken.” (Irwa al-Ghalil 7/73)
11. De Profeet vzmh legde zijn vrouwen in de watten:

De Profeet vzmh noemde A’ishah ra ‘A’ish’ (een bijnaam voor Aisha). Op een dag sprak de Profeet vzmh haar aan met: Dit is de Engel Gabriel die zijn groeten aan je overbrengt.” A’ishah ra zei: “Moge de vrede en zegeningen met hem zijn; O Boodschapper van Allah jij kunt zien wat ik niet kan zien.” (Bukhari #6201)

De Profeet vzmh noemde A’ishah ra ook wel “al-Humaira” (i.e. de vrouw met de witte huid en rode blosjes op haar wangen). (Silsilah #3277)

12. De Profeet vzmh rustte uit onder dezelfde deken met zijn vrouw:

De Profeet vmzh nam zijn rust met zijn familie, zelfs als zij aan het menstrueren waren. De Profeet vzmh zat met zijn vrouw, at en dronk met haar en liet gevoelens van affectie jegens haar zien.

A’ishah ra heeft gezegd: “De Profeet vzmh verrichte zijn nachtelijke gebeden terwijl hij vlak naast mij stond en ook als ik mijn menstruatie had. Soms legde ik een laken over me heen en een stuk van dat laken lag ook over de Profeet vzmh. (Muslim #514)

A’ishah ra zei ook: “De Profeet vzmh lag op mijn schoot te rusten, terwijl ik menstrueerde en hij was de Quran aan het reciteren.” (Bukhari #297)13. De Profeet vzmh name en bad samen met zijn vrouw:

De Profeet vzmh was er altijd op gespitst om zijn familie blij te maken in alle omstandigheden. De Profeet vzmh nam een bad samen met zijn vrouw zoals A’ishah ra zei: “Ik was aan het baden met de Boodschapper van Allah vzmh en we gebruikten één waterkan, hij rende er naar toe (bij wijze van spel) om het water te gebruiken vóór mij en ik zei: “laat wat voor mij, laat wat voor mij!(Nasa’ee #412)14. De Profeet vzmh kuste zijn vrouw:

Complimenteer je echtgeno(o)t(e) vaak met kussen. Als je het huis uitgaat, maak er een gewoonte van om je vrouw te kussen, als je terugkomt groet en kus je vrouw dan ook , om haar te laten zien dat je haar echt gemist hebt.

Fysieke interactie in een huwelijk is zeer belangrijk. Het beroemde gezegde is: “daden zeggen meer dan woorden.” Laat je partner zien dat je van ze houdt. Een succesvolle relatie hangt af van de ‘kleine’ dingen die we doen, want ze spelen een grote rol in het succes van de relatie. A’ishah ra heeft gezegd: “Op een dag wilde de Boodschapper vzmh me een zoen geven en ik zei: ‘Ik ben aan het vasten!’ Hij antwoordde: ‘Ik ben ook aan het vasten!’ en hij kuste me desondanks.” (Silsilah #4139)

De menselijke natuur van de Profeet

De Boodschapper van Allah vzmh was een menselijk wezen die begenadigd was met het Profeetschap. Allah, de Verhevene, beval hem om de boodschap van de Islam te verspreiden aan de gehele mensheid, opdat ze zou worden gered van de onderdrukking van door mensen gemaakte systemen en gebracht zou worden naar de rechtvaardigheid van het systeem van God. Allah, de Verhevene, zegt:

Zeg, ‘Ik ben slechts een man, net als jullie. Aan mij is geopenbaard dat jullie God één God is. Dus wie op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, laat hem goede daden verrichten en geen enkele deelgenoot toekennen in de aanbidding van zijn Heer.’” (18:110)

De Profeet heeft geen ‘aandeel’ in goddelijkheid; hij kent het onwaarneembare niet en kan geen schade noch voordeel toebrengen aan anderen. Hij heeft niet de macht om de krachten van de natuur te trotseren. Allah, de Verhevene, zegt:

Zeg, ‘Ik ben niet in staat om mijzelf te schaden of te baten , behalve als Allah het wil. En als ik kennis had over het onwaarneembare, dan had ik het goede vermeerderd en dan zou het slechte mij niet treffen. Ik ben slechts een waarschuwer en een verkondiger van verheugende Tijdingen voor een volk dat gelooft.’” (7:188)

Ook al was de Profeet vzmh bevoorrecht om uitgekozen te zijn om het Woord van God te mogen verkondigen, hij was er nooit arrogant over. Hij vzmh zei: “Adoreer me niet zoals de Christenen de zoon van Maryam adoreren, Voorwaar ik ben slechts de slaaf van God, dus zeg “De slaaf van God en Zijn Boodschapper.(Bukhari #3445)

De karakteristieken van de Profeet vzmh, zijn echt menselijk; hij is niet onsterfelijk. Allah, de Verhevene, zegt:

Mohammed is niet meer dan een boodschapper. Vóór hem zijn zeker Boodschappers heengegaan. Als hij komt te sterven of gedood wordt, zouden jullie je dan op je hielen keren? En wie zich op zijn hielen keert, zal Allah geen enkele schade berokkenen. En Allah zal de dankbaren belonen.” (3:144)

De Profeet was ontvankelijk voor alle menselijke dingen; hij werd ziek en zwak. Abdullah bin Masood ra zei: “Ik bezocht de Profeet vzmh toen hij ziek was, en hij zei: ‘Geen Moslim wordt getroffen door een ziektes, zelfs al is het maar een prik van een den, zonder dat Allah dan zijn zonden zal vergeven vanwege dat ongemak. Zijn zonden worden verwijderd van zijn boek, op dezelfde wijze als bladeren van een boom vallen.’” (Bukhari #5641)

De Profeet vzmh ondervond ook verdriet zoals iedereen dat heeft; feitelijk heeft hij alle menselijke emoties ondervonden. Toen de zoon van de Profeet vzmh, Ibrahim zeer ziek werd en het duidelijk was dat hij deze ziekte niet zou overleven, ging de Profeet vzmh onmiddellijk naar zijn zoon. Tranen liepen uit zijn ogen en nadat hij gestorven was, zei de Profeet vzmh: “De ogen zijn vol met tranen, het hart is verdrietig, maar we zeggen niets anders dan hetgeen Allah pleziert. Voorwaar, O Ibrahim, we rouwen om jouw vertrek van ons. (Muslim #2315)

De Profeet vzmh vergat ook wel eens wat in sommige situaties. Abu Hurairah ra heeft gezegd, “De Boodschapper van Allah vzmh leidde ons in het gebed en hij verrichte slechts twee rak’aat en eindigde het te vroeg. Mensen vroegen zich af of het gebed was ingekort en de Metgezellen aarzelden om dit tegen de Profeet vzmh te zeggen. Toen vroeg een man genaamd Dhul-Yadain de Profeet vzmh: ‘O Boodschapper van Allah! Hebt u vergeten of is het gebed ingekort?’ De Profeet vzmh antwoordde, ‘Ik heb noch vergeten noch is het gebed ingekort!’ Hij zei toen: ‘Je hebt vergeten O Boodschapper van Messenger of Allah!’ De Profeet vzmh vroeg toen: ‘Is wat Dhul Yadain gezegd heeft, waar?’ Zij (de mensen ) zeiden, ‘Ja het is waar.’ De Profeet vzmh stond op en completeerde het gedeelte van het gebed dat door hem vergeten was.” (Bukhari #482)

De Profeet vzmh is niet onfeilbaar als het op zaken aankomt die met deze wereld te maken hebben. De Profeet kwam langs een boomgaard en hij zag een groep mensen een veld dadelpalmen bestuiven Hij zei: ik denk niet dat dit voordeel zal opleveren. Toen hen dit nieuws bereikte, stopten zij met dit te doen. De Profeet vzmh zei toen: “Dit is slechts een gedachte, want voorwaar ik ben een mens zoals jullie; gedachten kunnen correct of incorrect zijn.” Hij zei verder: “Ik zei niet ‘Allah heeft gezegd’ want ik zal nooit een leugen uitspreken tegen Allah! (Ahmed #2/366)

Het menselijke gedrag van de Profeet1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina