Romantiek in Islam الرومانسية في الإسلام باللغة الهولندية Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 158.82 Kb.
Pagina3/4
Datum20.08.2016
Grootte158.82 Kb.
1   2   3   4

1. Jegens mensen in het algemeen:

De Profeet vzmh was zeer menselijk in zijn behandeling van anderen. Hij vzmh zei: “O Allah, Mohammed is slechts een menselijk wezen; hij wordt kwaad zoals anderen kwaad worden. Dus maak voor elke gelovige die ik verdriet heb aangedaan of hardvochtig tegen heb gesproken of bestraft heb, dat een bron van vergiffenis en een middel om dichter bij U te raken, O Allah op de Dag der Wederopstanding. (Muslim #2601)2. In gerechtelijke uitspraken:

De Profeet vzmh was menselijk als hij een juridisch oordeel velde. Hij vzmh heeft gezegd: “Ik ben slechts een menselijk wezen, als jullie bij me komen om uit te maken wat goed of fout is, dan kan een van jullie die vaardiger is in het presenteren van zijn kant, mij daarmee wellicht overtuigen, -en ik spreek recht over wat ik hoor- en als ik dan in zijn voordeel recht spreek en hem geeft wat niet tot hem behoort, laat het hem niet nemen, want waarlijk hij neemt dan een portie van het vuur. (Bukhari #7169)3. In zijn sociale leven:

De Profeet vzmh was menselijk in zijn sociale leven. Hij trouwde en moedigde anderen aan om te trouwen en kinderen te krijgen. Allah, de Verhevene zegt :

En voorzeker Wij hebben vóór jou Boodschappers gestuurd en Wij maakten voor hen echtgenotes en nakomelingen. En het is een Boodschapper niet gegeven om met een teken te komen behalve met de toestemming van Allah. Voor elke zaak is er een vastgesteld tijdstip.” (13:38)

4. Het menselijke gedrag van de Profeet jegens zijn familie:

De Boodschapper van Allah vzmh toonde zich bezorgd over het welzijn van zijn familie. Hij beschermde hen tegen alles dat hun eer en reputatie zou kunnen aantasten. De bezorgdheid van de Profeet vzmh was in dit opzicht heel gematigd, hij verviel niet in extremen. De Profeet vzmh zei: “Voorwaar bezorgd zijn of een vorm van eer laten zien is van twee soorten: de eerste daar houdt Allah van, en de tweede vorm die veracht Allah. Voor wat betreft het deel waar Allah van houdt is dat bezorgdheid wordt getoond in een situatie waarin de reputatie van iemand kan worden geschaad. Voor wat betreft het door Allah verachte deel, dat is wanneer bezorgdheid wordt getoond wanneer er geen reden is om bezorgd te zijn. (Nas’aee #2557)5. De vergevende aard van de Boodschapper :

De Boodschapper van Allah zag de jaloezie van zijn vrouwen door de vingers en handelde hierin op de best mogelijke wijze. Zijn houding was zo prachtig dat het onmiddellijk de gemoederen deed bedaren. Anas bin Malik ra heeft gezegd: “Terwijl de Boodschapper van Allah vzmh thuis was bij een van zijn vrouwen, had een ander een schaal met voedsel laten bezorgen; de echtgenote raakte de hand van de bediende dusdanig dat de schaal op de grond viel en brak.” De Profeet zei toen simpelweg: “Jullie moeder is jaloers geworden” en hij hield de gebroken schaal in het huis waar hij was en stuurde een vervanging ervoor naar de andere vrouw. (Bukhari #5225)6. De Loyaliteit van de Profeet naar zijn familie:

Loyaliteit, trouw, het beantwoorden van mooie gebaren duiden allemaal op het prachtige van iemands karakter. Iedere keer wanneer Khadijah ra werd genoemd in het bijzijn van de Profeet vzmh sprak hij lovend over haar en prees haar heel erg. A’ishah ra zei: “Ik voelde mij jaloers en dus zei ik op een dag tegen de Profeet vzmh “Heeft Allah je niets beters gegeven dan zij?” Hij vzmh zei: Nee, bij Allah, Allah heeft me geen betere in haar plaats gegeven. Zij geloofde in mij, toen mensen mij belogen. Zij hielp me met haar geld terwijl anderen het mij onthielden, en van haar alleen had ik kinderen.(Bukhari #1575)7. De prachtige handelswijze van de Profeet met zijn familie:

Gedurende het hele leven van de Profeet en ook voor de komst van de Islam, wordt er gemeld dat hij nooit een vrouw heeft geslagen! Elk huis heeft echter zijn problemen en het huis van de Profeet vzmh was daarop geen uitzondering. A’ishah ra heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah sloeg nooit een vrouw en hij had ook geen grof taalgebruik” Toen de mensen van de Quraish de Profeet vzmh sloegen tijdens de slag bij Uhud en zijn tanden gebroken waren en hij bloedde vanwege een wond en tegen hem werd gezegd: “O Boodschapper van Allah, richt een smeekbede aan Allah tegen hen!” De Boodschapper vzmh antwoordde: “Allah heeft me niet gezonden om anderen te vervloeken of te bespotten; maar, Hij zond me als een leiding en een bron van genade” Hij zei toen: “O Allah leidt mijn volk want zij weten niet! (Baihaqi #2/622)8. De compassie van de Profeet vzmh jegens zijn familie:

De Boodschapper van Allah vzmh huwde negen vrouwen; elk huwelijk had een specifieke reden. De reden dat de Profeet vzmh zijn vrouw Sawdah bint Zam’ah ra trouwde was slechts om haar liefde en compassie te tonen. Toen hij vzmh haar huwde was zij 55 jaar oud, ong. 5 jaar ouder dan hij vzmh. Dit huwelijk schokte de mensen van Mekkah want Sawdah was niet mooi, noch bezat ze iets dat een man zou begeren. De Profeet vzmh huwde haar enkel om haar compassie te tonen, want zij arriveerde in Medina vanuit Abyssinie als een weduwe. Na een periode dacht de Profeet vzmh erover om haar te laten scheiden, zodat ze niet belast zou blijven met de plichten van een vrouw jegens haar man, maar in plaats daarvan gaf ze aan: “O Boodschapper van Allah, scheidt niet van mij, houdt mij als je vrouw en ik zal mijn dag aan A’ishah ra geven.” Allah openbaarde toen het volgende vers: “Er rust geen zonde op hen als zij tot een overeenstemming komen onderling en overeenstemming is het beste” want zij wilde de vrouw van de Profeet vzmh blijven in het Hiernamaals. (Tirmidthi #3040)9. Genadevol zijn jegens zijn familie:

De Boodschapper van Allah kwam de moskee binnen en zag touwen tussen twee pilaren vastgemaakt en vroeg: “Waar is dit voor?” Hem werd verteld, “Het is voor jouw vrouw Zainab ra als de recitatie van het gebed teveel is voor haar, dan houdt ze zich eraan vast.” De Profeet vzmh zei: “Verwijder het! Laat iemand van jullie bidden zoveel als hij kan, wanneer men zich moe voelt ga dan zitten. (Nasa’ee #1642)

De Profeet vzmh wilde niet dat zijn familie overbelast werd door moeilijkheden, dus gaf hij aan dat men zoveel als men kon moest bidden.10. De voorkomende aard van de Boodschapper:

De Boodschapper van Allah vzmh was een zeer voorkomend persoon. Soms hoorde hij de woorden van zijn familie aan die hem wel moesten kwetsen, maar hij reageerde niet in geëmotioneerde staat. In tegenstelling, hij vergaf en zag dingen makkelijk door de vingers. Hij was gewoon om simpelweg te glimlachen en zijn vrouwen heel veel liefde te tonen. Op een dag verhief A’ishah ra haar stem boven die van de Profeet, en Abu Bakr ra hoorde dit en werd zo kwaad dat hij kwam en haar wilde slaan. De Profeet vzmh verhinderde dat Abu Bakr ra iets kon doen. Toen hij wegging zei de Profeet vzmh tegen A’ishah ra: “Wat zeg je van wat ik net deed? Ik redde jou van die man!” Abu Bakr ra bezocht hen na een paar dagen en zag dat zij samen aan het lachen waren en hij zei “Sta me toe deel te nemen in jullie vreugde!” Zij zeiden tegen hem, “Ja natuurlijk, Ja natuurlijk!(Abu Dawood #4999)11. Gemak in relaties:

De Profeet vzmh heeft gezegd: Jullie zijn gezonden om dingen makkelijk te maken en niet om ze moeilijk te maken.Dit is de basis waarop de Profeet vzmh Profeet handelde met mensen en dit was de basis van zijn gedrag in het algemeen. A’ishah ra zei: “Een geschenk bestaande uit voedsel werd aan Hafsa ra en mij gegeven en we verbraken beiden onze vasten, de Boodschapper van Allah vzmh zag ons en wij zeiden tegen hem: “O Boodschapper van Allah, Dit voedsel werd ons gegeven als een geschenk en dus wilden we het eten en we aten.” De Profeet vzmh zei: “Wees niet bezorgd, vast een andere dag in de plaats van deze die je hebt verbroken.”12. Genereus zijn jegens zijn vrouw:

De beste lepel voedsel en slok drinken is datgene dat je aan je familie geeft. De Profeet vzmh heeft gezegd:Jullie zullen niets doen op de weg van Allah of je zult er een beloning voor krijgen, zelfs een lepel voedsel die je in de mond van je vrouw plaatst. (Bukhari #4409)13. Hij raakte nooit verveeld bij zijn familie:

De Boodschapper van Allah vzmh was heel attent jegens de gevoelens van zijn vrouwen, en hij werd niet ontzet over wat zij deden. A’ishah ra zei: “Ik was met de Profeet vzmh op een reis en een ketting van mij was gebroken (en kwijt). De Boodschapper van Allah vzmh bleef daar om te zoeken en zo ook de mensen die bij hem waren. Er was geen water op die plek en dus gingen de mensen naar Abu Bakr ra en zeiden: “Zie je niet wat A’ishah ra heeft gedaan? Zij heeft ervoor gezorgd dat de Boodschapper van Allah vzmh en de mensen nu moeten blijven waar er geen water is en ze hebben geen water bij zich!” A’ishah ra zei: ‘mijn vader kwam bij me terwijl de Boodschapper van Allah vzmh sliep met zijn hoofd op mijn dij en zei tegen me: “Je hebt de Boodschapper van Allah en de mensen opgehouden en er is geen water en ze hebben geen water bij zich!” Dus hij sprak me bestraffend toe en zei wat Allah hem liet zeggen en sloeg me op de schouder met zijn hand. Niets verhinderde me om me te bewegen (vanwege de pijn) anders dan het feit dat de Profeet vzmh op mijn dij lag. De Boodschapper van Allah stond op toen de dageraad aanbrak en er was geen water. Dus openbaarde Allah de verzen van de Tayammum (droge wuduh), en iedereen verrichte de Tayammum.” A’ishah ra zei: “Toen de kameel waarop ik zat ging rijden en wegging van zijn plek, vonden we de ketting daaronder.” (Bukhari #330)14. Het geven van presentjes waarover is nagedacht:

Als man en vrouw rozen uitwisselen dan zal dat betekenen dat er liefde tussen hen aanwezig is. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Diegene die een basilicumbloem aangeboden krijgt, laat het hem niet afwijzen; het is makkelijk te dragen en heeft een goede geur.” (Muslim #2253)15. Goed aangekleed zijn en mooi voorkomen:

Een goed voorkomen hebben en plezierig ruiken zijn dingen die anderen zich prettig laten voelen bij jou. A’ishah ra heeft gezegd: “Ik kon de glinstering van het parfum op het hoofd van de Profeet vzmh zien als hij in staat van Ihram was.” (Nasa’iee #2692)

Toen A’ishah ra werd gevraagd: “Wat deed de Profeet vzmh als hij jouw huis betrad?” Zij ra zei: “Als hij binnenkwam, dan begon hij met Siwak.” (i.e. hij maakte zijn tanden schoon) (Ibn Majah #238)

De Profeet vzmh bleef altijd in een staat van reinheid en schoon zijn. Anas bin Malik ra zei: “Ik heb nooit een geur geroken meer aangenaam dan de geur van de Profeet vzmh zelf.” (Muslim #2330)16. Het anderen informeren dat hij van zijn vrouwen hield:

De Profeet vzmh gaf openlijk blijk van zijn liefde voor zijn familie om hiermee zijn Metgezellen ra te trainen om (com)passie te laten zien jegens hun families. Amr b. Al-Aas ra vroeg hem: “Van wie hou je het meest van alle mensen?” Hij zei: “A’ishah!Hij reageerde toen, “Ik bedoel van onder de mannen.” Hij zei: “Dan haar vader.” Hij vroeg: “Dan wie?” hij zei: “Dan Umar”. (Bukhari #4358)17. Vrezen voor de veiligheid van zijn familie:

Angst is een natuurlijke emotie, die ook de Profeet vzmh ondervond. Hij wilde niet dat zijn familie iets overkwam. Anas en Abu Talhah ra zagen de Profeet vzmh met Safiyah ra rijden en onderweg struikelde de kameel en de Profeet vzmh en zijn vrouw Safiyah ra vielen eraf. Toen de Metgezellen dit zagen, renden ze naar hem toe en hij zei: “Ik ben oke!” en hij toonde zich zeer bezorgd om Safiyah ra. (Bukhari #6185)18. Het welzijn van de familie in het Hiernamaals:

De Profeet vzmh wilde het goede voor zijn familie en was er op gespitst dat zij het goede deden, speciaal als het aan kwam op de tevredenheid winnen van Allah. Allah, de Verhevene, zegt:

Iedere ziel zal de dood proeven. En alleen op de Dag der Opstanding zullen jullie je volledige beloning ontvangen. En wie van het vuur wordt afgehouden en tot het Paradijs wordt toegelaten, heeft zeker gewonnen. En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting. ” (3:185)

De Boodschapper van Allah vzmh zorgde voor zijn familie en leidde hen naar daden die beloond worden. Umm Salamah ra heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah vzmh stond verbaasd op en zei: ‘Subhanallah (ver verwijderd is God van elke imperfectie) wat een grote beloning heeft Allah geopenbaard vandaag en wat een grote Fitnah is naar beneden gezonden. Wie maakt degenen in deze kamers die slapen, wakker (i.e. zijn vrouwen) om vannacht te bidden, want waarlijk, een persoon mag gekleed zijn in dit leven, maar naakt in het Hiernamaals. (Bukhari #7069)19. Het verbod op het bespioneren van de familie, maar hen juist vertrouwen:

De Profeet vzmh keurde over-beschermend gedrag jegens iemands familie af. De Profeet vzmh adviseerde zijn Metgezellen om hun vrouwen niet te wantrouwen. Dit advies is vastgelegd in de handeling van de Profeet vzmh, iedere keer wanneer hij terugkeerde van een reis, werd zijn familie van te voren geïnformeerd dat hij in de stad was, zodat zij zich op hun gemak konden voorbereiden op zijn komst. Op deze wijze kon zijn familie zich rustig en op de mooiste wijze aan hem vertonen. (Abu Dawood #2778)20. Het genereuze gedrag van de Profeet vzmh:

De Profeet was zeer genereus. Hij vzmh zei: “Als Allah een van jullie heeft gezegend met goedheid, laat hem deze goedheid dan delen met zijn familie. (Sahih al-Jami #358)

De Profeet vzmh paste altijd toe wat hij zei. Anas ra zei dat Umm Sulaim ra een geschenk had gestuurd van verse dadels naar de Boodschapper vzmh, waarvan hij er een paar pakte voor zichzelf en de rest naar zijn vrouwen stuurde. (Sahih al-Mawarid #2145)

21. De bescheiden natuur van de Profeet vzmh:

Wie ook maar bescheiden en nederig is, Allah zal zijn status verhogen. De Profeet vzmh dacht nooit minder over iemand om hem heen, hij gedroeg zich nooit denigrerend. Dit is hoe hij was, als het gaat om zijn ethisch gedrag. Anas ra zei: “De Profeet vzmh ging neer op één knie zodat Safiyah ra daar op kon stappen om haar kameel te bestijgen.” (Bukhari #4211)22. Weet hebben van de emotionele kant van zijn vrouwen:

De Profeet vzmh investeerde tijd in zijn vrouwen om uit te vinden hoe zij zich voelden. Hij vertelde A’ishah ra: “Voorzeker ik weet wanneer je blij met me bent en wanneer je ontzet bent! Zij vroeg: “hoe dat zo?” Hij zei: “Wanneer je blij bent met me, zeg je: ‘Bij de Heer van Profeet Mohammed’ en als je ontzet bent over mij, zeg je: ‘Bij de Heer van de Profeet Ibrahim.’” (Bukhari #5228)De sociale kant van de Profeet met zijn familie

1. Zachtheid jegens de familie:

De Profeet vzmh was zeer zacht jegens zijn familie. En instrueerde ons door te zeggen: Zachtheid wordt niet gebruikt voor iets anders dan dat het verfraaid wordt.” De Profeet vzmh zei tegen A’ishah ra: “O A’ishah, als Allah iets goeds wenst voor een huishouden, dan zullen de leden ervan elkander vriendelijk bejegenen. (Targhib #2669)

Men zou zijn familie niet onnodig moeten ‘rond commanderen’ of hen taken geven die ze onmogelijk kunnen uitvoeren of hen onbeschoft behandelen als zij goed jegens hem zijn.

Men moet zijn emoties altijd onder controle houden, meer in het bijzonder gedurende discussie en ruzies. A’ishah ra heeft gezegd: “Een groep Joden kwamen bij de Profeet vzmh en zeiden ‘As-Saam Alaikum’, (i.e. dood op jou). Ik begreep wat zij bedoelden en zei tegen hen: ‘Moge de dood op jullie zijn! Moge de vervloekingen van Allah eveneens op jullie vallen!’ De Boodschapper van Allah vzmh zei kalm: ‘O A’ishah ra langzaam aan, Allah houdt ervan dat je alle zaken op een vriendelijke manier aanpakt.’ Ik zei tegen de Boodschapper van Allah vzmh ‘heb je niet gehoord wat ze tegen jou zeiden?’ Hij vzmh zei: ‘Dat is waarom ik antwoordde met “en moge het op jullie zijn.”’(Bukhari #6401)2. Zijn familie dienen:

De Profeet was continu bezig met helpen met de huishoudelijke taken. A’ishah ra beschreef wat dat inhield precies. Zij ra zei: “Hij repareerde zijn schoenen en naaide zijn kleren.”3. De Profeet bediende zichzelf:

De Profeet vzmh zorgde voor zijn eigen zaken. Hij verlangde niet dat zijn vrouw hem bediende. A’ishah ra zei: ‘de Profeet vzmh maakte zijn kleren schoon, melkte de schapen en bediende zichzelf. (Sahih al-Jami #496)4. Het uitgeven aan zijn familie:

Genereus zijn en uitgeven aan de familie zijn principes die de Profeet vzmh in de harten van zijn Metgezellen heeft geplant. Hij vzmh zei: “Voorwaar Allah is genereus en houdt van genereusheid.” (Tirmidthi #2799)

De Profeet vzmh werd gevraagd: “Wat is de beste vorm van liefdadigheid?” Hij vzmh zei: “Het geld dat je aan je familie spendeert is het hoogste in beloning. (Muslim #995)

De wijze waarop men voorziet in de behoeften van de vrouw is niet een gunst die door de man aan zijn vrouw wordt verleend maar een verplichting die rust op de Moslim echtgenoot. De Profeet vzmh werd gevraagd: “Wat is de plicht van een echtgenoot jegens zijn vrouw?” Hij vzmh antwoordde: “Haar te voeden zoals je jezelf zou voeden, haar te kleden zoals je jezelf zou kleden en niet haar in haar gezicht te slaan of te vervloeken en je zou haar niet in de steek moeten laten anders dan in het huis.” (Abu Dawood #2142)5. Het de familie zo comfortabel mogelijk maken:

De Profeet vzmh wilde het leven zo comfortabel mogelijk maken voor zijn familie en hij deed zijn best om moeilijkheden te voorkomen. Anas ra zei: “De Profeet vzmh was aan het reizen en een jonge jongen zong een liedje dat de kamelen sneller zou laten lopen. De Profeet vzmh riep naar hem en zei: ‘Ga langzamer!’ want hij vreesde voor de veiligheid van zijn familie.” (Bukhari #6210)6. De voorkomende natuur van de Profeet vzmh:

De Profeet was altijd aan het glimlachen, zelfs als hij problemen thuis tegenkwam. Umar ra zei: “De mannen van Quraish waren de baas over hun vrouwen en maakten hen ondergeschikt aan hun wil, maar in Medina, zijn de vrouwen van de Ansar de baas over hun mannen! Onze vrouwen hebben deze gewoonte overgenomen van de vrouwen van de Ansar. Op een dag was mijn vrouw ontstemd over mij en schreeuwde naar mij en ik was geshockeerd dat dit gebeurde en ik gaf haar een reprimande. En toen zei mijn vrouw, “Waarom geef je me een reprimande? Voorwaar de vrouwen van de Profeet vzmh doen hetzelfde, en sommigen van zijn vrouwen negeren hem zelfs voor een dag tot aan de nacht!” Dit shockeerde me en ik zei tegen haar, “Diegene die dat doet verkeert in een staat van verlies!” Umar ra ging toen naar het huis van zijn dochter Hafsa, de vrouw van de Profeet vzmh. Umar ra verifieerde wat hij gehoord had van zijn eigen vrouw en Hafsa ra bevestigde dat. Umar ra riep toen uit: “Je verkeert in een staat van verlies! Heb je enige garantie dat de bestraffing van Allah niet op je neerkomt vanwege Allah’s woede?” Hij ra zei toen: “Gil niet en negeer hem niet’, als er iets is dat je wilt, vraag mij en ik zal je helpen.” (Bukhari #5191)7. Het vervullen van de wensen van zijn vrouwen:

De Profeet vzmh reageerde onmiddellijk en droeg zorg voor het vervullen van de behoeften van zijn familie. A’ishah ra vroeg aan de Profeet vzmh: “Al je vrouwen hebben een Kunya (bijnaam), wat wordt mijn Kunya ?” De Profeet vzmh zei: “Noem jezelf Umm Abdullah (i.e. moeder van Abdullah)”. Dit is wat A’ishah ra genoemd werd tot ze stierf. (Silsilah 1/255)8. Zorgen voor zijn vrouwen:

De Profeet droeg zorg voor zijn familie op de beste wijze wanneer zij ziek werden. A’ishah ra zei: “Iedere keer als een van de vrouwen van de Profeet vzmh ziek werd, dan reciteerde de Profeet vzmh de laatste surahs van de Quran over hen.” (Muslim #2192)9. Zijn familie groeten:

De Profeet zat bij zijn Metgezellen na fajr tot zonsopkomst en dan bezocht hij zijn vrouwen. Hij groette ieder en maakte smeekbeden voor hen. (Majma az-Zawaid #5/11)

10. Advies bij zijn vrouwen vragen:

Gedurende het vredesverdrag met de ongelovigen van Quraish, beval hij vzmh zijn metgezellen om hun dieren te offeren en hun hoofden te scheren. De Metgezellen waren zo bedroefd dat zij geen toestemming kregen om Mekka binnen te treden en de Umrah te verrichten, dat geen enkele van hen opstond om het opgedragene uit te voeren. Nadat dit bevel drie keer werd herhaald zonder dat iemand opstond om zijn orders uit te voeren, ging de Profeet vzmh naar zijn vrouw, Umm Salamah ra en hij vertelde haar wat er gebeurd was. Na het horen van zijn klacht, zie ze tegen hem om naar buiten te gaan en tegen niemand te spreken totdat hij zijn dier had geofferd en zijn hoofd had geschoren. De Profeet vzmh aanvaardde haar advies en deed dit meteen en toen de Metgezellen ra de Profeet vzmh zijn dier zagen offeren en zijn hoofd zagen scheren deden ze meteen hetzelfde. (Al-Istidhkaar 3/611)

11. De Profeet vzmh verzocht toestemming van zijn vrouwen:

Een van de prachtige eigenschappen van de Profeet was, was dat hij nooit oneerlijk was, zelfs toen hij ziek was. A’ishah ra zei: “De Boodschapper van Allah vzmh verzocht zijn vrouwen gedurende zijn laatste ziekte het volgende en zei: “Ik kan jullie niet bezoeken zoals ik gebruikelijk ben te doen, ik vraag jullie toestemming om bij A’ishah ra te blijven.” Zijn andere vrouwen waren hiermee akkoord en stonden hem toe bij haar te verblijven. (Abu Dawood #2137)

In een andere hadith, zei de Profeet vzmh: Waar zal ik morgen verblijven? Waar zal ik morgen verblijven?” Hij keek ernaar uit dat het Aisha’s dag was, en dus stonden al zijn vrouwen hem toe om te verblijven waar hij wenste, en hij bleef in Aisha’s huis tot hij overleed. A’ishah ra voegde eraan toe: Hij stierf op de dag van mijn normale beurt, in mijn huis. Hij stierf terwijl zijn hoofd tegen mijn borst lag.” (Bukhari #890)

12. Het betrekken van de familie in dingen:

De Boodschapper van Allah vzmh betrok zijn familie altijd ergens in. Anas ra zei: “Een van de buren van de Profeet bereidde een heerlijk maal voor hem, en hij nodigde de Profeet vzmh uit. De Profeet vzmh wees naar zijn vrouw en zei: ‘Wat met betrekking tot haar?’ De man zei: ‘Nee’, en dus wees de Profeet hem af, zeggend: ‘Dan zal ik niet aanwezig zijn!’ De man nodigde de Profeet vzmh nogmaals uit en de Profeet vzmh vroeg hem: ‘Wat met betrekking tot haar?’ De man zei opnieuw: ‘Nee’, dus opnieuw sloeg de Profeet vzmh zijn uitnodiging af. De man nodigde de Profeet voor de derde keer uit en toen de Profeet vroeg over A’ishah ra nodigde hij haar ook uit, en dus accepteerde de Boodschapper van Allah zijn uitnodiging.” (Muslim #2037)
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina