Romantiek in Islam الرومانسية في الإسلام باللغة الهولندية Auteur: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-ShehaDovnload 158.82 Kb.
Pagina4/4
Datum20.08.2016
Grootte158.82 Kb.
1   2   3   4

13. Het corrigeren van vergissingen:

De Profeet gebruikte grote wijsheid bij het corrigeren van vergissingen. Op een dag zei A’ishah ra: “Safiyah is heel kort…” zij zei dit op een denigrerende wijze en de Profeet vzmh stopt haar onmiddellijk met het zeggen van nog meer en zei: “Je hebt een woord gezegd, bij Allah, als het gemengd zou worden met de oceaan, dan zou dat het water bedorven hebben.” (Targhib 4/8)Safiyah ra hoorde Hafsa ra zeggen “Safiyah is de dochter van een Joodse man!” Toen ze dit hoorde, huilde ze ! De Profeet vzmh vroeg haar: “Waarom huil je?” Ze zei: “Hafsa heeft over mij gezegd, ‘Je bent de dochter van een Joodse man!’” De Profeet vzmh vertelde haar toen kalm: “Je bent inderdaad de dochter van een Profeet, je oom is een Profeet en je bent getrouwd met een Profeet. Hoe kan ze je beledigen ?” En toen zei de Profeet vzmh tegen Hafsa: ‘Vrees Allah, O Hafsa!’ (Tirmidthi #3894)

14. De Profeet accepteerde de excuses van zijn familie:

Er is geen twijfel over mogelijk dat vergissingen plaatsvinden in elk huwelijk, een man kan iets fout doen, een vrouw kan iets fout doen. Als een partner het excuus van zijn familie accepteert dan is dat maatgevend voor de goede manieren die de echtgenoot bezit. Op een dag was de Proefeet vzmh aan het wachten op A’ishah ra en ze was een beetje verlaat. De Profeet vzmh vroeg haar: “Wat hield je tegen?” Ze ra zei: “O Boodschapper van Allah, ik hoorde een prachtige recitatie, Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord!” De Profeet vzmh ging toen ernaar toe en luisterde en kwam na een lange periode weer terug en zei: “Dit is Salim de bevrijde slaaf van Abu Hudhaifah. (Takhrij al-Ihya 1/371)15. Zijn familie gelukkig maken:

De Profeet was erop gespitst om zijn familie gelukkig te maken. A’ishah ra zei: “De Boodschapper van Allah vzmh vroeg mij: ‘Ben je niet gelukkig dat je mijn vrouw zult zijn zowel in dit leven als in het volgende?’ A’ishah ra antwoordde: ‘Natuurlijk!’” (Silsilah #3011)16. Vriendelijkheid jegens zijn familie:

De Boodschapper van Allah vzmh ging met degenen om hem heen op de meest gracieuze manier om. A’ishah ra zei: “Als de Profeet vzmh bij zijn vrouwen was, was hij de meest vriendelijke en genereuze van alle mensen en was altijd aan het glimlachen en lachen.” (Jami as-Saghir #6661)17. Vergevende en hoffelijke aard jegens zijn familie:

De Profeet vzmh had een vergevende aard. Zelfs als iemand bewust een fout maakte, vergaf hij dat individu. Toen de Profeet vzmh Mekka overwon en de mensen, die ooit zijn vijanden waren, tegenover hem stonden, vroeg hij ze: “Wat denken jullie dat ik zal doen?” Zij zeiden: “Je bent een hoffelijke broeder en een hoffelijke neef.” Hij zei toen: “Ga, want jullie zijn allen vrij!” De Profeet kon van de mogelijkheid gebruiken maken om de voorgaande moeilijkheden en onderdrukking te wreken, maar in plaats daarvan liet hij hen vrij. Zijn familie had het grootste aandeel in zijn hoffelijkheid, toen de Profeet vzmh aan zijn vrouwen vroeg: “Hebben jullie wat middageten?” toen het antwoord ontkennend was, zei hij simpelweg: “Ik ben aan het vasten.(Nasa’ee #2323)18. De Profeet vzmh gaf zijn familie waar ze naar verlangden:

De Profeet vzmh, maakte er een gewoonte van om zijn familie te geven waar ze naar verlangden zolang als het geen verboden zaak was. A’ishah ra zei: “O Boodschapper van Allah, al je Metgezellen hebben de Hajj en Umrah (kleine bedevaart) verricht behalve ik!” De Profeet vzmh vroeg haar: “Heb je niet de Tawaf (circumambulatie rondom de Ka’bah) verricht toen je arriveerde?” Ze zei: “Nee.” De Profeet vzmh zei toen “Ga met je broer naar het gebied van Tan’eem en maak de intentie om Umrah te doen.” (Bukhari #1762)Conclusie

Huwelijkse relaties tussen echtgenoot en echtgenote zijn in de Islam gebouwd op idealen van liefde, wederzijds respect en genade. Vrouwen worden gerespecteerd als echtgenotes, dochters en in alle andere rollen. De Profeet vzmh heeft gezegd: Hij is niet van ons die geen genade heeft met de jeugd en niet de eer kent die de ouderen verdienen.” (Ibn Hibban #3377)

In Islam is er geen ‘battle of the sexes’; zowel mannen als vrouwen zijn geschapen om elkaar aan te vullen, ieder heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en trekken. Mannen hebben bepaalde gebrekkige kwaliteiten in hun karakter die door een vrouw ‘recht gebreid’ kunnen worden. En hetzelfde geldt andersom, dit is waarom Islam specifieke plichten op de vrouwen heeft gelegd om hen niet te overbelasten; en hetzelfde geldt voor de mannen. Als deze balans goed gehandhaafd wordt, dan is het resultaat de evenwichtigheid van de harmonie. Allah, de Verhevene zegt:

En Allah heeft uit jullie zelf echtgenotes voor jullie gemaakt en Hij heeft voor jullie uit jullie echtgenotes, kinderen en kleinkinderen gemaakt. En Hij voorzag jullie van het goede. Geloven zij dan in de valsheid en verloochenen zij de Gunst van Allah?” (16:72)

Wanneer de Islamitische Wet dicteert dat sommige dingen onwettig zijn voor een man maar wettig voor een vrouw of vice versa dan is dit gebaseerd op de Oneindige Kennis van God over de emotionele, sociale, fysieke en psychologische gesteldheid van beide seksen. Het is fout dat men iets opgedragen zou krijgen dat men niet aankan! Dit scenario is gelijk aan een auto die ontworpen is om te rijden op benzine, maar in plaats daarvan afgetankt wordt met diesel. De auto zal het niet goed doen en niet rijden!

Passie, liefde en romantiek zijn zaken die uiteindelijk zijn afgeleid van de leerstellingen van de Profeet Mohammed vzmh. Van hem leren we deze prachtige manieren en ethische idealen. Deze zaken zijn geen theorie die nooit vertaald kan worden in de praktijk; in werkelijkheid, zijn deze manieren heel simpel toe te passen en aan te houden. Als mensen het voorbeeld van de Profeet vzmh zouden volgen, dan zou dat de problemen over de gehele wereld verzachten, inclusief alle huwelijkse problemen. De rechten van beide echtgenoten zijn neergelegd binnen de Islamitische Wet. Als men zich aan deze leerstellingen houdt, dan is men feitelijk bezig met een daad van aanbidding, die hogelijk gewaardeerd wordt bij God.

Voor wat betreft hetgeen tussen sommige Moslim families plaatsvindt in relatie tot huwelijkse problemen, dat is enkel en alleen gebaseerd op het feit dat zij niet het voorbeeld van de Profeet Mohammed vzmh volgen.1Dit betekent: “vrede en zegeningen van Allah zij met hem.”

2 Dit betekent: ‘Moge Allah tevreden met hem zijn, en wordt vermeld na de namen van de metgezellen.

3 Manhaj at-Tarbiyah al-Islaamiyyah vol. 2, pg. 218-91   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina