Rotterdam, 14 oktober 2004Dovnload 33.1 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte33.1 Kb.
Aon Consulting Eurometer: grote verschillen in ziekteuitkeringen binnen EU

Nederland neemt in Europa unieke positie in


ROTTERDAM, 14 oktober 2004 – De hoogte van de uitkering die zieke werknemers krijgen, loopt in Europa sterk uiteen. In vier van de 25 EU-landen gaan zieke werknemers er 30% of meer op achteruit. In Nederland, Denemarken, Ierland, Italië en Luxemburg krijgen zieke werknemers het meest: het salaris wordt volledig doorbetaald. Bovendien is Nederland het enige Europese land waar de werkgever alleen opdraait voor de ziekteuitkering van werknemers. In alle andere Europese landen springt de overheid wel bij. Dit blijkt uit de nieuwste uitgave van de Aon Consulting Eurometer die vandaag is verschenen.

Niet alleen de hoogte van de uitkering bij ziekte van de werknemer verschilt, ook de kosten voor de werkgever lopen uiteen. In enkele landen, waaronder Tsjechië, Estland, Slowakije en Portugal, betalen de werkgevers in het geheel geen salaris uit bij ziekte. In Nederland betaalt de werkgever vaak het volledige salaris door tijdens het eerste jaar van verzuim en is er geen aanspraak op sociale verzekeringen. Hiermee neemt Nederland in Europa een unieke positie in. In geen enkel ander land betaalt de werkgever als enige de uitkering van zieke werknemers.

In de meeste landen geldt een ziektewetregeling die door de overheid via sociale verzekeringen wordt gefinancierd en die de werkgever aanvult. Zieke werknemers krijgen in het algemeen te maken met een inkomstenderving van 15 tot 30%. In landen zoals Frankrijk, Portugal en Slowakije worden zieke werknemers geconfronteerd met een inkomstendaling van zelfs meer dan 30%. “Nederlandse bedrijven met vestigingen en werknemers in landen waar de werkgever een aanvulling geeft op de overheidsuitkering dienen te onderzoeken of deze aanvulling het verzuimrisico verhoogt en of deze financiële middelen niet beter kunnen worden besteed aan een goed preventie- en reïntegratiebeleid. ”, zegt Joep Gülpen, directielid van Aon Consulting.

Ook zouden werkgevers de financiële risico’s die in de EU-landen onderling verschillen eens tegen het licht moeten houden. Werkgevers in Denemarken, Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland en het Verenigd Koninkrijk dragen bij ziekte voor 40 tot 100% bij in het inkomen van hun personeel. Ziekteverzuim resulteert vaak in productieverliezen, wat het negatieve effect verdubbelt. Werkgevers in deze landen moeten overwegen om speciale programma’s in te voeren waarmee zij hun personeel helpen om hun werkzaamheden zo snel mogelijk te hervatten”, aldus Gülpen.Zie onderstaande tabel.

UITKERING ZIEKTEWET UITGEDRUKT IN SALARISPERCENTAGE

Land

Sociale verzekering

Bijdrage werkgever

Inkomensgat voor werknemer

België

55%

17%

28%

Cyprus

78%

20%

2%

Denemarken

54%

46%

0%

Duitsland

48%

25%

27%

Estland

80%

0%

20%

Finland

68%

11%

21%

Frankrijk

49%

18%

34%

Griekenland

54%

29%

17%

Hongarije

69%

7%

24%

Ierland

41%

59%

0%

Italië

63%

37%

0%

Letland

80%

8%

12%

Litouwen

84%

1%

15%

Luxemburg

50%

50%

0%

Malta

30%

45%

25%

Nederland

0%

100%

0%

Oostenrijk

33%

38%

29%

Polen

65%

15%

20%

Portugal

63%

0%

37%

Slovenië

67%

13%

20%

Slowakije

51%

0%

49%

Spanje

68%

6%

26%

Tsjechië

70%

0%

30%

Verenigd Koninkrijk

13%

61%

26%

Zweden

73%

15%

12%

Bron: Eurostat, AXCO, Aon Consulting (2004)


Algemene veronderstellingen en opmerkingen:

  1. Kantoorpersoneel met vaste aanstelling

  2. Werknemer is gehuwd en heeft geen kinderen

  3. Gemiddeld salarisniveau

  4. De oorzaak van de ziekte houdt geen verband met de werkzaamheden

  5. Het bedrijf biedt de gebruikelijke regelingen aan


Over de Aon Consulting Eurometer
De Aon Consulting Eurometer is een publicatie van Aon Consulting die drie tot vier maal per jaar verschijnt. In de Eurometer wordt aandacht besteed aan onderwerpen die verband houden met zaken als arbeidsomstandigheden en personeelsregelingen. De Aon Consulting Eurometer maakt een vergelijking van de situatie binnen de verschillende EU-lidstaten mogelijk. In elke uitgave wordt een onderwerp behandeld en in grafiek- of tabelvorm toegelicht.

Omdat de regels en voorwaarden voor wat betreft inkomen bij ziekte tussen Europese lidstaten veel verschillen, heeft Aon de uitkering berekend voor een gemiddelde mannelijke kantoormedewerker die zes maanden ziek is als gevolg van een ongeval dat geen verband houdt met zijn werkzaamheden. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de werkgever de gebruikelijke vergoedingen uitbetaalt die landelijk van kracht zijn. Zie ook: www.aon.nl/eurometer.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina