Rusland. JaroslavlDovnload 38.73 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte38.73 Kb.

Rusland.
Jaroslavl

 • Jaroslavl, met ± 630.000 inwoners de districtshoofdstad van de Boven­volga, heeft een groot vliegveld, een veelzijdige industrie (machinebouw, rubberfa­bricage, bouwmaterialen en levensmiddelen), een universiteit, drie vakscholen en het oudste theater van Rusland.

 • Toeristisch zijn de prachtige oude gebouwen en de bekoorlijke ligging aan de grootste rivier van Europa interessant.

 • Archeologen vonden in het stadsgebied een Slavische vesting uit de 9de eeuw.

 • In 1010 stichtte vorst Jaroslav de stad, naar wie zij werd vernoemd. Negen jaar later werd Jaroslav grootvorst van Kiev en daardoor heerser van het rijk Roes (1019 1054); historici gaven hem de bijnaam 'de wijze'.

 • Volgens een legende zou Jaroslav in de Berenhoek, de spitse landtong aan de monding van de Kotorosl in de Volga, met zijn blote handen een beer hebben gedood.

 • De beer staat in het wapen van de stad en op het bord 'Jaroslavl' langs de weg, en een grote versiering van bloemen op de landtong stelt de beer van Jaroslavl voor (eronder staat het getal 1010, het stichtingsjaar van de stad).

 • Vlakbij de Berenhoek was ook het oudste stadsdeel, op de plaats waar nu het Verlossersklooster staat.

 • In de 12de eeuw behoorde Jaroslavl tot het vorstendom Rostov-Soesdal en in 1218 werd het, het centrum van een zelfstandige federatie.

 • De eerste Russische stad aan de Volga kon niet lang genieten van de economische bloei, want in 1238 werd zij door de Tataren overlopen en volledig vernietigd.

 • In 1380 namen troepen uit Jaros­lavl deel aan de succesvolle veldtocht van Dmitrij Donskoj.

 • In 1463 kwam het vorstendom onder Moskou.

 • Sinds de 16de eeuw ontwikkelde Jaroslavl zich tot een belangrijk handelscentrum en halverwege de 17de eeuw was het na Moskou reeds de tweede stad van het Russische rijk. In 1658 werden alle bruggen, drie kloosters, 29 kerken en meer dan 1500 huizen door een grote brand verwoest.

 • Kooplieden bouwden de vernielde stad snel weer op en stichtten prachtige nieuwe kerken, waarin elementen van de Oudrussische stijl met nieuwe vormen werden gecombineerd, waarbij tegeldecoratie een opvallende rol speelde.

 • Het stadscentrum tussen de Koto­rosl en de Volga staat tegenwoordig onder monumentenzorg, het nieuwe Jaroslavl met zijn moderne woningen en fabrieken ligt ver buiten de oude stadskern aan beide zijden van de Volga, nauwelijks zichtbaar voor de toerist.

Stadsbezichtiging

 • De Moskovskij Prospekt (Moskouse Prospekt) loopt over de rivier de Kotorosl en eindigt bij de Plosjtsjad Podbelskovo bij de kerk van de Verschijning van Christus en het Verlossersklooster (Spasskij Monastur), de oorsprong van Jaroslavl.

 • Het klooster ontstond in de 12e eeuw op de plaats van het oude Kremlin en bezat een beroemde bibliotheek.

 • Hier ontdekte in 1795 de graaf Moessin-Poesjkin het beroemde Igorlied, het lied van de krijgstocht van Igor, het belangrijkste Oudrussische heldendicht, vergelijkbaar met het Oudfranse Roe-landslied, het Oudengelse Beowulf en met het Middelduitse Nibelungenlied.

 • Een onbekende auteur schreef het werk omstreeks 1187 meteen na de historische gebeurtenis.

 • Het Igorlied beschrijft de fatale krijgstocht van vier kleine Russische vorsten tegen de Turkse Polovtsen (Koemanen) en is een hartenkreet tegen de mach­teloosheid en de politieke verscheurdheid van het vaderland.

 • In 1812 ging het handschrift tijdens de brand van Moskou verloren, maar er bleven diverse moderne kopieën en bewerkingen bewaard.

 • Van de 15de tot de 17de eeuw was het Verlosserklooster een van de grootste en rijkste in het rijk Roes.

 • Door de stenen muren en torens was het in de 16de eeuw een van de machtigste vestingen in het Volgagebied.

 • In 1609 verweerde het klooster zich met succes tegen de belegering van Poolse troepen; hier was tevens de staf van het leger van Minin en Posjarskij ingekwartierd.

 • Sinds 1787 resideerde de aartsbisschop van Jaroslavj in het Verlossersklooster.

 • De Heilige poort (1516) is het enige overblijfsel van de kloostervesting uit de 16e eeuw.

 • Alle overige intussen gerestaureerde witte muren, torens en poorten dateren uit de eerste helft van de 17de eeuw, zo ook de massieve Moeder Gods toren en de mooie Oeglitsjtoren.

 • Rond 1800 verlaagde men de zuidelijke muur om de naderende pelgrims een beter zicht op het bekoorlijke kloostercomplex te bieden; hiervoor werden twee zware wachttorens door sierlijke, ronde torens vervangen.

 • Tegenwoordig betreedt u het klooster vanaf de rivierkant door de 'alledaagse poort'.

 • Voor u ligt het huis van de abt van het klooster, vaak ook de aartsbisschop­pelijke vertrekken genoemd.

 • Het werd in de 17de eeuw aangebouwd aan de trapesa, die in de eerste helft van de 16de eeuw ontstond.

 • Het gebouw maakt een sobere indruk, alleen lisenen en boogvormige vensters onderbreken de gladde gevel.

 • Op het centrale punt van het klooster, op de fundamenten van de vorstelijke kathedraal uit de 13de eeuw staat de kathedraal van de Gedaanteverandering van Christus (1506-1516).

 • De drieschepige kerk wordt omgeven door een open galerij van twee verdiepingen. Moskouse en Jaroslavse meesters creëerden de fresco's op de binnenmuren, de 'Pantokrator', 'het Laatste Oordeel' en 'Johannes de Doper'.

 • Inte­ressant zijn de hierop afgebeelde Oudrussische gebouwen, kathedralen, kerken en klokkentorens.

 • Tussen 1827 en 1831 werd de laatclassicistische kerk van de wonderdoener van Jaroslavl, ook wel kerk van de Intocht in Jeruzalem genoemd, aange­bouwd aan de kathedraal.

 • Boven de kerk van de Moeder Gods van het Holenklooster verheft zich de klokkentoren (16de eeuw), die aan het begin van de 19de eeuw een pseudogotische rotonde kreeg.

 • Ter hoogte van de klokkentoren hebt u een schitte­rend uitzicht op Jaroslavl en de Volga.

 • De rij met monnikencellen ontstond aan het eind van de 17de eeuw.

 • Tegenover het Verlossersklooster staat de kerk van de Verschijning van Christus, de Epifaniaskerk (Tserkov Bogojavlenija), tussen 1684 en 1693 door de koopman Aleksej Soebtsjaninov gebouwd.

 • Het rode bakstenen gebouw is gedecoreerd met vele groene tegels, twee rijen kokosjniki en vijf uivormige koepels.

 • Aan de oever van de Kotorosl liggen ten oosten van het Verlosserklooster drie fraaie kerken uit de 17de eeuw: de Aartsengel Michaelkerk, de kerk van de Gedaanteverandering van de Heer in de stad en de Nikola Roeblenujkerk.

 • De Aartsengel Michaelkerk staat precies tussen het Kremlin en de 'torg', het oude marktplein van Jaroslavl.

 • De kerk van de Gedaanteverandering van Christus in de stad werd in 1672 gebouwd en heeft interessante wandschilderingen met als thema de kerstening van Roes, verder stadsgezichten, processies en veldslagen.

 • In 1695 kwam er in de houten stad (Roeblenuj Gorod), later de residentie van de vorst, de Nikola Roeble­nujkerk, bestaande uit een kerk met vijf koepels, een lage trapesa en een klokkento­ren met tentdak.

 • Bij de uitmonding van de Kotorosl in de Volga komt u bij de schitterende oeverpromenade vlak bij de Berenhoek, waar op zondag de fonteinen spuiten.

 • In de sierlijke paviljoens vindt u beschutting wanneer het regent, wat heel plotseling kan gebeuren in de zomer.

 • De Volga, de grootste rivier van Europa, heeft in Jaroslavl al 600 km van haar totale 3530 kni van de Valdaihoogtes tot aan de Kaspische Zee afgelegd.

 • De Volga is op deze plek 800 m breed en reusachtige passagiersschepen, groter dan onze hotelschepen, leggen in de moderne rivierhaven van Jaroslavl aan.

 • Draagvleugelboten schieten heen en weer en soms verlaat een zeilboot het beschutte water van Kotorosl en waagt zich op de winderige Volga.

 • Men kan op de beschaduwde promenade urenlang op een bankje zitten om van de wandelaars en het levendige, bonte gebeu­ren op de rivier te genieten.

 • Aan de overkant van de monding van de Kotorosl schemert het kerkencomplex van Korovniki door de nevel.

 • Op de oeverpromenade, de Volsjskaja Naberesjnaja wandelend komt u langs het metropolieten paleis, dat in de jaren 80 van de 17de eeuw door de bouwmeesters van de metropoliet Jona van Rostov werd gebouwd.

 • In het gebouw bevindt zich tegenwoordig een verzameling van Oudrussi­sche schilderijen, waaronder de iconen 'De Verlosser' (midden 13de eeuw), 'De Moeder Gods van Tolg' (14de eeuw), 'De Moeder Gods van Jeruzalem' (15de eeuw), ' De Annunciatie' (16e eeuw), 'Johannes de Doper, Engel in de woestijn' (16de eeuw) n 'Scènes uit het leven van Sergios van Radonesj' (17de eeuw).

 • De dikwijls verbouwde Volgatoren (arsenaaltoren), op de steile oever van de rivier (einde 17de eeuw) behoort tot een van de weinige overblijfselen van de oude stadsvesting.

 • Het huis op de hoek van Sovjetskij Pereoelok behoorde rond 1800 aan het vroegere artsengenootschap van Jaroslavl.

 • Wanneer u verder de oeverpro­menade afloopt komt u op de hoek van de Narodnuj Pereoelok bij het huis van de gouverneur, in de jaren 20 van de 19de eeuw gebouwd en tegenwoor­dig het museum van de stad, met wereldlijke schilderkunst van de 18de eeuw tot op heden, met daaronder werken van Aleksej Antropov, Fjodor Rokotov, Vassilij Tropinin, Karl Brilov, Vassilij Perov, Ivan Kramskoj, Ilja Repin, Konstantin Korovin, Konstantin Joeon, Sergej Gerassimov en Ilja Masjkov.

 • Tegenover het museum staat de Nikola Nadejnkerk, de kerk van Nicolaas de Hoopgevende, de oudste gemeentekerk van Jaroslavl, tussen 1620 en 1622 in opdracht van de koopman Nadej Svesjnikov gebouwd.

 • Helaas werd de kerk omstreeks 1700 zodanig verbouwd dat er van de oorspronkelijke vijf koepels maar een overbleef en er werd een klokkentoren bijgebouwd.

 • De beschildering binnen (1640-1641) gaat over het leven van Nicolaas, de meest geliefde Russische heilige.

 • De moeite waard is de kapel van Maria Boodschap, van de koopmansfamilie Svesjnikov; hier heeft de iconostase de vorm van een altaarkast, de fresco's zijn gewijd aan de visioenen van Johannes Klimakos.

 • Iets verderop ontdekt u in de Malofevralskaja Oelitsa nog een 17de eeuwse kerk, de Christus Geboortekerk (1635-1644), een schenking van de koopmansfamilie Nasarov.

 • De mooiste en interessantste kerk van Jaroslavl is ongetwijfeld de profeet Elias kerk op de Sovjetskaja Plosjtsjad, het centrale plein van de oude stadskern waarop zeven straten uitkomen.

 • De Elias kerk werd van 1647-1650 ontworpen voor de koopmansfamilie Skripin, die nauw verbonden was met de hoven van de tsaar en de patriarch en over onmetelijke rijkdommen beschikte.

 • Ondanks de assymetrische groepering van de afzonderlijke gebouwen (het hoofdhuis met vijf koepels, zijaltaar met toren met tentdak, klokkentoren, galerijen en trappen aan de voorkant) is het geheel qua vormgeving en kleur buitengewoon harmonisch.

 • Het zijaltaar aan de noordoostzijde van de kerk is gewijd aan de beschermers van de huiselijke haard nl. Goerij, Samon en Aviv en aan de zuidwest zijde bevindt zich het zijaltaar van de gewaadsaflegging.

 • De fresco's van de meesters Goerij Nikitin en Sila Savin uit Kostroma (1680-1681) zijn goed bewaard gebleven.

 • Op sprookjesachtige wijze geven zij scènes uit het leven van de profeten Elias en Jesaja weer, gelardeerd met historische details uit het Rusland van die tijd, bijvoorbeeld de oogst.

 • De iconostase (1670-1680) in barokstijl bevat enkele panelen uit de 17de eeuw, waaronder de icoon 'De profeet Elias'.

 • Ten zuiden van de Profeet Eliaskerk ligt een mooi park, dat zich uitstrekt tot de oeverpromenade.

 • Hier vindt u een gedenkteken voor de helden van de revolutie en een indrukwekkend monument gewijd aan de slachtoffers van de oorlog 1941-1945.

 • Via de Oelitsa Kirova bereikt u de Plosjtsjad Volkova met de kolossale Vlassjev poorttoren, die aan het eind van de 17de eeuw bij de stadsvesting hoorde en het Volkovtheater gebouwd door de koopman Fjodor Volkov.

 • In 1750 werd het gebouw geopend; het geldt derhalve als het eerste perma­nente theater van Rusland (Sint-Petersburg volgde in 1755 en Moskou in 1757). In 1973 schiep de beeldhouwer A. Solovjov het Fjodor Volkovgedenkteken voor het theater.

 • Ten zuiden van de Vlassjevtoren vindt u de handelskantoren (eind 18de eeuw) en het ronde warenhuis (1814-1818) gelegen aan de Pervomajskaja Oelitsa, die uitkomt bij het Verlossersklooster. • Vanaf de oeverpromenade zag u reeds het enorme kerkencomplex in Korovniki op de plek waar de Kotorosl uitmondt in de Volga.

 • Met de auto rijdt u over de Kotoroslbrug en de Moskouse Prospekt, u slaat bij de eerste stoplichten linksaf en komt in de Mal. Proletarskaja Oelitsa en volgt vervolgens de Melnitsjnaja Oelitsa en de Melnitsjnuj Pereoelok tot aan de Volga.

 • De naam Korovniki duidt erop, dat hier vroeger runderen werden gefokt.

 • De kern van de groep gebouwen wordt gevormd door de Johannes Chrysostomoskerk, tus­sen 1649 en 1654 in opdracht van de koopmansfamilie Nesjdanovski gebouwd.

 • De kerk heeft vijf koepels, waarvan de middelste de grootste is en bijna tweemaal zo hoog is als de andere vier.

 • Het gebouw wordt geflankeerd door twee kapellen met tentdaken.

 • De weelderige versiering kreeg de kerk pas na 1680. Let u op de fraaie 5 m hoge tegelomlijsting van de vensters in de centrale absis.

 • 15 jaar na de hoofdkerk ontstond de kerk van de Moeder Gods van Vladimir, de kleine winterkerk.

 • Het gebruik om naast de grote hoofd- of zomerkerk een kleine winterkerk met verwarming te plaatsen vindt u in vele landelijke streken van het oude Rusland terug.

 • Vaak werd, zoals in Korovniki, voor een optimale verwarming een tussengewelf gebouwd, zodat de winterkerk van binnen aanzienlijk lager is dan men van buiten zou vermoeden.

 • In het algemeen zorgden de vele brandende kaarsen al voor een zekere verwarming van de kerk. In de winterkerk werden kinderen gedoopt en huwelijken gesloten.

 • Op gelijke afstand van de twee kerken staat een naar boven toe spits toelopende klokkentoren, die vanwege zijn uiterlijk 'de kaars van Jaroslavl' wordt genoemd.

 • De achthoekige toren met tentdak en drie rijen galmgaten heeft een hoogte van 37 m.

 • De zomer- en winterkerk worden met elkaar verbonden door een muur met kleine passages en de prachtige heilige poort (ca. 1800).

 • Als u op de terugreis de Moskouse Prospekt oversteekt en aan de zuidkant langs de Kotorosl verder rijdt, komt u net voor de spoorbrug bij de kerk van Johannes de Doper, die vele kenners nog meer prijzen dan de Profeet Elias kerk.

 • Zij werd tussen 1671 en 1687 gebouwd als hoofdkerk van Toltsjkovo, de rijke voorstad waar de leerlooiers woonden.

 • Aan weerskanten van het drieschepige hoofdge­bouw zijn twee kapellen, waarvan de absides even hoog zijn als die van het middel­ste gebouw.

 • Vijf kleine koepels bekronen elke kapel en op de centrale ruimte staan vijf grote koepels.

 • Een aan drie kanten omlopende galerij verbindt de drie uitsprin­gende portalen met de kerkzaal en de beide kapellen.

 • De buitenkant van de kerk is bekleed met fraai gevormde geglazuurde tegels met diermotieven, omringd door barokke bloem- en geometrische ornamenten.

 • De tegels gaven de kerk een rijk aanzien, de tegeldecoratie was echter in werkelijkheid een noodoplossing.

 • Nooit hadden de kooplieden van Jaroslavl genoeg bekwame metselaars kunnen vinden om de in 1658 uitgebrande kerken zo snel en vlooi versierd weer te laten opbouwen.

 • Tegels met bonte, naïeve voorstellingen daarentegen werden in de werkplaatsen betrekkelijk snel vervaardigd.

 • Zo werd van de nood een deugd gemaakt.

 • Uniek is ook de frescoversiering in de kerkruimte, de kapellen en de galerijen, want qua oppervlakte en aantal thema's overtreft de kerk in Toltsjkovo alle kerken van Rusland.

 • Nog geen vijf maanden had het schildersgilde onder leiding van de grote meesters Dmitrij Grigorjev en Fjodor Ignatjev er in 1694-1695 voor nodig om het hele interieur te beschilderen met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament en met alle heiligen van de Russische Kerk.

 • Zeer boeiend is het schilderij dat in de zuidelijke galerij hangt met Jozef, de Egyptische ambtenaar Potifar en diens vrouw (Genesis 39).

 • De enorme iconostase met panelen uit de 17de en 18de eeuw moet u beslist niet overslaan.

 • De klokkentoren met zeven verdiepingen ten zuiden van de kerk is 45 m hoog.

 • Aan de overkant van de Kotorosl komt u via de Bolsjoj Oktjabrskaja Oelitsa bij de kerk van Nicolaas de Waterdrager (1665-1672) en de kerk van de Moeder Gods van Tichjvin (1686).

 • De Tserkov Nikolu Mokrogo is een kruiskoepelkerk met vijf koepels, galerijen en kapellen met een tentdak; de klokkentoren sluit aan op de noordwesthoek.

 • Geglazuurde tegelomlijstingen en kleine bun­delpijlers sieren de gevels.

 • De muurschilderingen, zoals 'Christus verschijnt voor Lucas en Cleopas' geven het begin van de bloeiperiode van de schilderkunst van Jaroslavl in de 17de eeuw aan.

 • Het betegelde decor van de winterkerk Tserkov Tichjvinskoj Bogomateri is nog indrukwekkender.

 • In de buurt van de Nicolaaskerk staat het huis van de koopman Ivanov (Oelitsa Tsjaikovskovo), een typisch stadshuis uit de 17de eeuw met opslagplaatsen op de benedenverdieping en woonvertrekken erboven.

 • De versiering van de façade beperkt zich tot de vensteromlijstingen, de kroonlijst en de sierband tussen de beide verdiepingen.

 • Het landgoed Karabichja (KAPABL'IXA) 15 km voor Jaroslavl aan de weg naar Mos-kou gelegen, herinnert aan de grote Russische dichter Nikolaj Nekrassov (1821-1878), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de sociaal en politiek geën­gageerde poëzie.

 • In zijn vertellingen in versvorm 'Vorst Roodneus' (1863), 'Russi­sche vrouwen' (1873) en de onvoltooide roman in versvorm 'Wie leeft er goed in Rusland?' (1866) schetst hij het volksleven en de wantoestanden in het Rusland van de 19de eeuw.

 • Nekrassov leefde en werkte in de zomermaanden van 1862-1875 op dit landgoed.

 • In 1949 werd in Karabichja een museum over het leven en werk van de dichter geopend.

Samengesteld door BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina