Rusland. SagorskDovnload 46.43 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte46.43 Kb.

Rusland.
Sagorsk

 • 70 km ten noordoosten van Moskou ligt de stad Sagorsk.

 • De 115,000 inwoners leven hoofdzakelijk van de industrie (elektrotechniek, optiek, mechaniek, lakverven en speelgoed).

 • Geen toerist zou geïnteresseerd zijn in de stad, ware het niet dat er aan de oostelijke rand het in de 14de eeuw gestichte beroemde Sergiosklooster van de Allerheiligste Drieëenheid ligt (Troitse Sergijeva Lavra), het klooster Sagorsk, zoals men het nu noemt.

 • Reeds aan het einde van de 14de eeuw ontstonden rondom het klooster diverse nederzettingen, die in 1782 onder de naam Sergijev Possad (= Sergiosmarkt) sa­mengevoegd werden en in 1919 stadsrechten kregen.

 • In 1930 werd Sergijev Possad omgedoopt in Sagorsk, nadat de revolutionair Vladimir Sagorskij in 1919 het slachtoffer werd van een aanslag.

 • Het Sergiosklooster is een 'lavra', een klooster van grote betekenis voor het geestelijke en religieuze leven in Rusland.

 • Dank zij het resolute optreden van de igoemen (= abten) die de eenheid en de onafhankelijkheid van het oude rijk Roes nastreefden, kreeg het deze bijzondere positie.

 • Behalve Sagorsk zijn slechts drie andere Russische kloosters een lavra, namelijk het Holenklooster in Kiev, het kloos­ter van Potsjajevsk in Volynië en het Aleksandr Nevskijklooster in Leningrad.

 • In 1575 schreef de Deense gezant Jacob Ulfeldt over de Troitse Sergijeva Lavra: 'Dit klooster is groot en omgeven door torens, aarden wallen en een stenen muur; in heel Rusland is er geen beroemder klooster.

 • In de 17de eeuw verklaarde de Syrische aartsdiaken en wereldreiziger Paul van Aleppo: 'Dit klooster kent zijn gelijke niet, noch in het land der Moskovieten, noch ergens anders op de wereld.'

 • U bereikt Sagorsk met de trein vanaf het station Jaroslavl of met de auto via de Mira Prospekt en de Jaroslavl Chaussee.

 • Een snelweg voert u door een heuvelachtig landschap met akkers en dennenbossen.

 • Af en toe komt u een dorp met schitterende houten huizen tegen.

 • Eenzame kerken staan op zacht glooiende heuvels.

 • Nu eens ziet u een groep moderne datsja's, dan weer weideland en velden.

 • Bij de wegwijzer Sagorsk verlaat u de landweg naar Jaroslavl.

 • Sergios (Sergej van Radonesj, met de burgerlijke naam Varfolomej Kirillovitsj, (1313-1321-1391), zoon van een niet zeer rijke bojaar, trok in 1345 met zijn broer Stepan het bos van Radonesj in om als monnik een leven van ascese en religieuze verdieping te leiden.

 • De beide kluizenaars bouwden op de heuvel Makovets aan de monding van een beek een kleine kluizenaarswoning en een houten kerk.

 • Al spoe­dig kwamen er meer monniken bij, zodat er in 1355 een kloostergemeenschap met refectorium, keuken, bakkerij en twee nieuwe kerken ontstond.

 • In 1357 benoemde de Moskouse metropoliet de monnik Sergios tot abt van het klooster, dat aan de Drieëenheid was gewijd.

 • Als hervormer van het Russische ascetisme was Sergios met zijn klooster een voorbeeld voor de ontwikkeling van het Russische monnikenwezen.

 • Hij zorgde dat er nog meer kloosters als het zijne werden gesticht, zoals het Moskouse Androni­kovklooster en het Boris en Glebklooster bij Rostov Velikij, en stimuleerde actief de missie en de kolonisatie in het noorden en het oosten van het land.

 • Zijn groeiende autoriteit gaf hem de mogelijkheid de voortdurend oplaaiende vetes tussen de vor­sten te beslechten en hen tot eensgezindheid te manen in het Russische gevecht tegen de Tataarse heersers.

 • Toen de Moskouse grootvorst Dimitrij Donskoj in 1380 het leger van de gouden horde op het snippenveld overwon, was dat mede te danken aan de abt Sergios.

 • In 1408 plunderden en brandschatten de Tataren tijdens een wraakactie tegen Moskou het klooster van de Allerheiligste Drie-eenheid.

 • Door de steun van grootvorst Vassilij I grote schenkingen van de bojaren en offergaven van het volk was een snelle wederopbouw van het vernielde kloostercomplex mogelijk.

 • Tussen 1422 en 1423 werd er op het graf van de intussen heilig verklaarde Sergios de kathedraal van de Allerheiligste Drie-eenheid gebouwd.

 • Tijdens het bewind van Ivan IV de Verschrikkelijke ontstond de kathedraal van Maria Hemelvaart, het grootste sacrale gebouw van het klooster, dat een symbool was van de macht en de rijkdom van het kloostercomplex en het rijk Roes.

 • In deze periode werkten op de reusachtige landerijen van het klooster 12 000 horige boeren.

 • Het klooster ontwikkelde zich tot een belangrijk landbouw- en handelscentrum van het land, dat de bescherming en steun genoot van de heersende tsaar.

 • Alle steden en weerkloosters van het Moskouse rijk bezweken onder de Pools-Litouwse invasie aan het begin van de 17de eeuw, alleen het Sergiosklooster van de Allerheiligste Drieëenheid weerstond van 1608-1610 gedurende 16 maanden de belegering door de 30.000 man sterke Poolse troepenmacht, totdat het volksleger van Minfin en Posjarskij de belegering doorbrak en de Polen verdreef.

 • Het klooster werd zo het symbool van de nationale weerstand, een symbool dat ook tijdens de grote vaderlandse oorlog (1941-1945) zowel de christenen als atheïsten de kracht gaf om hun vaderland te verdedigen.

 • In de 17de eeuw stond het klooster op het hoogtepunt van zijn macht.

 • Na de tsaar was het de rijkste grootgrondbezitter met bijna 17.000 boerderijen.

 • Met hun goede gevoel voor de politieke tendensen kozen de abten van het Sergiosklooster van de Allerheiligste Drieëenheid altijd de zijde van de sterkste.

 • Zo beschermden zij in 1688 de jonge tsaar Peter I en zijn broer Ivan V, nog onder voogdijschap van hun stiefzuster Sofia, tegen de bloeddorstige en opstandige strelietsen.

 • Als dank gaf Peter de Grote het klooster later speciale steun en royale schenkingen.

 • In 1764 gelastte Catharina II de secularisatie van de kloosters.

 • Daardoor verloor ook het Sergiosklooster zijn enorme bezittingen en zijn economische en politieke invloed.

 • Het bleef echter welvarend door de talrijke giften uit adellijke en financiële kringen en van het volk dat pelgrimstochten maakte naar het graf van de heilige Sergios.

 • In 1920 werd het klooster opgeheven.

 • In 1938 begon de staat met restaura­tiewerkzaamheden aan de in verval geraakte gebouwen.

 • Na het einde van de oorlog in 1945 werd het klooster weer ter beschikking gesteld van de Russisch-orthodoxe kerk.

 • Tegenwoordig wordt het Sergiosklooster als een nationaal heiligdom en een centrum van het Russisch-orthodoxe christendom beschouwd.

 • Het klooster van Sagorsk is de zetel van de Theologische Academie van Moskou, waardoor het met bijna 200 seminaristen de traditie van het in 1742 gestichte seminarie voor priesters voortzet.

Bezichtiging van het Sergiosklooster van de Allerheiligste Drieëenheid

 • Het minutieus gerestaureerde klooster wordt omgeven door een 1370 m lange, 10-14 m hoge en 6 m dikke muur met drie verdiepingen.

 • De kazematten helemaal onderaan hebben schietgaten vlak bij de grond, de tweede verdieping vormt een naar binnen toe open arcadengang, de beschermde galerij helemaal bovenaan is voorzien van smalle schietgaten en erkers van waaruit pek op de aanvallers kon worden gegoten.

 • Elf torens, waarvan twee poorttorens, versterkten de muren: de Rode toren, ook wel Bedelaarstoren genoemd, met de Heilige poort, de Pjatnitsa­toren, de Uitoren, de Watertoren (daarnaast het poortje dat naar de beek leidt), de Brouwerstoren met de ijskelder, de Gevangenistoren, de Timmertoren, de Kalitsja­toren, de Luidende toren, de Eendentoren en de Droogkamertoren naast de wasserij.

 • Tussen 1540 en 1550 werden naar voorbeeld van het Moskouse Kremlin de muren uitgebouwd en de verdedigingsmuren met houten palissaden versterkt.

 • Tij­dens de Poolse belegering (1608-1610) werd het verdedigingscomplex zwaar bescha­digd en moest gedeeltelijk vernieuwd worden.

 • In die periode kreeg de Eendentoren in de noordoosthoek een opengewerkte arcade met daarop spitsen en bollen.

 • Een uit witte kalksteen gemaakte eend zit op de spits van de rode bakstenen muur; zij kwam daar aan het eind van de 17e eeuw, naar men zegt omdat Peter de I vanuit deze toren op wilde eendenjacht ging.

 • U betreedt het kloostercomplex via de Heilige poort, waarachter de poortkerk van Johannes de Doper zich verheft.

 • Ze werden tussen 1692 en 1699 met geld van de industrieel Stroganov gebouwd en vormen een bizarre variant van de Mos­kouse barok.

 • Vijf gouden koepels bedekken de rode bakstenen toren, die versierd is met witte pilasters en een krans van schelpen.

 • Fresco's aan de muren van de doorgang verhalen van het leven en werk van de heilige Sergios .

 • De kathedraal van Maria Hemelvaart (Oespenskij Sobor) stichtte Ivan Grosnuj ter herinnering aan de verovering van Kazan en Astrakan.

 • In 1559 legde de tsaar persoonlijk de eerste steen.

 • Maar nog tijdens de bouwwerkzaamheden trok Ivan zijn steun aan het klooster in, daar hij de monniken ervan verdacht zijn binnenlandse politiek te saboteren.

 • Derhalve kon de kathedraal pas in 1585 tijdens de regering van Ivans zoon Fjodor I worden ingewijd.

 • Tot voorbeeld diende de gelijknamige kathe­draal in het Moskouse Kremlin, een kruiskoepelgebouw dus, met een hoofdabsis en vier zijabsides.

 • Hoge muren met ingemetselde zuilen eindigen in breed uitlopende sakomaren.

 • Dicht naast elkaar staan de vijf kolossale koepels, vier lichtblauw met gouden sterren en de middelste van blinkend goud.

 • Onder de kathedraal werd aan het eind van de 19de eeuw een crypte gegraven voor de bescher­mers van het klooster.

 • Hier rust ook de in 1970 gestorven patriarch Alessio, die voor zijn dapperheid tijdens de belegering van Leningrad de hoogste Russische oorlogsonderscheiding kreeg.

 • De muurschilderingen, een collectief werk van 35 meesters onder leiding van Dmitrij Grigorjev, geven scènes van het sterven van Maria, het Laatste Oordeel van concilies weer.

 • Diverse panelen aan de grote iconostase zijn van de beroemde Mos­kouse iconenschilder Simon Oesjakov.

 • Het koor stond boven, achter de iconostase, zodat de gelovigen dachten dat het gezang rechtstreeks uit de hemel kwam.

 • In de noordoosthoek achter de kathedraal staat in de schaduw van de oude lindebo­men een lang grafgebouw, waarin Boris Godoenov, wegens zijn nederige afkomst nooit geheel geaccepteerd door de tsaren, in 1606, een jaar na zijn dood, werd bijgezet samen met zijn vrouw en zijn twee zoons, die in de verwarring rondom de valse Dmitrij om het leven kwamen.

 • De Bronkapel (eind 17de eeuw) in helle kleuren en rijk aan houtsnijwerk vormt een bekoorlijk contrast met de strakke kathedraal van Maria Hemelvaart.

 • De gelovigen schrijven het hier geputte 'water van de heilige Sergios' tot op heden genezende kracht toe.

 • Het ciborium naast de kapel ontstond aan het eind van de 19de eeuw.

 • In 1476 bouwden meesters uit Pskov de Heilige Geestkerk (Tserkov Doechovs­kaja).

 • De tamboer op het vierkante basisgebouw was tevens klokkentoren.

 • Het is het oudste gebouw in zijn soort dat bewaard is gebleven.

 • De uivormige koepel stamt uit een latere periode.

 • Het fraaiste gebouw in het Sergiosklooster van de Heiligste Drieëenheid is de refectoriumkerk, de trapesa, met aan de oostzijde de Sergioskerk.

 • Hoge, door wijnranken omgeven zuilen, bizarre vensteromlijstingen en rijen kokosjniki met inge­legde schelpen completeren het veelkleurige ruitpatroon van de buitenmuren.

 • Een open galerij met twee brede trappen loopt eromheen.

 • In de kelder bevinden zich een keuken, een bakkerij en voorraadkamers.

 • De bijna 500 m2 grote, ongestutte cere­moniezaal is versierd met religieuze muur- en plafondfresco's en barok stucwerk.

 • Een iconostase van houtsnijwerk gaat over in het schip van de kerk.

 • Een onvoorstel­bare rijkdom, maar ook de onrust van de tijd komen tot uitdrukking in de pompeuze en wat verwarde vormgeving van de trapesa, die tussen 1686 en 1692 tijdens het regentschap van Sofia en de dubbele heerschappij van de tsaren Ivan V en Peter I gebouwd werd.

 • De kleine Michejkerk naast de trapesa wordt gekarakteriseerd door een zeer groot boogdak in de Hollandse stijl van 1734.

 • Het met ropolietenpaleis in de zuidwesthoek achter de trapesa stamt uit het eind van de 17de eeuw, maar werd in de tweede helft van de 18de eeuw drastisch verbouwd.

 • Op de gevel van het paleis herkent u het insigne van de Moskouse metropoliet.

 • In 1408 verwoestten de Tataren op een van hun rooftochten het klooster en legden ook de houten grafkerk van Sergios, de oude Drieëenheidskathedraal (Troitskij Sobor) in de as.

 • In 1422-1423 ontstond een nieuwe kathedraal, dit keer van steen.

 • Deze was en bleef ook na de uitbreiding van het kloosterterrein in de 17de eeuw de hoofdkerk van het klooster.

 • De Drie-eenheidkathedraal behoort tot het in het begin van de 15de eeuw in de Moskouse bouwkunst veel voorkomende type van een kerk met vier pijlers en een koepel. Lisenen verdelen de gevel in telkens drie vlakken, die boven in sakomaren eindigen.

 • Drie rijen friezen sieren de façades, de absides en de tamboer met zijn koepeldak.

 • Smalle vensters laten slechts weinig licht binnen; met de verfraaiing van het interieur belastte de abt Nikon (niet te verwarren met de patriarch Nikon, die van 1605-1681 leefde) de monniken Andrej Roebljov en Daniil Tsjornuj.

 • De fresco's werden helaas bij een restauratie in de 17de eeuw verwijderd.

 • De iconostase (1425-1427) was ook een schepping van de beide meesters.

 • Rechts van de koningsdeur hing Roebljovs grootste schepping, de icoon van de Drieëenheid, een verheerlijking van de heilige Sergios.

 • De icoon werd vervangen door een goede kopie en het origineel kwam in de Tretjakovgalerij te Moskou terecht.

 • De Drievuldigheid (Drieëenheid, Triniteit) is in de christelijke geloofsleer de drieëenheid van de goddelijke personen (vader, zoon, heilige geest) in de eenheid van het goddelijke wezen.

 • Het dogma van de Triniteit werd op de Oecumenische Concilies van Nicaea (325) en Constantinopel (381) vastgelegd.

 • In de beeldende kunst werd de drieëenheid meestal weergegeven door geometrische symbolen (driehoek, drie cirkels in een cirkel, driepas).

 • Drie dieren of drie mannen en bij Roebljov drie engelen konden eveneens de triniteit symboliseren.

 • Van Roebljov zijn hoogst waarschijnlijk ook de iconen Apostel Paulus en Aarts-engel Gabriël van de deësisrij, misschien ook de iconen De doop en De Transfigura­tie van Christus van de feestdagenrij van de iconostase.

 • Rechts van de iconenmuur staat onder een zilveren baldakijn de sarcofaag van de heilige Sergios, gemaakt van geciseleerd zilver.

 • Aan de zuidzijde van de Drie-eenheidkathedraal bevindt zich het Nikon-zijaltaar (1548-1623), een kleine kerk boven het graf van Nikon.

 • De klokkentoren steekt met 'kop en schouders' uit boven de rest.

 • Het is de hoog­ste, de slankste en de mooiste van Rusland. Met een hoogte van 87 m is hij nog 6 m hoger dan de klokkentoren Ivan de Grote in het Moskouse Kremlin.

 • Men deed dertig jaar (1740-1770) over de bouw, daar fouten in het ontwerp van de hofbouwmeester Schumacher en onenigheid over de vormgeving tussen de met de uitvoering belaste architecten Mitsjoerin, later Oechjtomskij en de clerus de voortzetting van de bouwwerkzaamheden steeds weer vertraagden.

 • Op een vierkante fundering verhef­fen zich de vier verdiepingen van het klokkenspel.

 • Vier zuilen geven de toren een nog hoger en eleganter aanzien en maken hem als het ware gewichtloos, waardoor hij geen van de andere gebouwen neerdrukt.

 • De obelisk op het centrale kloosterplein herinnert aan de historische gebeurtenis-sen waarmee het Drie-eenheidklooster te maken had (1792).

 • De kerk van de Moeder Gods van Smolensk (1745-1753) lijkt in de barokstijl van Petersburg op een paviljoen in een park.

 • De Moskou se architect Dmitrij Oechjtoms­kij was de ontwerper.

 • Naast de kerk werd tussen 1635 en 1638 het kloosterziekenhuis met de Sossima en Savvatikerk gebouwd.

 • Uit het midden van de lage ziekenzaal steekt de witte, elegante tentdaktoren omhoog.

 • De monniken Sossima en Savvati stichtten in de 16de eeuw op een eiland in de Witte Zee het beroemde klooster van Solovetsk.

 • Kerken met een tentdak komen voort uit de Noordrussische houten bouwkunst; zo toont deze kerk tegelijkertijd de verbondenheid van het klooster van de Heiligste Drie-eenheid met het noorden van Rusland.

 • Aan het eind van de 17de eeuw ontstond het Kartuizerklooster van de tsaren (Russ: Tsjertogi = paleis), een gebouw met twee verdiepingen, 85 m lang en 20 m breed, in dezelfde stijl als de kort daarvoor voltooide trapesa.

 • De gevels zijn ook hier versierd met polychrome schaakbordpatronen en weelderige met faience ingelegde vensterstijlen.

 • Beneden bevonden zich de dienstruimtes en boven de representatieve ruimtes en de woonkamers.

 • In dit harmonieuze gebouw, dat dikwijls als het proto­type van de tsarenpaleizen van de 18de en 19de eeuw beschouwd wordt, was Peter de Grote vaak te gast.

 • De vroegere paleizen, vooral de houten, bestonden uit afzonder­lijke gebouwen, die door galerijen, bruggen en trappen met elkaar verbonden wa­ren.

 • Sinds 1814 is de Theologische Academie in het Kartuizer klooster gehuisvest.

 • In de rij gebouwen langs de achtermuur van de Drie-eenheidkathedraal waren de centrale sacristie, de administratie en de thesaurie ondergebracht; tegenwoordig vindt u hier het Historisch kunstmuseum met Russische schilderkunst uit de 14de tot de 18de eeuw, o.a. de beroemde icoon uit de cel van de heilige Sergios 'Nikola Mirlikiskij' en 'Moeder Gods Hodegetria', verder 'Het heilige avondmaal' van Si­mon Oesjakov (1626-1686) en portretten van Ivan Nikitin (ca. 1690-1741) en Alek­sej Antropov (1716-1795).

 • Zeer de moeite waard is de uitgebreide collectie gebor­duurde stoffen uit de 15de -17de eeuw, meestal geschenken van tsaren, bojaren en kooplieden.

 • De altaardoek 'Het bewenen van Christus' (1561) komt uit de werkplaats van vorstin Staritskaja.

 • De eerzuchtige vorstin had niet alleen de beste borduursters van het land in dienst, maar wilde verder tsaar Ivan de Verschrikkelijke ten val brengen om haar eigen zoon op de troon te zetten.

 • Het gelukte Ivan de samenzweringen in de kiem te smoren, waardoor de vorstin en haar zoon op het schavot eindigden.

 • De met zijde, goud en zilverdraad geborduurde en met edelste­nen bezette altaardoek 'De koningin is verschenen' is gemaakt in opdracht van de beeldschone en goedhartige Xenia Borissovna, een dochter van tsaar Boris Godoe­nov in 1601.

 • Na de dood van de tsaar werden haar moeder en twee broers vermoord; haar liet men in leven als concubine voor de valse Dimitrij.

 • Daarnaast bezit het museum liturgische voorwerpen, goud- en zilversmeedwerk, kleine plastieken, houtsnijwerk en moderne kunstnijverheid uit de Sovjetperiode.

 • Buiten de kloostermuren staan aan de straatkant de kerk van het Offer van Maria en de kerk van de Heilige Paraskeve van de Voorbereidingsdag.

 • Beide kerken zijn in 1547 gebouwd, tijdens de belegering door de Polen aan het begin van de 17de eeuw zwaar beschadigd en intussen weer zorgvuldig gerestaureerd.

 • Rondom de overgang van de 17de naar de 18de eeuw ontstond de mooie Sergiosput.

 • Sagorsk is van oudsher een speelgoedstad, al meer dan 200 jaar wordt hier heel mooi speelgoed vervaardigd.

 • Een speelgoedmuseum vindt u in de Krasnoj Armii Prospekt op nr. 123.
Samengesteld door BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina